Bài giảng Vật lý Lớp 9 – Tiết 12: Bài tập vận dụng định luật ôm và các công thức tính điện trở của dây dẫn

Bài giảng Vật lý Lớp 9 – Tiết 12: Bài tập vận dụng định luật ôm và các công thức tính điện trở của dây dẫn

Bài giảng Vật lý Lớp 9 - Tiết 12: Bài tập vận dụng định luật ôm và các công thức tính điện trở của dây dẫn

I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.

II. BÀI TẬP.

1. Bài 1 ( trang 32).

2. Bài 2 ( trang 32).

3. Bài 3 ( trang 33).

Một bóng đèn có điện trở R1= 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R2= 900Ω vào hiệu điện thế UMN=220V và có sơ đồ như hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm2. Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.

a. Tính điện trở của đoạn mạch MN.

b. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn.

 

Bạn đang xem tài liệu “Bài giảng Vật lý Lớp 9 – Tiết 12: Bài tập vận dụng định luật ôm và các công thức tính điện trở của dây dẫn”, để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.1.Định luật ôm.2. Định luật Ôm cho đoạn mạch gồm hai điện trở mắc nối tiếp và mắc song song:3. Công thức tính điện trở.TIẾT 12: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪNII. BÀI TẬP.1. Bài 1 ( trang 32).Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này?Tóm tắt:I. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.II. BÀI TẬP.1. Bài 1 ( trang 32).Một dây dẫn bằng nicrom dài 30m, tiết diện 0,3mm2 được mắc vào hiệu điện thế 220V. Tính cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn này?Tóm tắt:Bài giảiĐiện trở của dây dẫn là:Cường độ dòng điện chạy qua dây dẫn là:TIẾT 12: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪNI. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.II. BÀI TẬP.1. Bài 1 ( trang 32).Một bóng đèn khi sáng bình thường có điện trở là R1= 7,5Ω và cường độ dòng điện chạy qua đèn khi đó là I1 = 0,6A. Bóng đèn này được mắc nối tiếp với một biến trở và chúng được mắc vào hiệu điện thế U = 12V như sơ đồ hình 11.1.a. Phải điều chỉnh biến trở có trị số R2 là bao nhiêu để bóng đèn sáng bình thường?b. Biến trở này có điện trở lớn nhất là Rb = 30Ω với cuộn dây dẫn được làm bằng hợp kim nikêlin có tiết diện S = 1mm2. Tính chiều dài l của dây dẫn dùng làm biến trở này.2. Bài 2 ( trang 32).UX+-R2R1II2I1TIẾT 12: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪNTóm tắtĐèn sáng bình thườngI. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.II. BÀI TẬP.1. Bài 1 ( trang 32).2. Bài 2 ( trang 32).UX+-R2R1II2I1TIẾT 12: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪNTóm tắtĐèn sáng bình thườngI. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.II. BÀI TẬP.1. Bài 1 ( trang 32).2. Bài 2 ( trang 32).UX+-R2R1II2I1Bài giải:Cường độ dòng điện trong mạch chính là:Điện trở tương đương của đoạn mạch là:Điện trở R2 là:a.TIẾT 12: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪNTóm tắtĐèn sáng bình thườngI. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.II. BÀI TẬP.1. Bài 1 ( trang 32).2. Bài 2 ( trang 32).UX+-R2R1II2I1TIẾT 12: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪNTóm tắtĐèn sáng bình thườngI. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.II. BÀI TẬP.1. Bài 1 ( trang 32).2. Bài 2 ( trang 32).UX+-R2R1II2I1Bài giảiHiệu điện thế giữa hai đầu bóng đèn là:Hiệu điện thế giữa hai đầu biến trở là:Do R1ntR2 nên: Điện trở của biến trở là:a. ( Cách 2) b. Chiều dài của dây dùng làm biến trở là:TIẾT 12: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪNI. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.II. BÀI TẬP.1. Bài 1 ( trang 32).2. Bài 2 ( trang 32).3. Bài 3 ( trang 33).Một bóng đèn có điện trở R1= 600Ω được mắc song song với bóng đèn thứ hai có điện trở R2= 900Ω vào hiệu điện thế UMN=220V và có sơ đồ như hình 11.2. Dây nối từ M tới A và từ N tới B là dây đồng, có chiều dài tổng cộng là l = 200m và có tiết diện S = 0,2mm2. Bỏ qua điện trở của dây nối từ hai bóng đèn tới A và B.a. Tính điện trở của đoạn mạch MN.b. Tính hiệu điện thế đặt vào hai đầu mỗi đèn.R3II2I1+-R1XXR2ABMNUI3+-R1XXR2UABHình 11.2MNTIẾT 12: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪNI. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.II. BÀI TẬP.3. Bài 3 ( trang 33).MNR3II2I1+-R1XXR2ABUI3Tóm tắt:TIẾT 12: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪNI. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.II. BÀI TẬP.3. Bài 3 ( trang 33).MNR3II2I1+-R1XXR2ABUI3Tóm tắt:Điện trở đoạn mạch AB là:Điện trở dây nối từ M tới A và từ N tới B là:Điện trở đoạn mạch MN là:a.Bài giảiTIẾT 12: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪNI. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.II. BÀI TẬP.3. Bài 3 ( trang 33).Tóm tắt:Điện trở đoạn mạch AB là:Điện trở dây nối từ M tới A và từ N tới B là:Điện trở đoạn mạch MN là:Bài giảia.b.TIẾT 12: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪNI. CÁC CÔNG THỨC CẦN NHỚ.II. BÀI TẬP.3. Bài 3 ( trang 33).Tóm tắt:Điện trở đoạn mạch AB là:Điện trở dây nối từ M tới A và từ N tới B là:Cường độ dòng điện chạy qua điện trở R3 là:Bài giảia.b.Hiệu điện thế giữa hai đầu điện trở R3 là:Hiệu điện thế giữa hai đầu đoạn mạch AB là:Do nối tiếp nên ta có:Điện trở đoạn mạch MN là:TIẾT 12: BÀI TẬP VẬN DỤNG ĐỊNH LUẬT ÔM VÀ CÁC CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ CỦA DÂY DẪN

Tài liệu đính kèm:

  • ppt

    bai_giang_vat_ly_lop_9_tiet_12_bai_tap_van_dung_dinh_luat_om.ppt