[2021] Đăng ký, xác minh tài khoản, nạp/rút tiền và mua bán Coin trên sàn giao dịch Binance

  • Phí giao dịch bình thường : 0.1%
  • Phí giao dịch đặc biệt : 0.05% (Nếu dùng đồng coin BNB làm phương tiện thanh toán phí.)

Để sử dụng Binance, bạn sẽ cần có 1 tài khoản, xác minh danh tính để nâng hạn mức, nếu cần có thể mua thêm chút BNB để trả phí giao dịch cho rẻ.

1/ Bắt đầu đăng ký Binance.

https://www.binance.com (giảm 40% phí giao dịch)
Làm theo hướng dẫn, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng cho tài khoản của mình. Sau khi đọc kỹ Điều khoản Sử dụng, hãy nhấn [Đăng ký].
LƯU Ý:

Để bắt đầu đăng ký Binance bạn hãy bấm vào nút dưới đâyLàm theo hướng dẫn, nhập địa chỉ email và mật khẩu bạn sử dụng cho tài khoản của mình. Sau khi đọc kỹ Điều khoản Sử dụng, hãy nhấn [Đăng ký].LƯU Ý:

  • Mật khẩu của bạn phải có ít nhất 8 ký tự, gồm một ký tự viết hoa và một chữ số.

68747470733a2f2f7075626c69632e626e627374617469632e636f6d2f696d6167652f636d732f61727469636c652f626f64792f3230323031312f31383534633362343762323335643962333439346437363166386162653938652e706e67

3. Sau khi nhấn [Đăng ký], bạn sẽ thấy một mã xác minh dạng trượt. Hãy kéo thanh trượt để hoàn tất.

3. Sau khi nhấn [Đăng ký], bạn sẽ thấy một mã xác minh dạng trượt. Hãy kéo thanh trượt để hoàn tất.

68747470733a2f2f7075626c69632e626e627374617469632e636f6d2f696d6167652f636d732f61727469636c652f626f64792f3230323031312f64346438646535663733613938326439383039643038613361396666643563612e706e67

4. Sau khi đã hoàn tất xác minh, chúng tôi sẽ gửi một email xác nhận đến địa chỉ bạn đã cung cấp. Vui lòng kiểm tra hộp thư và hoàn tất xác minh trong vòng 10 phút.

4. Sau khi đã hoàn tất xác minh, chúng tôi sẽ gửi một email xác nhận đến địa chỉ bạn đã cung cấp. Vui lòng kiểm tra hộp thư và hoàn tất xác minh trong vòng 10 phút.

68747470733a2f2f7075626c69632e626e627374617469632e636f6d2f696d6167652f636d732f61727469636c652f626f64792f3230323031312f34396139343331643932633564616131663431353465633166323435653739342e706e67

*Bạn cần phải thông qua xác thực tài khoản (KYC) và bật xác thực SMS mới có thể mở giao dịch P2P.
Sau khi đăng ký là bạn đã có thể bắt đầu sử dụng Binance để mua bán các đồng coin, tuy nhiên giới hạn rút mỗi ngày của bạn sẽ chỉ là 2BTC. Để tăng hạn mức rút tiền lên 100 BTC/ngày, bạn cần xác minh danh tính của bạn qua 2 việc sau:

Sau khi đăng ký là bạn đã có thể bắt đầu sử dụng Binance để mua bán các đồng coin, tuy nhiên giới hạn rút mỗi ngày của bạn sẽ chỉ là 2BTC. Để tăng hạn mức rút tiền lên 100 BTC/ngày, bạn cần xác minh danh tính của bạn qua 2 việc sau:

  • Bật bảo mật 2 lớp
  • Xác minh CMND (Hoặc passport, bằng lái xe)

Bây giờ mình sẽ hướng dẫn bạn làm công việc này.

2/ Bảo mật hai lớp (2FA) cho tài khoản Binance

Trước tiên bạn cần bật bảo mật 2 lớp của Binance, điều này sẽ tốt cho bạn vì sẽ không ai có thể đăng nhập hay rút tiền nếu không có điện thoại của bạn