Bài tập tính tốc độ tăng trưởng kinh tế

Mẫu bài tập tính tốc độ tăng trưởng kinh tế và những vấn đề liên quan đến tăng trưởng kinh tế, hướng dẫn cách giải bài tập nhanh nhất cùng tham khảo nhé!

Tăng trưởng kinh tế là gì? Có các dạng bài tập tính tốc độ tăng trưởng kinh tế nào? Dùng công thức nào để tính tốc độ tăng trưởng kinh tế và cách giải những bài toán liên quan đến tốc độ tăng trưởng kinh tế khiến bạn đau đầu. Vậy thì hãy cùng tìm hiểu ngay trong bài viết dưới đây để có những kiến thức bổ ích.

bài tập tính tốc độ tăng trưởng kinh tếHình 1: Bài toán tính tốc độ tăng trưởng kinh tế

Bài tập tính tốc độ tăng trưởng kinh tế

Bài tập liên quan đến tính tốc độ tăng trưởng kinh tế:

1. GDP của Việt Nam năm 2008 thống kế được 80 tỷ USD. Tốc độ tăng trưởng bình quân 5 năm tới ước đạt 5% / năm. Hãy tính tốc độ tăng trưởng GDP 2013 

2. Vào năm 2000 Việt Nam có GDP bình quân đầu người là 500 USD. Năm 2010, GDP bình quân đầu người là 1000 USD. Tính tốc độ tăng trưởng trung bình

3. Việt Nam GDP bình quân đầu người là 500 USD vào năm 2000. Với tốc độ tăng trưởng bình quân 8% / năm, GDP bình quân đầu người của Việt Nam sẽ tăng gấp đôi trong bao lâu nữa?

Tăng trưởng kinh tế là gì?

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng về tổng sản phẩm quốc nội (GDP) hoặc tổng sản lượng quốc gia (GNP) hoặc quy mô sản lượng quốc gia trên đầu người (PCI) trong một khoảng thời gian nhất định.

bài tập tính tốc độ tăng trưởng kinh tếHình 2: Tốc độ tăng trưởng kinh tế của Việt Nam từ 1985 đến 2017

Tăng trưởng kinh tế phụ thuộc vào hai quá trình: tích lũy của cải (như vốn, lao động và đất đai) và đầu tư vào những tài sản này có năng suất cao hơn. Tiết kiệm và đầu tư là trọng tâm, nhưng đầu tư phải có hiệu quả để thúc đẩy tăng trưởng. Chính sách của chính phủ, sự ổn định chính trị và kinh tế, đặc điểm địa lý, tài nguyên thiên nhiên, trình độ y tế và giáo dục đều đóng vai trò ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế.

Cách tính tốc độ tăng trưởng kinh tế

Tốc độ tăng trưởng kinh tế được tính bằng cách lấy hiệu số giữa quy mô kinh tế hiện tại và quy mô kinh tế thời kỳ trước chia cho quy mô kinh tế thời kỳ trước. Tăng trưởng kinh tế được biểu thị bằng đơn vị%.

Được biểu diễn bằng toán học, sẽ có công thức:

y = dY / Y × 100 (%)

trong đó Y là quy mô của nền kinh tế và y là tăng trưởng. Nếu quy mô kinh tế được đo bằng GDP danh nghĩa (hoặc GNP), thì có tốc độ tăng trưởng GDP (hoặc GNP) danh nghĩa. Nếu quy mô kinh tế được đo bằng GDP thực tế (hoặc GNP), thì sẽ có tăng trưởng GDP (hoặc GNP) thực tế. Thông thường, tăng trưởng kinh tế sử dụng các chỉ số thực thay vì danh nghĩa.

Giải bài tập tính tốc độ tăng trưởng kinh tế 

  • Đề bài:

Cho bảng số liệu dưới đây 

bài tập tính tốc độ tăng trưởng kinh tếHình 3: Bảng số liệu

a) Tính tốc độ tăng giá trị sản xuất trồng trọt theo nhóm cây trồng (1990 = 100%).

b) Dựa vào số liệu đã tính được, hãy vẽ trên cùng một hệ trục tọa độ các đường biểu diễn tốc độ tăng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng.

c) Hãy nhận xét về mối quan hệ giữa tốc độ tăng trưởng và sự thay đổi giá trị sản xuất của ngành trồng trọt. Sự thay đổi trên phản ánh điều gì trong sản xuất lương thực và phát huy thế mạnh của nền nông nghiệp nhiệt đới?

  • Bài giải chi tiết:

Tốc độ tăng giá trị của sản xuất trồng trọt theo nhóm cây trồng (lấy năm 1990 = 100%).

– Công thức tính:

Lấy năm đầu tiên làm năm gốc ta có:

bài tập tính tốc độ tăng trưởng kinh tếHình 4: Công thức tính tốc độ tăng trưởng

– Áp dụng công thức

+ Khi lấy năm 1990 làm năm gốc và tốc độ tăng trưởng năm 1990 = 100% thì:

bài tập tính tốc độ tăng trưởng kinh tếHình 5: Áp dụng công thức giải bài tập

⟹Tương tự, chúng ta có thể tính kết quả trong bảng sau:

bài tập tính tốc độ tăng trưởng kinh tếHình 6: Bảng kết quả

b) Vẽ biểu đồ:

– Khoảng cách năm không đều

Lưu ý: tên biểu đồ, chú giải, đơn vị đầy đủ

bài tập tính tốc độ tăng trưởng kinh tếHình 7: Biểu đồ thể hiện tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất của các nhóm cây trồng giai đoạn 1990 – 2005.

c) Nhận xét:

Dưới đây là  một số nhận xét mối quan hệ:

  • Cây công nghiệp có tốc độ tăng nhanh nhất (năm 2005 là 382,3%), sau đó là rau đậu (256,8%), cả hai nhóm này đều có tốc độ tăng cao hơn so với ngành công nghiệp chung (217,6%). Tỷ trọng cây công nghiệp trong cơ cấu giá trị sản xuất ngành trồng trọt có xu hướng tăng lên.
  • Cây lương thực, cây ăn quả và cây khác có tốc độ tăng thấp hơn so với ngành trồng trọt (lần lượt là 191,8%, 160,0% và 142,3%). Tỷ trọng của 3 nhóm cây trồng này trong cơ cấu giá trị sản xuất của ngành trồng trọt có xu hướng giảm dần.
  • Trong sản xuất lương thực đã đa dạng hoá sản phẩm, các loại rau, cây họ đậu được đẩy mạnh.
  • Nền nông nghiệp nhiệt đới ngày càng phát huy thế mạnh với việc tạo ra nhiều sản phẩm hàng hóa có giá trị kinh tế cao.

Kết luận

Mẫu bài tập tính tốc độ tăng trưởng kinh tế phổ biến nhất cùng những hướng dẫn trên đây hy vọng giúp các bạn học sinh, sinh viên kịp thời nắm bắt kiến thức và dễ dàng giải bài tập. Chúc các bạn thành công!