Chuyển động thẳng chậm dần đều

Chuyển động thẳng chậm dần đều là chuyển động thẳng có vận tốc giảm đều theo thời gian.

1/ Chuyển động thẳng chậm dần đều:
33522059750_b0c7b17b55_o.jpg

Một đoàn tàu đang chuyển động với vận tốc 36km/h thì hãm phanh chuyển động chậm dần vào ga vận tốc chuyển động của tàu giảm dần theo bảng số liệu sau
29897086376_aa7b79b86b_o_d.jpg

Chọn gốc thời gian to = 0 là lúc tàu bắt đầu hãm phanh và có vận tốc vo = 36km/h; chiều dương là chiều chuyển động của tàu

Trong khoảng thời gian Δt1 = t1 – to = 2 – 0=2(s)

độ giảm vận tốc là Δv1 = v1 – vo = 18 – 36 =-18 km/h=5(m/s)

Trong khoảng thời gian Δt2 = t2 – t1 = 4 – 2=2(s)
độ giảm vận tốc là Δv2 = v2 – v1 = 0 – 18 =-18 km/h=-5(m/s)

Gia tốc chuyển động của vật trong các khoảng thời gian

\[a_{1}=\dfrac{\Delta v_{1}}{\Delta t_{1}}\]=\[a_{2}=\dfrac{\Delta v_{2}}{\Delta t_{2}}\] = -5m/s$^{2}$​

=> khi vận tốc giảm đều trong các khoảng thời gian bằng nhau => gia tốc của vật là không đổi
Đặc điểm của chuyển động thẳng chậm dần đều

  • Quỹ đạo: là đường thẳng
  • Vận tốc: giảm đều theo thời gian
  • Gia tốc: không đổi

Biểu thức độ lớn của gia tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều (chọn to = 0)

\[a=\dfrac{v-v_{0}}{t-t_{0}}=\dfrac{v-v_{0}}{t}\]​

Biểu thức véc tơ gia tốc của chuyển động thẳng chậm dần đều

\[\vec{a}=\dfrac{\vec{v}-\vec{v_{0}}}{t-t_{0}}=\dfrac{\vec{v}-\vec{v_{0}}}{t}=\dfrac{\Delta \vec{v}}{t}\]​

33907003815_0551343322_o.jpg

tại thời điểm ban đầu to chất điểm có vận tốc \[\vec{v_{0}}\]

tại thời điểm t chất điểm có vận tốc \[\vec{v}\]

vì vận tốc giảm đều => v < vo => Δv=v – v$_{o }$< 0 => \[\Delta \vec{v}\uparrow\downarrow \vec{v}\]

Kết luận: Trong chuyển động thẳng chậm dần đều véc tơ gia tốc ngược chiều với véc tơ vận tốc => trong hệ quy chiếu đã chọn gia tốc a có giá trị đại số cùng dấu với Δv

2/ Biểu thức vận tốc trong chuyển động thẳng chậm dần đều

v=vo + a.t

3/ Đồ thị vận tốc, thời gian (v,t) của chuyển động thẳng chậm dần đều

33522069170_4fd2ceae4b_o.jpg

4/ So sánh chuyển động thẳng chậm dần đều và chuyển động thẳng nhanh dần đều
29637951850_811214c5d2_o_d.jpg

Chuyển động thẳng nhanh dần đều và chuyển động thẳng chậm dần đều gọi chung là chuyển động thẳng biến đổi đều.

nguồn: vật lý phổ thông