2 style trang lỗi 404 đẹp và chất cho Blogger

Trang 404 tôi nghĩ là cần cho quá trình tự học seo của các bạn, nó là công cụ chuyển hướng tốt nhất cho blogger giúp blog của bạn không còn những đường dẫn lỗi khi bài viết không còn nữa.

2 style trang lỗi 404 đẹp và chất cho Blogger
2 style trang lỗi 404 đẹp và chất cho Blogger

Dưới đây tôi giới thiệu đến các bạn 2 mẫu trang 404 đẹp cho blogger nhé

1. Style 1

Bước 1 : Thêm đoạn code sau trên thẻ </body>

<b:if cond=”data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;”>
… Daerah ini berisi bagian-bagian utama dalam sebuah blog seperti main-wrapper, sidebar-wrapper, hingga footer-wrapper. Daerah ini akan diabaikan karena kita berada di dalam kondisi pengingkaran. …
</b:if>
<b:if cond=”data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;”>
<div id=”container-error”>
<div id=”error-page”>
Tuliskan sesuatu di sini. Bagian ini hanya akan tampil saat halaman tidak ditemukan.
</div>
</div>
</b:if>

 Bước 2 : Thêm css

<style>/* CSS Error by Bloghong */
#container-error{text-align:center;z-index:99999;width:100%;height:100%;position:fixed;top:0;right:0;bottom:0;left:0;padding:0;background-color:#3498db;color:#fff;font-size:3rem;font-weight:700}
#container-error h3,#container-error h4{display:block;text-align:center;margin-bottom:30px;font-size:2rem;font-weight:700;color:#aaa}
#container-error h3{margin-top:30px}
#error-page{position:relative;max-width:920px;margin:6% auto;line-height:normal}</style>

2. Style 2

DEMO 
Tương tự như ở trên chúng ta có 2 bước thêm code
Bước 1 :  

<b:if cond=”data:blog.pageType != &quot;error_page&quot;”>
… Daerah ini berisi bagian-bagian utama dalam sebuah blog seperti main-wrapper, sidebar-wrapper, hingga footer-wrapper. Daerah ini akan diabaikan karena kita berada di dalam kondisi pengingkaran. …
</b:if>
<b:if cond=”data:blog.pageType == &quot;error_page&quot;”>
<div id=”container-error”>
<div class=”minion”>
<div class=”hands”>
<div class=”left”></div>
<div class=”right”></div>
<div class=”fingers-l”></div>
<div class=”fingers-r”></div>
<div class=”glove-l”></div>
<div class=”glove-r”></div>
</div>
<div class=”glasses”>
<div class=”glassesline1″></div>
<div class=”glassesline2″></div>
<div class=”glass1″>
<div class=”eye1″></div>
</div>
<div class=”glass2″>
<div class=”eye2″></div>
</div>
</div>
<div class=”mouth”>
<ul class=”teeth”>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
<li></li>
</ul>
</div>
<div class=”belt-left”></div>
<div class=”belt-right”></div>
<div class=”pants”></div>
<div class=”legs”>
<div class=”left”></div>
<div class=”right”></div>
<div class=”shoe-l”></div>
<div class=”shoe-r”></div>
</div>
</div>
<div id=”buttonerror”>
<a expr:href=’data:blog.homepageUrl’>Homepage</a></div>
</div>
</b:if>

Bước 2 : Thêm css

/* CSS Custom Error Minion by arasdesign */
#container-error{text-align:center;z-index:9999;width:100%;height:100%;position:fixed;top:0;right:0;bottom:0;left:0;padding:0;background-color:#EC7E65;color:#fff}
#buttonerror{clear:both;position:absolute;background-color:rgba(255,255,255,.05);color:#EC7E65;position:absolute;left:0;right:0;bottom:15%;margin:auto;max-width:250px;padding:20px;z-index:99999;border-radius:10px;border:5px solid #fff;transition:all .5s}
#buttonerror a{color:#fff;font-weight:700;font-size:1.5rem;text-transform:uppercase;letter-spacing:1px}
#buttonerror:hover{background-color:rgba(255,255,255,1)}
#buttonerror:hover a,#buttonerror a:hover{color:#EC7E65}
.minion{position:absolute;background-color:#ffed41;height:360px;width:218px;border-radius:218px 218px 130px 130px;position:absolute;left:50%;top:45%;margin:-180px 0 0 -109px;z-index:99999}
.glassesline1{background-color:#494949;border-radius:4px;height:12px;width:238px;position:relative;top:98px;margin:0 -10px}
.glassesline2{background-color:#2d2d2d;border-radius:4px;height:12px;width:238px;position:relative;top:98px;margin:0 -10px;box-shadow:0 3px 0 0 rgba(0,0,0,0.15)}
.glass1,.glass2{background-color:#e2e2e0;height:102px;width:102px;border-radius:102px;position:absolute;top:55px;box-shadow:-4px 4px 0 0 rgba(50,50,50,0.15),1px -1px 0 0 rgba(255,255,255,1)}
.glass1{left:10px;right:auto;z-index:2}
.glass2{right:10px;left:auto;z-index:1}
.glass1:before,.glass2:before{background-color:#e5bf36;height:78px;width:78px;border-radius:78px;display:block;position:relative;top:12px;left:12px;content:””}
.glass1:after,.glass2:after{background-color:#FFF;height:58px;width:78px;border-radius:78px;position:absolute;top:22px;left:12px;content:””;animation:eyes 5s linear 1s infinite}
.eye1,.eye2{background-color:#724c25;height:28px;width:28px;border-radius:28px;position:absolute;top:44px;z-index:3}
.eye1{left:46px}
.eye2{right:46px}
.eye1:before,.eye2:before{background-color:#2c2d2f;height:12px;width:12px;border-radius:12px;display:block;position:relative;top:8px;left:8px;content:””}
.eye1:after,.eye2:after{background-color:#FFF;height:8px;width:8px;border-radius:8px;position:absolute;top:6px;left:12px;content:””}
.mouth{background-color:#603814;height:36px;width:106px;position:absolute;border-radius:0 0 106px 106px;top:182px;left:55px;overflow:hidden}
.mouth:before{background-color:#FFED41;height:80px;width:205px;position:relative;display:block;border-radius:0 0 150px 150px;top:-70px;left:-50px;content:””;z-index:2;box-shadow:0 3px 0 0 rgba(50,50,50,0.15)}
ul.teeth{list-style:none;z-index:1;position:absolute;top:-10px;left:-25px}
ul.teeth li{float:left;height:15px;width:20px;background:#FFF;display:inline-block;border-radius:0 0 15px 15px}
ul.teeth li:first-child,ul.teeth li:last-child{height:10px}
.pants{background-color:#2b5b89;height:66px;position:relative;top:270px;border-radius:0 0 128px 128px;z-index:2}
.pants:before{background-color:#2b5b89;height:58px;width:138px;display:block;position:relative;top:-58px;margin:0 auto;content:””}
.pants:after{background-color:#224467;height:44px;width:58px;display:block;position:relative;top:-76px;border-radius:0 0 58px 58px;margin:0 auto;content:””}
.belt-left,.belt-right{background-color:#224467;height:16px;width:70px;position:absolute;top:225px;z-index:3}
.belt-left{left:-10px;transform:scale(1) rotate(24deg) translateX(0px) translateY(0px) skewX(0deg) skewY(0deg)}
.belt-right{right:-10px;transform:scale(1) rotate(-28deg) translateX(0px) translateY(0px) skewX(0deg) skewY(0deg)}
.belt-left:after,.belt-right:after{background-color:#2d2d2b;height:11px;width:11px;border-radius:11px;position:absolute;content:””}
.belt-left:after{left:56px;top:3px}
.belt-right:after{right:57px;top:3px}
.legs .left,.legs .right{background:#224467;height:22px;width:44px;position:absolute;top:358px;z-index:1}
.legs .left{left:60px}
.legs .right{right:60px}
.legs .left:after{position:absolute;content:””;height:0;width:0;border-bottom:22px solid #EC7E65;border-right:10px solid transparent}
.legs .right:after{position:absolute;content:””;height:0;width:0;border-bottom:22px solid #EC7E65;border-left:10px solid transparent;right:0}
.shoe-l,.shoe-r{background-color:#424242;width:52px;height:18px;position:absolute;top:380px}
.shoe-l{left:50px;border-radius:18px 0 0 0}
.shoe-r{right:50px;border-radius:0 18px 0 0}
.shoe-l:after,.shoe-r:after{background-color:#2d2d2d;width:56px;height:5px;position:absolute;content:””;top:18px;left:-2px}
.shoe-l:before{position:absolute;content:””;height:0;width:0;border-top:5px solid #224467;border-left:34px solid transparent;left:20px}
.shoe-r:before{position:absolute;content:””;height:0;width:0;border-top:5px solid #224467;border-right:34px solid transparent;right:20px}
.hands .left,.hands .right{background-color:#e5c034;height:100px;width:16px;position:absolute;top:242px}
.hands .left{left:-16px;border-radius:16px 0 0 0}
.hands .right{right:-16px;border-radius:0 16px 0 0}
.hands .fingers-l,.hands .fingers-r{background-color:#424242;position:absolute;content:””;height:16px;width:16px;top:350px;z-index:1}
.hands .fingers-l{left:-6px;border-radius:0 16px 0 0}
.hands .fingers-r{right:-6px;border-radius:16px 0 0 0}
.hands .fingers-l:after,.hands .fingers-r:after{background-color:#383838;height:16px;width:16px;content:””;border-radius:16px;position:absolute;top:15px;z-index:2}
.hands .fingers-l:after{left:0}
.hands .fingers-r:after{right:0}
.hands .fingers-l:before,.hands .fingers-r:before{background-color:#2c2c2c;height:16px;width:16px;content:””;border-radius:16px;position:absolute;top:8px;z-index:1}
.hands .fingers-l:before{left:5px}
.hands .fingers-r:before{right:5px}
.hands .glove-l,.hands .glove-r{background-color:#424242;position:absolute;height:36px;width:16px;border-radius:0 0 16px 16px;top:342px;z-index:3}
.hands .glove-l{left:-15px}
.hands .glove-r{right:-15px}
.hands .glove-l:before,.hands .glove-r:before{position:absolute;content:””;height:0;width:0;top:-15px;border-bottom:30px solid #424242;border-left:30px solid transparent;transform:scale(1) rotate(45deg) translateX(0px) translateY(0px) skewX(0deg) skewY(0deg)}
.hands .glove-l:before{left:-7px}
.hands .glove-r:before{right:-7px}

Đơn giản chỉ cần có thể bạn đã áp dụng ngay 1 kỹ thuật đẹp cho blogspot của mình rồi đấy chúc các bạn thành công. Xem thêm >>seo onpage blogspot <<

Leave a Reply