Cách Hạch toán bán hàng chưa thu tiền, trả góp và xuất khẩu

hach toan ban hang thap hon gia von 1024x683 1
Hạch toán bán hàng là một việc làm ko yên cầu quá nhiều kinh nghiệm tay nghề. Để triển khai kinh doanh thương nghiệp và cung ứng nhà cung cấp, doanh nghiệp sẽ phát sinh những nhiệm vụ tương quan. Nhằm giúp những bạn sinh viên, kế toán viên nắm chắc hơn những nhiệm vụ hạch toán, bài viết dưới đây của SimERP sẽ tổng hợp những tri thức và kỹ năng và lao lý với tương quan tới chủ đề này .

Hạch toán bán hàng là gì?

Hạch toán bán hàng là gì?Trước lúc tìm hiểu và khám phá hạch toán toán bán hàng là gì, bạn cần hiểu rõ về khái niệm bán hàng. Bán hàng là khâu ở đầu cuối của hoạt động tiêu khiển sản xuất kinh doanh thương nghiệp tại những doanh nghiệp. Đây là thứ tự chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp cho người sắm và doanh nghiệp sẽ thu tiền hoặc được quyền thu tiền về. Xét về góc nhìn kinh tế tài chính, bán hàng là thứ tự sản phẩm & hàng hóa, nhà cung cấp của doanh nghiệp chuyển hóa từ hình thái vật chất sang hình thái tiền tệ .
Hạch toán bán hàng là việc làm với trách nhiệm quản trị, ghi chép tổng thể những hoạt động tiêu khiển tương quan tới nhiệm vụ bán hàng của doanh nghiệp, từ tổng hợp hóa đơn bán hàng, ghi chép chi tiết cụ thể lệch giá hàng bán ra, đo lường và thống kê thuế trị giá ngày càng tăng phải nộp, ghi sổ sản phẩm & hàng hóa chi tiết cụ thể, tới khắc phục và xử lý hóa đơn chứng từ, tổng hợp và lập báo cáo giải trình bán tương quan theo pháp luật …

Công việc hạch toán bán hàng

Công việc hạch toán bán hàng

Căn cứ vào tình hình cụ thể của từng doanh nghiệp mà công việc hạch toán bán hàng sẽ bao gồm những nhiệm vụ khác nhau, với thể kể tới như:

 • Làm hợp đồng, báo giá, nắm rõ giá bán và đặc tính của sản phẩm, nhà cung cấp mà doanh nghiệp kinh doanh.
 • Tính toán chuẩn xác giá vốn của hàng hoá, nhà cung cấp đã sản xuất, mức giá quản lý doanh nghiệp, mức giá bán hàng và những mức giá khác từ đó xác định kết quả bán hàng.
 • Phân phối thông tin trung thực, kịp thời, lập quyết toán đầy đủ để giám định đúng hiệu quả kinh doanh cũng như tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế.
 • Thực hiện ghi chép, quản lý tất những những nghiệp vụ liên quan tới hóa đơn bán hàng.
 • Theo dõi chặt chẽ hàng hóa nhập kho và xuất bán.
 • Định khoản và phân loại chi tiết chứng từ theo từng nghiệp vụ kinh tế phát sinh.
 • Cập nhật đơn giá hàng xuất – nhập kho để thông tin kịp thời cho viên chức bán hàng.
 • Gửi báo giá lúc khách hàng với nhu cầu.
 • Theo dõi, ghi chép chi tiết doanh thu.
 • Lập tờ khai hàng hóa, nguyên vật liệu sắm vào theo biểu mẫu kê khai thuế trị giá gia tăng.
 • Tổng hợp toàn bộ số liệu sắm, bán trong ngày, sau đó ủy quyền phòng ban quản lý shop hoặc phòng ban kế toán của doanh nghiệp.
 • Định kỳ thực hiện việc đối chiếu với thủ kho về số lượng xuất, tồn, đối chiếu với phòng ban kế toán công nợ về khoản phải thu của khách hàng, đối chiếu với thủ quỹ về những khoản trả tiền.
 • Lập báo cáo tình hình kinh doanh hàng tháng cho doanh nghiệp một cách định kỳ hoặc ngay lúc với yêu cầu.
 • Quản lý thông tin nhà sản xuất, khách hàng phục vụ cho công việc bán hàng.
 • Tương trợ cho phòng ban kế toán khác lúc với yêu cầu.
 • Viết hóa đơn tài chính nếu với yêu cầu của khách hàng.
 • Tham vấn cho ban lãnh đạo những giải pháp xúc tiến doanh số bán hàng

Ngoài ra, nếu doanh nghiệp sử dụng phần mềm quản lý kế toán – tài chính, thì viên chức phụ trách hạch toán phải thường xuyên cập nhật giá bán, sản phẩm mới vào phần mềm quản và thông tin sửa đổi tới những phòng ban với liên quan.

Hạch toán bán hàng trả góp

Hạch toán bán hàng trả góp

Hạch toán bán hàng trả góp là gì?

Hiện nay, nếu muốn tăng doanh thu thì doanh nghiệp phải vận dụng nhiều phương pháp bán hàng khác nhau như bán hàng đại lý, bán hàng trả chậm, trả góp .
Bán hàng trả góp là hình thức bán hàng thu tiền nhiều lần, người sắm sẽ triển khai giao dịch trả tiền một phần trị giá mẫu sản phẩm ngay tại thời kì sắm, phần còn lại sẽ được trả thành nhiều lần ở những kỳ tiếp theo, đồng thời phải chịu thêm số lãi trên số tiền trả chậm đó. Số tiền trả ở những kỳ tiếp theo sẽ bằng nhau, gồm với gốc và lãi trả chậm .
Doanh thu sẽ được ghi nhận theo lệch giá bán hàng giao dịch trả tiền ngay còn số lãi thu được sẽ được hạch toán vào lệch giá của hoạt động tiêu khiển kinh tế tài chính .

Cách hạch toán bán hàng trả góp

– Ghi nhận lệch giá bán hàng trả ngay và phần chênh lệch giữa giá bán trả góp và giá bán trả tiền ngay :
Lúc bán mẫu sản phẩm, nhà cung cấp theo phương pháp trả góp thì lệch giá bán hàng ghi nhận và phân phối nhà cung cấp của kỳ kế toán theo giá cả ( chưa tính thuế ) trả tiền ngay, phần chênh lệch giữa giá bán trả góp với giá bán ngay ghi vào thông tin tài khoản 3387 “ Doanh thu chưa thực thi ”, ghi :

 • Nợ những TK 111, 112: Số tiền khách hàng trả tiền lần đầu tại thời khắc sắm.
 • Nợ TK 131: Số tiền khách hàng còn nợ.
 • Mang TK 511: Giá bán trả ngay một lần chưa tính thuế trị giá gia tăng. 
 • Mang TK 333: Thuế và những khoản phải nộp khác (được tính trên giá bán trả ngay).
 • Mang TK 3387:­ Doanh thu chưa thực hiện (phần chênh lệch giữa giá bán trả góp và giá bán trả ngay chưa tính thuế trị giá gia tăng).

– Ghi nhận giá vốn hàng bán ra :

 • Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán ra
 • Mang những TK 154, 155, 156…

– Xác định và kết chuyển lệch giá tiền lãi bán hàng trả góp trong kỳ, ghi :

 • Nợ TK 3387: Doanh thu chưa được thực hiện.
 • Mang TK 515:­ Doanh thu của hoạt động tài chính (bao gồm lãi trả chậm, trả góp).

– Lúc thực thu tiền bán hàng trả góp trong đó với cả phần chênh lệch giữa giá bán trả góp và giá bán trả tiền ngay, ghi :

 • Nợ những TK 111, 112,…
 • Mang TK 131: Phải thu của khách hàng.

Cách hạch toán bán hàng trả góp

Ví dụ: X là doanh nghiệp chuyên kinh doanh xe ô tô. Đơn vị X bán xe ô tô Toyota Camry cho doanh nghiệp Y, theo phương thức trả góp trong vòng 3 năm (36 tháng) với giá 1,015 tỷ đồng (chưa tính thuế trị giá gia tăng 10%). Nếu cùng thời khắc này, doanh nghiệp Y trả tiền ngay thì doanh nghiệp Y sẽ phải trả tiền cho doanh nghiệp X với giá chưa tính thuế trị giá gia tăng 10% là 700 triệu đồng. Số tiền gốc và lãi doanh nghiệp Y trả theo từng tháng bằng tiền gửi nhà băng. Giá vốn ô tô Toyota Camry là 600 triệu đồng.

Đơn vị X viết hóa đơn trị giá ngày càng tăng cho doanh nghiệp Y như sau :
Viên chức kế toán tại doanh nghiệp X sẽ hạch toán như sau :
– Ghi nhận lệch giá bán xe xe khá theo giá trả ngay và phần chênh lệch giữa giá bán trả góp và giá bán trả tiền ngay, ghi :

 • Nợ TK 131 (doanh nghiệp B): 1,085 tỷ đồng.
 • Mang TK 5111 –  Doanh thu bán xe: 700 triệu đồng.
 • Mang TK 33311 – Thuế trị giá gia tăng đầu ra: 70 triệu đồng.
 • Mang TK 3387 -­ Doanh thu chưa thực hiện :  315 triệu đồng. 

– Ghi nhận giá vốn xe xe khá : Nợ TK 632 .
– Giá vốn hàng bán : 700 triệu đồng .

 • Mang TK 156 (ô tô Toyota Camry) : 700 triệu đồng.

– Định kỳ, xác lập và kết chuyển tiền lãi bán hàng trả góp, ghi :

 • Nợ TK 3387 -­ Doanh thu chưa thực hiện: 315 triệu đồng/36 tháng = 8,75 triệu đồng.
 • Mang TK 515 -­ Doanh thu của hoạt động tài chính (lãi trả góp): 8,75 triệu đồng.

– Định kỳ, lúc nhận được tiền gốc và lãi doanh nghiệp Y trả cho doanh nghiệp X, ghi :

 • Nợ TK 112: Tiền gửi nhà băng: 1,085 tỷ đồng/ 36 tháng = 30,138889 triệu đồng.
 • Mang TK 131: Phải thu của khách hàng (doanh nghiệp Y): 30,138889 triệu đồng.

Hạch toán bán hàng xuất khẩu

Hạch toán bán hàng xuất khẩu đang là yếu tố nhiều doanh nghiệp xuất nhập khẩu chăm sóc. Dưới đây là một số ít hướng dẫn cơ bản giúp viên chức cấp dưới kế toán tại những doanh nghiệp xuất khẩu hoàn toàn với thể triển khai việc làm này đơn thuần và nhanh gọn hơn .
Hạch toán bán hàng xuất khẩu

Thời khắc ghi nhận doanh thu xuất khẩu

Khoản 7 Điều 3 Thông tư 119 / năm trước / TT-BTC lao lý :
“ Hóa đơn thương nghiệp. Ngày xác lập lệch giá xuất khẩu để tính thuế là ngày xác nhận hoàn thành thủ tục thương chính trên tờ khai thương chính ” .
Tương tự :

 • Thời khắc để ghi nhận doanh thu sẽ là ngày xác nhận hoàn thành thủ tục thương chính trên tờ khai thương chính.
 • Căn cứ để xác định doanh thu bán hàng xuất khẩu là hóa đơn thương nghiệp và tờ khai thương chính.

Hướng dẫn hạch toán bán hàng xuất khẩu

– Ghi nhận lệch giá bán hàng xuất khẩu :
+ Trường hợp tại thời kì trả tiền giao dịch phát sinh tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp thì phản ánh lệch giá ko gồm với thuế xuất khẩu :

 • Nợ những TK 111, 112, 131 (tổng giá phải trả).
 • Mang TK 511: Doanh thu bán hàng hóa, nhà cung cấp.
 • Mang TK 3333: Thuế xuất nhập khẩu.

+ Trường hợp tại thời kì trả tiền giao dịch phát sinh ko tách ngay được thuế xuất khẩu phải nộp sẽ phản ánh lệch giá gồm với cả thuế xuất khẩu :

 • Nợ những TK 111, 112, 131 (tổng giá phải trả).
 • Mang TK 511: Doanh thu bán hàng hóa, nhà cung cấp.

– Định kỳ xác lập số thuế xuất khẩu phải nộp :

 • Nợ TK 511: Doanh thu bán hàng hóa và nhà cung cấp.
 • Mang TK 3333: Thuế xuất nhập khẩu.

– Ghi nhận giá vốn :

 • Nợ TK 632 – Giá vốn hàng bán ra
 • Mang TK 155, 156…

– Lúc nộp tiền thuế xuất khẩu vào ngân sách Nhà nước :

 • Nợ TK 3333: Thuế xuất khẩu, nhập khẩu.
 • Mang những TK 111, 112,…

– Thuế xuất khẩu được hoàn trả hoặc được giảm ( nếu với ) :

 • Nợ những TK 111, 112, 3333.
 • Mang TK 711: Thu nhập khác.

Hạch toán bán hàng đại lý

Những hình thức bán hàng đại lý

Các hình thức bán hàng đại lý

Đại lý hưởng hoả hồng: Là hình thức mà những đại lý thực hiện việc sắm, bán sản phẩm theo giá sắm, giá bán do nhà sản xuất ấn định để hưởng hoả hồng. Mức hoả hồng sẽ được tính theo tỷ lệ phần trăm do những bên thỏa thuận, dựa trên giá sắm và giá bán.

Đại lý bao tiêu sản phẩm, nhà cung cấp: là hình thức đại lý phổ biến hiện nay, bên đại lý thực hiện việc sắm, bán trọn vẹn một số lượng hàng hóa theo giá do nhà sản xuất ấn định để thừa hưởng thù lao theo quy định của doanh nghiệp mở đại lý. Mức thù lao là mức chênh lệch giữa giá sắm và giá bán thực tế so với giá do nhà sản xuất ủy quyền đại lý ấn định hoặc được hai bên thỏa thuận.

Đại lý độc quyền: là hình thức đại lý mà tại một khu vực nào đó hoặc với thể là trên quy mô toàn quốc hay quy mô khu vực, nhà sản xuất chỉ ủy quyền một đại lý độc quyền việc sắm, bán, kinh doanh một hoặc một số mặt hàng.

Tổng đại lý sắm bán hàng hóa: Là hình thức mà bên đại lý tổ chức một hệ thống đại lý trực thuộc nhằm thực hiện việc sắm bán hàng hóa cho bên giao đại lý.

Hướng dẫn hạch toán bán hàng đại lý 

Hướng dẫn hạch toán bán hàng đại lý

Hạch toán ở cơ sở vật chất giao hàng

– Lúc xuất kho sản phẩm & hàng hóa, mẫu sản phẩm ủy quyền những đại lý, bên giao hàng sẽ lập Phiếu xuất kho hàng gửi bán đại lý kèm với đó là Lệnh điều động nội bộ. Căn cứ vào chứng từ đã lập, viên chức cấp dưới kế toán ghi nhận :

 • Nợ TK 157: Hàng gửi đi.
 • Mang TK 155: Thành phẩm.
 • Mang TK 156: Sản phẩm.

– Lúc nhận được Bảng kê hoá đơn bán ra của mẫu sản phẩm đã tiêu thụ do những đại lý gửi về, phòng ban kế toán sẽ ghi nhận lệch giá bán hàng :

 • Nợ TK 111, 112, 131 ( Số tiền phải thu hoặc đã thu của khách hàng).
 • Mang TK 511: Doanh thu bán ra.
 • Mang TK 3331: Thuế trị giá gia tăng phải nộp.

– Đồng thời phản ánh giá vốn của sản phẩm & hàng hóa đã bán ra :

 • Nợ TK 632: Giá vốn hàng bán ra.
 • Mang TK 157: Hàng được gửi bán.

– Tiền hoả hồng phải trả cho đại lý :

 • Nợ TK 641: Tầm giá bán hàng.
 • Nợ TK 133: Thuế trị giá gia tăng được khấu trừ.
 • Mang TK 131,111,112: Khấu trừ vào tiền phải thu hoặc trả tiền trực tiếp.

Hạch toán bán hàng đại lý

Hạch toán bán hàng đại lý– Lúc nhận hàng, phòng ban kế toán sẽ phản ánh :

 •  Nợ TK 003: Sản phẩm nhận bán hộ nhận ký gửi.

– Lúc xuất sản phẩm & hàng hóa bán ra hoặc xuất trả lại cho bên giao hàng, kế toán ghi :

 • Mang TK 003: Hàng nhận bán hộ nhận ký gửi.

– Lúc hàng được bán, phía đại lý phải lập Hoá đơn theo lao lý. Dựa vào hoá đơn này, phòng ban kế toán sẽ phản ánh tổng giá trả tiền giao dịch của số sản phẩm & hàng hóa đại lý đã bán được :

 • Nợ TK 111, 112, 131: Tổng giá trả tiền.
 • Mang TK 331: Phải trả cho đại lý (Tổng giá trả tiền ).

– Định kỳ, lúc xác lập hoả hồng mà đại lý thừa hưởng, phòng ban kế toán ghi :

 • Nợ TK 331: Phải trả cho người bán.
 • Mang TK 511: Doanh thu bán ra (hoả hồng thừa hưởng).
 • Mang TK 3331: Thuế trị giá gia tăng phải nộp.

– Lúc giao dịch trả tiền tiền hàng cho nhà cung ứng :

 • Nợ TK 331: Khoản phải trả cho người bán.
 • Mang TK 111, 112: Khoản tiền còn lại.

Hạch toán bán hàng thấp hơn giá vốn

Hạch toán bán hàng thấp hơn giá vốnViệc bán hàng thấp hơn giá vốn thường xảy ra trong 1 số ít trường hợp sau :

 • Doanh nghiệp sản xuất hoặc kinh doanh mặt hàng nhanh lỗi thời. Cuối chu kỳ, để tránh tồn kho và lỗ, doanh nghiệp cần phải bán hàng với giá thấp hơn giá vốn.
 • Hàng hóa dễ tiêu hao ví dụ: mặt hàng với hạn sử dụng, những loại thực phẩm hạn sử dụng ngắn.
 • Hàng tồn kho quá nhiều, phải bán hàng khuyến mãi với giá thấp để xả kho, tránh lỗ vốn.
 • Doanh nghiệp tham gia đấu thầu nhiều mặt hàng đồng thời, một số mặt hàng phải bán thấp hơn giá vốn để trúng thẩu.

Hầu hết, việc bán hàng thấp hơn giá vốn sẽ bị cơ quan Thuế quan tâm tới .
Nhiều viên chức cấp dưới kế toán lúc bấy giờ vẫn đang loay hoay để khắc phục và xử lý trường hợp giá bán thấp hơn giá vốn. Thông thường, khởi đầu những doanh nghiệp sẽ bán giá rất cao, sau đó giảm dần ở mức ½ lần giá vốn, bằng giá vốn hoặc thậm chí còn thấp hơn giá vốn bởi sản phẩm & hàng hóa tồn dư bị hư hỏng theo thời hạn và ko còn tương thích với nhu yếu thị hiếu và dịch chuyển cung và cầu thị trường .
Dưới đây là 1 số ít giải pháp nhằm mục đích giúp doanh nghiệp tháo gỡ nút thắt trong bài toán giá bán thấp hơn giá vốn .
Trước tiên doanh nghiệp cần sẵn sàng chuẩn bị một số ít hồ sơ nhằm mục đích báo cáo giải trình vì sao giá bán ra lại thấp hơn giá vốn :

 • Hồ sơ chứng minh lý do giá bán ra thấp hơn giá niêm yết hoặc giá thị trường.
 • Hồ sơ về việc hàng hóa tồn kho bị hư hỏng, kém phẩm chất và những lý do khác…

Mấu chốt ở đây là doanh nghiệp phải chứng tỏ được giá bán ra tương tự với giá thị trường lúc đó hoặc loại sản phẩm đã bị lỗi thời, hỏng hóc … Ví dụ doanh nghiệp khoa học tiên tiến với nhiều mẫu sản phẩm dễ lỗi thời thì giá cả lại giảm càng nhanh. Còn so với sản phẩm & hàng hóa hư hỏng thì cần với biên bản kiểm kê, ghi nhận .

Hạch toán bán hàng chưa thu tiền

Hạch toán bán hàng chưa thu tiềnKhoản 2 Điều 5 Thông tư 78/2014 / TT-BTC với pháp luật :

“Điều 5. Doanh thu

2. Thời khắc xác lập lệch giá để tính thu nhập chịu thuế được xác lập như sau :
a ) Đối với hoạt động tiêu khiển bán sản phẩm & hàng hóa là thời kì chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng sản phẩm & hàng hóa cho người sắm .
b ) Đối với hoạt động tiêu khiển đáp ứng nhà cung cấp là thời kì hoàn thành xong việc đáp ứng nhà cung cấp hoặc triển khai xong từng phần việc đáp ứng nhà cung cấp cho người sắm trừ trường hợp nêu tại Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 78/2014 / TT-BTC, Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 119 / năm trước / TT-BTC .
c ) Đối với hoạt động tiêu khiển vận tải đường bộ hàng ko là thời kì hoàn thành xong việc đáp ứng nhà cung cấp luân chuyển cho người sắm .
d ) Trường hợp khác theo lao lý của pháp lý. ”

Tương tự: Căn cứ quy định thì thời khắc xác định doanh thu để tính thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp trong hoạt động bán hàng hóa là thời khắc doanh nghiệp chuyển giao quyền sở hữu và quyền sử dụng hàng hóa cho người sắm.

Tóm lại: Trường hợp doanh nghiệp với hoạt động sắm bán hàng hóa, nhà cung cấp và đã chuyển giao quyền sở hữu, quyền sử dụng cho người sắm thì doanh nghiệp phải tiến hành kê khai và hạch toán doanh thu theo quy định của pháp luật ngay cả trong trường hợp chưa thu tiền.

Những trắc trở lúc doanh nghiệp ko sử dụng phần mềm kế toán – tài chính

Những khó khăn khi doanh nghiệp không sử dụng phần mềm kế toán - tài chínhTrong thời đại 4.0, hầu hết những doanh nghiệp đã đi tắt đón đầu những khoa học tiên tiến mới, Giao hàng ko nhỏ cho hoạt động tiêu khiển sản xuất kinh doanh thương nghiệp, giúp tăng hiệu suất, cắt giảm ngân sách và tối đa hóa lệch giá. Nếu vẫn chưa ứng dụng khoa học tiên tiến vào việc quản trị kế toán – kinh tế tài chính, doanh nghiệp của bạn sẽ nhanh gọn bị bỏ lại phía sau và gặp phải vô vàn khó khăn vất vả hoàn toàn với thể kể tới như :

 • Số liệu, thông tin và báo cáo hàng ngày của phòng ban kế toán là vô cùng to. Tất cả những báo cáo liên quan tới mức giá, doanh thu, lợi nhuận, thu chi ngân sách hay thậm báo cáo thuế, báo cáo công nợ, … nếu phải làm thủ công thì sẽ vô cùng mất thời kì và công sức.
 • Việc nhập dữ liệu tài chính thủ công tiềm tàng nhiều rủi ro xảy ra sơ sót. 
 • Việc đối chiếu giữa thủ kho, thủ quỹ và kế toán cũng ko thể tiến hành thường xuyên và chi tiết.
 • Kế toán phải chú ý và thường xuyên theo dõi để cập nhật mọi thay đổi về quy định hay chuẩn mực của những cơ quan quản lý…

Sử dụng phần mềm kế toán được xem là giải pháp tối ưu và hiệu quả nhất hiện nay. Một phần mềm kế toán giỏi với thể tự động hóa rất nhiều thao tác thủ công trước đây như tổng hợp thông tin, nhập liệu, lập báo cáo…

Ngoài ra, mọi thông tin, tài liệu về kế toán – kinh tế tài chính, sản phẩm & hàng hóa, gia tài … đều được update đơn cử, liên tục và đúng mực trên một mạng lưới hệ thống duy nhất và hoàn toàn với thể theo dõi mọi lúc, mọi nơi trên mọi thiết bị. Đặc thù, nhà quản trị cũng hoàn toàn với thể thuận tiện triển khai việc rà soát, theo dõi sản phẩm & hàng hóa, loại sản phẩm, cũng như hiệu suất lao động của viên chức cấp dưới trong doanh nghiệp, từ đó với mẫu nhìn đơn cử để thực thi giám sát, rà soát ngẫu nhiên nhằm mục đích tránh những gian lận hoàn toàn với thể xảy ra .

Lời kết

Kỳ vọng với những thông tin trên đây, độc giả đã nắm được những tri thức cơ bản về những hình thức hạch toán bán hàng và nghiệp vụ hạch toán tương ứng. Nếu còn bất kỳ thắc mắc nào, hãy để lại bình luận dưới bài viết này để SimERP với thể giúp bạn trả lời nhanh chóng nhé!

Source: https://bloghong.com
Category: Marketing