40 câu hỏi trắc nghiệm Chuyên đề Tính tương đối của chuyển động Vật lý 10

   

 • Câu 10:
  Mã câu hỏi: 44290

  Người quan sát ở trên mặt đất thấy “Mặt Trời mọc đằng Đông và lặn đằng Tây”, lý do là: 

  • A.

   Trái Đất tự quay theo chiều từ Đông sang Tây

  • B.

   Trái Đất tự quay theo chiều từ Tây sang Đông

  • C.

   Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất theo chiều từ Đông sang Tây 

  • D.

   Mặt Trời chuyển động quanh Trái Đất theo chiều từ Tây sang Đông

 • Câu 11:
  Mã câu hỏi: 44291

  Xét sự chuyển động của Trái Đất quanh Mặt Trời và sự tự quay quanh trục của Trái Đất . Vị trí có vận tốc tức thời lớn nhất là vị trí ứng với lúc: 

  • A.

   giữa trưa  

  • B.

   nửa đêm

  • C.

   bình minh        

  • D.

   hoàng hôn

 • Câu 12:
  Mã câu hỏi: 44292

  Hai ô tô A và B đang chạy cúng phương ngược chiều với vận tốc không đổi v. Hỏi người quan sát đứng ở vị trí nào sẽ thấy mình đang chuyển động với vận tốc 2v? 

  • A.

   ở mặt đất

  • B.

   ở một ô tô khác đang chạy trên đường

  • C.

    ở một ô tô khác đang chuyển động với vận tốc v vuông góc với hai vận tốc kia 

  • D.

   Cả hai đáp án A và B đều đúng

 • Câu 13:
  Mã câu hỏi: 44293

  Một tàu hoả chuyển động thẳng đều với v = 10 m/s so với mặt đất. Một người đi đều trên sàn tàu có vận tốc 1m/s so với tàu. Xác định vận tốc của người đó so với mặt đất khi người và tàu chuyển động cùng chiều: 

  • A.

   10 m/s      

  • B.

   11 m/s 

  • C.

   1 m/s            

  • D.

   9 m/s

 • Câu 14:
  Mã câu hỏi: 44294

  Một canô chạy thẳng đều xuôi dòng từ A đến B cách nhau 36 km mất khoảng thời gian 1,5h. Vận tốc của dòng chảy là 6 km/h. Vận tốc của canô đối với dòng chảy là: 

  • A.

   18 m/s

  • B.

   6 km/h   

  • C.

   12 km/h            

  • D.

   18 km/h

 • Câu 15:
  Mã câu hỏi: 44295

  Một thuyền máy chuyển động xuôi dòng từ M đến N rồi chạy ngược dòng từ N đến M với tổng cộng thời gian là 4 giờ. Biết dòng nước chảy với v = 1,25 m/s so với bờ, vận tốc của thuyền so với dòng nước là 20 km/h. Quãng đường MN là: 

  • A.

   37,9 km           

  • B.

   38,9 km          

  • C.

   40 km             

  • D.

   40,9 km

 • Câu 16:
  Mã câu hỏi: 44296

  Hai đầu máy xe lửa đều chạy trên cùng đoạn thằng với vận tốc v1, v2. Hỏi khi hai đầu máy chạy ngược chiêu nhau thì vận tốc của đầu máy thứ nhất so với đầu máy thứ hai là bao nhiêu? 

  • A.

    v12 = v1 

  • B.

   v12 = v2 

  • C.

   v12 = v1 + v2            

  • D.

    v12= v1 – v2

 • Câu 17:
  Mã câu hỏi: 44297

  Một hành khách ngồi trên toa tàu A nhìn qua cửa sổ thấy toa tàu B bên cạnh và gạch lát sân ga đều chuyển động như nhau. Chọn khẳng định đúng: 

  • A.

   Tàu B đứng yên, tàu A chạy

  • B.

   Cả hai tàu đều đứng yên

  • C.

   Tàu A đứng yên, tàu B chạy 

  • D.

   Cả hai tàu đều chạy

 • Câu 18:
  Mã câu hỏi: 44298

  Chọn khẳng định đúng. Đứng ở Trái Đất ta sé thấy: 

  • A.

   Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng quay quanh Trái Đất và Mặt Trời quay quanh Mặt Trăng

  • B.

   Trái Đất đứng yên, Mặt Trăng và Mặt Trời quay quanh Trái Đất

  • C.

   Mặt Trăng đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trăng và Mặt Trời quay quanh Trái Đất 

  • D.

   Mặt trời đứng yên, Trái Đất quay quanh Mặt Trời và Mặt Trời quay quanh Trái Đất

 • Câu 19:
  Mã câu hỏi: 44299

  Một canô đi từ bến sông P đến Q rồi từ Q đến P. Hai bến sông cách nhau 21 km trên một đường thẳng. Biết vận tốc của canô khi nước không chảy là 19,8 km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 1,5 m/s. Thời gian chuyển động của canô là: 

  • A.

   4250s       

  • B.

   6250s    

  • C.

   8250s                 

  • D.

   1250s

 • Câu 20:
  Mã câu hỏi: 44300

  Một chiếc thuyền chuyển động ngược dòng với vận tốc 14 km/h so với mặt nước. Nước chảy với tốc độ 9 km/h so với bờ. Hỏi vận tốc của thuyền so với bờ ? 

  • A.

    25 km/h.       

  • B.

   3,5 km/h.       

  • C.

   5 km/h.               

  • D.

   6 km/h.

 • Câu 21:
  Mã câu hỏi: 44301

  Một chiếc thuyền chuyển động với vận tốc 5 km/h so với bờ. Một em bé đi từ đầu thuyền tới cuối thuyền với vận tốc 6 km/h so với thuyền. Hỏi vận tốc của em bé so với bờ ? 

  • A.

   1 km/h.       

  • B.

   2 km/h.             

  • C.

   6 km/h.             

  • D.

   5 km/h.

 • Câu 22:
  Mã câu hỏi: 44302

  Để xác định chuyển động của các trạm thám hiểm không gian, tại sao người ta không chọn hệ quy chiếu gắn với Trái Đất? 

  • A.

   Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất có kích thước không lớn.

  • B.

   Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không thông dụng.

  • C.

   Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không cố định trong không gian vũ trụ. 

  • D.

   Vì hệ quy chiếu gắn với Trái Đất không thuận tiện.

 • Câu 23:
  Mã câu hỏi: 44303

  Hành khách A đứng trên toa tàu, nhìn qua cửa sổ toa sang hành khách B ở toa tàu bên cạnh. Hai toa tàu đang đỗ trên hai đường tàu song song với nhau trong sân ga. Bỗng A thấy B chuyển động về phía sau. Tinh huống nào sau đây chắc chắn không xảy ra ? 

  • A.

   Cả hai toa tàu cùng chạy về phía trước. A chạy nhanh hơn.

  • B.

   Cả hai toa tàu cùng chạy về phía trước. B chạy nhanh hơn.

  • C.

   Toa tàu A chạy về phía trước. Toa tàu B đứng yên. 

  • D.

   Toa tàu A đứng yên. Toa tàu B chạy về phía sau.

 • Câu 24:
  Mã câu hỏi: 44304

  Hoà đứng yên trên sân ga.Bình đứng yên trong toa tàu cũng đang đứng yên. Bỗng toa tàu chạy về phía trước với vận tốc 7,2 km/h. Hoà bắt đầu chạy theo toa tàu cũng với vận tốc ấy. Bình thì chạy ngược với chiều chuyển động của toa với vận tốc 7,2 km/h đối với toa. Hỏi vận tốc của Bình đối với sân ga và đối với Hoà bằng bao nhiêu ? 

  • A.

   vBình, ga  = -7,2 km/h ; v Bình, Hòa  = 0.

  • B.

   vBình, ga  = 0; vBình, Hoà  = – 7,2 km/h.

  • C.

   vBình, ga  = 7,2 km/h ; vBình, Hòa  = 14,4 km/h. 

  • D.

   vBình, ga  = 14,4 km/h ; vBình, Hòa  = 7,2 km/h.

 • Câu 26:
  Mã câu hỏi: 44306

  Một ô tô khách đang chạy trên đường. Đối với người nào dưới đây, ô tô đang đứng yên ? 

  • A.

   Người đứng bên lề đường.

  • B.

   Người đi xe máy đang bị xe khách vượt qua.

  • C.

   Người lái xe con đang vượt xe khách. 

  • D.

   Một hành khách ngồi trong ô tô.

 • Câu 27:
  Mã câu hỏi: 44360

  Hai bến sông A và B cách nhau 18 km theo đường thẳng. Một chiếc canô phải mất thời gian bao nhiêu để đi từ A đến B rồi trở lại ngay từ B tới A. Biết rằng vận tốc của canô khi nước không chảy là 16,2 km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ là 1,5 m/s. 

  • A.

   1 h 40 phút.     

  • B.

   30 phút.             

  • C.

   50 phút.     

  • D.

   2h 30 phút.

 • Câu 28:
  Mã câu hỏi: 44361

  Một người lái xuồng máy dự định mở máy cho xuồng chạy ngang con sông rộng 240 m, mũi xuồng luôn luôn vuông góc với bờ sông. Nhưng do nước chảy nên xuồng sang đến bờ bên kia tại một địa điểm cách bến dự định 180 m về phía hạ lưu và xuồng đi hết 1 phút. Xác định vận tốc của xuồng so với bờ sông. 

  • A.

   5 m/s.       

  • B.

   3 m/s.  

  • C.

   1,5 m/s.            

  • D.

   7,5 m/s.

 • Câu 29:
  Mã câu hỏi: 44362

  Hãy tìm phát biểu sai. 

  • A.

   Quỹ đạo của một vật là tương đối đối với các hệ quy chiếu khác nhau thì quỹ đạo của vật là khác nhau.

  • B.

   Vận tốc của vật là tương đối. Trong các hệ quy chiếu khác nhau thì vận tốc của cùng một vật là khác nhau.

  • C.

   Khoảng cách giữa hai điểm trong không gian là tương đối. 

  • D.

   Tọa độ của một chất điểm phụ thuộc vào hệ quy chiếu.

 • Câu 30:
  Mã câu hỏi: 44363

  Một ca nô chạy thẳng đều xuôi theo dòng từ bến A đến bến B cách nhau 36 km mất một khoảng thời gian là 1h 30 phút. Vận tốc của dòng chảy là 6 km/h. Tính khoảng thời gian để ca nô chạy ngược dòng từ B đến A. 

  • A.

   1h 30 phút.   

  • B.

   3h.         

  • C.

   2h 15 phút.    

  • D.

   2h

 • Câu 33:
  Mã câu hỏi: 44366

  Ô tô A chạy theo hướng Tây với vận tốc 40 km/h. Ô tô B chạy thẳng về hướng Bắc với vận tốc 60 km/h. Hãy xác định vận tốc của ô tô B đối với người ngồi trên ôtô A. 

  • A.

   72,11 km/h.       

  • B.

   56,23 km/h.       

  • C.

   65,56 km/h.      

  • D.

    78,21 km/h.

 • Câu 35:
  Mã câu hỏi: 44368

  Một chiếc phà chạy xuôi dòng từ A đến B mất 3 h, khi chạy về mất 6 h. Hỏi nếu phà tắt máy trôi theo dòng từ A đến B mất bao lâu ? 

  • A.

    6 h.    

  • B.

   12 h.    

  • C.

   7 h.                   

  • D.

   15 h.

 • Câu 36:
  Mã câu hỏi: 44369

  Một thuyền đi từ bến A đến bến B cách nhau 6 km rồi trở lại về A. Biết rằng vận tốc thuyền trong nước im lặng là 5 km/h, vận tốc nước chảy là 1 km/h. Tính thời gian chuyển động của thuyền. 

  • A.

   2h 30 phút. 

  • B.

   1h 15 phút.     

  • C.

    2 h 5 phút.       

  • D.

   1h 35 phút.

 • Câu 38:
  Mã câu hỏi: 44371

  Một chiếc thuyền chuyển động thẳng đều xuôi dòng nước từ bến A tới bến B cách nhau 6 km dọc theo dòng sông rồi quay về B mất 2 h 30 phút. Biết rằng vận tốc của thuyền trong nước im lặng là 5 km/h. Tính vận tốc dòng nước và thời gian thuyền đi xuôi dòng. 

  • A.

    1 km/h và 1,75h.   

  • B.

   1km/h và 1 h.   

  • C.

   3 km/h và 1,75 h.     

  • D.

    3 km/h và 1 h.

 • Câu 39:
  Mã câu hỏi: 44372

  Một người đi xe đạp với vận tốc 14,4 km/h, trên một đoạn đường song hành với đường sắt. Một đoạn tàu dài 120 m chạy ngược chiều và vượt người đó mất 6 s kể từ lúc tàu gặp người đó. Hỏi vận tốc của tàu là bao nhiêu ? 

  • A.

   20 m/s.      

  • B.

   16 m/s.          

  • C.

   24 m/s.           

  • D.

   4 m/s.

 • Câu 40:
  Mã câu hỏi: 44373

  Hai bến sông A và B cách nhau 27km. Một ca nô phải mất bao nhiêu thời gian để đi từ A đến B rồi từ B trở về A nếu vận tốc của ca nô khi nước sông không chảy là 16km/h và vận tốc của dòng nước so với bờ sông là 2km/h.

  • A.

   3 giờ 25 phút

  • B.

   3 giờ 5 phút

  • C.

   2 giờ 25 phút

  • D.

   2 giờ 5 phút