adds tiếng Anh là gì?

adds tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng adds trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ adds tiếng Anh

Tự vị Anh Việt

phát âm adds tiếng Anh
adds
(phát âm với thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ adds

Bạn đang chọn tự vị Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: adds tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Khái niệm – Khái niệm

adds tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách tiêu dùng từ adds trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này vững chắc bạn sẽ biết từ adds tiếng Anh tức là gì.

add /æd/

* động từ
– ((thường) + up, together) cùng
– thêm vào, làm tăng thêm
=add some more nóng water to your tea+ cho thêm ít nước nóng nữa vào tách trà của anh
=music added to our joy+ âm nhạc làm tăng thêm niềm vui của chúng ta
– nói thêm
=he added that+ anh ta nói thêm rằng
– (+ in) kế vào, tính vào, gộp vào
!to add fuel to the fire
– (xem) fire
!to add insult to injury
– mồm chửi tay đấm

add
– (Tech) cùng; thêm vào, cùng thêm, tăng cường, bổ sung

add
– cùng vào, thêm vào, bổ sung
– a. together, a. up cùng lại lấy tổng

Thuật ngữ liên quan tới adds

Tóm lại nội dung ý nghĩa của adds trong tiếng Anh

adds với tức là: add /æd/* động từ- ((thường) + up, together) cộng- thêm vào, làm tăng thêm=add some more nóng water to your tea+ cho thêm ít nước nóng nữa vào tách trà của anh=music added to our joy+ âm nhạc làm tăng thêm niềm vui của chúng ta- nói thêm=he added that+ anh ta nói thêm rằng- (+ in) kế vào, tính vào, gộp vào!to add fuel to the fire- (xem) fire!to add insult to injury- mồm chửi tay đấmadd- (Tech) cùng; thêm vào, cùng thêm, tăng cường, bổ sungadd- cùng vào, thêm vào, bổ sung- a. together, a. up cùng lại lấy tổng

Đây là cách tiêu dùng adds tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ adds tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự vị chuyên ngành thường tiêu dùng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự vị Việt Anh

add /æd/* động từ- ((thường) + up tiếng Anh là gì?
together) cộng- thêm vào tiếng Anh là gì?
làm tăng thêm=add some more nóng water to your tea+ cho thêm ít nước nóng nữa vào tách trà của anh=music added to our joy+ âm nhạc làm tăng thêm niềm vui của chúng ta- nói thêm=he added that+ anh ta nói thêm rằng- (+ in) kế vào tiếng Anh là gì?
tính vào tiếng Anh là gì?
gộp vào!to add fuel to the fire- (xem) fire!to add insult to injury- mồm chửi tay đấmadd- (Tech) cùng tiếng Anh là gì?
thêm vào tiếng Anh là gì?
cùng thêm tiếng Anh là gì?
tăng cường tiếng Anh là gì?
bổ sungadd- cùng vào tiếng Anh là gì?
thêm vào tiếng Anh là gì?
bổ sung- a. together tiếng Anh là gì?
a. up cùng lại lấy tổng

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì