Mặt bằng tiếng anh là gì ? Mặt bằng tổng thể tiếng anh là gì?

Mặt bằng tiếng anh là gì ? Mặt bằng tổng thể tiếng anh là gì?

Trong quá trình làm bất động sản, thiết kế xây nhà bạn sẽ gặp nhiều thông tin khái niệm về mặt bằng. Ví dụ mặt bằng nhà, mặt bằng vẽ kết cấu, vẽ sơ đồ điện nước. Bài viết này Thiết Kế Xây Dựng Nhà san sẻ cho bạn một số từ vựng tiếng anh chuyên mặt bằng, bản vẽ kỹ thuật. Hãy cùng tìm hiểu nhé!

Mặt bằng tiếng anh là gì

Archirectural drawing : mang tức thị Bản vẽ kiến trúc.

Structural drawing : mang tức thị Bản vẽ kết cấu.

Shopdrawing : mang tức thị Bản vẽ khía cạnh thicông (nhà thầu lập).

M&E drawing : mang tức thị Bản vẽ điện nước.

Lot line : mang tức thị Đường ranh giới lô đất.

Idea drawing : mang tức thị Bản vẽ khái niệm.

Sketch : mang tức thị Sơ phác.

Perspective; rendering :mang tức thị Bản vẽ phối cảnh.

Building drawing : mang tức thị Bản vẽ thi công.

As-built drawing : mang tức thị Bản vẽ hòan công

Cadastral survey : mang tức thị Đo đạc địa chính

Lot : mang tức thị Lô đất mang ranh giới

Setback : mang tức thị Khoảng lùi (ko được xây đựng)

Location : mang tức thị Vị trí

Mặt bằng tiếng anh là gì

Mặt bằng tổng thể tiếng anh là gì?

Grasp plan :mang tức thị Tổng mặt bằng.

Website plan :mang tức thị Bản vẽ mặt bằng hiện trường.

entrance elevation : mang tức thị Mặt đứng chính.

web site elevation : mang tức thị Mặt đứng hông.

Rear elevation : mang tức thị Mặt đứng sau.

Plan : mang tức thị Bản vẽ mặt bằng.

Part : mang tức thị Bản vẽ mặt cắt.

longitudinal part: mang tức thị Bản vẽ mặt cắt dọc.

cross part : mang tức thị Bản vẽ mặt cắt ngang.

elevation : mang tức thị Bản vẽ mặt đứng.

Profile : Thấy mang tức thị (sau mặt phẳng cắt).

Element drawing : mang tức thị Bản vẽ khía cạnh.

Footings format plan :mang tức thị Bản vẽ xếp đặt móng độc lập.

Basement plan : mang tức thị Bản vẽ mặt bằng tầng hầm.

Ground plan : mang tức thị Bản vẽ mặt bằng sàn.

Roof plan : mang tức thị Bản vẽ mặt bằng mái.

Trả lời