Bài 14.12 trang 41 Sách bài tập Lý 8: Tính lực kéo F và công của lực kéo khi vật p được nâng lên độ cao…

Tính lực kéo F và công của lực kéo khi vật p được nâng lên độ cao 10cm. Bài 14.12 trang 41 Sách bài tập (SBT) Vật lí 8 – Bài 14: Định luật về công

Hình 14.5 là sơ đồ một trục kéo vật p có trọng lượng là 200N buộc vào sợi dây cuốn quanh trục A có bán kính R1 = 10cm. Lực kéo F kéo dây cuốn vào trục quay B có bán kính R2 =40cm. Tính lực kéo F và công của lực kéo khi vật p được nâng lên độ cao 10cm

20171103025546hinh bai 14 12 trang 41 sbt vat li 8 1

loi giai chi tiet

Nhận xét: Từ hình vẽ ta thấy nếu lực kéo F dịch chuyển một đoạn là h thì vật lên cao một đoạn là 4h. Do đó lực kéo F có độ lớn là

Quảng cáo

\(F = {P \over 4} = {{200} \over 4} = 50N\)

Công lực kéo F khi nâng vật lên cao 10cm là A = P.h = 200.0,1 = 20J.