AMPLE là gì? -định nghĩa AMPLE | Viết tắt Finder

AMPLE là gì?

Bạn đang tìm kiếm ý nghĩa của AMPLE ? Trên hình ảnh sau đây, bạn hoàn toàn mang thể thấy những khái niệm chính của AMPLE. Nếu bạn muốn, bạn cũng hoàn toàn mang thể tải xuống tệp hình ảnh để in hoặc bạn hoàn toàn mang thể san sẻ nó với bè bạn của mình qua Facebook, Twitter, Pinterest, Google, v.v. Để xem tổng thể ý nghĩa của AMPLE, vui vẻ cuộn xuống. Danh sách vừa đủ những khái niệm được hiển thị trong bảng dưới đây theo thứ tự bảng vần âm .

Ý nghĩa chính của AMPLE

Hình ảnh sau đây trình bày ý nghĩa được sử dụng phổ biến nhất của AMPLE. Bạn mang thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bạn bè qua email.Nếu bạn là quản trị trang web của trang web phi thương nghiệp, vui lòng xuất bản hình ảnh của khái niệm AMPLE trên trang web của bạn.
Hình ảnh sau đây trình diễn ý nghĩa được sử dụng phổ cập nhất của AMPLE. Bạn hoàn toàn mang thể gửi tệp hình ảnh ở định dạng PNG để sử dụng ngoại tuyến hoặc gửi cho bằng hữu qua email. Nếu bạn là quản trị website của website phi thương nghiệp, sung sướng xuất bản hình ảnh của khái niệm AMPLE trên website của bạn .

ample hiện những gì đứng cho

Tất cả những khái niệm của AMPLE

Như đã nói ở trên, bạn sẽ thấy tất cả những ý nghĩa của AMPLE trong bảng sau. Xin biết rằng tất cả những khái niệm được liệt kê theo thứ tự bảng chữ mẫu.Bạn mang thể nhấp vào liên kết ở bên phải để xem thông tin chi tiết của từng khái niệm, bao gồm những khái niệm bằng tiếng Anh và tiếng nói địa phương của bạn.

từ viết tắt Khái niệm
AMPLE Dị ứng, thuốc, qua y tế lịch sử, cuối ăn, những sự kiện hàng đầu toàn cầu
AMPLE Tăng mục đích đa tiếng nói

AMPLE đứng trong văn bản

Tóm lại, AMPLE là từ viết tắt hoặc từ viết tắt được khái niệm bằng tiếng nói thuần tuý. Trang này minh họa cách AMPLE được sử dụng trong những diễn đàn nhắn tin và trò chuyện, ngoài phần mềm mạng xã hội như VK, Instagram, WhatsApp và Snapchat. Từ bảng ở trên, bạn mang thể xem tất cả ý nghĩa của AMPLE: một số là những thuật ngữ giáo dục, những thuật ngữ khác là y tế, và thậm chí cả những điều khoản máy tính. Nếu bạn biết một khái niệm khác của AMPLE, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở vật chất dữ liệu của chúng tôi. Xin được thông tin rằng một số từ viết tắt của chúng tôi và khái niệm của họ được tạo ra bởi khách truy cập của chúng tôi. Vì vậy, đề nghị của bạn từ viết tắt mới là rất hoan nghênh! Như một sự trở lại, chúng tôi đã dịch những từ viết tắt của AMPLE cho Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc, Nhân tình Đào Nha, Nga, vv Bạn mang thể cuộn xuống và nhấp vào thực đơn tiếng nói để tìm ý nghĩa của AMPLE trong những tiếng nói khác của 42.

Tóm lại, AMPLE là từ viết tắt hoặc từ viết tắt được khái niệm bằng tiếng nói thuần tuý. Trang này minh họa cách AMPLE được sử dụng trong những diễn đàn nhắn tin và trò chuyện, ngoài phần mềm mạng xã hội như VK, Instagram, WhatsApp và Snapchat. Từ bảng ở trên, bạn mang thể xem tất cả ý nghĩa của AMPLE: một số là những thuật ngữ giáo dục, những thuật ngữ khác là y tế, và thậm chí cả những điều khoản máy tính. Nếu bạn biết một khái niệm khác của AMPLE, vui lòng liên hệ với chúng tôi. Chúng tôi sẽ bao gồm nó trong bản Cập Nhật tiếp theo của cơ sở vật chất dữ liệu của chúng tôi. Xin được thông tin rằng một số từ viết tắt của chúng tôi và khái niệm của họ được tạo ra bởi khách truy cập của chúng tôi. Vì vậy, đề nghị của bạn từ viết tắt mới là rất hoan nghênh! Như một sự trở lại, chúng tôi đã dịch những từ viết tắt của AMPLE cho Tây Ban Nha, Pháp, Trung Quốc, Nhân tình Đào Nha, Nga, vv Bạn mang thể cuộn xuống và nhấp vào thực đơn tiếng nói để tìm ý nghĩa của AMPLE trong những tiếng nói khác của 42.

Như đã nói ở trên, bạn sẽ thấy toàn bộ những ý nghĩa của AMPLE trong bảng sau. Xin biết rằng toàn bộ những khái niệm được liệt kê theo thứ tự bảng vần âm. Bạn hoàn toàn mang thể nhấp vào link ở bên phải để xem thông tin cụ thể của từng khái niệm, gồm mang những khái niệm bằng tiếng Anh và ngôn từ địa phương của bạn .

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì