Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác cân

Nhiều người thắc mắc Công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp chuẩn nhất là gì? Bài viết hôm nay https://Tác Giả/ sẽ giải đáp điều này.

Bài viết liên quan:

  • Công thức tính bán kính mặt cầu ngoại tiếp
  • Công thức tính lực từ chuẩn nhất là gì?
  • Công thức tính góc giữa đường thẳng và mặt phẳng

Công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp chuẩn nhất là gì?

Đôi nét về bán kính:

Trong hình học, bán kính của một đường tròn là khoảng cách từ một điểm bất kỳ trên đường tròn tới tâm của đường tròn đó.

Bán kính thường được ký hiệu bằng chữ r. Độ dài của bán kính đường tròn bằng một nửa đường kính của đường tròn đó.

Ngoài đường tròn, khái niệm bán kính còn được dùng với mặt cầu với ý nghĩa là khoảng cách từ điểm bất kì trên mặt cầu tới tâm của mặt cầu đó.

Công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp chuẩn nhất là gì?

Đối với bán kính đường tròn ngoại tiếp ta có nhiều phương pháp khác nhau. Dưới đây là những phương pháp tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác chuẩn nhất.

Phương pháp 1:Sử dụng đinh lý sin trong tam giác

Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b và AB = c, R là bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC. Khi đó:

Phương pháp 2:Sử dụng diện tích tam giác

Phương pháp 3:Sử dụng trong hệ tọa độ

Tìm tọa độ tâm O của đường tròn ngoại tiếp tam giác ABC

Tìm tọa độ một trong ba đỉnh A, B, C (nếu chưa có)

Tính khoảng cách từ tâm O tới một trong ba đỉnh A, B, C, đây chính là bán kính cần tìm

 R = OA = OB = OC.

Phương pháp 4:Sử dụng trong tam giác vuông (kiến thức lớp 9)

Tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông là trung điểm của cạnh huyền, do đó bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông chính bằng nửa độ dài cạnh huyền.

Ví dụ về Công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp

Tam giác ABC có cạnh AB=3 cm, AC=7cm, BC=8cm.

Tim bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác này?

  • Bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác bằng:

Qua bài viết Công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp chuẩn nhất là gì? của chúng tôi có giúp ích được gì cho các bạn không, cảm ơn đã theo dõi bài viết.

Từ khóa liên quan:

công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác
công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chóp
công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp đa giác
công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp của tam giác
công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp khối chóp
công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác thường
công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác vuông cân
công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tứ diện
công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp lăng trụ
công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp hình chữ nhật
công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp hình lập phương
công thức tính bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác đều