Tải 5 Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Fee this put up

Hôm nay mình tiếp tục san sẻ thêm 5 Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp, người dùng xem dạng nào ưng ý mang thể tải về tham khảo, Quý khách lưu ý ko nên copy hết 100% để bị dính lỗi đaoh văn nhé.

LƯU Ý: Quý khách mang nhu cầu viết bài theo yêu cầu, viết mới 100% hoàn toàn, mang thể làm trọn gói, xin dấu, bài làm chất lượng chỉnh sửa theo những yêu cầu thầy giáo mang thể tham khảo về dịch vụ viết báo cáo thực tập, khóa luận tốt nghiệp của mình nhé ZAlo mình bloghong.com/0909232620

Mục lục

 • 1 Phân tích tình hình tài chính của tổ chức An Phú – Bài Mẫu Khóa Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp
 • 2 Phân tích Báo cáo tài chính tổ chức Tân Cảng – Bài Mẫu báo cáo thực tập Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp
 • 3 Phân tích tình hình tài chính Công Ty Hậu Giang- Bài Mẫu Phân Tích Tình hình Tài Chính Doanh Nghiệp
 • 4 Phân tích hoạt động tài chính tại Đơn vị Thanh Trí – Bài Mẫu chuyên đề tốt nghiệp Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Phân tích tình hình tài chính của tổ chức An Phú – Bài Mẫu Khóa Luận Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Phần mở đầu

 1. Lý do tìm đề tài

– Để tiến hành gia công kinh doanh doanh nghiệp phải mang một lượng vốn nhất định bao gồm: vốn lưu động, vốn một mực và vốn chuyên tiêu dùng khác. Nhiệm vụ của doanh nghiệp là phải tổ chức, huy động và sử dụng vốn sao cho mang hiệu quả nhất trên cơ sở tôn trọng những nguyên tắc về tài chính, tín dụng và chấp hành pháp luật. Vì vậy, để kinh doanh đạt hiệu quả mong muốn, hạn chế rủi ro xảy ra doanh nghiệp phải phân tích hoạt động kinh doanh của mình, song song dự đoán điều kiện kinh doanh trong thời kì tới, vạch ra chiến lược ưng ý. Việc thường xuyên tiến hành phân tích tình hình tài chính sẽ giúp cho những doanh nghiệp thấy rõ thực trạng tài chính ngày nay, xác định toàn bộ và đúng đắn nguyên nhân, mức độ thúc đẩy của những nhân tố tới tình hình tài chính. Từ đó mang giải pháp hữu hiệu để ổn định và tăng cường tình hình tài chính.

– Phân tích tình hình tài chính là phương tiện cung cấp thông tin cho những nhà quản trị nhà đầu tư, nhà cho vay…mỗi đối tượng sử dụng rộng rãi tới tài chính doanh nghiệp trên góc độ khác nhau để phục vụ cho lĩnh vực quản lý, đầu tư của họ. Chính vì vậy, phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp là công việc làm thường xuyên ko thể thiếu trong quản lý tài chính doanh nghiệp, nó mang ý nghĩa thực tiễn và là chiến lược lâu dài. Chính vì tầm quan yếu đó em tìm đề tài “ Phân tích tình hình tài chính của tổ chức TNHH Thiết Bị An Phú” làm đề tài báo cáo thực tập.

 1. Mục tiêu nghiên cứu (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

Phân tích được tình hình tài chính của tổ chức TNHH Thiết Bị An Phú, đưa ra được điểm mạnh, điểm yếu để làm căn cứ đề xuất những định hướng giải pháp.

 1. Phương pháp nghiên cứu

Thu thập và phân tích xử lý dữ liệu sơ cấp và thứ cấp.

Sử dụng bảng câu hỏi để thu thập thông tin trực tiếp từ khách hàng và tiêu dùng những phương pháp như tổng hợp, thống kê, so sánh, phân tích, đối chiếu số liệu thứ cấp và sơ cấp.

 1. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi ko gian: thành phố Hồ Chí Minh

Phạm vi thời kì: Nghiên cứu hoạt động tài chính của tổ chức TNHH Thiết Bị An Phú trong thời đoạn 2019 – 2021

 1. Bố cục của đề tài (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

Bố cục của đề tài gồm 3 chương:

Chương 1 Cơ sở lý luận

Chương 2 Thực trạng tài chính tổ chức TNHH Thiết Bị An Phú

Chương 3 Giải pháp, kết luận

Xem thêm Chuyên mục ==> BÁO CÁO THỰC TẬP TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP

 • MỤC LỤC
 • Phần mở đầu
 • Lý do tìm đề tài
 • Mục tiêu nghiên cứu
 • Phương pháp nghiên cứu
 • Phạm vi nghiên cứu
 • Bố cục của đề tài
 • CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • 1.1 Tổng thể về phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.1 Khái niệm về phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.2 Tầm quan yếu của phân tích tài chính
 • 1.1.3 Sự cấp thiết của phân tích tài chính doanh nghiệp:
 • 1.1.3.1 Đối với những nhà quản trị doanh nghiệp
 • 1.1.3.2. Đối với những nhà đầu tư
 • 1.1.3.3. Đối với những đối tượng cho vay
 • 1.1.3.4. Đối với những cơ quan chức năng của Quốc gia
 • 1.1.3.5. Đối với những đối tượng khác
 • 1.1.4. Mục tiêu của phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.5 Phương pháp phân tích
 • 1.1.5.1. Phân tích theo chiều ngang
 • 1.1.6.2. Phân tích theo chiều dọc
 • 1.1.6.3. Phân tích xu thế
 • 1.1.6.4. Phân tích theo tỷ số
 • 1.2 Nội dung phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.2.1. Quy trình phân tích báo cáo tài chính doanh nghiệp
 • 1.2.2. Phân tích nói chung tình hình tài chính doanh nghiệp
 • 1.2.2.1 Phân tích kết cấu BCTC
 • 1.2.2.2 Phân tích biến động
 • 1.2.3. Phân tích tình hình tài chính theo những nhóm chỉ tiêu tài chính chủ yếu
 • 1.2.3.1. Những tỷ số về khả năng tính sổ
 • 1.2.3.2. Những tỷ số về cơ cấu tài chính
 • 1.2.3.3. Những tỷ số về hoạt động
 • 1.2.3.4. Những tỷ số về doanh lợi
 • 1.2.4. Phương pháp phân tích tài chính Dupont
 • CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ AN PHÚ (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 2.1 Giới thiệu Đơn vị TNHH Thiết Bị An Phú
 • 2.1.1. Quá trình thành lập
 • 2.1.2. Chức năng của Đơn vị
 • 2.1.3. Cơ cấu tổ chức, bộ máy quản lý của Đơn vị
 • 2.1.4. Một số đặc điểm về chính sách kế toán tại tổ chức
 • 2.1.4. Tổng thể tình hình gia công kinh doanh của Đơn vị
 • 2.1.4.1 Hoạt động kinh doanh chính
 • 2.1.5 Những thuận tiện và khó khăn trong hoạt động kinh doanh
 • 2.2 Phân tích tình hình tài chính Đơn vị TNHH Thiết Bị An Phú
 • 2.2.1 . Phân tích nói chung tình hình tài chính doanh nghiệp
 • 2.2.2 . Phân tích tình hình tài chính theo những nhóm chỉ tiêu tài chính chủ yếu
 • 2.2.2.1 Những tỷ số về khả năng tính sổ
 • 2.2.2.2 Những tỷ số về cơ cấu tài chính
 • 2.2.2.3 Những tỷ số về hoạt động
 • 2.2.2.4. Vòng quay tài sản
 • 2.2.2.5 Những tỷ số về doanh lợi (tỷ số lợi nhuận)
 • 2.2.3 Phương pháp phân tích Dupont
 • 2.2.4 Phân tích nguồn và sử dụng ngân quỹ
 • 2.3 Kiểm tra tình hình tài chính An Phú
 • 2.3.1 Điểm mạnh
 • 2.3.2 Điểm yếu
 • 2.3.3 Nguyên nhân
 • 2.3.3.1 Nguyên nhân chủ quan
 • 2.3.3.2 Nguyên nhân khách quan
 • CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM CẢI THIỆN TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH CÔNG TY TNHH THIẾT BI AN PHÚ (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 3.1. Những thời cơ và thách thức của ngành và của Đơn vị TNHH Thiết Bị An Phú
 • 3.1.1. Thời cơ
 • 3.1.2. Thách thức
 • 3.2 Một số giải pháp về phân tích hoạt động tài chính của tổ chức TNHH An Phú
 • 3.2.1 Giải pháp về tình hình tài chính
 • 3.2.2 Hoàn thiện về tổ chức công việc phân tích
 • 3.2.3. Hoàn thiện công việc kế toán
 • 3.2.4. Huấn luyện nhân sự cho công việc phân tích tài chính
 • KẾT LUẬN

DOWNLOAD FILE

Phân tích Báo cáo tài chính tổ chức Tân Cảng – Bài Mẫu báo cáo thực tập Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

Logistics mang ý nghĩa quan yếu trong việc tạo nên lợi thế khó khăn cho những quốc gia. ở những nước phát triển, tầm giá logistics chiếm 8-12% GDP; trong lúc đó, ở Trung Quốc là 19% GDP, Việt Nam là 20percentGDP, thậm chí mang nước tới 30percentGDP. Chính vì vậy, nhiều quốc gia đang chú trọng tăng hiệu quả hoạt động logistics nhằm tránh tầm giá.

Việt Nam mang nhiều doanh nghiệp dịch vụ logistics nhưng đa phần là doanh nghiệp nhỏ, chỉ giới hạn lại ở vai trò cung cấp dịch vụ vệ tinh cho những hãng nước ngoài trong chuỗi hoạt động, như làm thủ tục thương chính, cho thuê phương tiện vận tải, kho bãi. Chính quy mô vốn nhỏ nen những doanh nghiệp logistics Việt Nam bị hạn chế khả năng mở rộng và khó mang thể chen chân vào thị trường logistics thế giới. Hơn nữa tầm hoạt động của những doanh nghiệp Việt Nam chỉ trong phạm vi nội địa hoặ sang một vài nước trong khu vực, trong lúc những tổ chức nước ngoài hoạt động cấp độ toàn cầu.

Chính vì vậy, những tổ chức logistics Việt Nam luôn phải nỗ lực ko ngừng để mang thể khó khăn được với những tổ chức logistics thế giới. Để xúc tiến sự phát triển vững mạnh của doanh nghiệp, những nhà quản trị phải hoàn thành tốt trách nhiệm của mình trong việc giải quyết những vấn đề như: vấn đề tài chính, vấn đề nhân sự, vấn đề advertising and marketing, vấn đề gia công,…. Trong đó vấn đề tài hính là vấn đề sống còn của doanh nghiệp.

Trong nền kinh tế thị trường, quan hệ kinh tế tới đâu thì sự tác động và chi phối của tài chính vươn ra tới đó. Trong thực tiễn mang bao nhiêu quan hệ kinh tế thì cũng mang bấy nhiêu hoạt động tài chính. Trong hoạt động kinh doanh, mỗi doanh nghiệp phải xử lý hàng loạt những vấn đề tài chính như là nên đầu tư vào đâu, số lượng bao nhiêu, vấn đề huy động vốn, quản lý và sử dụng vốn, bảo tồn và phát triển vốn, vay nợ và trả nợ, phân phối doanh thu và lợi nhuận.

Đề ra được những quyết định đúng đắn nhu yếu nhận thức đúng đắn. Thông qua kiểm tra tình hình tài chính doanh nghiệp, giúp ta xác định được kết quả gia công kinh doanh của tổ chức như thế nào? Kiểm tra khả năng khai thác tiềm năng sẵn mang, hiệu quả đạt được cao hay thấp? Từ đó đề xuất những giải pháp một cách tối ưu, tận dụng những điều kiện thuận tiện, song song hạn chế những rủi ro của thị trường để giúp doanh nghiệp phát huy hết tiềm năng của mình, luôn đứng vững trên thị trường.

Từ nhận thức về tầm quan yếu và tính thiết thực của việc phân tích tài chính, tôi đã vận dụng những tri thức đã học để thực hiện đề tài: “ Phân tích tình hình tài chính tại tổ chức CP Đại lý giao nhận vận tải xếp túa Tân Cảng năm 2021”. Kết cấu đề tài gồm mang 3 chương như sau:

Chương 1: Cơ sở lý luận. (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

Giới thiệu Đơn vị CP Đại lý giao nhận vận tải xếp túa Tân Cảng năm 2021

Chương 2: Phân tích tình hình tài chính tổ chức CP Đại lý giao nhận vận tải xếp túa Tân Cảng năm 2021

Chương 3: Kết luận, kiến nghị

Xem thêm 55 ĐỀ TÀI BÁO CÁO THỰC TẬP NGÀNH TÀI CHÍNH NGÂN HÀNG

 • MỤC LỤC
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN
 • 1.1.Cơ sở lý luận về phân tích tình hình tài chính
 • 1.1.1. Khái niệm phân tích tài chính
 • 1.1.2. Mục tiêu ý nghĩa kiểm tra tài chính
 • 1.1.2.1- Mục tiêu
 • 1.1.2.2-Ý nghĩa
 • 1.1.3. Phương pháp kiểm tra
 • 1.1.3.1- Phương pháp luận
 • 1.1.3.2- Phương pháp kiểm tra
 • 1.1.3.3- Phương pháp cân đối.
 • 1.1.3.4- Những thời đoạn của quá trình kiểm tra
 • 1.1.4. Phân tích tài chính trong tổ chức cổ phần
 • 1.1.4.1- Mục tiêu chủ yếu của phân tích tài chính trong những tổ chức CP
 • 1.1.4.2- Vai trò của phân tích tình hình tài chính trong hệ thống quản lý của những tổ chức CP
 • 1.1.4.3- Nội dung phân tích tình hình tài chính trong những tổ chức CP
 • 1.1.5. Nguồn tài liệu sử dụng.
 • 1.1.5.1- Bảng cân đối kế toán
 • 1.1.5.2- Báo cáo kết quả kinh doanh
 • 1.1.5.3- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • 1.1.6. Những hạn chế của kiểm tra tài chính
 • 1.2. GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ TÂN CẢNG
 • 1.2.1. Lịch sử hình thành và phát triển tổ chức
 • 1.2.2: Cơ cấu tổ chức bộ máy của Đơn vị CP ĐLGNVT XD Tân cảng.
 • 1.2.3. Chức năng, nhiệm vụ của Đơn vị
 • 1.2.4. Phân tích năng lực tổ chức
 • 1.2.5. Những thuận tiện và khó khăn của tổ chức
 • 1.2.5.1: Đặc điểm tình hình.
 • 1.2.5.2: Khó khăn
 • 1.2.5.3: Tiện lợi
 • 1.2.6. Kiểm tra về kết quả kinh doanh.
 • 1.2.7: Định hướng phát triển của Đơn vị trong năm 2022
 • CHƯƠNG 2: ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY CP ĐẠI LÝ GIAO NHẬN VẬN TẢI XẾP DỠ TÂN CẢNG NĂM 2021 (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 2.1. Kiểm tra tính cân đối giữa tài sản và nguồn vốn:
 • 2.2. Kiểm tra về tình hình tài sản của tổ chức.
 • 2.2.1. Kiểm tra chung kết cấu tổng tài sản
 • 2.2.2 Kiểm tra tình hình tài sản ngắn hạn
 • 2.2.3. Kiểm tra tình hình tài sản dài hạn
 • 2.3. Kiểm tra tình hình nguồn vốn của tổ chức.
 • 2.3.1: Kiểm tra chung kết cấu tổng nguồn vốn
 • 2.3.2: Kiểm tra tình hình nợ phải trả
 • 2.3.3- Kiểm tra tình hình nguồn vốn chủ sở hữu
 • 2.4. Phân tích tình hình tính sổ và khả năng tính sổ.
 • 2.4.1. Phân tích tình hình tính sổ.
 • 2.4.2. Phân tích khả năng tính sổ
 • 2.5.2:Kiểm tra tình hình đầu tư
 • 2.6.Kiểm tra những tỷ số tài chính.
 • 2.6.1. Kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn
 • 2.6.2. Kiểm tra khả năng sinh lời
 • 2.7. Kiểm tra tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà Nước
 • CHƯƠNG 3: KẾT LUẬN – KIẾN NGHỊ
 • 3.1. KẾT LUẬN
 • 3.2.Kiến nghị:

DOWNLOAD FILE

Phân tích tình hình tài chính Công Ty Hậu Giang- Bài Mẫu Phân Tích Tình hình Tài Chính Doanh Nghiệp

PHẦN MỞ ĐẦU (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

 1. Lý do tìm đề tài

Trong nền kinh tế hiện nay, Việt Nam đã và đang ngày càng hội nhập sâu rộng hơn với thị trường quốc tế thông qua những tổ chức và hiệp nghị thương nghiệp thế giới. Ngoài những thời cơ được mở rộng thị trường kinh doanh thì thách thức đặt ra cho những doanh nghiệp trong nước để tồn tại và phát triển trong điều kiện nền kinh tế đang ngày càng mang sự khó khăn gây gắt với những doanh nghiệp nước ngoài là rất to. Trước tình hình đó, để đảm bảo cho doanh nghiệp tồn tại và phát triển, nhà quản trị doanh nghiệp ngoài việc nắm bắt được nhu cầu của thị trường còn phải ko ngừng tăng trình độ và năng lực quản lý, song song nắm vững tình hình tài chính của doanh nghiệp mình để đưa ra những quyết định đúng đắn, xác thực và kịp thời, nhằm đảm bảo thực hiện chiến lược gia công kinh doanh mang hiệu quả và mang tính vững bền.

Muốn đạt được điều này, doanh nghiệp cần phải thực hiện định kỳ việc phân tích tình hình hoạt động gia công kinh doanh cũng như tình hình tài chính của mình một cách nghiêm túc và toàn bộ. Từ đó phát huy mặt tích cực, khắc phục mặt hạn chế của hoạt động tài chính doanh nghiệp, tìm ra được những nguyên nhân cơ bản đã thúc đẩy tới những mặt này và đề xuất được những giải pháp cấp thiết để cải thiện hoạt động tài chính tạo tiền đề để tăng hiệu quả gia công kinh doanh.

Do đó mang thể thấy, phân tích tình hình tài chính là việc làm vô cùng quan yếu và cấp thiết. Phân tích tình hình tài chính nhằm kiểm tra được toàn bộ và xác thực tình hình tổ chức, phân phối, sử dụng và quản lý nguồn vốn của doanh nghiệp, vạch rõ được xu thế phát triển của doanh nghiệp. Phân tích tình hình tài chính là một phương tiện vô cùng quan yếu cho công việc quản lý của nhà quản trị doanh nghiệp.

Hiểu rõ được tầm quan yếu và thiết thực của việc phân tích tài chính doanh nghiệp, em đã tìm đề tài “Phân tích tình hình tài chính tại tổ chức Cổ phần Dược Hậu Giang” là chuyên đề báo cáo trong khóa luận tốt nghiệp.

 1. Mục tiêu nghiên cứu

Quá trình phân tích tình hình tài chính của doanh nghiệp nhằm vào hai mục tiêu chủ yếu sau:

 • Nắm bắt những số liệu thể hiện tình hình tài chính nhằm hiểu rõ thực trạng tài chính của doanh nghiệp.
 • Từ những nhận định về thực trạng tài chính của doanh nghiệp, đưa ra những giải pháp tăng hơn nữa hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.
 1. Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thu thập số liệu: Đề tài sử dụng phương pháp thông kê, mô tả số liệu của doanh nghiệp thông qua báo cáo tài chính, báo cáo thường niên và những thông tin khác được tổ chức công bố.

Phương pháp xử lý số liệu: Đề tài chủ yếu sử dụng phương pháp so sánh tuyệt đối, so sánh tương đối chỉ tiêu báo cáo qua những năm song song sử dụng những chỉ số phân tích để kiểm tra tình hình tài chính, tình hình kinh doanh và thay đổi dòng tiền tài tổ chức qua những năm.

 1. Phạm vi nghiên cứu (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

Phạm vi nghiên cứu của chuyên đề:

 • Về ko gian: Đơn vị Cổ phần Dược Hậu Giang.
 • Về thời kì: Thời đoạn từ năm 2012 tới năm 2014
 • Về nội dung: Nghiên cứu về cấu trúc tài chính của doanh nghiệp, khả năng hoạt động, khả năng sinh lợi, kiểm tra thực trạng tài chính và xu thế phát triển của doanh nghiệp, từ đó đưa ra giải pháp tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của tổ chức.
 1. Kết cấu đề tài

Ngoài phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo và phụ lục, nội dung chính của đề tài gồm mang 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về tình hình tài chính doanh nghiệp và phân tích tình hình tài chính doanh nghiệp.

Chương 2: Phân tích tình hình tài chính Công Ty Cổ Phần Dược Hậu Giang

Chương 3: Nhận xét, giải pháp và kiến nghị

Em xin thật tâm cảm ơn sự hướng dẫn tận tình của Thầy Ngô Hoàng Điệp đã giúp em hoàn thành bài khóa luận này. Do bản thân em vẫn còn nhiều hạn chế về tri thức cũng như những kinh nghiệm thực tế nên bài báo cáo của em sẽ ko tránh khỏi những thiếu xót, em rất mong nhận được sự góp ý bổ sung của Thầy để giúp em hoàn thiện hơn bài khóa luận tốt nghiệp của mình cũng như củng cố tri thức của bản thân hơn nữa.

Xem Bài Viết ==> 5 Đề Cương Chi Tiết Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

Phân tích hoạt động tài chính tại Đơn vị Thanh Trí – Bài Mẫu chuyên đề tốt nghiệp Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp

LỜI MỞ ĐẦU

Tính cấp thiết của đề tài

Trong nền kinh tế thị trường mỗi doanh nghiệp là một tế bào kinh tế, là một đơn vị độc lập tiến hành quá trình gia công kinh doanh để tạo ra sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của xã hội nhằm thực hiện những mục tiêu về lợi nhuận. Vì vậy, tối đa hóa lợi nhuận là kim chỉ nam cho mọi hoạt động của doanh nghiệp. Muốn vậy, doanh nghiệp cần phải tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh, hiệu quả sử dụng vốn, quản lý và sử dụng tốt nguồn tài nguyên vật chất cũng như nhân lực của mình để mang những quyết sách, chiến lược ưng ý.

Phân tích hoạt động tài chính là công việc thường xuyên và vô cùng cấp thiết ko những đối với chủ sở hữu doanh nghiệp mà còn cấp thiết đối với tất cả những đối tượng bên ngoài doanh nghiệp mang quan hệ về kinh tế và pháp lý với doanh nghiệp. Kiểm tra được đúng thực trạng tài chính, doanh nghiệp sẽ đưa ra những quyết định kinh tế thích hợp, sử dụng một cách tiết kiệm và mang hiệu quả vốn và những nguồn lực; nhà đầu tư mang quyết định đúng đắn với sự lựa tìm đầu tư của mình; những chủ nợ được đảm bảo về khả năng tính sổ của doanh nghiệp đối với khoản cho vay; nhà cung cấp và khách hàng đảm bảo được việc doanh nghiệp sẽ thực hiện những cam kết đặt ra; những cơ quan quản lý Quốc gia mang được những chính sách để tạo điều kiện thuận tiện cũng như tương trợ cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và song song kiểm soát được hoạt động của doanh nghiệp bằng pháp luật.

Báo cáo tài chính là sản phẩm cuối cùng của công việc kế toán được xem như tấm gương phản ánh toàn diện về tình hình tài chính, khả năng và sức mạnh của một doanh nghiệp tại một thời khắc nhất định. Do đó, việc trình bày những báo cáo tài chính một cách trung thực và khách quan sẽ là điều kiện tiên quyết để phân tích xác thực hoạt động tài chính của doanh nghiệp. Nhận thức được tầm quan yếu của việc phân tích hoạt động tài chính và kiểm tra thực trạng tài chính của một doanh nghiệp em đã tìm đề tài: “Phân tích hoạt động tài chính tại Đơn vị TNHH Tư vấn Kế toán Thanh Trí ”.

Viết thuê báo cáo phân tích tài chính
Viết thuê báo cáo phân tích tài chính

Mục tiêu nghiên cứu

Thực hiện đề tài này với mục tiêu nghiên cứu hoạt động tài chính của tổ chức thông qua phân tích tài chính. Trên cơ sở đó kiểm tra và đưa ra những giải pháp thích hợp để gia tăng nguồn vốn tổ chức và tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của tổ chức.

Đối tượng nghiên cứu (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)

Hoạt động tài chính của Đơn vị TNHH Tư vấn kế toán Thanh Trí, Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh và Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ.

Phương pháp nghiên cứu

Phương pháp thống kê, phương pháp tổng hợp, so sánh và phân tích khía cạnh báo cáo tài chính của tổ chức.

Phạm vi nghiên cứu

Đề tài giới hạn trong phạm vi hoạt động tài chính tại Đơn vị TNHH Tư vấn kế toán Thanh Trí thông qua những số liệu thống kê trong Bảng cân đối kế toán, Bảng báo cáo kết quả hoạt động gia công kinh doanh và Bảng báo cáo lưu chuyển tiền tệ từ năm 2019 tới năm 2021.

Kết cấu đề tài

Đề tài hoàn thành với nội dung 3 chương:

Chương 1: Cơ sở lý luận về phân tích hoạt động tài chính doanh nghiệp.

Chương 2: Phân tích hoạt động tài chính tại Đơn vị TNHH Tư vấn kế toán Thanh Trí.

Chương 3: Giải pháp tăng năng lực tài chính của Đơn vị TNHH Tư vấn kế toán Thanh Trí.

 • LỜI CAM ĐOAN:
 • LỜI CẢM ƠN
 • NHẬN XÉT CỦA GIẢNG VIÊN HƯỚNG DẪN
 • NHẬN XÉT CỦA CÔNG TY THỰC TẬP
 • MỤC LỤC
 • DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT
 • DANH MỤC BẢNG BIỂU
 • DANH MỤC SƠ ĐỒ, BIỂU ĐỒ
 • LỜI MỞ ĐẦU
 • CHƯƠNG 1:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • 1.1. NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH
 • 1.1.1 Khái niệm phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.2 Chức năng và vai trò của phân tích tài chính doanh nghiệp
 • 1.1.3 Mục tiêu của phân tích phân tích tình hình tài chính.
 • 1.2 TÀI LIỆU DÙNG LÀM CĂN CỨ ĐỂ PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP.
 • 1.2.1 Bảng cân đối kế toán
 • 1.2.2 Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh.
 • 1.2.3 Báo cáo lưu chuyển tiền tệ.
 • 1.2.4 Thuyết minh báo cáo tài chính
 • 1.3 CÁC PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH SỬ DỤNG CHỦ YẾU TRONG BÁO CÁO TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • 1.3.1 Phương pháp so sánh
 • 1.3.2 Phương pháp phân tích tỷ lệ
 • 1.4 NỘI DUNG PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH DOANH NGHIỆP
 • 1.4.1. Phân tích nói chung bảng cân đối kế toán
 • 1.4.2. Phân tích khái quát bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • 1.5. PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH QUA CÁC NHÓM CHỈ TỶ SỐ TÀI CHÍNH
 • 1.5.1. Phân tích nhóm tỷ số thanh toán:
 • 1.5.2 Phân tích tỷ số hiệu quả hoạt động
 • 1.5.3 Phân tích tỷ số quản lý nợ .
 • 1.5.4 Phân tích khả năng sinh lời
 • 1.6.PHÂN TÍCH DUPONT
 • 1.7.MỘT SỐ CHÚ Ý KHI PHÂN TÍCH BÁO CÁO TÀI CHÍNH:
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 1
 • CHƯƠNG 2:PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN THANH TRÍ (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 2.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN THANH TRÍ
 • 2.1.1 Lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Đơn vị TNHH tư vấn kế toán Thanh Trí
 • 2.1.2 Chức năng và nhiệm vụ hoạt động
 • 2.1.2.1 Chức năng
 • 2.1.2.2 Nhiệm vụ
 • 2.1.3 Cơ cấu tổ chức của tổ chức
 • 2.1.4 Tình hình hoạt động chung của tổ chức
 • 2.2 PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TÀI CHÍNH TẠI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN KẾ TOÁN THANH TRÍ
 • 2.2.1 Kiểm tra nói chung tình hình tài chính
 • 2.2.1.1 Phân tích nói chung bảng cân đối kế toán của tổ chức
 • 2.2.1.2 Phân tích nói chung bảng kết quả hoạt động kinh doanh
 • 2.2.2 Phân tích hoạt động tài chính của tổ chức thông qua những tỷ số tài chính
 • 2.2.2.1 Phân tích nhóm tỷ số tính sổ
 • 2.2.2.3. Phân tích tỷ số quản lý nợ :
 • 2.2.2.4 Phân tích khả năng sinh lời
 • 2.2.2.5. Phân tích Dupont
 • 2.3 NHẬN XÉT CHUNG
 • 2.3.1 Ưu điểm
 • 2.3.2 Hạn chế
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 2
 • CHƯƠNG 3:GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KẾ TOÁN THANH TRÍ (Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp)
 • 3.1 VỀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN KINH DOANH
 • 3.2 . GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC TÀI CHÍNH CỦA CÔNG TY
 • 3.2.1 Về tình hình đầu tư
 • 3.2.2 Về tình hình huy động vốn và hiệu quả sử dụng vốn
 • 3.2.2.1 Về tình hình huy động vốn
 • 3.2.2.2 Về hiệu quả sử dụng vốn
 • 3.2.3 Về quản lý tính sổ
 • 3.2.4 Về chính sách bán chịu để tăng doanh thu
 • 3.2.5 Về quản lý tầm giá
 • 3.2.6 Về vấn đề tăng lợi nhuận
 • 3.2.7 Về tình hình phân phối lợi nhuận
 • 3.2.8 Về tình hình bảo toàn và phát triển vốn kinh doanh
 • 3.3 KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI CÔNG TY TNHH TƯ VẤN – KẾ TOÁN THANH TRÍ
 • 3.3.1 Về công việc quản lý
 • 3.3.2 Về công việc kế toán
 • 3.3.3 Một số kiến nghị về thực hiện phân tích hoạt động tài chính
 • 3.4 KIẾN NGHỊ VỚI NHÀ NƯỚC
 • TÓM TẮT CHƯƠNG 3:
 • KẾT LUẬN
 • TÀI LIỆU THAM KHẢO ư

Xem Bài Viết ==> Dịch Vụ Viết Báo Cáo Thực Tập điểm cao

Trên đây là một số nội dụng Bài Mẫu Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Doanh Nghiệp mình làm sơ lược để cho các bạn có thể tham khảo nếu bạn nào có nhu cầu triển khai viết bài báo cáo thực tập, khóa luận mới hoàn toàn các bạn có thể liên hệ Viết báo cáo tốt nghiệp thuê với mình qua bloghong.com/0909232620 nhé!

DOWNLOAD FILE