Bài 6 trang 22 SGK Vật lí 10 – loigiaihay.com

Đề bài

Viết công thức tính quãng đường đi được của chuyển động nhanh, chậm dần đều. Nói rõ dấu của các đại lượng tham gia vào công thức đó. Quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số dạng gì? 

Video hướng dẫn giải

Lời giải chi tiết

+ Công thức tính quãng đường đi được của chuyển động thẳng nhanh, chậm dần đều:

\(s=v_0t+\dfrac{1}{2}at^2\)

Trong đó:

+ Chuyển động thẳng nhanh dần đều: \(a\) cùng dấu với \(v_0\)

+ Chuyển động thẳng chậm dần đều: \(a\) ngược dấu với \(v_0\)

+ Quãng đường đi được trong các chuyển động này phụ thuộc vào thời gian theo hàm số bậc hai.

Loigiaihay.com