58 công thức hoá học Các công thức hóa học quan trọng

Để làm bài tập hoá học được nhanh chóng, đặc biệt là cách làm chắc nghiệm, việc nắm vững lỹ thuyết, các công thức là đương nhiên. Tuy nhiên việc đó là chưa đủ. Để có thể làm tốc độ các bài tập trắc nghiệm những công thức, kỹ năng, kỹ xảo làm bài hoá […]

Để làm bài tập hoá học được nhanh chóng, đặc biệt là cách làm chắc nghiệm, việc nắm vững lỹ thuyết, các công thức là đương nhiên.

Tuy nhiên việc đó là chưa đủ. Để có thể làm tốc độ các bài tập trắc nghiệm những công thức, kỹ năng, kỹ xảo làm bài hoá học nhanh cả phần vô cơ (Kim loại, axit, bazo…) hay hoá hữu cơ với các phần về rượu, các đồng phân….

Loading…

Việc nhớ các công thức này giúp các em có thể đạt điểm cao trong bài thi trắc nghiệm hoá học THPT Quốc gia 2016.

Các em tham khảo bảng công thức hoá học tính nhanh dưới đây.

1 2 3