Bài tập kế toán bán hàng

KHOÁ HỌC KÈM RIÊNG KẾ TOÁN THEO YÊU CẦU Xem Ngay

DỊCH VỤ KẾ TOÁN TRỌN GÓI GIÁ CHỈ TỪ  500.000 VNĐ Xem Ngay
 

Bài tập kế toán bán hàng với lời trả lời án mới nhất 2021, những dạng bài tập kế toán bán hàng thường gặp nhất hiện nay.

Bài tập kế toán bán hàng

§  Bài tập và bài giải kế toán tậu bán hàng

§  Bài tập định khoản kế toán bán hàng

§  Bài tập định khoản kế toán bán hàng doanh thu

Bạn đang đọc: Bài tập kế toán bán hàng

§  Bài tập kế toán bán hàng trả góp

§  Bài tập tậu bán hàng hóa và xác định kế t quả kinh doanh

§  Bài tập kế toán bán hàng và phân phối nhà cung cấp

Mẫu bài tập kế toán bán hàng 1:

Tổ chức A tính thuế GTGT theo chiêu thức khấu trừ thuế, kế toán hàng tồn dư theo chiêu thức kê khai tiếp tục, với tài liệu sau :
Trong tháng 12, số liệu của phòng kế toán như sau :
1. Xuất kho 100.000 đơn vị chức năng hàng M, giá xuất kho 50.000 đ / đơn vị chức năng và 150.000 đơn vị chức năng hàng N, giá xuất kho 40.000 đ / đơn vị chức năng chuyển tới cho đơn vị Y ( Tổ chức Y chưa nhận hàng ) .
2. Lúc kiểm nhận tại kho đơn vị Y phát hiện thừa 1.000 đơn vị chức năng hàng M và thiếu hơn 1.000 đơn vị chức năng hàng N chưa rõ nguyên do .
3. Biết nguyên do hàng thừa, thiếu là do xuất nhầm. Kế toán đã kiểm soát và điều chỉnh sổ sách .
4. Tổ chức Y đồng ý chấp thuận tậu hàng loạt số hàng theo trong thực tiễn, DN P đã xuất hóa đơn, giá cả chưa thuế hàng M 75.000 đ / đơn vị chức năng, hàng N 60.000 đ / đơn vị chức năng, thuế suất thuế GTGT hàng M và N đều là 10 % .

Yêu cầu:

Định khoản kế toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh trên
Cho biết bộ chứng từ của từng nhiệm vụ và ghi sổ sách những thông tin tài khoản tương quan

Bài giải:

1. Xuất kho 100.000 đơn vị chức năng hàng M, giá xuất kho 50.000 đ / đơn vị chức năng và 150.000 đơn vị chức năng hàng N, giá xuất kho 40.000 đ / đơn vị chức năng chuyển tới cho đơn vị Y ( Tổ chức Y chưa nhận hàng ) .

    Định khoản

Nợ TK 157Y M : 5.000.000.000
Sở hữu TK 1561 M : 5.000.000.000
Nợ TK 157Y N : 6.000.000.000
Sở hữu TK 1561 N : 6.000.000.000

    Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán : phiếu xuất kho
+ Chứng từ gốc : hợp đồng

    Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ loại TK 156, 157
+ Sổ chi tiết vật tư sản phẩm & hàng hóa
2. Lúc kiểm nhận tại kho đơn vị Y phát hiện thừa 1.000 đơn vị chức năng hàng M và thiếu hơn 1.000 đơn vị chức năng hàng N chưa rõ nguyên do .

    Định khoản

Nợ TK 157M : 50.000.000
Sở hữu TK 3381 : 50.000.000
Nợ TK 1381 : 40.000.000
Sở hữu TK 157 N : 40.000.000

    Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán : phiếu kế toán
+ Chứng từ gốc : biên bản kiểm kê

    Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ loại TK 157, 1381
3. Biết nguyên do hàng thừa, thiếu là do xuất nhầm. Kế toán đã kiểm soát và điều chỉnh sổ sách .

    Định khoản:

Nợ TK 3381 : 50.000.000
Sở hữu TK 156 M : 50.000.000
Nợ TK 1561 N : 40.000.000
Sở hữu TK 1381 : 40.000.000

    Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán : phiếu kế toán
+ Chứng từ gốc : biên bản khắc phục và xử lý hàng thừa, thiếu

    Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ loại TK 3381, 156, 1381
+ Sổ chi tiết vật tư sản phẩm & hàng hóa
4. Tổ chức Y đồng ý chấp thuận tậu hàng loạt số hàng theo thực tiễn, DN P đã xuất hóa đơn, giá cả chưa thuế hàng M 75.000 đ / đơn vị chức năng, hàng N 60.000 đ / đơn vị chức năng, thuế suất thuế GTGT hàng M và N đều là 10 % .

    Định khoản

Nợ TK 632 : 5.050.000.000
Sở hữu TK 157 YM : 5.050.000.000
Nợ TK 131 Y : 8.332.500.000
Sở hữu TK 5111 : 7.575.000.000
Sở hữu TK 33311 : 757.500.000
Nợ TK 632 : 5.960.000.000
Sở hữu TK 157 YM : 5.960.000.000
Nợ TK 131 Y : 9.834.000.000
Sở hữu TK 5111 : 8.940.000.000
Sở hữu TK 33311 : 894.000.000

    Bộ chứng từ:

+ Chứng từ kế toán : phiếu kế toán
+ Chứng từ gốc : hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho

    Ghi sổ kế toán

+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ loại TK 632, 157, 131, 511, 3331
+ Sổ chi tiết cụ thể 131 Y

……………………………………………………………………

Xem thêm : Tại Đây  (Link Google Drive)

Bài tập nghiệp vụ kế toán bán hàng với lời giải khôn xiết chi tiết

Những thông tin tài khoản sử dụng để hạch toán
Tài khoản 111 – Tiền mặt
Tài khoản 112 – Tiền gửi nhà băng nhà nước
Tài khoản 131 – Phải thu của người tậu
Tài khoản 151 – Hàng tậu đang đi đường
Tài khoản 156 – Hàng hóa
Tài khoản 157 – Hàng gửi đi bán
Tài khoản 331 – Phải trả người tậu
Tài khoản 333 – Thuế và những khoản phải nộp nhà nước
Tài khoản 521 – Chiết khấu thương nghiệp
Tài khoản 511 – Doanh thu bán hàng và cung ứng nhà cung cấp
Tài khoản 515 – Doanh thu hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính
Tài khoản 531 – Hàng bán bị trả lại
Tài khoản 532 – Khuyến mại hàng bán
Tài khoản 421 – Lãi chưa phân phối
Tài khoản 632 – Giá vốn hàng bán
Tài khoản 641 – Ngân sách chi tiêu bán hàng
Tài khoản 642 – giá thành quản trị doanh nghiệp
Tài khoản 911 – Xác định tác dụng sản xuất kinh doanh thương nghiệp
Tài khoản 142, 214, 334, 338 …
Sơ đồ kế toán
Để hiểu rõ hơn về tiến trình tậu, bán sản phẩm & hàng hóa và xác lập tác dụng kinh doanh thương nghiệp trong kế toán bán hàng, bạn hoàn toàn với thể tìm hiểu thêm sơ đồ sau :
Sơ đồ hạch toán tậu và bán sản phẩm & hàng hóa và xác lập tác dụng hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp
Sơ đồ hạch toán tậu và bán sản phẩm & hàng hóa và xác lập hiệu quả hoạt động tiêu khiển kinh doanh thương nghiệp .
Chú thích :
( 1 ) giá thành bán hàng hay ngân sách QLDN trả bằng TM, TGNH hay nhà cung cấp tậu ngoài .
( 2 ) Tìm hàng hóa nhập kho hay ngân sách thu tậu .
( 3 ) Ngân sách chi tiêu vật tư, phương tiện dụng cụ, khấu hao TSCĐ, tiền lương, BHXH ở phòng ban bán hàng hay QLDN .
( 4 ) Xuất kho gửi hàng đi bán .
( 5 ) Bán hàng thu tiền ngay .
( 6 ) Bán hàng chưa thu tiền .
( 7 ) Giá vốn hàng bán .
( 8 ) Kết chuyển trị giá tậu của hàng gửi đi đã bán được .

(9) Khách hàng trả nợ bằng tiền mặt hay tiền gửi nhà băng.

( 10 ) Khách hàng trả tiền giao dịch tiền hàng với chiết khấu hoặc khuyến mại hay hàng bán bị trả lại .
( 11 ) Kết chuyển những khoản chiết khấu bán hàng, khuyến mại hay hàng bị trả lại .
( 12 ) Khoản thuế tính trên lệch giá phải nộp ( nếu với ) .
( 13 ) Kết chuyển lệch giá thuần .
( 14 ) Kết chuyển giá vốn hàng bán
( 15 ) Kết chuyển ngân sách bán hàng .
( 16 ) Kết chuyển ngân sách QLDN .
( 17 ) Kết chuyển lãi .
( 18 ) Kết chuyển lỗ .
3. Bài tập nhiệm vụ kế toán bán hàng với lời giải
VD1 : Tổ chức A với tình hình số dư đầu kỳ những thông tin tài khoản như sau : ( đơn vị chức năng tính : VNĐ )
TK 111 : 20.000.000 TK 211 : 150.000.000
TK 112 : 150.000.000 TK 331 : 50.000.000
TK 156 : 35.000.000 TK 311 : 25.000.000
TK 153 : 5.000.000 TK 411 : 260.000.000
TK 334 : 5.000.000 TK 421 : 20.000.000
* Trong kỳ với những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh :
1 ) Rút tiền gửi NH nhập quỹ tiền mặt : 90.000.000
2 ) Vay thời kì ngắn NH trả nợ cho người bán 25.000.000
3 ) Xuất bán một số ít hàng hoá với giá vốn 25.000.000, giá cả là 30.000.000 tiền hàng chưa giao dịch trả tiền .
4 ) Xuất phương tiện, dụng cụ cho phòng ban bán hàng là 500.000 và trả phòng ban quản trị doanh nghiệp là 500.000
5 ) Tính ra tiền lương phải trả cho viên chức cấp dưới bán hàng là một triệu và cán bộ quản trị doanh nghiệp 2.000.000
6 ) Sử dụng tiền mặt tậu hàng hoá nhập kho 60.000.000
7 ) Xuất bán 1 số ít hàng hoá với giá vốn 60.000.000, giá cả 70.000.000 giao dịch trả tiền bằng tiền gửi nhà băng nhà nước .
8 ) Chỉ tiền mặt lương cho cán bộ công viên chức 3.000.000
9 ) Kết chuyển lệch giá, ngân sách và lãi ( lỗ ) lúc cuối kỳ .
Yêu cầu :
– Định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh .
– Phản ánh những nhiệm vụ kế toán phát sinh trên những thông tin tài khoản tương quan và xác lập tác dụng lãi, lỗ .
Định khoản những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh ( ĐVT : 1 000 đ )
Lời giải :
( 1 ) Nợ TK 111 : 90.000
Sở hữu TK 112 : 90.000
( 2 ) Nợ TK 331 : 25.000
Sở hữu TK 311 : 25.000
( 3 a ) Nợ TK 632 : 25.000
Sở hữu TK 156 : 25.000
( 3 b ) Nợ TK 131 : 30.000
Sở hữu TK 511 : 30.000
( 4 ) Nợ TK 641 : 500
Nợ TK 642 : 500
Sở hữu TK 153 : 1.000
( 5 ) Nợ TK 641 : 1.000
Nợ TK 642 : 2 nghìn

…………………………………………………………..

Xem thêm : Tại Đây  (Link Google Drive)

Bài tập kế toán tậu bán hàng với lời giải

Bài 1 : Tổ chức M là Tổ chức thương nghiệp ( tậu đi bán lại ) tính thuế GTGT theo giải pháp khấu trừ thuế, kế toán hàng tồn dư theo chiêu thức kê khai thương xuyên ,
Trong tháng 3, phòng kế toán với tình hình về tậu hàng như sau :
1. Ngày 10/3 nhập kho đủ lô hàng chưa giao dịch trả tiền cho đơn vị X theo hóa đơn GTGT gồm 500 đơn vị chức năng hàng A, giá chưa thuế 20.000 đ / đơn vị chức năng, thuế GTGT 10 % ( giá này đã tính trừ chiết khấu thương nghiệp 500 đ / đơn vị chức năng ) .
2. Ngày 15/3 cung cấp tiền mặt giao dịch trả tiền theo hóa đơn bán hàng gồm 500 đơn vị chức năng hàng B, đơn giá 20.000 đ / đơn vị chức năng. Biên bản kiểm nghiệm cho biết : nhập kho 495 đơn vị chức năng hàng B, trong đó với 15 đơn vị chức năng hàng B ko đúng quy cách – đơn vị đã để nghị chủ hàng khuyến mại 10 % giá hóa đơn nhưng bên bán chưa khuyến mại ; còn lại 5 đơn vị chức năng thiếu so với hóa đơn – đơn vị bắt áp tải hàng bồi thường 50 %, số còn lại tính vào giá vốn hàng bán. Đây là hóa đơn bán hàng, ko với dòng thuế GTGT
3. Ngày 20/3 chuyển TGNH ACB giao dịch trả tiền tiền hàng tậu chịu ngày 10/3. Theo Hợp đồng thỏa thuận hợp tác đơn vị M thừa hưởng chiết khấu giao dịch trả tiền là 1 % giá trả tiền giao dịch. Đã nhận được giấy báo nợ của NH .
4. Ngày 25/3 cung cấp tiền gửi nhà băng nhà nước HSBC tậu 100 đơn vị chức năng hàng C với đơn giá chưa thuế 10.000 đ / đơn vị chức năng, thuế GTGT 10 % ..
Yêu Cầu :
Định khoản kế toán những nhiệm vụ kinh tế tài chính phát sinh trên
Cho biết bộ chứng từ của từng nhiệm vụ và ghi sổ sách những thông tin tài khoản tương quan
Bài giải :
1. Ngày 10/3 nhập kho đủ lô hàng chưa giao dịch trả tiền cho đơn vị X theo hóa đơn GTGT gồm 500 đơn vị chức năng hàng A, giá chưa thuế 20.000 đ / đơn vị chức năng, thuế GTGT 10 % ( giá này đã tính trừ chiết khấu thương nghiệp 500 đ / đơn vị chức năng ) .
Định khoản
Nợ TK 1561 A : 10.000.000
Nợ TK 1331 : một triệu
Sở hữu TK 331X : 11.000.000
Bộ chứng từ :
+ Chứng từ kế toán : phiếu nhập kho
+ Chứng từ gốc : hợp đồng, hóa đơn GTGT, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho bên bán ( nếu với )
Ghi sổ kế toán
+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ loại TK 1561, 1331, 331
+ Sổ chi tiết vật tư hàng hóa A
+ Sổ chi tiết cụ thể 331X
2. Ngày 15/3 cung cấp tiền mặt giao dịch trả tiền theo hóa đơn bán hàng gồm 500 đơn vị chức năng hàng B, đơn giá 20.000 đ / đơn vị chức năng. Biên bản kiểm nghiệm cho biết : nhập kho 495 đơn vị chức năng hàng B, trong đó với 15 đơn vị chức năng hàng B ko đúng quy cách – đơn vị đã để nghị chủ hàng khuyến mại 10 % giá hóa đơn nhưng bên bán chưa khuyến mại ; còn lại 5 đơn vị chức năng thiếu so với hóa đơn – đơn vị bắt áp tải hàng bồi thường 50 %, số còn lại tính vào giá vốn hàng bán. Đây là hóa đơn bán hàng, ko với dòng thuế GTGT
Định khoản
Nợ TK 1561 B : 495 x 20.000 = 9.900.000
Nợ TK 1388 : 50.000
Nợ TK 632 : 50.000
Sở hữu TK 111 : 10.000.000
Bộ chứng từ :
+ Chứng từ kế toán : phiếu chi, phiếu nhập kho
+ Chứng từ gốc : hợp đồng, hóa đơn, biên bản giao hàng, phiếu xuất kho bên bán
Ghi sổ kế toán
+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ loại TK 1561, 1388, 632
+ Sổ cụ thể TK 1561 B
3. Ngày 20/3 chuyển TGNH ACB trả tiền giao dịch tiền hàng tậu chịu ngày 10/3. Theo Hợp đồng thỏa thuận hợp tác đơn vị M thừa hưởng chiết khấu giao dịch trả tiền là 1 % giá trả tiền giao dịch. Đã nhận được giấy báo nợ của NH .
Định khoản
Nợ TK 331N : 11.000.000
Sở hữu TK 515 : 110.000
Sở hữu TK 1121ACB : 10.890.000
Bộ chứng từ :
+ Chứng từ kế toán : giấy báo nợ kế toán lập
+ Chứng từ gốc : giấy báo nợ nhà băng nhà nước, sổ phụ nhà băng nhà nước
Ghi sổ kế toán
+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ loại TK 331, 515, 112
+ Sổ chi tiết cụ thể 331N ; sổ cụ thể của nhà băng nhà nước Ngân Hàng Á Châu
4. Ngày 25/3 cung cấp tiền gửi nhà băng nhà nước HSBC tậu 100 đơn vị chức năng hàng C với đơn giá chưa thuế 10.000 đ / đơn vị chức năng, thuế GTGT 10 % .
Định khoản
Nợ TK 156C : 100 * 10.000 = 1.000.000
Nợ TK 1331 : 100.000
Sở hữu TK 1121HSBC : 1.100.000
Bộ chứng từ :
+ Chứng từ kế toán : phiếu nhập kho
+ Chứng từ gốc : giấy báo nợ nhà băng nhà nước, sổ phụ nhà băng nhà nước
Ghi sổ kế toán
+ Sổ nhật ký chung
+ Sổ loại TK 156, 1331, 1121
+ Sổ chi tiết vật tư sản phẩm & hàng hóa C, Sổ chi tiết của nhà băng nhà nước HSBC

…………………………………………………………………………..

Xem thêm : Tại Đây  (Link Google Drive)

 

Xem thêm : Bài tập kế toán hàng tồn kho theo phương pháp kê khai thường xuyên

– Học kế toán thực hiện tại Bắc Ninh

– Học kế toán thực hiện tại Thủ Đức

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing