Công Thức Tính Diện Tích, Thể Tích Và Chu Vi Hình Tròn

Công thức tính đường kính hình tròn

Để tính đường kính hình tròn các bạn cần biết các thông số khác của hình tròn đó bao gồm bán kính, chu vi hoặc diện tích.

Ngoài ra nếu không có các số liệu trên thì bạn vẫn có thể tính được đường kinh hình tròn bằng cách dùng thước đo.

Ký hiệu

d

là đường kính hình tròn.

Nếu có bán kính, các bạn tính đường kính theo công thức:

d

= r x 2

Với r là bán kính hình tròn.

Nếu có chu vi, các bạn tính đường kính theo công thức:

d

= C / 3.14

Với C là chu vi hình tròn.

Nếu có diện tích, các bạn tính đường kính theo công thức:

[​IMG]

Với A là diện tích hình tròn.

Công thức tính bán kính hình tròn

Từ công thức tính đường kính trên, ta có thể tính ra được bán kính bằng cách chia thêm cho 2.

Để tính đường kính hình tròn các bạn cần biết các thông số khác của hình tròn đó bao gồm bán kính, chu vi hoặc diện tích.Ngoài ra nếu không có các số liệu trên thì bạn vẫn có thể tính được đường kinh hình tròn bằng cách dùng thước đo.Ký hiệulà đường kính hình tròn.Nếu có bán kính, các bạn tính đường kính theo công thức:x 2Vớilà bán kính hình tròn.Nếu có chu vi, các bạn tính đường kính theo công thức:= C / 3.14Với C là chu vi hình tròn.Nếu có diện tích, các bạn tính đường kính theo công thức:Với A là diện tích hình tròn.Từ công thức tính đường kính trên, ta có thể tính ra được bán kính bằng cách chia thêm cho 2.