Cách đọc báo cáo tài chính của ngân hàng

Cách đọc báo cáo tài chính ngân hàng

Hướng dẫn cách đọc báo cáo tài chính của nhà băng giúp những ai chưa biết về dữ liệu trong báo cáo tài chính sở hữu thể hiểu được và vận dụng phân tích để đưa ra được kiểm tra tình hình hoạt động tài chính của nhà băng mà mình ưa chuộng.

NỘI DUNG BÀI VIẾT

 • 1 Báo cáo tài chính của nhà băng
 • 2 Vai trò của báo cáo tài chính nhà băng
 • 3 Cách đọc báo cáo tài chính của nhà băng
  • 3.1 Cách đọc bảng cân đối kế toán nhà băng
  • 3.2 Cách đọc báo cáo kết quả kinh doanh nhà băng
  • 3.3 Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhà băng
   • 3.3.1 Những phần cần để ý lúc đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ
  • 3.4 Cách đọc thuyết minh báo cáo tài chính nhà băng
   • 3.4.1 Đọc thuyết minh báo cáo tài chính nhà băng

Báo cáo tài chính của nhà băng

Báo cáo tài chính của nhà băng là gì?

 • Báo cáo tài chính nhà băng là tổng hợp những báo cáo trình bày tổng quát, phản ánh một cách tổng thống nhất về tình hình tài sản, những khoản nợ, nguồn hình thành tài sản, tình hình tài chính cũng như kết quả kinh doanh trong kỳ của nhà băng
 • Những báo cáo trong hệ thống báo cáo tài chính nhà băng gồm những văn bản đặc thù riêng theo tiêu chuẩn, nguyên tắc và những chuẩn mực kế toán
 • Báo cáo tài chính chiếm một vị trí quan yếu trong báo cáo thường niên của những nhà băng học kế toán xây dựng

Vai trò của báo cáo tài chính nhà băng

Báo cáo tài chính sở hữu một vai trò to to trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của những nhà băng

 • Qua những con số được trình bày tổng quát, phản ánh rõ nét về tài sản, nguồn vốn và toàn bộ tình hình tài chính của nhà băng trong kỳ giúp cho người đọc nắm bắt được thực tiễn hoạt động của những nhà băng một cách trực quan nhất học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
 • Cung cấp những thông tin cấp thiết để phục vụ những nhà quản trị nhà băng thương nghiệp và những đối tượng khác như cổ đông hay những nhà quản lý cấp trên nghiệp vụ xuất nhập khẩu
 • Báo cáo tài chính của nhà băng cung cấp những thông tin về kinh tế, tài chính chủ yếu để kiểm tra tình hình và kết quả hoạt động gia công kinh doanh, thực trạng tài chính của nhà băng thương nghiệp giúp cho việc kiểm tra và giám sát những hoạt động kinh doanh của NHTM như tình tình sử dụng vốn, khả năng huy động nguồn vốn
 • Những chỉ tiêu và số liệu được lập trên báo cáo tài chính là cơ sở để tính ra những chỉ tiêu quan yếu khác nhằm giúp cho việc kiểm tra hiệu quả sử dụng vốn của nhà băng và hiệu quả của những quá trình kinh doanh khác học phân tích báo cáo tài chính
 • Là tài liệu quan yếu để làm căn cứ cho việc những chủ sở hữu, nhà đầu tư phân tích để đưa ra quyết định về quản lý và điều hành những hoạt động gia công kinh doanh hay đầu từ vào nhà băng
 • Là căn cứ để xây dựng những kế hoạch tài chính, kinh tế, xã hội của nhà băng, căn cứ để đưa ra những giải pháp tăng cường quản trị nhà băng, tăng hiệu quả sử dụng vốn, tăng hiệu quả kinh doanh, làm tăng thêm lợi nhuận cho nhà băng thương nghiệp

Xem thêm: Lãi suất tín dụng và những nhân tố tác động tới lãi suất tín dụng

Cách đọc báo cáo tài chính của nhà băng

Hệ thống báo cáo tài chính nhà băng bao gồm những báo cáo

 • Bảng cân đối kế toán
 • Bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính

Đọc báo cáo tài chính của nhà băng tập trung vào 4 báo cáo chính trong hệ thống báo cáo tài chính nhà băng

Cách đọc bảng cân đối kế toán nhà băng

Bảng cân đối kế toán là báo cáo tài chính của nhà băng là thông tin nói chung tình hình sử dụng vốn và nguồn vốn của nhà băng vào cuối kỳ

Đọc báo cáo tài chính nhà băng qua bảng cân đối kế toán ưa chuộng qua 2 phần:

Tài sản của của nhà băng học kế toán on-line cho người mới khởi đầu

Phản ánh toàn bộ giá trị tài sản hiện đang sở hữu của nhà băng thương mại gồm:

 • Tiền mặt hay còn gọi là ngân quỹ khoản này bao gồm những loại tiền mặt tại quỹ, tiền gửi tại nhà băng quốc gia và tiền gửi tại những tổ chức tín dụng khác
 • Đây là loại khoản mục sở hữu tính chất lỏng cao nhất trong toàn bộ tài sản của nhà băng được sử dụng với mục tiêu đáp ứng những nhu cầu quản lý của nhà băng quốc gia về yêu cầu rút tiền mặt, vay vốn và những yêu cầu về chi trả hàng ngày khác của nhà băng thương nghiệp.
 • Dù sở hữu tính chất thanh khoản cao nhưng về khả năng sinh lời của tiền mặt rất thấp và hầu như ko mang lại lợi nhuận cho những nhà băng thương nghiệp nên thường chỉ được duy trì ở mức tối thiểu thường là 2% tổng tài sản hiện sở hữu của nhà băng chứng chỉ kế toán trưởng của bộ tài chính

Cách đọc báo cáo kết quả kinh doanh nhà băng

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh tình hình doanh thu, tầm giá và kết quả kinh doanh thuộc một kỳ kế toán, khía cạnh theo từng loại hoạt động: HĐKD, hoạt động dịch vụ và hoạt động kinh doanh khác của nhà băng

Ngoài ra, báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh còn phản ánh tình hình thực hiện nghĩa vụ với ngân sách quốc gia về những khoản thuế và những khoản phải nộp lớp học quản lý nhân sự

Thông qua những chỉ tiêu trên báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh để tiến hành phân tích, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, hiệu quả kinh doanh của nhà băng trong điều kiện cụ thể, từ đó đơn vị sở hữu thể xây dựng được phương hướng, kế hoạch cũng như nhiệm vụ cho kỳ tới, song song sở hữu thể đưa ra những giải pháp khắc phục những mặt còn yếu,chưa đạt yêu cầu của mình, giúp đơn vị hoạt động hiệu quả hơn. Ngoài ra, trên Báo cáo còn cho biết tình hình thực hiện nghĩa vụ đối với ngân sách quốc gia của đơn vị

Lúc đọc báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của nhà băng chúng ta cần ưa chuộng tới những chỉ tiêu

 • Thu nhập thuần từ lãi: Chỉ tiêu này phản ánh tổng số thu được từ lãi và những khoản thu nhập tương tự sau lúc trừ đi tầm giá trả lãi trong kỳ nghiên cứu.
 • Thu nhập thuần từ hoạt động dịch vụ: Khoản thu nhập từ việc thực hiện dịch vụ cho khách hàng đã trừ ra những khoản chi cho thực hiện những dịch vụ đó trong kỳ học xuất nhập khẩu ở hà nội
 • Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh ngoại hối: Thu nhập ròng rã từ HĐKD ngoại hối trong kỳ báo cáo
 • Thu nhập thuần từ hoạt động kinh doanh, đầu tư chứng khoán: Chỉ tiêu này là toàn bộ số thu từ lãi đầu tư hay kinh doanh chứng khoán sau lúc đã trừ đi tầm giá cho hoạt động này.
 • Thu nhập thuần từ những hoạt động kinh doanh khác: Đây là số tiền thu được từ những HĐKD khác sau lúc từ đi tầm giá thực hiện hoạt động này và tầm giá quản lý nhà băng
 • Giá thành dự phòng: Khoản tiền chi cho công việc dự phòng rủi ro trong hoạt động kinh doanh tiền tệ của nhà băng trong kỳ phân tích học kế toán tổng hợp on-line
 • Lợi nhuận trước thuế: Phản ánh toàn bộ lợi nhuận từ những hoạt động kinh doanh phát sinh trong kỳ báo cáo trước nộp thuế TNDN
 • Thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp: Chi tiêu thể hiện tổng số thuế thu nhập mà nhà băng phải nộp tính trên phần thu nhập chịu thuế trong kỳ làm báo cáo
 • Lợi nhuận sau thuế: Là tổng số lợi nhuận thuần từ những hoạt động của đơn vị sau lúc trừ thuế TNDN phải nộp phát sinh trong kỳ nghiên cứu

>>Xem thêm: Kế toán nhà băng thương nghiệp

Cách đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhà băng

Báo cáo lưu chuyển tiền tệ là báo cáo tài chính tổng hợp, phản ánh việc hình thành và sử dụng lượng tiền phát sinh trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp

Trong báo cáo lưu chuyển tiền tệ phản ánh tình hình thu, chi tiền trong kỳ hay sự biến giải về những biến động trong số dư tài khoản tiền mặt khóa học quản trị hành chính nhân sự

Qua việc đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ của nhà băng sẽ cung cấp thông tin về dòng tiền nhà băng sinh ra từ đâu và sư dụng vào những mục tiêu gì. Từ đó sở hữu thể kiểm tra khả năng tạo tiền tài nhà băng trong kỳ là nhiều hay ít, thu chủ yếu từ hoạt động nào và dự đớn được khả năng tạo ra tiền trong tương lai, hay kiểm tra khả năng tính sổ, khả năng đầu tư bằng tiền nhàn rỗi của đơn vị

Ngoại trừ đó báo cáo lưu chuyển tiền tệ nhà băng còn là dụng cụ để lập dự toán tiền, xây dựng kế hoạch về nguồn vốn – sử dụng vốn một cách logic. học kế toán trên mạng

Những phần cần để ý lúc đọc báo cáo lưu chuyển tiền tệ

Lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh: Phần này sẽ thể hiện toàn bộ dòng tiền thu vào, chi ra liên quan trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của đơn vị như thu, chi từ hoạt động nhận gửi, đi vay, cho vay,…

Lưu chuyển tiền từ hoạt động đầu tư: Phản ánh dòng tiền thu vào, chi ra liên quan trực tiếp tới hoạt động đầu tư của nhà băng. Bao gồm: đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho chính đơn vị như xây dựng cơ bản, tậu sắm TSCĐ, đầu tư vào những đơn vị khác dưới hình thức góp vốn liên doanh, đầu tư chứng khoán ko sở hữu phân biệt đầu tư ngắn hạn hay dài hạn. Dòng tiền lưu chuyển bao gồm những khoản thu, chi liên quan tới TSCĐ, thu hồi những khoản đầu tư vào những đơn vị khác, tậu cổ phần, góp vốn liên doanh,.. học kế toán ở đâu tốt nhất hà nội

Lưu chuyển tiền từ hoạt động tài chính: Phần này nêu rõ dòng tiền thu vào, chi ra liên quan trực tiếp tới hoạt động tài chính của nhà băng bao gồm những nghiệp vụ làm tăng, giảm vốn kinh doanh, vốn góp của đơn vị như: chủ đơn vị góp vốn, vay vốn, phát hành cổ phiếu, trái phiếu, trả nợ những khoản vay hay tính sổ trái phiếu, cổ phiếu, …

Tuy nhiên với đặc điểm hoạt động của TCTD, việc phát hành trái phiếu, những khoản nợ dài hạn là hoạt động thường xuyên nên hoạt động này được báo cáo vào lưu chuyển tiền từ hoạt động kinh doanh.

Xem thêm: Thị trường tài chính khái niệm chức năng vai trò cấu trúc và thực trạng

Cách đọc thuyết minh báo cáo tài chính nhà băng

Thuyết minh báo cáo tài chính là phòng ban hợp tành của hệ thống báo cáo tài chính của đơn vị.

Bảng thuyết minh được lập nhằm giảng giải và bổ sung thêm những thông tin về tình hình hoạt động kinh doanh cũng như tình hình tài chính của nhà băng trong kỳ báo cáo mà những báo cáo tài chính khác ko thể trình bày rõ ràng và khía cạnh được.

Qua thuyết minh báo cáo tài chính người sử dụng sở hữu mẫu nhìn cụ thể, khía cạnh về tình hình hoạt động của đơn vị, phân tích một cách cụ thể, xác thực từng vấn đề theo mục tiêu đề ra nhằm đạt hiệu quả cao trong việc ra quyết định. nên học logistics ở đâu

Đọc thuyết minh báo cáo tài chính nhà băng

Báo cáo tình hình tăng giảm tài sản nhất thiết: TSCĐ là phương tiện để thực hiện những nghiệp vụ nhà băng, nhà quản lý phải thường xuyên nắm được mức độ biến động của nó để sở hữu chính sách đổi mới tăng năng lực phục vụ. Vì vậy, thông qua “Tình hình tăng giảm TSCĐ” của thuyết minh báo cáo tài chính sẽ biết được tình hình biến động của từng loại TSCĐ trong kỳ. Qua đó sở hữu thể kiểm tra được tình hình đầu tư, trang bị TSCĐ nhằm tăng khả năng hoạt động của nhà băng. Song song báo cáo này còn cho biết tình trạng của

TSCĐ tại thời khắc ngày nay tức giá trị sử dụng còn lại của tài sản để sở hữu phương hướng đổi mới kịp thời

Báo cáo tình hình tăng, giảm nguồn vốn và sử dụng vốn: Thông qua số liệu trong báo cáo “Tình hình tăng, giảm nguồn vốn và sử dụng vốn” sẽ cho thấy sự biến động về quy mô nguồn vốn huy động được và sử dụng trong kỳ cụ thể theo kỳ hạn, loại tiền, đối tượng hay theo một cách phân chia nhất định mà những báo cáo tài chính khác chưa kể một cách khía cạnh. học kế toán thực tế ở đâu

Báo cáo tài sản và công nợ của nhà băng theo thời kì đáo hạn: Qua số liệu trên Bảng báo cáo “Tài sản và công nợ của nhà băng theo thời kì đáo hạn” sở hữu thể sở hữu mẫu nhìn khía cạnh đối với từng loại tài sản và công nợ theo thời kì đáo hạn nhằm ứng phó kịp thời với những tình huống xảy ra trong thực tiễn. khóa học logistics

Nhà băng phải luôn nắm rõ những thông tin này để đảm bảo khả năng tính sổ cho khách hàng, tránh tình trạng dây dưa mếch lòng tin của khách hàng. Song song xem xét, kiểm tra những khoản cho vay nào đã tới thời kì đáo hạn, những khoản nào khó sở hữu khả năng thu hồi, từ đó đề ra những phương hướng, quyết sách trong việc thu hồi nợ, đẩy nhanh vòng luân chuyển vốn, tăng hiệu quả sử dụng vốn của mình.

Trên đây là cách đọc báo cáo tài chính của nhà băng. Bài viết được tổng hợp từ những kinh nghiệm của những chuyên gia của phân tích tài chính, mong rằng sẽ hữu ích với độc giả!

Tham khảo >> Học tài chính cho người ko chuyên ở đâu tốt bạn sở hữu thể tham khảo thêm về việc tự học xuất nhập khẩu tại những bài viết khác của chúng tôi.

Bài viết liên quan

huong dan doc bao cao tai chinh doanh nghiepCách đọc báo cáo tài chính doanh nghiệp Cách đọc báo cáo tài chínhCách đọc báo cáo tài chính chứng khoán cach doc bao cao tai chinh 1Một số chỉ tiêu phân tích báo cáo tài chính nhà băng học phân tích báo cáo tài chính ở đâu tốtHọc Phân Tích Báo Cáo Tài Chính Ở Đâu Tốt?