Các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp theo quy định

Những loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Câu hỏi: Kính chào Quý khách, kính mong Quý khách tư vấn giúp tôi về vấn đề sau: Về nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp, theo tôi được hiểu thì doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính hàng năm, báo cáo tài chính lại với nhiều loại. Tôi vừa mới thành lập doanh nghiệp vào đầu năm nay nên chưa hiểu rõ về báo cáo tài chính cho lắm. Vậy nên Quý trạng sư với thể tư vấn cho tôi hiểu thêm về những loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp theo quy định mới nhất được ko ạ?

Kính mong được Quý trạng sư tư vấn.

Trân trọng cảm ơn!

(Câu hỏi được biên tập từ mail gửi tới Phòng ban tư vấn pháp luật của Phamlaw)

Các loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp
Những loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp

Trả lời: (Câu trả lời chỉ mang tính chất tham khảo)

Những loại báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Kính chào Quý khách, cảm ơn Quý khách đã gửi câu hỏi tới Phòng ban tư vấn pháp luật của Phamlaw. Về thắc mắc của Quý khách, chúng tôi xin được đưa ra ý kiến tư vấn tổng quan về báo cáo tài chính của doanh nghiệp để Quý khách hiểu rõ hơn về vấn đề này.

*Những loại báo cáo tài chính

Báo cáo tài chính của doanh nghiệp với hai loại: báo cáo tài chính hàng năm và báo cáo tài chính giữa niên độ. Không tính đó, báo cáo tài chính với thể được lập và trình bày trên cơ sở thống nhất hoặc ko hợp nhât.

1. Báo cáo tài chính hàng năm

Hàng năm, doanh nghiệp phải lập báo cáo tài chính theo mẫu cụ thể quy định trong luật và phải lập theo dạng toàn bộ. Báo cáo hành chính hàng năm bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán;
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh;
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ;
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính hàng năm với thể được tính theo năm dương lịch hoặc kỳ kế toán hàng năm là 12 tháng tròn sau lúc thông tin cho cơ thuế quan. Doanh nghiệp được phép thay đổi kỳ kế toán năm tuy nhiên lúc thay đổi doanh nghiệp cần phải lập riêng báo cáo tài chính cho thời đoạn giữa hai kỳ kế toán của năm tài chính cũ và năm tài chính mới.

2. Báo cáo tài chính giữa niên độ

Báo cáo tài chính giữa niên độ được hiểu là báo cáo tài chính cho bốn quý của năm tài chính (trong đó quý bốn là quý cuối cùng trong năm) và báo cáo tài chính bán niên. Đối với báo cáo tài chính giữa niên độ thì được lập theo mẫu cụ thể pháp luật quy định, với thể lập dưới dạng toàn bộ hoặc tóm tắt. Đặc thù đối với doanh nghiệp quốc gia và doanh nghiệp niêm yết nên phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ. Đối với những loại hình doanh nghiệp khác được khuyến khích nhưng ko nên phải lập báo cáo tài chính giữa niên độ.

3. Báo cáo tài chính thống nhất

Đối với mô hình nhóm doanh nghiệp, doanh nghiệp mẹ phải lập báo cáo tài chính theo quy định tại khoản 1 Điều 191 Luật doanh nghiệp 2014 như sau:

“Vào thời khắc kết thúc năm tài chính, ngoài báo cáo và tài liệu theo quy định của pháp luật, doanh nghiệp mẹ còn phải lập những báo cáo sau đây:

a) Báo cáo tài chính thống nhất của doanh nghiệp mẹ theo quy định của pháp luật về kế toán;

b) Báo cáo tổng hợp kết quả kinh doanh hằng năm của doanh nghiệp mẹ và doanh nghiệp con;

c) Báo cáo tổng hợp công việc quản lý, điều hành của doanh nghiệp mẹ và doanh nghiệp con.”

Tuy nhiên những doanh nghiệp trong mô hình nhóm doanh nghiệp ko phải là doanh nghiệp mẹ thì ko phải lập báo cáo tài chính thống nhất theo pháp luật về kế toán

3.1 Đối với doanh nghiệp con

Theo quy định tại khoản 1 Điều 189 Luật doanh nghiệp 2014 thì:

“Một doanh nghiệp được coi là doanh nghiệp mẹ của doanh nghiệp khác nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Sở hữu trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần phổ thông của doanh nghiệp đó;

b) Với quyền trực tiếp hoặc gián tiếp quyết định bổ nhiệm phần lớn hoặc tất cả thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc của doanh nghiệp đó;

c) Với quyền quyết định việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của doanh nghiệp đó.”

Theo quy định của pháp luật về kế toán, doanh nghiệp con được hiểu là doanh nghiệp chịu sự kiểm soát bới doanh nghiệp mẹ, theo đó doanh nghiệp mẹ với quyền chi phối những chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhằm thu được những tiện dụng kinh tế từ hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp đó. Không tính đó, pháp luật về lĩnh vực kế toán cũng với quy định cụ thể để đưa ra những ví dụ trường hợp nào thì doanh nghiệp mẹ được cho là với quyền kiểm soát đối với doanh nghiệp con. Một trong những tiêu chí để xác định quyền kiểm soát là 50% quyền biểu quyết theo pháp luật kế toán. Đây chính là sự khác biệt giữa quy định của Luật doanh nghiệp 2014 và pháp luật kế toán. Khái niệm về quyền kiểm soát theo quy định tại Luật doanh nghiệp 2014 căn cứ vào quyền sở hữu 50% vốn điều lệ, đối với pháp luật kế toán là trên 50% quyền biểu quyết nếu doanh nghiệp phát hành cổ phần ưu đãi ko với quyền biểu quyết và những cổ phần ưu đãi đó vẫn được tính vào vốn điều lệ; đối với Luật doanh nghiệp 2014 thìa là trên 50% tổng số cổ phần phổ thông tuy nhiên tại pháp luật về kế toán thì quy định là trên 50% quyền biểu quyết nếu doanh nghiệp tậu lại cổ phần của chính mình để giữ làm cổ phiếu quỹ như trong trường hợp doanh nghiệp đại chúng.

Như vậy với thể thấy trên những yêu cầu về báo cáo tài chính thì với sự khác biệt giữa những quy định về doanh nghiệp mẹ và doanh nghiệp con ở Luật doanh nghiệp 2014 và pháp luật về kế toán. Tuy nhiên, về nguyên tắc những quy định của pháp luật chuyên ngành được ưu tiên ứng dụng trên thực tế cũng như Luật doanh nghiệp 2014 dẫn chiếu tới pháp luật về kế toán nên những quy định của pháp luật về kế toán sẽ được ưu tiên ứng dụng và doanh nghiệp trong quá trình chuẩn bị báo cáo tài chính nên chủ yếu tuân thủ quy định pháp luật kế toán.

3.2 Đơn vị liên kết

Giống như mô hình doanh nghiệp mẹ – doanh nghiệp con, pháp luật về kế toán cũng yêu cầu báo cáo tài chính thống nhất của doanh nghiệp mẹ phải trình bày những khoản đầu tư của doanh nghiệp mẹ vào doanh nghiệp liên kết. Đơn vị liên kết được hiểu là doanh nghiệp mà trong đó nhà đầu tư với liên quan đáng kể tuy nhiên ko được coi là doanh nghiệp con hay doanh nghiệp liên doanh của nhà đầu tư. Vậy liên quan đáng kể được hiểu như thế nào? Tương tác đáng kể được định tức là quyền tham gia của những nhà đầu tư vào việc đưa ra những quyết định về chính sách tài chính và hoạt động của doanh nghiệp nhận đầu tư tuy nhiên ko kiểm soát những chính sách này. Theo đó, một doanh nghiệp được cho là với liên quan đáng kể đối với một doanh nghiệp khác nếu nắm từ 20% trở lên quyền biểu quyết của doanh nghiệp đó.

Trên đây là ý kiến tư vấn của Phamlaw về thắc mắc của Quý khách liên quan tới câu hỏi: “Những loại báo cáo tài chính trong doanh nghiệp”. Báo cáo tài chính là báo cáo quan yếu nhất của doanh nghiệp, chính vì vậy nó được quy định cụ thể trong pháp luật về doanh nghiệp, đặc thù là những yêu cầu liên quan tới việc lập và kiểm toán báo cáo tài chính. Doanh nghiệp cần tìm hiểu rõ ràng về những quy định này của pháp luật để tránh vi phạm pháp luật về thuế nói chung hay kế toán nói riêng. Hy vọng với những phân tích ở trên với thể giúp Quý khách với được dòng nhìn tổng quan về những loại báo cáo tài chính. Nếu Quý khách còn vướng mắc hay cần thêm thông tin yếu tố, xin hãy liên hệ với phòng ban tư vấn pháp luật của PHAMLAW, số hotline 1900. Để sử dụng dịch vụ về Kế toán kiểm toán doanh nghiệp, tư vấn pháp lý thường xuyên cho doanh nghiệp và những dịch vụ khác với liên quan tới pháp lý của doanh nghiệp, Quý khách hàng vui lòng kết nối tới Số hotline: 0967849934 , chúng tôi luôn sẵn sàng tương trợ.

———————————

Phòng tư vấn doanh nghiệp – Phamlaw

> Xem thêm:

 • hồ sơ giải thể doanh nghiệp
 • thủ tục giải thể doanh nghiệp tnhh mtv

0.000 Với thể bạn ưa chuộng

 • Tư vấn những quy định mới về bán hàng đa cấp
 • Vốn chủ sở hữu doanh nghiệp theo Luật Doanh nghiệp 2014
 • Quyền theo luật định của cổ đông hoặc thành viên trong doanh nghiệp
 • Tài sản với thể sử dụng làm tài sản đảm bảo trong doanh nghiệp
 • Quá trình phát hành chứng khoán ra sức chúng theo quy định hiện hành
 • Nguyên tắc, chuẩn mực kế toán – thông qua báo cáo tài chính của doanh nghiệp
 • Thủ tục doanh nghiệp cần làm sau lúc đăng ký thành lập
 • Những giải pháp đặt cọc, ký cược trong giao du đảm bảo
 • Chế độ kế toán đối với cổ phần ưu đãi trong doanh nghiệp cổ phần
 • Quy định về góp vốn hoặc tậu cổ phần bằng tài sản

Bài viết cùng chủ đề

 • Quy định thẩm quyền giải quyết tranh chấp đất đai theo luật đất đai 2013
 • Quy định tuổi nghỉ hưu theo Bộ luật Lao động hiện hành
 • Khởi kiện thành viên hoặc cổ đông về việc vi phạm nghĩa vụ góp vốn
 • Thời hạn bảo hộ quyền tác giả theo quy định mới
 • Quyền yêu cầu doanh nghiệp tậu lại phần vốn góp hoặc cổ phần
 • Hợp đồng vô hiệu một phần theo quy định BLDS 2015
 • Những điều cần biết về quy chế quản lý nội bộ trong doanh nghiệp
 • Tặng cho quyền sử dụng đất cho người Việt định cư ở nước ngoài