Bài 5: Đoạn mạch song song

ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Bài 5
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
I/ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG :
– Hi?u di?n th? gi?a hai d?u do?n m?ch b?ng hi?u di?n th? hai d?u m?i m?ch r?.
Trong đoạn mạch gồm hai bóng đèn mắc song song:
– Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng các cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ.
Bài 5:
1.Nhớ lại kiến thức ở lớp 7 :
I = I1 + I2 (1)
U = U1 = U2 (2)
Các hệ thức (1), (2) vẫn đúng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song.
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
C1. Quan sát sơ đồ mạch điện hình bên và cho biết các điện trở R1 , R2 được mắc với nhau như thế nào? Nêu vai trò của ampe kế và vôn kế trong sơ đồ.
Bài 5:
2.Đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:
I/ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG :
Trả lời: Sơ đồ mạch điện cho biết điện trở R1 được mắc song song với điện trở R2. Ampe kế đo cường độ dòng điện chạy trong mạch chính. Vôn kế đo hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi điện trở đồng thời đo hiệu điện thế hai đầu của đoạn mạch
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
C2: Hãy chứng minh rằng đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song, cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỉ lệ nghịch với điện trở đó.
Trả lời: Vì R1 mắc song song R2 nên ta có: U1 = U2 hay I1R1 = I2R2 Suy ra:
Bài 5:
I/ CƯỜNG ĐỘ DÒNG ĐIỆN VÀ HIỆU ĐIỆN THẾ TRONG ĐOẠN MẠCH SONG SONG :
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
C3. Hãy chứng minh công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở R1, R2 mắc song song là:
Tiết 5:
II/ ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG:
1.Công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song :
Từ đó suy ra
Chứng minh: Áp dụng định luật Ôm cho đoạn mạch song song và cho từng điện trở, ta có:
Từ (1) ta có:
Và từ (2)
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Bài 5:
II/ ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG CỦA ĐOẠN MẠCH SONG SONG:
2. Thí nghiệm kiểm tra:
Lần lượt mắc mạch điện theo hai sơ đồ bên, trong đó UAB không đổi, so sánh cường độ dòng điện trong hai mạch điện.
3. Kết luận: (sgk)
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
C4. Trong phòng học đang sử dụng một đèn dây tóc và một quạt trần có cùng hiệu điện thế định mức 220V. Hiệu điện thế của nguồn là 220V. Mỗi đồ dùng đó đều có công tắc và cầu chì bảo vệ riêng.
Trả lời:
+ Đèn và quạt phải mắc song song vào nguồn.
+ N?u dốn khụng ho?t d?ng thỡ qu?t v?n ho?t d?ng, vỡ qu?t v?n du?c m?c v?o hi?u di?n th? dó cho.
M
+ Sơ đồ mạch điện:
Bài 5:
III/ VẬN DỤNG:
+ Đèn và quạt được mắc như thế nào vào nguồn để chúng hoạt động bình thường ?
+ Vẽ sơ đồ mạch điện. Cho kí hiệu sơ đồ của quạt điện là
M
ĐOẠN MẠCH SONG SONG
Bài 5:
C5: Cho hai điện trở R1 = R2 = 30Ω được mắc như hình vẽ:
+ Tính điện trở tương đương của đoạn mạch đó.
+ Nếu mắc thêm một điện trở R3 = 30Ω vào đoạn mạch trên như hình vẽ thì điện trở tương đương của đoạn mạch mới bằng bao nhiêu? So sánh điện trở đó với mỗi điện trở thành phần.
Giải: +
+
Rtd nhỏ hơn mỗi điện trở thành phần.
Mở rộng: điện trở tương đương của đoạn mạch gồm ba điện trở mắc song được tính theo công thức:
Đối với đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song:
Cường độ dòng điện chạy qua mạch chính bằng tổng cường độ dòng điện chạy qua các mạch rẽ: I = I1+ I2
Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch song song bằng hiệu điện thế giữa hai đầu mỗi đoạn mạch rẽ: U = U1 = U2
Điện trở tương đương được tính theo công thức:

Cường độ dòng điện chạy qua mỗi điện trở tỷ lệ nghịch với điện trở đó
Học thuộc ghi nhớ của bài
Đọc “Có thể em chưa biết”
Làm bài tập 5.1 – 5.6 SBT