13 biểu thức IF – ELSE thường dùng cho Blogger

IF ELSE blogger

IF – ELSE là những thẻ ẩn hiện tiện ích trên trang, chỉ hiển thị ở trang này mà không hiển thị ở những trang còn lại giúp những Blogger thiết kế blogspot dễ dàng hơn. Đó chính là nhiệm vụ chính của bộ biểu thức IF – ELSE bên dưới mà Hồng muốn gởi đến các bạn.

Những biểu thức  IF – ELSE hay dùng

13 biểu thức IF - ELSE thường dùng cho Blogger
13 biểu thức IF – ELSE thường dùng cho Blogger
#1 Nội dung hiển thị cho trang index (trang chủ, trang label, trang archive):

<b:if cond='data:blog.pageType == "index"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

#2 Nội dung hiển thị cho trang chủ (HomePage)

<b:if cond='data:blog.url == data:blog.homepageUrl'>
 // Nội dung hiển thị
</b:if>

#3 Nội dung hiển thị cho trang bài viết (Post)

<b:if cond='data:blog.pageType == "item"'>
 // Nội dung hiển thị
</b:if>

#4 Nội dung hiển thị trên các trang tĩnh (Pages)

<b:if cond='data:blog.pageType == "static_page"'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

#5 Nội dung hiển thị cho trang lưu trữ (Archive)

<b:if cond='data:blog.pageType == "archive"'>
 // Nội dung hiển thị
</b:if>

#6 Nội dung hiển thị cho Trang (Page) và bài viết (Post)

<b:if cond='data:blog.url == data:post.url'>
 // Nội dung hiển thị
</b:if>

#7 Hiển thị nội dung trên các trang Label (Nhãn)

<b:if cond='data:blog.searchLabel'>
// Nội dung hiển thị
</b:if>

#8 Nội dung hiển thị cho một URL chỉ định

<b:if cond='data:blog.url == "PUT_URL_HERE"'>
 // Nội dung hiển thị
</b:if>

#9 Hiển thị nội dung cho nhãn (label) được chỉ định

<b:if cond='data:blog.searchLabel == &quot;Blogger&quot;'>
 // Hiển thị nội dung với nhãn 'Blogger'
</b:if>

#10 Hiển thị nội dung sau bài viết đầu tiên trên các trang

<b:if cond='data:post.isFirstPost'>
 // Nội dung hiển thị
</b:if>


#11 Hiển thị nội dung cho kết quả tìm kiếm

<b:if cond='data:blog.searchQuery == &quot;Bloggerr&quot;'>
 2 // Hiển thị nội dung cho kết quả tìm kiếm `Blogger` 3
</b:if>

#12 Hiển thị nội dung cho các trang lỗi 404

<b:if cond='data:blog.pageType == "error_page"'>
 // Nội dung hiển thị
</b:if>

#13 Chỉ hiển thị nội dung trên mobile

<b:if cond='data:blog.isMobile'>
// Nội dung hiển thị mobile
<b:else/>
// Nội dung hiển thị máy tính
</b:if>

Xem thêm Xóa phần cung cấp bởi Blogger

 Đây chính là 13 biểu thức IF – ELSE cơ bản giúp các blogger thao tác ẩn hiện tiện ích đơn giản nếu trong quá trình làm seo có gì chưa hiểu thì hãy comments bên dưới để tôi có thể giúp bạn. Cảm ơn !

One Comment

Trả lời