aid tiếng Anh là gì?

aid tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng aid trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ aid tiếng Anh

Tự điển Anh Việt

phát âm aid tiếng Anh
aid
(phát âm mang thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ aid

Bạn đang chọn tự điển Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: aid tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Khái niệm – Khái niệm

aid tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách tiêu dùng từ aid trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này cứng cáp bạn sẽ biết từ aid tiếng Anh tức thị gì.

aid /eid/

* danh từ
– sự viện trợ, sự cứu giúp, sự viện trợ
– người viện trợ, người phụ tá
– (sử học) thuế (nộp cho nhà vua); công trái
– ((thường) số nhiều) những phương tiện để viện trợ
=sida and appliances+ đồ gá lắp, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vật chất
!by (with) the aid of
– nhờ sự viện trợ của
!to lend aid to
– (xem) lend
!what's all this aid of?
– tất cả những dòng này tiêu dùng để làm gì?

aid
– thêm vào, phụ vào // sự thêm vào, sư phụ vào
– training a. sách giáo khoa
– visual a. đồ tiêu dùng giảng dạy

Thuật ngữ liên quan tới aid

Tóm lại nội dung ý nghĩa của aid trong tiếng Anh

aid mang tức thị: aid /eid/* danh từ- sự viện trợ, sự cứu giúp, sự viện trợ- người viện trợ, người phụ tá- (sử học) thuế (nộp cho nhà vua); công trái- ((thường) số nhiều) những phương tiện để viện trợ=sida and appliances+ đồ gá lắp, thiết bị, dụng cụ, phương tiện vật chất!by (with) the aid of- nhờ sự viện trợ của!to lend aid to- (xem) lend!what's all this aid of?- tất cả những dòng này tiêu dùng để làm gì?aid- thêm vào, phụ vào // sự thêm vào, sư phụ vào- training a. sách giáo khoa- visual a. đồ tiêu dùng giảng dạy

Đây là cách tiêu dùng aid tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ aid tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự điển chuyên ngành thường tiêu dùng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự điển Việt Anh

aid /eid/* danh từ- sự viện trợ tiếng Anh là gì?
sự cứu giúp tiếng Anh là gì?
sự viện trợ- người viện trợ tiếng Anh là gì?
người phụ tá- (sử học) thuế (nộp cho nhà vua) tiếng Anh là gì?
công trái- ((thường) số nhiều) những phương tiện để viện trợ=sida and appliances+ đồ gá lắp tiếng Anh là gì?
thiết bị tiếng Anh là gì?
dụng cụ tiếng Anh là gì?
phương tiện vật chất!by (with) the aid of- nhờ sự viện trợ của!to lend aid to- (xem) lend!what's all this aid of?- tất cả những dòng này tiêu dùng để làm gì?aid- thêm vào tiếng Anh là gì?
phụ vào // sự thêm vào tiếng Anh là gì?
sư phụ vào- training a. sách giáo khoa- visual a. đồ tiêu dùng giảng dạy

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì