3600244282 – CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP CHÍNH XÁC VIỆT NAM – MaSoThue

2219
Sản xuất sản phẩm khác từ cao su
Chi tiết: Sản xuất các trang thiết bị của ngành cấp nước, thoát nước; thiết bị xử lý chất thải; thiết bị xử lý nước thải; thiết bị vệ sinh môi trường và linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng của các trang thiết bị của ngành cấp nước, thoát nước; thiết bị xử lý chất thải; thiết bị xử lý nước thải; thiết bị vệ sinh môi trường.

2220
Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất các trang thiết bị của ngành cấp nước, thoát nước; thiết bị xử lý chất thải; thiết bị xử lý nước thải; thiết bị vệ sinh môi trường và linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng của các trang thiết bị của ngành cấp nước, thoát nước; thiết bị xử lý chất thải; thiết bị xử lý nước thải; thiết bị vệ sinh môi trường.

2431
Đúc sắt, thép
Chi tiết: Chế tạo khuôn mẫu.

2511
Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: – Sản xuất khung hoặc sườn kim loại cho xây dựng và các bộ phận của chúng (tháp, cột, cầu treo, nhà); – Sản xuất khung kim loại công nghiệp (khung cho là hơi, thiết bị nâng và cầm tay…) và các linh kiện, bộ phận của chúng; – Sản xuất nhà đúc sẵn bằng kim loại và các linh kiện, bộ phận của chúng (như nhà di chuyển và các bộ phận tháo rời) – Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ và khung của chúng, cửa chớp, cổng và các linh kiện, bộ phận của chúng – Vách ngăn phòng bằng kim loại và các linh kiện, bộ phận của chúng.

2620
Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính
Chi tiết: Sản xuất vỏ máy các loại (máy vi tính, máy in). Lắp ráp máy vi tính, thiệt bị ngoại vi của máy vi tính và sản xuất linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng dùng cho máy vi tính, thiết bị ngoại vi của máy vi tính.

2630
Sản xuất thiết bị truyền thông
Chi tiết: Lắp ráp thiết bị truyền thông và sản xuất linh kiện phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng dùng cho thiết bị truyền thông.

2640
Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng
Chi tiết: Lắp ráp sản phẩm điện tử dân dụng và sản xuất linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng dùng cho sản phẩm điện tử dân dụng.

2750
Sản xuất đồ điện dân dụng
Chi tiết: Sản xuất quạt điện gia dụng và linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng dùng cho quạt điện gia dụng. Máy rửa chén và linh kiện, phụ tùng; cụm linh kiện, cụm phụ tùng của máy rửa chén ( không bao gồm công đoạn xi mạ).

2812
Sản xuất thiết bị sử dụng năng lượng chiết lưu
Chi tiết: Sản xuất các trang thiết bị của ngành cấp nước, thoát nước; thiết bị xử lý chất thải; thiết bị xử lý nước thải; thiết bị vệ sinh môi trường và linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng của các trang thiết bị của ngành cấp nước, thoát nước; thiết bị xử lý chất thải; thiết bị xử lý nước thải; thiết bị vệ sinh môi trường.

2813
Sản xuất máy bơm, máy nén, vòi và van khác
Chi tiết: Sản xuất các trang thiết bị của ngành cấp nước, thoát nước; thiết bị xử lý chất thải; thiết bị xử lý nước thải; thiết bị vệ sinh môi trường và linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng của các trang thiết bị của ngành cấp nước, thoát nước; thiết bị xử lý chất thải; thiết bị xử lý nước thải; thiết bị vệ sinh môi trường.

2819
Sản xuất máy thông dụng khác
Chi tiết: Sản xuất quạt công nghiệp và linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng dùng cho quạt công nghiệp. Sản xuất thiết bị cơ khí chính xác

2822
Sản xuất máy công cụ và máy tạo hình kim loại
Chi tiết: Sản xuất và lắp ráp các loại máy công cụ như: máy tiện, máy phay, máy cắt, máy bào, máy dập, máy hàn, máy đúc, máy chấn, máy mài, máy cưa…. điều khiển bằng chương trình số của máy tính (máy CNC)

2910
Sản xuất xe có động cơ
Chi tiết: Sản xuất các loại xe trượt tuyết, xe bốn bánh chuyên dùng chạy địa hình và linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng dùng cho các loại xe trượt tuyết, xe bốn bánh chuyên dùng chạy địa hình. Sản xuất xe ô tô điện và linh kiện, phụ tùng; cụm linh kiện, cụm phụ tùng dùng cho xe ô tô điện (không bao gồm công đoạn xi mạ).

2930
Sản xuất phụ tùng và bộ phận phụ trợ cho xe có động cơ và động cơ xe
Chi tiết: Sản xuất linh kiện, chi tiết bằng kim loại và nhựa dùng cho xe gắn máy, xe ô tô, máy nông nghiệp, máy lâm nghiệp, máy giặt, lưới đánh cá, các sản phẩm điện và điện tử.

3091
Sản xuất mô tô, xe máy
Chi tiết: Sản xuất các loại xe đạp điện hai bánh, xe đạp điện ba bánh, xe máy điện hai bánh, xe máy điện ba bánh và linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng của các loại xe đạp điện hai bánh, xe đạp điện ba bánh, xe máy điện hai bánh, xe máy điện ba bánh (không bao gồn công đoạn xi mạ). Sản xuất xe mô tô; linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng của xe mô tô (không bao gồm công đoạn xi mạ).

3092
Sản xuất xe đạp và xe cho người tàn tật
Chi tiết: Sản xuất các loại xe hai bánh, xe ba bánh, xe đẩy, xe lăn cho người tàn tật và linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng dùng cho các loại xe hai bánh, xe ba bánh, xe đẩy, xe lăn cho người tàn tật.

3100
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế
Chi tiết: Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại (bàn, ghế, giá đỡ, tủ, kệ, giường bệnh, bồn rửa tay, khay cơm, bình phong) và linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng của các sản phẩm bằng kim loại (bàn, ghế, giá đỡ, tủ, kệ, giường bệnh, bồn rửa tay, khay cơm, bình phong).

3240
Sản xuất đồ chơi, trò chơi
Chi tiết: Sản xuất sản phẩm mô hình (kiểu thu nhỏ và kiểu tái tạo, không bao gồm công đoạn xi mạ).

3250
Sản xuất thiết bị, dụng cụ y tế, nha khoa, chỉnh hình và phục hồi chức năng
Chi tiết: Trang thiết bị y tế; linh kiện, phụ tùng, cụm linh kiện, cụm phụ tùng của trang thiết bị y tế ( không bao gồm công đoạn xi mạ).

4669
Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Thực hiện quyền xuất khẩu, quyền nhập khẩu đối với các mặt hàng phù hợp với phạm vi kinh doanh của doanh nghiệp đã được cấp phép.