Bạn có biết cấu trúc it was not until là gì và cách sử dụng?

Cấu trúc it was not until

It was not until là một cấu trúc khá phổ biến trong tiếng Anh, nó xuất hiện nhiều trong các bài thi và kiểm tra. Vì thế việc bạn nắm rõ Cấu trúc it was not until sẽ giúp cho những bài tập liên quan được giải quyết nhanh chóng và hiệu quả. Vì thế đừng bỏ qua nội dung kiến thức dưới đây nhé!

cấu trúc it was not until

Cấu trúc it was not until là gì?

Như chúng ta đã biết, Until là một giới từ chỉ thời gian, nó mang ý nghĩa là trước khi…; cho đến khi… Và trong cấu trúc câu It is/was not until nó sẽ mang nghĩa cho đến khi, mãi cho đến khi, mãi cho đến lúc…

Đây là cấu trúc câu được sử dụng trong ngữ cảnh muốn nhấn mạnh về khoảng thời gian hay một thời điểm nào đó có sự việc hay hành động nào đó xảy ra. Công thức cấu trúc câu sẽ là:

It is/ was not until + time word/ phrase/ clause + that… + S + V (Mãi cho đến… thì…)

Ex: It was not until she was 20 that he can live alone.

=> Mãi cho đến khi cô ấy 20 tuổi, thì cô ấy mới được bố mẹ cho ở riêng.

It + is/was + not until + S + V + … + that + S + V+ …

Ở dạng này, cấu trúc it was not until được sử dụng để nhấn mạnh khoảng thời gian mà ai đó thực hiện một hành động cụ thể.

Ex: It is not until 8 pm that Long comes back.

=> Mãi cho đến 8 giờ tối nay thì Long mới quay trở lại.

cấu trúc it was not until

Cách sử sụng it was not until

It was not until được sử dụng và chia theo các thì tương ứng, ở mỗi thì sẽ có cách dùng khác nhau. Cụ thể:

It was not until ở thì hiện tại
It was not until ở thì quá khứ

Cấu trúc: It is not until… that S + V(s/es)

 

Cấu trúc: It was not until… that S + V2/ed

 

Lưu ý: Khi sử dụng It is/was not until… phải nối với mệnh đề theo sau bằng “that” không dùng “when”.

Cấu trúc Not untill/ untill đảo ngữ

Ngoài cấu trúc bình thường của It was not untill, thì bạn lưu ý có thể sẽ gặp một dạng b hơn. Đó là cấu trúc đảo ngữ của not untill. Khi đó:

Not until + time word/ phrase/ clause + trợ động từ + S + V (nguyên thể)

Ex:

They sang until midnight (Họ đã hát đến nửa đêm).

=> Not until midnight did they stop to sang (Mãi đến nửa đêm, họ mới dừng việc hát).

Rate this post