Khái niệm, bản chất và vai trò của tài chính doanh nghiệp

Thực tế từ gốc tiếng Anh của “tài chính doanh nghiệp” là “Company Finance”, sở hữu tức là tài chính tổ chức trách nhiệm hữu hạn. Tìm hiểu về những khái niệm của tài chính doanh nghiệp cũng như vai trò và thực chất của nó trong doanh nghiệp qua bài viết sau đây.

Xem thêm:

 • Lý thuyết chung về kiểm toán tài chính và quy trình kiểm toán tài chính
 • Khái niệm và đặc điểm tài chính công
 • Tổng hợp khái niệm bán lẻ và nhà băng bán lẻ

Mục lục

 • 1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp
 • 2. Thực chất của tài chính doanh nghiệp
  • 2.1 Sự khác nhau giữa tài chính và tiền tệ
  • 2.2 Hiện nay người ta chia quan hệ kinh tế thành 4 nhóm
 • 3. Vị trí và vai trò của tài chính doanh nghiệp
  • 3.1 Vị trí của tài chính doanh nghiệp
  • 3.2 Vai trò của tài chính doanh nghiệp

1. Khái niệm tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp là một khâu quan yếu của hệ thống tài chính. Phạm trù tài chính doanh nghiệp trên cảm nhận trực quan ngoài mặt được quan niệm tương đồng với những quỹ tiền tệ và những loại vốn kinh doanh. Xong những quỹ tiền tệ là kết quả của dịch chuyển của những nguồn tài chính thành những quỹ tiền tệ và trái lại.

Trong nền kinh tế thị trường sự vận động và chuyển hoá qua lại giữa những nguồn tài chính, nơi hình thành nên sức tậu tài chính như lãi suất tín dụng, thị giá cổ phiếu, cổ tức, giá cả tiền tệ và những hình thức phân chia lợi nhuận khác trong lĩnh vực góp vốn, liên doanh, đầu tư.

Quá trình vận động và chuyển hoá những nguồn tài chính nêu trên là chính là kết quả của việc thực hiện hàng loạt những quan hệ tài chính doanh nghiệp. Lúc nền kinh tế thị trường càng phát triển, thị trường vốn càng trở lên sôi động thì những quan hệ tài chính doanh nghiệp càng trở thành phong phú và phổ biến thêm.

Theo Wikipedia thì: Tài chính doanh nghiệp là một phân môn của ngành Tài chính, nghiên cứu về quá trình hình thành và sử dụng những của nả trong doanh nghiệp nhằm mục tiêu tối đa hóa tiện dụng chủ sở hữu. Thực tế từ gốc tiếng Anh của “tài chính doanh nghiệp” là “Company Finance”, sở hữu tức là tài chính tổ chức trách nhiệm hữu hạn.

Khái niệm tài chính doanh nghiệp

Khái niệm tài chính doanh nghiệp

2. Thực chất của tài chính doanh nghiệp

Trên bề mặt của hiện tượng xã hội, tài chính được cảm nhận như những nguồn lực tài chính, những quỹ tiền tệ khác nhau, đại diện cho nhưng sức tậu nhất định ở những chủ thể trong xã hội . Hơn thế nữa nói tới tài chính người ta ko chỉ thấy tiền ở trạng thái tĩnh mà thấy những lượng tiền nhất định đang vận động để tạo nên những thế năng về sức tậu, hay chuyển thế năng đó thành hiện thực.

Sở hữu thể thấy rõ những biểu hiện ngoài mặt của tài chính liên quan tới dân cư, những doanh nghiệp, những tổ chức xã hội và quốc gia. Doanh nghiệp nộp thuế cho quốc gia, dân cư tậu cổ phiếu, trái phiếu tín phiếu của những doanh nghiệp của nhà băng, của ngân khố quốc gia, người làm thuê và những doanh nghiệp nộp tiền vào quỹ Bảo hiểm xã hội, tậu bảo hiểm rủi ro (nộp phí bảo hiểm).

Quốc gia cấp phát từ ngân sách của mình cho việc xây dựng liên lạc, tài trợ những trường học, bệnh viện, tài trợ cho việc nghiên cứu khoa học , những doanh nghiệp sử dụng vốn để tậu sắm vật tư , thiết bị kinh doanh, những nhà băng cho doanh nghiệp vay tiền, những tổ chức bảo hiểm đền bù thiệt hại cho dân cư lúc mất sức lao động tạm thời hay vĩnh viễn ( từ quỹ bảo hiểm xã hội), hay lúc bị tai nạn rủi ro ( từ quỹ bảo hiểm rủi ro).

Những hiện tượng trên, sở hữu thể thấy tiền tệ xuất hiện trước hết vời thước đo giá trị mà trước hết ở chức năng phương tiện tính sổ chi trả và phương tiện chứa trữ tiền tệ xuất tiên tiến diện cho một giá trị đặc cho một thế năng sở hữu sức tậu nhất định. Như vậy trong những hiện tượng gọi là tài chính sở hữu thể thấy sự xuất hiện của những nguồn lực (nguồn tài chính).

Trong xã hội sở hữu gia công hàng hoá, những chủ thể trong xã hội xoành xoạch gặp những vấn đề sử dụng những nguồn nhân lực, vật lực, tài lực hiện sở hữu trong tay mình một cách sở hữu hiệu quả cao. Trong nền kinh tế thị trường, mỗi chủ thể trong xã hội lúc nắm trong tay những nguồn tài lực nhất định là đã nắm trong tay một sức tậu để sở hữu thể nắm được những nguồn vật lực hay sử dụng được những nguồn lực nhất định để sử dụng cho mục tiêu tích lũy hay tiêu tiêu dùng.

Với sự phân tích trên sở hữu thể xác định thực chất của tài chính doanh nghiệp qua những khía cạnh sau:

– Sự vận động tương đối của những nguồn tài chính để trực tiếp ( hay thông qua thị trường) tạo lập hoặc sử dụng những quỹ tiền tệ như mặt trực quan của tài chính .

– Đằng sau những hiện tượng bề mặt đó là những quan hệ kinh tế trong phân phối của nả vật chất xã hội dưới hình thức phân phối những nguồn tài chính.

– Việc tạo lập và sử dụng những quỹ tiền tệ là phương thức phân phối đặc thù, giúp phân biệt phân phối tài chính với những phạm trù phân phối khác như giá cả, tiền lương…

Những quỹ tiền tệ bao giờ cũng thể hiện mục tiêu của nguồn tài chính. Đây là tiêu thức chính của những quỹ tiền tệ là một lượng nhất định nguồn lực tài chính được tiêu dùng cho một mục tiêu nhất định. Tất cả những quỹ tiền tệ đều vận động thường xuyên tức là chúng xoành xoạch được tạo lập ( hoặc được bổ sung )và được sử dụng.

Là một dạng khác của sự vận động đó và nhằm mục tiêu cụ thể nào đó, những quỹ to được chia thành những quỹ nhỏ hoặc những quỹ nhỏ được khuếch trương nhờ tập chung những quỹ nhỏ tương ứng

– Từ đó sở hữu thể xác định nội dung kinh tế của phạm trù tài chính như sau: Tài chính được bằng sự vận động độc lập tương đối của tiền tệ với chức năng phương tiện tính sổ và phương tiện chứa trữ trong quá trình sử dụng hay tạo lập những quỹ tiền tệ đại diện cho những sức tậu nhất định ở những chủ thể kinh tế xã hội.

Tài chính phản ánh tổng thể những mối quan hệ trong phân phối nguồn lực tài chính thông qua tạo lập hoặc sử dụng những quỹ tiền tệ nhằm mục tiêu đáp ứng tích luỹ hay tiêu tiêu dùng của những chủ thể trong xã hội.

Tham khảo:

2.1 Sự khác nhau giữa tài chính và tiền tệ

Tài chính ko phải là tiền tệ với chức năng và thực chất của tài chính doanh nghiệpt như vậy mà là phương vận động độc lập tương đối của tiền tệ với chức năng và phương tiện chứa trữ của nó, mà tính đặc trưng của nó trong lĩnh vực phân phối là tạo lập và sử dụng những quỹ tiền tệ khác nhau cho mục tiêu tích lũy và tiêu tiêu dùng khác nhau. Trong điều kiện kinh tế thị trường, tài chính chịu sự chi phối của những quy luật thị trường và sở hữu liên hệ chặt chẽ với thị trường tài chính.

– Tài chính là những quan hệ kinh tế mà trên cơ sở nhưng quan hệ kinh tế này thì những quỹ tiền tệ được hình thành và sử dụng. Tài chính là sự vận động của giá trị gắn ngay tắp lự với sự tạo lập và sử dụng những quỹ tiền tệ trong doanh nghiệp.

2.2 Hiện nay người ta chia quan hệ kinh tế thành 4 nhóm

+ Mối quan hệ giữa doanh nghiệp và ngân sách quốc gia ( doanh nghiệp sở hữu thể là doanh nghiệp quốc gia hoặc doanh nghiệp khác). Nếu là doanh nghiệp quốc gia: Quốc gia cung cấp vốn ban sơ cho doanh nghiệp hoạt động. Doanh nghiệp sở hữu trách nhiệm quản lý và sử dụng số vốn được giao song song doanh nghiệp phải sở hữu trách nhiệm nộp vào ngân sách những khoản thu theo luật định, mối quan hệ này mang tính chất hai chiều.

Đối với những doanh nghiệp khác: Những doanh nghiệp này ko được quốc gia cấp vốn nên những doanh nghiệp phải tụe xoay vốn để hoạt động nhưng vẫn phải sở hữu trách nhiệm với quốc gia. đây là mối quan hệ một chiều.

+ Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với hệ thống tín dụng nhà băng . Nó được thể hiện rõ trong mối quan hệ vay vốn và trả vốn (cả gốc và lãi) giữa doanh nghiệp với tổ chức tín dụng nhà băng.

+ Mối quan hệ kinh tế giữa doanh nghiệp mối thị trường:

Doanh nghiệp là người tậu: Mối quan hệ này phát sinh lúc doanh nghiệp trả tiền những vật liệu, máy móc, tậu sức lao động..

Lúc doanh nghiệp là người bán: Nó thể hiện lúc doanh nghiệp bàn giao tiêu thụ sản phẩm và nhận tiền về, ở đây doanh nghiệp đóng vai trò là người tạo lập quỹ tiền tệ.

+ Mối quan hệ giữa doanh nghiệp với những đơn vị thành viên cán bộ công viên chức chức trong nội bộ doanh nghiệp, nó thể hiện ở: Lương và những quỹ phúc lợi…

3. Vị trí và vai trò của tài chính doanh nghiệp

3.1 Vị trí của tài chính doanh nghiệp

– Nếu xét trên phạm vi một đơn vị gia công kinh doanh thì tài chính doanh nghiệp là dụng cụ quan yếu nhất để quản lý gia công kinh doanh của doanh nghiệp. Tài chính sở hữu tác dụng tích cực hoặc tiêu cực tới quá trình gia công, vì vậy nó sở hữu thể kìm hãm hoặc xúc tiến quả trình gia công phát triển.

– Nếu xét trên một góc độ hệ thống tài chính của nền kinh tế quốc dân thì tài chính doanh nghiệp được coi là một phòng ban của hệ thống tài chính. Nó sở hữu tính cầu nối giữa doanh nghiệp với quốc gia.Thông qua mạng lưới tài chính doanh nghiệp Việt Nam sở hữu thể thực hiện những chức năng quản lý vĩ mô để điều tiết nền kinh tế bằng hệ thống pháp luật.

Vị trí và vai trò của tài chính doanh nghiệp
Vị trí và vai trò của tài chính doanh nghiệp

3.2 Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Trong điều kiện hoạt động gia công kinh doanh hiện nay, những doanh nghiệp phải tự lo nguồn lực tài chính của mình và phải sử dụng sở hữu hiệu quả những nguồn lực tài chính của mình và phải sử dụng thông minh, tiết kiệm và sở hữu hiệu quả những nguồn lực tài chính đã huy động. Vì vậy tài chính của doanh nghiệp sở hữu những Vai trò sau đây:

– Tài chính doanh nghiệp là một dụng cụ khai thác, thu hút những nguồn tài chính nhằm đảm bảo nhu cầu đầu tư phát triển của doanh nghiệp .

Để thực hiện mọi quá trình gia công kinh doanh trước hết mọi doanh nghiệp phải sở hữu một yếu tố tiên đề đó là vốn kinh doanh. Trong cơ chế quản lý quan liêu bao cấp trước đây, vốn của doanh nghiệp quốc gia được quốc gia đầu tư sắp như toàn bộ vì lí do này vai trò của khai thác thu hút vốn ko được đặt ra như một nhu cầu cấp bách sở hữu tính sống còn đối với doanh nghiệp.

Việc thu hút, khai thác đảm bảo vốn cho kinh doanh đối với doanh nghiệp trở lên hết sút thụ động. Cơ chế phân bổ bao cấp vốn của quốc gia chỉ được thu hẹp trên 2 kênh là ngân sách và nhà băng quốc gia. Điều này đã thủ tiêu tính chủ động của doanh nghiệp mặt khác lại tạo ra sự cân đối giả tạo về cung cầu trong nền kinh tế.

Đây là lý do chủ yếu giảng giải vì sao trong thời kỳ bao cấp lại vắng mặt thị trường vốn. Chuyển sang nền kinh tế thị trường đa thành phần những doanh nghiệp chỉ còn là một phòng ban cùng tune tune tồn tại trong khó khăn cho việc đầu tư phát triển những ngành nghề mới nhằm thu được lợi nhuận cao, đã trở thành động lực và là một đòi hỏi bức bách đối với tất cả những doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

-Tài chính doanh nghiệp sở hữu vai trò đòn bẩy kích thích và điều tiết gia công kinh doanh.

Vai trò kích thích hoặc điều tiết của tài chính doanh nghiệp được thể hiện đậm nét nhất ở việc tạo ra sức tậu thông minh để thu hút vốn song song cũng phải xác định giá bán thông minh lúc phát hành cổ phiếu, bán hàng hóa, dịch vụ.

Bằng việc xây dựng giá tậu, giá bán thông minh sẽ sở hữu tác động tích cực tới gia công kinh doanh, vốn được quay vòng nhanh, khả năng sinh lời to.

Khả năng kích thích gia công và điều tiết gia công kinh doanh của tài chính doanh nghiệp cũng sở hữu thể phát huy tác dụng ngay trong quá trình điều hành gia công thông qua những hoạt động phân phối thu nhập giữa những hội viên góp vốn kinh doanh, phân phối quỹ tiền lương, tiền thưởng thực hiện những hợp đồng kinh tế về tậu bán hàng hoá hoặc tính sổ với bạn hàng.

– Tài chính doanh nghiệp sở hữu vai trò trong việc sử dụng vốn một cách tiết kiệm và sở hữu hiệu quả.

Việc tổ chức sử dụng vốn một cách tiết kiệm sở hữu hiệu quả được coi là điều kiện tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Trong điều kiện của nền kinh tế thị trường, yêu cầu của những quy luật kinh tế đã đặt ra trước mắt của mỗi doanh nghiệp những chuẩn mực khôn xiết khe khắt.

Gia công với, phải bán những sản phẩm mà thị trường cần và chấp nhận chứ ko được bán loại mình sở hữu, để đáp ứng nhu cầu này người quản lý doanh nghiệp phải sử dụng vốn một cách tiết kiệm và sở hữu hiệu quả.

– Tài chính doanh nghiệp là dụng cụ hiệu quả để kiểm tra những hoạt động gia công kinh doanh của doanh nghiệp.

Mọi hoạt động gia công kinh doanh của doanh nghiệp đều phải phản ánh thông qua tình hình tài chính của doanh nghiệp, thông qua những chỉ tiêu như: hệ số nợ, hiệu suất và hiệu quả sử dụng vốn, cơ cấu thành phần vốn.

Thông qua tất cả những thứ đó sở hữu thể biết được tình trạng tốt hay xấu của doanh nghiệp trong quá trình gia công kinh doanh. Để sử dụng sở hữu hiệu quả dụng cụ kiểm tra tài chính đòi hỏi những doanh nghiệp phải tổ chức tốt công việc hạch toán kế toán, xây dựng những chỉ tiêu thích hợp, duy trì nền nếp chế độ phân tích tài chính của doanh nghiệp.

Những vai trò của tài chính doanh nghiệp kể trên là vô cùng quan yếu vì vậy doanh nghiệp cần phải quản lý tài chính một cách rõ ràng, sáng tỏ.

Hy vọng bài viết sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về thực chất và vai trò của tài chính doanh nghiêp, nếu sở hữu thắc mắc xin liên hệ Tri Thức Cùng Ðồng tương trợ làm luận văn sẽ trả lời sớm nhất cho bạn.