Công thức của quặng apatit là?

 • Câu hỏi:

  Công thức của quặng apatit và quặng photphorit lần lượt  là :   

  • A.

   Ca3(PO4)2.CaF2 và Ca3(PO4)2  

  • B.

   3Ca3(PO4)2.CaF2 và Ca3(PO4)2      

  • C.

   CaSO4.2H2O  và Ca(H2PO4)2  

  • D.

   3(NH4)3PO4.CaF2 và Ca3(PO4)2

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Lưu ý: Đây là câu hỏi tự luận.

  ADSENSE

Mã câu hỏi:
113417

Loại bài:
Bài tập

Chủ đề :

Môn học:
Hóa học

Câu hỏi này thuộc đề thi trắc nghiệm dưới đây, bấm vào Bắt đầu thi để làm toàn bài

 

 

 

CÂU HỎI KHÁC