Bài 2 trang 71 sgk Hóa 8, Hãy tìm công thức Hóa của những hợp chất…

Tính theo công thức hóa học. Bài 2 trang 71 sgk hóa học 8. Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất

2. Hãy tìm công thức hóa học của những hợp chất có thành phần các nguyên tố như sau:

a) Hợp chất A có khối lượng mol phân tử là 58,5 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 60,68% Cl và còn lại là Na.

b) Hợp chất B có khối lượng mol phân tử là 106 g/mol, thành phần các nguyên tố theo khối lượng: 43,4% Na; 11,3% C; 45,3% O

loi giai chi tiet

a) Ta có:

MA = 58,5 g

%Cl = 60,68% => %Na = 39,32%

=> MCl = \(\frac{58,5 . 60,68}{100}\) = 35,5 đvC  => nCl = 1 mol

=> MNa = \(\frac{58,5 . 39,32}{100}\) = 23 đvC  => nNa  = 1 mol

Quảng cáo

Vì Na hóa trị I và Cl hóa trị 1 nên CTHH: NaCl

b) Ta có: 

MB =106 g 

MNa = \(\frac{106 . 43,4}{100}\) = 46 => nNa =  \(\frac{46}{23}\) = 2 mol

MC = \(\frac{106 . 11,3}{100}\) = 12  => nC = 1 mol

MO = \(\frac{106 . 45,3}{100}\)  = 48 => nO = \(\frac{48}{16}\) = 3 mol

Suy ra trong một phân tử hợp chất B có 2 nguyên tử Na, 1 nguyên tử C và 3 nguyên tử O

Do đó công thức hòa học của hợp chất B là Na2CO3