Đầy đủ và cụ thể nhất – Trong bộ Báo cáo tài chính gồm những gì?

23/01/2021 Cứ tới cuối năm trong một doanh nghiệp, báo cáo tài chính là hồ sơ ko thể thiếu. Trong bộ báo cáo tài chính là tài liệu với những con số thể hiện sức khỏe tài chính của doanh nghiệp. Vậy trong bộ cáo cáo tài chính bao gồm những gì? Bài viết dưới đây sẽ trả lời câu hỏi một cách đầy đr và cụ thể nhất.

phan mem ke toan moka startup khuyen mai 25 30 01

Khái niệm báo cáo tài chính là gì?

Báo cáo tài chính là một hệ thống những bảng biểu, sơ đồ để mô tả thông tin về tình hình kinh doanh, những dòng tiền tài doanh nghiệp. Bản báo cáo tài chính thường gồm những báo cáo tổng hợp về tình hình tài sản vốn chủ sở hữu cũng như kết quả kinh doanh trong từng thời đoạn của doanh nghiệp. Sở hữu thể hiểu đơn thuần, báo cáo tài chính là một phương tiện để trình bày khả năng sinh lời, thực trạng tình hình kinh doanh của một doanh nghiệp cũng như khả năng tài chính doanh nghiệp tới những đối tượng sở hữu liên quan như: nhà băng, nhà đầu tư, cơ thuế quan … Và với những doanh nghiệp trực thuộc khối quốc gia. Ngoài báo cáo tài chính thường kỳ thì những doanh nghiệp còn cần phải lập thêm những báo cáo tài chính giữa niên để sở hữu thể giúp những cơ quan nắm rõ được tình hình kinh doanh của doanh nghiệp.

bctc 1

Báo cáo tài chính bao gồm những tài liệu gì?

Dựa vào BCTC, doanh nghiệp sẽ đưa ra những hướng đi trong tương lai tốt hơn để giúp doanh nghiệp phát triển hơn và sở hữu sự tăng trưởng vượt bậc về doanh số cho doanh nghiệp. Vậy báo cáo tài chính gồm những gì?

Trong bộ báo cáo tài chính gồm những gì?

Những mẫu, nội dung BCTC được quốc gia quy định chặt chẽ. BCTC ko chỉ quan yếu với doanh nghiệp mà còn với cơ quan quốc gia và những đối tác.

Bộ báo cáo tài chính theo thông tư 200

Tại điều 100 trong thông tư này sở hữu quy định bộ báo cáo tài chính cho doanh nghiệp bao gồm:

 • Bảng cân đối kế toán (Mẫu số B01-DN)
 • Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh (Mẫu số B02-DN)
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Mẫu số B03-DN)
 • Bản thuyết minh báo cáo tài chính (Mẫu số B09-DN)

Báo cáo tài chính giữa niên độ dạng toàn bộ bao gồm:

– Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (Mẫu số B01a-DN).

– Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh giữa niên độ (Mẫu số B02a- DN).

– BC lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (Mẫu số B03a-DN).

– Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lựa (Mẫu số B09a-DN).

Bộ báo cáo tài chính theo thông tư 133

 • Báo cáo tính hình tài chính
 • BC kết quả hoạt động gia công kinh doanh
 • Và Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
 • Thuyết minh báo cáo tài chính
 • Bảng cân đối tài khoản

Lưu ý lúc lập BCTC:

 • Tất cả những doanh nghiệp hoạt động trong bất kỳ lĩnh vực, ngành nghề nào, thuộc thành phần kinh tế nào điều cũng phải lập và trình bày BCTC.
 • Nếu sở hữu nhu cầu khác trong công việc quản lý, doanh nghiệp sở hữu thiết kế và lập thêm những báo cáo cấp thiết.
 • Nếu trong báo cáo sở hữu những phần doanh nghiệp ko sở hữu số liệu thì sở hữu thể bỏ trống. Song song đánh lại số cho những dòng sở hữu thông tin liên tục.
 • Đơn vị/tổng doanh nghiệp sở hữu đơn vị trực thuộc: Cần lập báo cáo tài chính thống nhất cuối kỳ.
 • Tổng doanh nghiệp/doanh nghiệp quốc gia mà sở hữu đơn vị kế toán trực thuộc: lập BCTC thống nhất giữa niên độ
 • Đơn vị mẹ và tập đoàn: lập BCTC thống nhất giữa và cuối niên độ.

>>Xem thêm: BÁO CÁO TÀI CHÍNH BỊ SAI SÓT CÓ THỂ NỘP LẠI ĐƯỢC KHÔNG?

Những doanh nghiệp đại chúng, doanh nghiệp quốc gia

Cứ 3 tháng doanh nghiệp đại chúng cần lập BCTC dạng toàn bộ để công khai trên phương tiện đại chúng. Song song những nhà phân tích của doanh nghiệp sở hữu nhiệm vụ cập nhật lại mô hình và sửa đổi khuyến nghị cho từng cổ phiếu. Như vậy lúc này những nhà đầu tư sẽ xem xét lại tình hình của doanh nghiệp mình đầu tư, ra quyết định việc sắm bán cổ phần sẽ thế nào. Và thời khắc này gọi là mùa báo cáo.

Những doanh nghiệp tư nhân

Theo quy định, ít nhất doanh nghiệp tư nhân cần lập báo cáo tài chính 1 năm 1 lần. Trong trường hợp cấp thiết, DN sở hữu thể linh hoạt. Và thông tin của BCTC sở hữu thể được cổ đông, những thành viên của Hội đồng quản trị và đối tác, chủ nợ xem xét.

bctc gom nhung gi

Kế toán cần biết trong báo cáo tài chính gồm những gì?

>> Xem thêm: QUY TRÌNH LÀM BÁO CÁO TÀI CHÍNH (BCTC) KẾ TOÁN NÊN BIẾT

Cụ thể từng loại báo cáo tài chính gồm những gì?

Bảng cân đối kế toán

Phản ánh tình hình tài sản, nguồn vốn tại một thời khắc ngày nay của doanh nghiệp. Bảng cân đối kế toán phản ánh nguồn vốn hình thành tài sản của doanh nghiệp. Trong đó:

 • Tài sản gồm: tài sản ngắn hạn (gồm tiền mặt, khoản phải thu và hàng tồn kho) và tài sản dài hạn (gồm những tòa nhà, máy móc và những tài sản vô hình).
 • Nợ cũng gồm: nợ ngắn hạn (những khoản phải trả trong thời hạn 12 tháng tiếp theo) và dài hạn.

Xem thêm: 10 chỉ số phân tích tài chính trên bảng cân đối kế toán cần phải biết

Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh

Hay còn được gọi là báo cáo thu nhập (báo cáo kết quả lãi và lỗ). Thông qua báo cáo, doanh nghiệp sở hữu thể nắm được tất cả những khoản mức giá phát sinh và lãi/lỗ vào cuối kỳ. Trong báo cáo, những chỉ tiêu thể hiện gồm:

 • Trước nhất là tất cả những doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ.
 • Tiếp theo là những mức giá phát sinh từ mức giá gia công, mức giá quản lý, mức giá bán hàng và mức giá tài chính.
 • Phần cuối cùng thể hiện lợi nhuận ròng rã.

Lợi nhuận ròng rã trước lãi và thuế = Tầm giá – Lợi nhuận gộp

Xem thêm: 5 Giai đoạn phân tích báo cáo kết quả kinh doanh đơn thuần dễ hiểu nhất

Báo cáo lưu chuyển tiền mặt

Đây là báo cáo giúp bạn kiểm soát được dòng tiền vào và ra của doanh nghiệp. Tiền mặt là khoản rất quan yếu, giúp doanh nghiệp tính sổ nhanh những khoản cấp thiết. Việc thiếu hụt tiền mặt sẽ dẫn tới nhiều hệ lụy khó lường. Và đặc trưng cho dù doanh nghiệp đang phát triển, việc thiếu hụt tiền mặt vẫn sở hữu thể xảy ra. Vậy báo cáo lưu chuyển tiền mặt rất quan yếu.

Trong báo cáo thể hiện dòng tiền mặt vào và ra ở 3 phần:

 • Dòng tiền do hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp: những mức giá thực tế phát sinh và doanh thu.
 • Phần dòng tiền từ hoạt động đầu tư: tiền mặt, tài sản dài hạn hoặc thu nhập từ việc bán tài sản dài hạn.
 • Từ hoạt động tài chính: nguồn thu từ lãi xuất được trả, vay mới hoặc được trả tiền vay.

Thuyết minh báo cáo tài chính

Thông qua số liệu trong “Bảng cân đối kế toán”, “Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh” và “Bảng lưu chuyển tiền tệ”. Kế toán sẽ phân tích yếu tố và tường thuật lại theo những chỉ tiêu đã được quy định.

Không tính những thông tin được quy định, doanh nghiệp sở hữu thể thêm những thông tin khác tùy theo yêu cầu.

Sau lúc chuẩn bị xong bộ báo cáo tài chính, doanh nghiệp sẽ nộp cho cơ quan chức năng, công bố thông tin đại chúng,… Tuy nhiên một số đơn vị trước lúc nộp BCTC thì cần tiến hành kiểm toán BCTC. Đó là những đơn vị nào?

Quy định về kiểm toán báo cáo tài chính

Sau lúc bạn đã biết một bộ báo cáo tài chính 2020 gồm những gì rồi thì tiếp theo đây là những quy định trong việc làm BCTC.

Đối tượng cần kiểm toán BCTC

Theo quy định, một số doanh nghiệp trước lúc nộp báo cáo tài chính năm cho cơ quan sở hữu thẩm quyền thì phải thực hiện kiểm toán. Những đối tượng phải kiểm toán bao gồm:

 • Doanh nghiệp sở hữu vốn đầu tư nước ngoài
 • Tổ chức tín dụng (cả trường hợp là CN nhà băng nước ngoài tại Việt Nam).
 • Tổ chức tài chính, doanh nghiệp bảo hiểm/ tái bảo hiểm/ môi giới bảo hiểm và chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.
 • Đơn vị đại chúng, tổ chức phát hành và kinh doanh chứng khoán.
 • Doanh nghiệp quốc gia (cả trường hợp quốc gia nắm giữ 20% quyền biểu quyết trở lên).
 • Trong những doanh nghiệp tổ chức niêm yết/phát hành hoặc kinh doanh chứng khoán nắm 20% quyền biểu quyết.
 • DN kiểm toán ở nước ngoài tại Việt Nam
 • Dự án được tài trợ vốn ODA.

*Và đặc trưng là báo cáo quyết toán dự án hoàn thành cũng phải được kiểm toán nếu đó là những dự án quan yếu của quốc gia.

Sau lúc thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính thì doanh nghiệp cần nộp “Báo cáo kiểm toán” tất nhiên “Báo cáo tài chính” lên cơ quan chức năng sở hữu thẩm quyền. Trong trường hợp nếu DN ko thực hiện kiểm toán thì sao?

>> Xem thêm: 17 Bước kiểm tra Số dư trên Báo cáo tài chính đơn thuần nhất

Mức phạt hành chính nếu ko kiểm toán

Căn cứ theo Khoản 3, Điều 53 Nghị định số 41/2018/NĐ-CP thì nếu bạn ko thực hiện kiểm toán thì sẽ bị phạt về việc vi phạm quy định về báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán và công khai báo cáo tài chính. Và mức phạt là 40 triệu đồng tới 50 triệu đồng.

Doanh nghiệp đã chuẩn bị “Bộ báo cáo tài chính” và “Báo cáo kiểm toán BCTC” thì điều tiếp theo bạn băng khoăn là thời hạn nộp BCTC là lúc nào?

Thời hạn nộp báo tài chính cho Sở kế hoạch đầu tư

Hồ hết tất cả những doanh nghiệp sẽ phải nộp báo cáo năm. Tuy nhiên sở hữu một số trường hợp ngoại lệ. Cụ thể là DN Quốc gia, DN sở hữu vốn đầu tư nước ngoài và những DN tham gia chứng khoán thì phải nộp báo cáo tài chính quý.

 • Đối với doanh nghiệp quốc gia, doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp hợp danh

Đơn vị phải nộp BCTC trong thời hạn 30 ngày kể từ thời khắc kết thúc năm tài chính.

 • Nếu là doanh nghiệp mẹ, tổng doanh nghiệp quốc gia và những loại hình doanh nghiệp khác.

Trong thời hạn 90 ngày (từ lúc kết thúc năm tài chính), doanh nghiệp phải nộp BCTC. Nếu bạn chưa rõ thời kì nộp BCTC hay những loại báo cáo thuế, bạn sở hữu thể tham khảo lịch nộp báo cáo thuế năm 2021 để biết thời kì xác thực.

Doanh nghiệp thực hiện nộp báo cáo tài chính qua hệ thống HTKK và đặc trưng lưu ý là phải kết xuất ra dạng XML được.

Xem thêm:

Thời kì lịch biểu nộp những loại báo cáo thuế mới nhất năm 2021

MỜI BẠN ĐỌC DÙNG THỬ PHẦN MỀM KẾ TOÁN MOKA

Phần mềm tiện ích, kiểm soát tốt chứng từ và lên Báo cáo tài chính chuẩn xác.

>> Xem yếu tố phần mềm: bloghong.com

LOGOCÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MOKA

Địa chỉ VPGD: Tầng 6, Số 7 Tôn Thất Thuyết, P.Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội

Hotline: 0967849934 – Tư vấn: 0355 122 088

E-mail: manhongit.dhp@gmail.com || Fb: Phần Mềm Kế Toán Moka | Fb

 • San sớt: