Báo Giá Vật Liệu Xây Dựng Mới Nhất được Cập Nhật Năm 2021

Trước lúc quyết định xây dựng nhà, việc trước tiên gia chủ cần tìm hiểu đó chính là đơn giá nhân lực và giá vật liệu xây dựng. Xác định được giá nhân lực và giá vật liệu giúp chủ nhà bước đầu chuẩn bị kế hoạch, ngân sách cấp thiết để thực hiện khởi công công trình. Tuy nhiên, giá nhân lực với thể biến động theo năm, năm sau cao hơn năm trước. Nhưng giá vật liệu xây dựng với sự biến động theo thị trường. Với thể ngay thời khắc đầu năm giá đã dao động do những tác động của nhiều yếu tố. Nếu bạn sử dụng rộng rãi tới giá vật liệu xây dựng năm 2021. Hãy cùng chúng tôi tham khảo bảng báo giá vật liệu xây dựng mới nhất được cập nhật bởi AHT Houses nhé.

Báo giá vật liệu xây dựng yếu tố từng sản phẩm năm 2021

Dưới đây là bảng báo giá yếu tố cho những loại vật liệu xây dựng cơ bản cho phần thô. Mong rằng, qua bảng báo giá này, khách hàng với thể dễ dàng so sánh và chuẩn bị kế hoạch chu đáo nhất để khởi công xây dựng công trình của gia đình mình.

Báo giá vật liệu xây dựng thép

STT CHI TIẾT SẢN PHẨM ĐVT KHỐI LƯỢNG

(Kg/cây)

ĐƠN GIÁ

SD 295/CB300

ĐƠN GIÁ

SD 390/CB400

Thép Hòa Phát

1 Thép phi 6 Kg 19.400 19.400 2 Thép phi 8 Kg 19.400 19.400 3 Thép phi 10 Cây ( độ dài 11.7m) 5.5 121.000 135.500 4 Thép phi 12 Cây ( độ dài 11.7m) 6.5 190.500 192.500 5 Thép phi 14 Cây ( độ dài 11.7m) 9.5 262.000 264.000 6 Thép phi 16 Cây ( độ dài 11.7m) 13.5 331.500 346,000 7 Thép phi 18 Cây ( độ dài 11.7m) 18 433,000 437,000 8 Thép phi 20 Cây ( độ dài 11.7m) 535,000 540.000 9 Thép phi 22 Cây ( độ dài 11.7m) 651.000 10 Thép phi 25 Cây ( độ dài 11.7m) 849.000 11 Thép phi 28 Cây ( độ dài 11.7m) 1.068.000 12 Thép phi 32 Cây ( độ dài 11.7m) 1.340.000

Thép Việt Nhật

1 Thép phi 6 Kg 19.450 19.450 2 Thép phi 8 Kg 19.450 19.450 3 Thép phi 10 Cây ( độ dài 11.7m) 7.21 135.800 137.200 4 Thép phi 12 Cây ( độ dài 11.7m) 10.39 194,000 196,000 5 Thép phi 14 Cây ( độ dài 11.7m) 14.13 264.200 266.900 6 Thép phi 16 Cây ( độ dài 11.7m) 18.47 345,000 348.500 7 Thép phi 18 Cây ( độ dài 11.7m) 23.38 436.500 441.000 8 Thép phi 20 Cây ( độ dài 11.7m) 28.85 539.500 544.600 9 Thép phi 22 Cây ( độ dài 11.7m) 34.91 651.500 659,000 10 Thép phi 25 Cây ( độ dài 11.7m) 45.09 849.000 858.000 11 Thép phi 28 Cây ( độ dài 11.7m) 56.56 1.076.000 12 Thép phi 32 Cây ( độ dài 11.7m) 78.83 1.405.500

Thép Việt Úc

1 Thép phi 6 Kg 18.750 18.750 2 Thép phi 8 Kg 18.750 18.750 3 Thép phi 10 Cây ( độ dài 11.7m) 7.21 116.500 131.500 4 Thép phi 12 Cây ( độ dài 11.7m) 10.39 183.500 188.000 5 Thép phi 14 Cây ( độ dài 11.7m) 14.13 252.500 256.500 6 Thép phi 16 Cây ( độ dài 11.7m) 18.47 325.500 335.000 7 Thép phi 18 Cây ( độ dài 11.7m) 23.38 417.000 423.500 8 Thép phi 20 Cây ( độ dài 11.7m) 28.85 515.000 523.500 9 Thép phi 22 Cây ( độ dài 11.7m) 34.91 621.000 632.500 10 Thép phi 25 Cây ( độ dài 11.7m) 45.09 817.000 821.000 11 Thép phi 28 Cây ( độ dài 11.7m) 56.56 1.033.500 12 Thép phi 32 Cây ( độ dài 11.7m) 78.83 1.350.500

Thép Miền Nam

1 Thép phi 6 Kg 19.200 19.200 2 Thép phi 8 Kg 19.200 19.200 3 Thép phi 10 Cây ( độ dài 11.7m) 7.21 120.500 135.700 4 Thép phi 12 Cây ( độ dài 11.7m) 10.39 186.500 193.200 5 Thép phi 14 Cây ( độ dài 11.7m) 14.13 256.700 263.400 6 Thép phi 16 Cây ( độ dài 11.7m) 18.47 330.900 344.000 7 Thép phi 18 Cây ( độ dài 11.7m) 23.38 424.200 435.500 8 Thép phi 20 Cây ( độ dài 11.7m) 28.85 523.800 538.000 9 Thép phi 22 Cây ( độ dài 11.7m) 34.91 632.000 650.000 10 Thép phi 25 Cây ( độ dài 11.7m) 45.09 831.000 844.000 11 Thép phi 28 Cây ( độ dài 11.7m) 56.56 1.063.000 12 Thép phi 32 Cây ( độ dài 11.7m) 78.83 1.388.000

Báo giá vật liệu xây dựng xi măng

STT CHI TIẾT SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ

(Đồng/tấn)

1 Xi măng Vissai PCB40 1.120.000 2 Xi măng Vissai PCB30 1.050.000 3 Xi măng Hoàng Lengthy PCB40 1.010.000 4 Xi măng Hoàng Lengthy PCB30 990.000 5 Xi măng Xuân Thành PCB40 1.230.000 6 Xi măng Xuân thành PCB30 970.000 7 Xi măng Duyên Hà PCB40 1.060.000 8 Xi măng Duyên Hà PCB30 980.000 9 Xi măng Bút Sơn PCB30 1.125.000 10 Xi măng Bút Sơn PCB 40 1.143.000 11 Xi măng Bút Sơn MC25 1.045.000 12 Xi măng Pooc lăng hỗn hợp bao PCB30 (của đơn vị CP Sài Gòn) 968.273 13 Xi măng Bút Sơn PCB30 rời 940.910 14 Xi măng Bút Sơn PC 40 rời 1.100.000 15 Xi măng Hoàng Thạch PCB30 1.705.000 16 Xi măng Hoàng Thạch PCB40 1.270.000 17 Xi măng bao PCB40 Nghi Sơn 1.306.682 19 Xi măng rời PCB40 Nghi Sơn 1.133.091 20 Xi măng rời PC 40 Nghi Sơn 1.176.273

Báo giá vật liệu xây dựng cát

STT CHI TIẾT SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH ĐƠN GIÁ

(Chưa với VAT)

(đồng/m3)

1 Cát san lấp M3 135.000 2 Cát xây tô M3 145.000 3 Cát đen đổ nền M3 77.000 4 Cát bê tông loại 1 M3 200.000 5 Cát bê tông loại 2 M3 180.000 6 Cát hạt vàng M3 270.300 7 Cát xây M3 88.700

Báo giá vật liệu xây dựng đá

STT CHI TIẾT SẢN PHẨM ĐƠN VỊ TÍNH GIÁ

(Đồng/m3)

1 Đá 1×2 xanh M3 415.000 2 Đá 1×2 đen M3 280.000 3 Đá mi bụi M3 240.000 4 Đá mi sàng M3 265.000 5 Đá 0x4 loại 1 M3 260.000 6 Đá 0x4 loại 2 M3 235.000 7 Đá 4×6 M3 280.000 8 Đá 5×7 M3 280.000

Báo giá vật liệu xây dựng gạch đá ốp sàn

STT CHI TIẾT SẢN PHẨM KÍCH THƯỚC

40×40

KÍCH THƯỚC

60×60

KÍCH THƯỚC

80×80

1 Gạch lát nền Prime 79.000 – 125.000 202.000 – 247.000 346.000 – 403.000 2 Gạch lát nền Taicera 211.700 – 212.000 283.800 – 336.000 364.500 – 379.100 3 Gạch lát nền Đồng Tâm 257.000 – 460.000 346.000 – 396.000 4 Gạch lát nền Viglacera 105.000 – 125.000 225.000 – 324.000 380.000 – 422.000 5 Gạch lát nền Vitto 139.740 -231.476 307.344 – … 6 Đá bóng kính Catalan 192.000 7 Đá tự nhiên với nguồn gốc Thanh Hóa 300.000 8 Đá granite Vĩnh Phúc 290.000 – 373.400 9 Gạch lát nền Vietceramic 378.000 -560.000 499.000 – 1.889.000

Báo giá vật liệu xây dựng gạch ốp tường

STT CHI TIẾT SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ

(Đồng)

1 Gạch ốp tường đồng tâm 30 x 60 200.000 – 350.000 2 Gạch ốp tường đồng tâm 40 x 80 270.000 – 320.000 3 Gạch ốp tường đồng tâm 30 x 45 150.000 – 190.000 4 Gạch ốp tường đồng tâm 25 x 40 120.000 – 150.000 5 Gạch ốp tường đồng tâm 10 x 20 180.000 – 240.000 6 Gạch ốp tường Vitto loại 1 30 x 45 122.241 7 Gạch ốp tường Vitto loại 1 30 x 60 205.537 8 Gạch ốp tường Vitto loại 1 30 x 80 275.783 9 Gạch ốp tường Vitto 40 x 40 238.845 10 Gạch ốp tường Vitto 155 x 800mm 373.704 11 Gạch ốp tường Ceramic Viglacera Thăng Lengthy 108.737 – 228.920

Báo giá vật liệu xây dựng gạch xây tường

STT CHI TIẾT SẢN PHẨM ĐVT QUY CÁCH

(cm)

ĐƠN GIÁ

(Đồng/viên)

1 Gạch ống Thành Tâm viên 8x8x18 1.180 2 Gạch đinh Thành Tâm viên 4x8x18 1.250 3 Gạch ống Phước Thành viên 8x8x18 1.180 4 Gạch đinh Phước Thành viên 4x8x18 1.120 5 Gạch ống Đồng Tâm 17 viên 8x8x18 1.180 6 Gạch đinh Đồng Tâm 17 viên 4x8x18 1.120 7 Gạch ống Tám Quỳnh viên 8x8x18 1.180 8 Gạch đinh Tám Quỳnh viên 4x8x18 1.120 9 Gạch ống Quốc Toàn viên 8x8x18 1.180 10 Gạch đinh Quốc Toàn viên 4x8x18 1.100 11 Gạch tuynel bidico viên 8x8x18 1.150 12 Gạch Hồng phát Đồng Nai viên 4x8x18 920 13 Gạch block viên 100x190x390 6.300 14 Gạch block viên 190x190x390 12.500 15 Gạch block viên 19x19x19 6.300 16 Gạch bê tông ép thủy lực viên 8x8x18 1.600 17 Gạch bê tông ép thủy lực viên 4x8x18 1.580

Báo giá vật liệu xây dựng

Những loại vật liệu xây dựng được sử dụng lúc xây nhà

Vật liệu xây dựng là những vật liệu sử dụng cho mục tiêu xây dựng nhà, công trình. Và chất lượng của mỗi loại vật liệu mà bạn lựa tìm sẽ tác động tới tuổi thọ công trình, chất lượng kết cấu nhà. Chính vì thế, việc lựa tìm vật liệu thích hợp với từng đặc thù của công trình rất quan yếu. Để làm được điều đó, chúng ta cần hiểu rõ về từng loại vật liệu cấp thiết sử dụng trong xây dựng nhà.

  • Vật liệu xây dựng sử dụng cho hạng mục xây thô

Hạng mục xây thô được xem là khung xương của công trình. Bao gồm những bước thi công cơ bản trước lúc bước vào phần hoàn thiện. Những vật liệu được sử dụng lúc xây phần thô gồm với:

Gạch

Với 2 loại gạch nung và gạch ko nung. Tùy vào yêu cầu của từng công trình, ý kiến của chủ đầu tư hoặc bản vẽ thiết kế để lựa tìm loại gạch cho thích hợp. Thông thường, để ước tính số lượng viên gạch cấp thiết để thi công sẽ dựa vào m2 thể tích xây dựng.

Cát

Cát được phân thành nhiều loại để thích hợp với mục tiêu xây dựng. Hồ hết những công trình đều sử dụng cát đen để xây trát và hoàn thiện. Còn loại cát vàng thường sử dụng cho việc đổ bê tông. Giá bán của vật liệu cát thường tính theo từng xe. Và tùy vào khối lượng tải của mỗi loại xe mà với mức giá khác nhau.

Xi măng

Xi măng giống như một chất keo giúp kết dính rất quan yếu trong thi công. Dù thi công xây dựng phần thô hay hoàn thiện đều cần tới loại vật liệu này. Tuy nhiên, xi măng cũng được phân chia thành nhiều chủng loại để thích hợp với từng hạng mục công trình. Bởi mỗi loại xi măng mang một đặc tính và khả năng kết dính khác nhau.

Đá

Đây là vật liệu cấp thiết cho hạng mục đúc bê tông, làm tăng sự kiên cố trong kết cấu phần khung của công trình. Người ta thường tìm loại đá dăm kích thước 1×2, 2×4, 4×6 để đổ bê tông. Trước đó, đá cần được vệ sinh sạch sẽ, ko bám bụi để đảm bảo chất lượng bê tông được đúc ra.

Sắt thép

Sắt thép được ví như khung xương của công trình, nên phải với. Nhất là lúc thi công móng, dần, cột, trụ… Cốt thép và bê tông phối hợp với nhau tạo nên một kết cấu vững chắc cho ngôi nhà. Khối lượng sắt thép cần tậu để thi công xây dựng thường được thống kê theo khối lượng ước tính của công trình.

Cốp pha

Cốp pha giống như một loại khuôn để định hình và gia cố móng lúc đổ bê tông. Cốp pha với thể được làm bằng nhiều loại chất liệu khác nhau như gỗ, nhôm, thép. Và sử dụng loại cốp pha nào để thi công đổ bê tông là do sự thỏa thuận giữa chủ nhà và đơn vị thi công.

Nước

Nước là nguyên vật liệu quan yếu để trộn hồ, tăng sự kết dính cho hỗn hợp xi măng, cát. Vì thế, lúc sử dụng nước để thi công, cần sử dụng nước sạch, để đảm bảo rằng nước ko bị nhiễm mặn, nhiễm phèn hoặc với váng dầu mỡ, bụi bẩn. Bởi nó sẽ tác động tới khả năng liên kết của những vật liệu lúc trộn vữa.

Mái ngói, vì kèo

Phần mái là một trong những khâu quan yếu. Bởi bất cứ một công trình nào cũng đều phải thi công tới hạng mục này. Dù là mái tôn, mái ngói hay mái bằng thì những vật liệu vật tư này đều giúp hoàn thiện công trình của gia đình bạn.

Báo giá vật liệu xây dựng

  • Vật liệu xây dựng dành cho hạng mục hoàn thiện

Đối với những vật liệu sử dụng cho hạng mục hoàn thiện phụ thuộc vào kinh phí đầu tư và bản vẽ thiết kế của ngôi nhà. Về cơ bản hoàn thiện nhà cần những vật liệu thiết yếu sau:

– Hệ thống cửa đi, cửa sổ, cổng và những thiết bị thiết yếu nhà vệ sinh, nhà bếp.

– Sơn ngoại thất, nội thất để tăng tính thẩm mĩ cho ngôi nhà và cũng là bảo vệ bức tường bao quanh giảm xúc tiếp trực tiếp với nắng mưa, những tác động của môi trường tự nhiên.

– Những loại đá trang trí ngoại thất và hoàn thiện nội thất nhằm tạo nên điểm nhấn cho công trình. Ngoài yếu tố thẩm mĩ thì những loại đá ốp tường, sàn còn tăng khả năng bảo vệ, chống bẩn cho ngôi nhà.

– Hệ thống đường ống cấp thoát nước, đường dây dẫn điện, ổ cắm và những thiết bị chiếu sáng.

– Những vật liệu trang trí khác như vách ngăn gỗ, kính cường lực tạo hiệu ứng thẩm mĩ cho ngôi nhà thêm sinh động, đẹp mắt.

Báo giá vật liệu xây dựng

Làm sao để tìm vật liệu thích hợp với công trình?

Vật liệu xây dựng với nhiều chủng loại với nhiều mức giá khác nhau. Hơn nữa, hiện nay với nhiều đơn vị cung cấp, phân phối vật liệu xây dựng của nhiều thương hiệu. Làm thế nào để tìm được nguồn vật liệu thích hợp với công trình xây dựng của gia đình? Đây là câu hỏi khiến cho nhiều gia chủ bận tâm. Thực tế, công việc xây dựng nhà vô cùng quan yếu. Và việc lựa tìm nguyên vật liệu sẽ tác động ko nhỏ tới chất lượng công trình sau này. Nhất là với hạng mục xây thô. Nếu vật tư ko đảm bảo thì kết cấu và tuổi thọ công trình sẽ bị tác động rất to.

Lựa tìm nguồn vật liệu phải dựa trên khả năng tài chính của gia đình. Tuy nhiên, quý khách ko nên với tâm lý ham rẻ để lựa tìm loại vật liệu kém chất lượng. Để tránh những hậu quả ko lường trước được cho sau này. Ngoài ra, dựa vào thiết kế chung của ngôi nhà để lựa tìm đúng chủng loại vật tư theo yêu cầu.

Báo giá vật liệu xây dựng

Đơn vị cung cấp vật liệu xây dựng giá rẻ, uy tín chất lượng

Giá của vật liệu xây dựng ko nhất quyết mà luôn với sự biến động theo giá cả của thị trường. Theo từng thời khắc và theo từng năm, giá vật liệu xây dựng với thể tăng lên, nhưng cũng với thể giảm xuống nhiều. Vì thế, việc khảo sát giá nên được thực hiện sắp thời khắc bạn đã xác định được lúc nào xây dựng nhà. Lúc này, những báo giá mà đơn vị phân phối cung cấp sẽ đảm bảo tính xác thực để gia chủ với thể so sánh và tính toán kinh phí dự trù.

AHT Houses là nhà thầu uy tín trong lĩnh vực xây dựng. Hơn 10 năm hoạt động, chúng tôi luôn tìm kiếm những nguồn vật liệu đạt chuẩn, uy tín, giá tốt nhất thị trường. Khách hàng với nhu cầu nhận báo giá hoặc cần tư vấn chủng loại vật liệu nên sử dụng cho công trình của mình. Vui lòng liên hệ AHT Houses để được tương trợ tận tình nhất.

Tham khảo thêm những dịch vụ xây dựng, sửa chữa nhà tại AHT Houses

Xây nhà trọn gói

Sửa nhà trọn gói

Báo giá sửa chữa cải tạo nhà trọn gói tại Hà Nội uy tín giá mới nhất 2021

Đơn giá xây dựng nhà dân trọn gói ở Hà Nội thiết kế nhà đẹp giá rẻ năm 2021

Leave a Reply