Khối lượng phân tử của HCl là gì?

Khối lượng phân tử của HCl là gì?

Trọng lượng phân tử của HCl, hoặc axit clohydric, là 36,46 gam trên mol. Để tìm khối lượng phân tử của nó, hãy thêm khối lượng phân tử của một phân tử hydro với khối lượng phân tử của một mol clo.

Axit clohydric là một chất khí không màu, là một hợp chất hóa học quan trọng trong công nghệ và công nghiệp. Ở thể nước, khí được ngưng tụ thành chất lỏng và có cùng công thức hóa học. Cả hai dạng lỏng và khí của HCl đều bao gồm một nguyên tử hydro và một nguyên tử clo liên kết cộng hóa trị với nhau thông qua một liên kết đơn. Hợp chất phân cực do mang điện tích âm một phần và nó có thể hòa tan trong nước và tất cả các dung môi phân cực.