Phương pháp tìm các loại khoảng cách trong hình học không gian

Cập nhật lúc: 10:18 29-07-2015
Mục tin: LỚP 12

Tài liệu dưới đây sẽ chia sẻ cho các em phương pháp làm các dạng bài tìm khoảng cách từ 1 điểm đến 1 đường thẳng, khoảng cách từ 1 điểm đến một mặt phẳng, khoảng cách giữa 2 đường thẳng chéo nhau và những dạng bài thường gặp nhất trong chương trình hình học lớp 12.

LOẠI I: KHOẢNG CÁCH TỪ ĐIỂM ĐẾN MẶT PHẲNG, MỘT ĐƯỜNG THẲNG

A. Tóm tắt lý thuyết

1. Định nghĩa: Khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng (hoặc đường thẳng) bằng khoảng cách từ điểm đó tới hình vuông góc của nó lên mặt phẳng (hoặc đường thẳng)

cau 1 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

Khoảng cách từ điểm M tới đường thẳng  được ký hiệu là d(M;∆)

H là hình chiếu vuông góc của M lên thì d(M;∆)  = MH

2. Bài toán cơ bản: Nhiều bài toán tính khoảng cách từ điểm tới mặt phẳng, từ điểm tới đường thẳng có thể quy về bài toán cơ bản sau:

Bài toán: Cho hình chóp S.ABC có SA vuông góc với đáy. Tính khoảng cách từ điểm A đến mặt phẳng (SBC) và khoảng cách từ điểm S đến đường thẳng BC

                                                            Cách giải

cau 2 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 3 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 4 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 5 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 6 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 7 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 8 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 9 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 10 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 11 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 12 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 13 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 14 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 15 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 16 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 17 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 18 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 19 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 20 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 21 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 22 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

cau 23 0 trang mon bai toan khoang cach ngay 29 thang 7 nam 2015

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Toán lớp 12 – Xem ngay