Áp chế tài chính (Financial Repression) là gì? Đặc điểm của áp chế tài chính

istockphoto-948155784-1024x1024

Hình minh họa. Nguồn: bloghong.com

Áp chế tài chính

Khái niệm

Áp chế tài chính trong tiếng Anh là Monetary Repression.

Áp chế tài chính là một thuật ngữ mô tả những giải pháp mà chính phủ sử dụng tăng ngân quĩ hoặc giảm nợ. Áp chế tài chính mang thể bao gồm những giải pháp như những khoản vay trực tiếp cho chính phủ, giới hạn lãi suất, điều tiết dịch chuyển vốn giữa những quốc gia và liên kết chặt chẽ hơn giữa chính phủ và nhà băng.

Thuật ngữ này ban sơ được sử dụng để chỉ những chính sách kinh tế đã kìm hãm những quốc gia kém phát triển. Sau này, áp chế tài chính đã được nhiều nền kinh tế phát triển ứng dụng để khắc phục thiệt hại lâu dài gây ra bởi những gói kích thích và thắt chặt những qui tắc vốn sau cuộc khủng hoảng tài chính 2008-2009.

Áp chế tài chính là một cách gián tiếp để những chính phủ sử dụng tiền từ khu vực tư nhân để trả cho những khoản nợ công. Chính phủ đánh cắp sự tăng trưởng của nền kinh tế bằng những dụng cụ tinh tế như lãi suất bằng ko và chính sách lạm phát để làm giảm những khoản nợ của chính nó.

Một số phương pháp được thực hiện trực tiếp, ví dụ như cấm sở hữu vàng và giới hạn số lượng tiền mang thể được chuyển đổi thành ngoại tệ. Năm 2011, một số nhà kinh tế đưa ra giả thuyết rằng những chính phủ mang thể quay lại sử dụng áp chế tài chính để giải quyết hậu quả từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008.

Đặc điểm của áp chế tài chính

Hai nhà kinh tế học Carmen M. Reinhart and M. Belen Sbrancia đưa ra những đặc điểm sau:

– Giới hạn hoặc áp mức trần lãi suất

– Chính phủ sở hữu hoặc kiểm soát những nhà băng và tổ chức tài chính trong nước

– Tạo hoặc duy trì một thị trường nội địa bị giới hạn cho nợ chính phủ

– Hạn chế sự gia nhập ngành tài chính

– Cấp tín dụng trực tiếp cho một vài ngành công nghiệp nhất định

Nghiên cứu của họ cho thấy áp chế tài chính là yếu tố chính trong việc giảng giải những thời đoạn mà những nước mang nền kinh tế tiền tiến mang thể giảm nợ công với tốc độ tương đối nhanh.

Những thời đoạn áp chế tài chính thường theo sau sự bùng nổ của nợ công. Trong một số trường hợp, chúng là kết quả của giá tiền trong những trận chiến tranh. Mới đây, những khoản nợ công đã tăng lên do những chương trình kích thích được thiết kế để giúp đưa những nền kinh tế ra khỏi cuộc Đại suy thoái.

Đã mang những dấu hiệu cho thấy áp chế tài chính đã được sử dụng. Những bài kiểm tra độ ổn định và những qui định cập nhật đối với những tổ chức bảo hiểm về cơ bản buộc những tổ chức này phải sắm loại tài sản an toàn hơn.

Loại tài sản cốt lõi trong số những tài sản an toàn tất nhiên là trái phiếu chính phủ. Việc sắm trái phiếu này giúp giữ lãi suất ở mức thấp và mang khả năng làm tăng lạm phát chung – dẫn tới nợ công giảm nhanh hơn.

(Theo investopedia)