101 backlink dofollow blog comments chất lượng

Vẫn là vấn đề tập trung chia sẻ những backlink chất lượng blog comments backlink để đa dạng doman tôi nghĩ cũng khá là cần thiết các bạn nhỉ. Đây cũng được gọi là backlink dành cho những người lười biếng đấy :)) mà tôi nghĩ cứ dofollow thì tốt chớ sao nhỉ. Đừng quá nhiều là được.
101 backlink dofollow blog comments chất lượng
101 backlink dofollow blog comments chất lượng
 1. http://www.dailyblogtips.com/ 
 2. http://www.weblogtoolscollection.com/ 
 3. http://www.jiscdigitalmedia.ac.uk/blog 
 4. http://www.socialtimes.com/ 
 5. http://www.problogger.net/ 
 6. http://www.searchenginejournal.com/ 
 7. http://www.weblogtoolscollection.com/ 
 8. http://www.blog.photography.si.edu/ 
 9. http://www.grokdotcom.com/ 
 10. http://www.interactiondesign.sva.edu/ 
 11. http://www.currybet.net/ 
 12. http://www.w3blog.dk/ 
 13. http://www.quicksprout.com/ 
 14. http://www.tripit.com/ 
 15. http://www.links.org.au/ 
 16. http://www.blogmofuse.com/ 
 17. http://www.bloggingtips.com/ 
 18. http://www.kikolani.com/ 
 19. http://www.comptalks.com/ 
 20. http://www.seobythesea.com/ 
 21. http://www.seo-hacker.com/ 
 22. http://www.newcritics.com/ 
 23. http://www.intenseblog.com/ 
 24. http://www.searchenginepeople.com/ 
 25. http://www.engineering.curiouscatblog.net/ 
 26. http://www.growmap.com/ 
 27. http://comluv.com/ 
 28. http://www.bluehatseo.com/ 
 29. http://www.blogussion.com/ 
 30. http://www.kongtechnology.com/ 
 31. http://www.midasoracle.com/ 
 32. http://www.forthelose.org/ 
 33. http://www.quickonlinetips.com/ 
 34. http://blog.ruski.co.za/ 
 35. http://www.animhut.com/ 
 36. http://www.kongtechnology.com/ 
 37. http://www.quickonlinetips.com/ 
 38. http://issuu.com/ 
 39. http://www.politico.com/ 
 40. http://www.xing.com/ 
 41. http://www.blogger.com/ 
 42. http://my.telegraph.co.uk/ 
 43. http://www.ehow.com/ 
 44. http://www.2checkout.com/ 
 45. http://30boxes.com/ 
 46. http://www.zillow.com/ 
 47. http://www.comedycentral.com/ 
 48. http://www.codeproject.com/ 
 49. http://www.pamshouseblend.com/ 
 50. http://www.mrqe.com/ 
 51. http://www.redstate.com/ 
 52. http://www.javaworld.com/community/ 
 53. http://www.techtricksworld.com/ 
 54. http://www.weblogbetter.com/ 
 55. http://www.kathyblogger.com/ 
 56. http://communicatevalue.com/ 
 57. http://www.windowstalk.org/ 
 58. http://www.blondish.net/ 
 59. http://www.freebloghelp.com/ 
 60. http://www.bloggodown.com/ 
 61. http://www.magemojo.com/ 
 62. http://www.becomeablogger.com/ 
 63. http://www.stayonsearch.com/ 
 64. http://www.performinsider.com/ 
 65. http://www.dmiracle.com/ 
 66. http://www.kimwoodbridge.com/ 
 67. http://www.famousbloggers.net/ 
 68. http://ariwriter.com/ 
 69. http://www.benspark.com/ 
 70. http://www.techatlast.com/ 
 71. http://www.thevirtualasst.com/ 
 72. http://dofollow.info/ 
 73. http://www.seotops.com/ 
 74. http://technoupdates.org/ 
 75. http://www.segenma.com/ 
 76. http://www.bloggingwithoutablog.com/ 
 77. http://www.extremejohn.com/ 
 78. http://emoneymarketing.com/ 
 79. http://www.pqinternet.com/ 
 80. http://www.tekkaus.com/ 
 81. http://www.blogstash.com/ 
 82. http://www.smartbloggerz.com/ 
 83. http://www.wassupblog.com/ 
 84. http://www.youdofollow.com/ 
 85. http://www.johncow.com/ 
 86. http://www.3arn.net/ 
 87. http://revellian.com/ 
 88. http://www.blogengage.com/ 
 89. http://www.monetizeblogging.com/ 
 90. http://www.blogelina.com/ 
 91. http://www.itechcode.com/ 
 92. http://azblogtips.com/ 
 93. http://www.awesomebloggers.com/ 
 94. http://www.techehow.com/ 
 95. http://www.maxblogtips.com/ 
 96. http://www.seoallrounder.com/ 
 97. http://www.makemenoise.com/ 
 98. http://bloggingfor.info/ 
 99. http://www.wpcypher.com/ 
 100. http://www.guideandnews.com/ 
 101. http://readmeloud.com/ 

Đây là những backlink dofollow có pr cực cao nhưng nay tôi nghĩ có chả cần thiết nữa nên không cần nhắc đến, Chúc các bạn thành công !

Xem thêm bài viết >>seo onpage blogspot<<

4 Comments

 1. ngay trang đầu tiên mình kiểm tra PR = 0, không biết mình kiểm tra đúng hay sai. Với lại bạn đã cho thì sao lại để pdf, hơi bất tiện tý xíu.

 2. bạn có biết seo và có tìm hiểu và đã đọc những tài liệu mới về seo chưa bạn, hiện tại google đã loại bỏ hoàn toàn pr rồi mà, tất cả những trang có pr đều bị reset về 0 rồi mà. Hi

Leave a Reply