Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sựTheo lao lý tại Điều 201 Bộ luật hình sự năm năm ngoái, sửa đổi bổ trợ năm 2017 :“ 1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất vay gấp 05 lần mức lãi suất vay cao nhất lao lý trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng tới dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị phán quyết về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo ko giam giữ tới 03 năm .

2. Phạm tội thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng tới 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 03 năm.

3. Người phạm tội còn hoàn toàn sở hữu thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 năm tới 05 năm. ”Căn cứ theo pháp luật trên thì hành vi phạm tội là hành vi của người trong giao dịch dân sự đã cho người khác vay tiền với những tín hiệu sau :Thứ nhất, mức lãi suất vay cho vay gấp 05 lần trở lên mức lãi suất vay cao nhất pháp luật trong Bộ luật dân sự .Thứ hai, người phạm tội đã thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng tới dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị phán quyết về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm .

 • Khách thể của tội phạm :

  Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự xâm phạm trật tự quản trị kinh tế tài chính .

 • Mặt khách quan của tội phạm :

  Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự bộc lộ ở hành vi cho người khác vay với thỏa thuận hợp tác lãi suất vay cao gấp 05 lần mức lãi suất vay cao nhất lao lý trong Bộ luật dân sự .

 • Chủ thể của tội phạm :

  Chủ thể của tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là người từ đủ 16 tuổi và sở hữu năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự .

 • Mặt chủ quan của tội phạm :

  Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được thực thi với lỗi cố ý. Động cơ phạm tội vì vụ lợi .

Ngoài ra, theo công văn s ố 212 / TANDTC-PC ngày 13/9/2019 của Tòa án nhân dân vô thượng thông tin tác dụng trả lời trực tuyến một số ít vướng mắc trong xét xử như sau :Vướng mắc về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ( pháp luật tại Điều 201 của Bộ luật Hình sự ) .- Khoản tiền thu lợi bất chính để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự là tổng số tiền lãi thu được từ việc cho vay hay là khoản tiền lãi thu được sau lúc trừ đi tiền lãi theo pháp luật của Bộ luật Dân sự ?Theo pháp luật tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự thì : “ Lãi suất vay do những bên thỏa thuận hợp tác. Trường hợp những bên sở hữu thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay thì lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác ko được vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay … ”. Do đó, khoản tiền thu lợi bất chính để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự là số tiền lãi thu được sau lúc trừ đi số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất vay theo lao lý của Bộ luật Dân sự .- Khoản tiền thu lợi bất chính để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự trong vụ án là tổng số tiền lãi mà người phạm tội thu được của toàn bộ những người vay hay số tiền lãi thu được của từng người vay ?Khoản tiền thu lợi bất chính để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự là tổng số tiền lãi mà người phạm tội thu được của toàn bộ những người vay, nếu hành vi cho vay lãi nặng được thực thi một cách liên tục, sau đó nhau về mặt thời hạn .Trường hợp một người thực thi nhiều lần hành vi cho vay lãi nặng, mà tổng số tiền thu lợi bất chính của những lần phạm tội từ 100 triệu đồng trở lên, nếu những lần phạm tội đều chưa bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, thì ngoài việc bị vận dụng khung hình phạt tương ứng với trị giá gia tài cướp đoạt, họ còn bị vận dụng diễn biến tăng nặng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự “ phạm tội 02 lần trở lên ” pháp luật tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự .- Khoản tiền thu lợi bất chính mà người phạm tội thu được từ việc cho vay lãi nặng bị tịch thu sung công hay trả lại cho người vay ?Theo lao lý tại đoạn 2 khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự thì : “ Trường hợp lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác vượt quá lãi suất vay số lượng giới hạn được pháp luật tại khoản này thì mức lãi suất vay vượt quá ko sở hữu hiệu lực hiện hành ”. Do đó, khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi suất vay trên 20 % / năm là khoản tiền mà người phạm tội thu lợi bất chính của người vay nên được trả lại cho người vay tiền, trừ trường hợp người vay sử dụng tiền vay vào mục tiêu phạm pháp ( như đánh bạc, sắm và bán trái phép chất ma túy … ) thì khoản tiền thu lợi bất chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước .- Khoản tiền người phạm tội sử dụng để cho vay và khoản lãi tương ứng với mức lãi suất vay 20 % / năm sở hữu xác lập là phương tiện đi lại phạm tội để tịch thu sung quỹ nhà nước hay trả cho người phạm tội ?Đối với khoản tiền cho vay ( tiền gốc ) được xác lập là phương tiện đi lại phạm tội, nên bị tịch thu sung quỹ Nhà nước .Đối với khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi suất vay 20 % / năm tuy ko bị tính lúc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, nhưng đây cũng là khoản tiền phát sinh từ tội phạm, đồng thời hoạt động tiêu khiển cho vay lãi nặng thường gắn với những băng nhóm tội phạm. Do đó, để bảo vệ nhu yếu đấu tranh phòng, chống tội phạm thì Tòa án phải tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước khoản tiền này .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính