0308808576 – CÔNG TY TNHH RECESS – MaSoThue

4330
Hoàn thiện dự án xây dựng
Chi tiết: Nhà sản xuất trang trí và gắn kết bên trong (CPC 5177)

4530
Bán phụ tùng và những phòng ban phụ trợ của ô tô và xe với động cơ khác
-Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán lẻ, Thực hiện quyền phân phối bán lẻ phụ tùng và những phòng ban phụ trợ của ô tô và xe với động cơ khác (CPC 6113).

4543
Bán phụ tùng và những phòng ban phụ trợ của mô tô, xe máy
-Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán lẻ , thực hiện quyền phân phối bán lẻ phụ tùng và những phòng ban phụ trợ của mô tô, xe máy (CPC 6113)

4641
Bán lẻ vải, hàng may sẵn, giày dép
-Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán lẻ vải, hàng may sẵn, giày dép (CPC 622).

4649
Bán lẻ đồ sử dụng khác cho gia đình
-Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán lẻ đồ sử dụng khác cho gia đình (trừ sách, báo, tạp chí, băng dĩa, dược phẩm, vàng, bạc, đá quý) (CPC 622).

4651
Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
-Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm (CPC 622).

4652
Bán lẻ thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông
-Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu, quyền phân phối bán lẻ thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (CPC 622).

4719
Bán lẻ khác trong những shop kinh doanh tổng hợp
-Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ quần áo, giày dép, đồ sử dụng gia đình (trừ sách, báo, tạp chí, băng đĩa, vàng, bạc, đá quý, dược phẩm) , máy vi tính, thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông (CPC 632).

4721
Bán lẻ lương thực trong những shop chuyên doanh
-Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ Lương thực (trừ lúa, thóc, gạo, đường mía, đường củ cải) (Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND của UBND Thành thị trấn về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên khu vực Tp Hồ Chí Minh) (CPC 631).

4722
Bán lẻ thực phẩm trong những shop chuyên doanh
-Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ thực phẩm (trừ lúa, thóc, gạo, đường mía, đường củ cải)(Thực hiện theo quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/7/2009 và quyết định 79/2009/QĐ-UBND của UBND Thành thị trấn về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên khu vực Tp Hồ Chí Minh) (CPC 631).

4773
Bán lẻ hàng hóa khác mới trong những shop chuyên doanh
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ: hoa, cây cảnh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành thị trấn Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên khu vực thành thị trấn Hồ Chí Minh); hàng lưu niệm, hàng đan lát, hàng thủ công mỹ nghệ; đồng hồ, kính mắt, máy ảnh, và vật liệu ảnh (CPC 632).

4774
Bán lẻ hàng hóa đã qua sử dụng trong những shop chuyên doanh
-Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ quần áo, đồ phụ trợ hàng may mặc (CPC 632).

4789
Bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ
-Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ mỹ phẩm, vật phẩm vệ sinh; hàng gốm sứ, thủy tinh; hoa tươi, cây cảnh (thực hiện theo Quyết định 64/2009/QĐ-UBND ngày 31/07/2009 và Quyết định 79/2009/QĐ-UBND ngày 17/10/2009 của UBND Thành thị trấn Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch kinh doanh nông sản, thực phẩm trên khu vực thành thị trấn Hồ Chí Minh) (CPC 632).

4791
Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
Chi tiết: Thực hiện quyền phân phối bán lẻ những hàng hóa ko thuộc danh mục ko được phân phối theo quy định của pháp luật Việt Nam và những điều khoản trong cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên (CPC 632).

5210
Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
-Chi tiết: Nhà sản xuất kho bãi (CPC 742) (ko kinh doanh bất động sản)

6202
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính
-Chi tiết: Nhà sản xuất tư vấn liên quan tới lắp đặt phần cứng máy tính (CPC 8410) (trừ kinh doanh đại lý cung ứng nhà cung cấp truy cập internet)

6311
Xử lý dữ liệu, cho thuê và những hoạt động liên quan
-Chi tiết: Nhà sản xuất xử lý dữ liệu (CPC 843) (trừ kinh doanh đại lý cung ứng nhà cung cấp truy cập internet).

6312
Cổng thông tin
-Chi tiết: Nhà sản xuất thương nghiệp điện tử; Thiết lập mạng xã hội

7020
Hoạt động tư vấn quản lý
-Chi tiết: Nhà sản xuất tư vấn quản lý (CPC 865, trừ tư vấn tài chính, kế toán, pháp luật)

7320
Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
-Chi tiết: Nhà sản xuất nghiên cứu thị trường (CPC 86401) (Doanh nghiệp ko được thực hiện nhà cung cấp thăm dò ý kiến công chúng quy định tại CPC 86402).

7912
Quản lý tua du lịch
Chi tiết: Nhà sản xuất đại lý lữ khách và quản lý tour du lịch (CPC 7471)