Bài tập về cho vay từng lần có đáp án

Ngày đăng : 12/12/2013, 20 : 53

Bài tập về cho vay từng lần sở hữu đáp án BÀI TẬP CHO VAY TỪNG LẦN BÀI 1: Để thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 200X, DN A lập kế hoạch kinh doanh cho quý III, kèm những hồ sơ cho vay vốn lưu động gửi tới NHTM A. Trong giấy đề nghị vay vốn của DN, mức xin vay là 721,5 trđ. Qua thẩm định hồ sơ cho vay, NH xác định được những số liệu như sau: – Trị giá vật tư hàng hóa cần sắm vào trong quý là 885,5 trđ – Tầm giá trả lương và tiền công viên chức là 566,8 trđ – Tầm giá quản lý kinh doanh chung là 121,65 trđ – Tầm giá khấu hao nhà xưởng và thiết bị là 241 trđ – Tổng số VLĐ tự sở hữu của KH A là 721,25 trđ – Trị giá TS thế chấp là 1023,5 trđ Tại thời khắc này NH tiến hành xây dựng kế hoạch cân đối vốn KD quý II/200X cho thấy: Tài chính của NH bao gồm: – VHĐ : 132951 trđ, trong đó VHĐ sở hữu kì hạn trên 24 tháng là 1500 trđ – VTC : 15370 trđ – Vốn nhận điều hòa: 34955,35 tr – Vốn khác : 8848,75 tr NH căn cứ vào khả năng tài chính sở hữu thể xếp đặt cho KH A số dư nợ KH bằng 0,4% số vốn sử dụng vào KD. Y/c: Theo anh (chị) mức vốn KH A đề nghị NH A sở hữu hợp lý hay ko? Vì sao? Biết rằng: – Tỷ Lệ DTBB là 2% – Tỷ Lệ DTĐBKNTT là 8% – NH thường cho vay tối đa bằng 70% trị giá TS thế chấp. – Để thực hiện kế hoạch SXKD trên, Dn còn vay của TCTD Z là 87,75 tr. BG: • Tổng CPSXKD cần thiết = 855,5 + 566,8 + 121,65 = 1543,95 tr Nhu cầu vay VLĐ =Tổng CPSXKD cần thiết – VTC – V khác = 1543,95 – 721,25 – 87,75 = 734,95 tr • Khả năng cho vay của NH dựa trên TSĐB = 1023,5 x 70% = 716,45 tr • Khả năng cho vay của NH dựa trên VTC DTBB + DTĐBKNTT = 132951 x 2% + 132951 x 8% = 13295,1 tr Tổng NV của NH = VHĐ + VTC + Vốn NĐH + V khác = 132951 + 15370 + 34955,35 + 8848,75 = 192125,1 Khả năng NV của NH = 192125,1 – 13295,1 = 178830 trđ Khả năng cho vay của NH dựa trên vốn = 177830 x 0,4% = 715,32 tr  Mức cho vay tối đa là 715,32 trđ < 721,5 trđ  Mức vốn KH A đề nghị là ko hợp lý. BÀI 2: Đơn vị TNHH A sở hữu nhu cầu vay vốn từng lần để thực hiện hợp đồng xuất khẩu hàng cho 1 nhà nhập khẩu Nga. Tổng trị giá hợp đồng đã được quy đổi: 8040 trđ (giả thiết hợp đồng đảm bảo nguồn trả tiền cứng cáp), thời kì giao hàn thỏa thuận trong hợp đồng là 17/11/10. Bên nhập khẩu ứng trước tiền hàng là 1875 trđ, số tiền còn lại sẽ được trả tiền sau lúc giao hàng 2 tháng. Để thự hiện hợp đồng, cty cần thực hiện những khoản mức giá sau: – Tầm giá sắm NVL: 3885 tr – Tầm giá trả công lao động : 975 tr – Khấu hao TSCĐ: 2040 tr – Những mức giá khác: 128 tr Đơn vị xuất trình hợp đồng sắm vật liệu ký ngày 15/08/10 điều kiện trả tiền sau 1 tháng để đề nghị NH cho vay. Khoản vay được đảm bảo bằng TS thế chấp với giá thị trường 5700 tr với đầy đủ hồ sơ hợp thức. Y/c: 1. Hãy cho biết NH sở hữu nên khắc phục cho vay đôú với cty A hay ko? 2. Xác định mức cho vay, thời hạn cho vay? Biết: – Lãi suất cho vay hiện hành 0,9%/tháng – VTC của cty tham gia vào phương án kinh doanh là 843 tr – NH quy định mức cho vay tối đa bằng 70% TSĐB BG: 1. NH chỉ đồng ý cho vay lúc: Mức sinh lời > Lãi suất cho vay Mức sinh lời = [(DT – CP)/ CP] / thời kì bỏ vốn đầu tư Thờ gian bỏ vốn đầu tư = Chu kỳ ngân quỹ = CKKD – GĐ phải trả NB = GĐ dự trữ + GĐ thu tiền – GĐ phải trả NB = 3 tháng + 2 tháng – 1 tháng = 4 tháng DT = 8040 tr CP = 3885 + 975 + 128 + 2040 = 7028  Mức sinh lời = [(8040 -70280) / 7028] / 4 = 0,36 = 3,6 % > 0,9%/tháng  Đồng ý cho vay 2. Hạn mức cho vay Tổng CPSXKDCT = 3885 + 975 + 128 = 4988 tr Nhu cầu vay = 4988 – 843 -1875 = 2270 MCV dựa trên TSBĐ = 5700 x 75% = 4275 tr  Mức cho vay là 2270 tr Thời kì cho vay = thời kì bỏ vốn đầu tư = 4 tháng BÀI 3: Đơn vị A sở hữu nhu càu vay NH 5 tỷ để thi công dự án đã trúng thầu (dự án được đầu tư bằng vốn ngân sách). Thời kì xin vay là 7 tháng, kể từ T6/200X, lãi suất 0,9%/ tháng. Trị giá hợp đồng tổ chức nhận thầu 5 tỷ, tg thực hiện HĐtừ ngày 1/6/200X tới 1/11/200X. Bên B ứng trước 10% trị giá hợp dồng và bên B trả tiền 2 lần, lần đầu vòa cuối tháng 8/200X, trị giá trả tiền lần đầu là 50%. Số tiền còn lại sẽ được trả tiền sau 1 tháng dự án được bàn giao. Lãi định mức xây lắp là 10% trị giá hợp động Y/c: Với những đk trên, hãy tính mức cho vay và thời hạn cho vay tối đa. Biết : Đơn vị tiêu dùng vốn tự sở hữu và vốn A ứng trước để dự trữ gối đầu. Đơn vị ko sử dụng máy móc để thi công. BG: Lãi định mức xây lắp = 10 % x 5000 = 500 tr CP thực hiện hợp động = 5000 – 500 = 4500 tr Nhu cầu vay = Tổng CPSXKDCT – VLĐ tự sở hữu – Vốn khác = 4500 – (5000 x 10%) = 4000 tr Hợp đồng 5 tỷ 1/6 31/8 1/11 1/12 Vay 4 tỷ Nhận 2500 Kết thúc hợp động Nhận 2000 ứng trước 500 tr lãi định mức 500 tr => thời kì cho vay tối đa là 6 tháng . BÀI TẬP CHO VAY TỪNG LẦN BÀI 1: Để thực hiện kế hoạch kinh doanh 6 tháng cuối năm 200X, DN A lập kế hoạch kinh doanh cho quý III, kèm những hồ sơ cho vay. biết NH sở hữu nên khắc phục cho vay đôú với cty A hay ko? 2. Xác định mức cho vay, thời hạn cho vay? Biết: – Lãi suất cho vay hiện hành 0,9%/tháng – VTC

– Xem thêm –

Xem thêm: Bài tập về cho vay từng lần sở hữu đáp án, Bài tập về cho vay từng lần sở hữu đáp án

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính