ADD là gì? Tác dụng và ý nghĩa của từ ADD trên facebook

Lúc mới tham gia Fb, chắc hẳn bạn sẽ cảm thấy bối rồi với nhiều thuật ngữ mới mẻ, chẳng hạn như Add là gì? hay một số những thuật ngữ khác như (y), pm, Tag, cmt. Bài viết này, Net bách Thắng chuyên Thiết kế web site bán hàng sẽ phần nào giảng giải được giúp bạn.

ADD là gì?

Add là chính là từ viết tắt của handle. Nếu dịch add thì sở hữu tức là thêm vào, tuy nhiên add thường sử dụng ở fb được hiểu theo nghĩa chính là thêm bạn bè, đồng ý kết thân. Mỗi lúc bạn nói chuyện với ai đó mà họ nói Add mình với, hoặc là add vào nhóm với. Điều đó sở hữu tức là họ đang yêu cầu bạn đồng ý thêm họ là bạn bè ở fb, mời họ vào nhóm nào đó trong fb. Ko chỉ sở hữu thuật ngữ add đâu trên fb còn khá là nhiều thuật ngữ khác nữa, chẳng hạn như tag, cmt, pm…. Với bài viết này Bách thắng net sẽ phần giúp bạn hiểu được một số thuật ngữ của cùng đồng fb.

khái niệm add là gì