Quy định về lập báo cáo tài chính mới nhất

Báo cáo tài chính cần được lập đúng quy định và nộp đúng thời hạn. Quy định về lập báo cáo tài chính năm 2017 với thay đổi gì so với những năm trước ko?

Bài viết dưới đây, Kế toán Lê Ánh sẽ tổng hợp lại những quy định về lập báo cáo tài chính năm 2017 để giúp quý khách dễ dàng hơn trong quá trình lập báo cáo tài chính.

>>> Xem thêm: Cách kiểm tra nhanh báo cáo tài chính

1. KỲ LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Báo cáo tài chính được lập theo quý hoặc theo năm.

 • Tất cả những loại hình doanh nghiệp đều phải lập báo cáo tài chính theo năm.
 • Chỉ với một số loại hình doanh nghiệp được quy định phải lập báo cáo tài chính quý. Những loại hình doanh nghiệp phải nộp báo cáo tài chính quý theo quy định bao gồm: Doanh nghiệp Quốc gia, doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài, những doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán.

Quy-trinh-lam-bao-cao-tai-chinh

Quy định về kỳ lập báo cáo tài chính

2. QUY ĐỊNH VỀ KIỂM TOÁN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Với một số doanh nghiệp cần trước lúc nộp báo cáo tài chính cho những cơ quan liên quan phải tiến hành kiểm toán báo cáo tài chính đã lập. Bao gồm những doanh nghiệp sau:

 • Doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài,
 • Doanh nghiệp tham gia thị trường chứng khoán

3. CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP LỰA CHỌN ÁP DỤNG NĂM 2016

Tùy thuộc vào đặc điểm, nguồn vốn kinh doanh của doanh nghiệp, doanh nghiệp với thể lựa mua một trong những chế độ kế toán sau để thực hiện:

 • Chế độ kế toán theo Quyết định 48/2006/QĐ-BTC (ứng dụng đối với những doanh nghiệp vừa và nhỏ)
 • Chế độ kế toán theo Thông tư 200/2014/TT-BTC (Được ứng dụng đối với những doanh nghiệp to hoặc doanh nghiệp vừa và nhỏ muốn thực hiện theo thông tư 200)

4. NƠI NHẬN BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Sở Tài chính

Cơ thuế quan

Cơ quan Thống kê

Doanh nghiệp mẹ (Doanh nghiệp cấp trên)

Cơ quan đăng ký kinh doanh

Ủy ban chứng khoán NN và sở giao tiếp chứng khoán

Ban quản lý khu chế xuất

Doanh nghiệp quốc gia

X

X

X

X

X

Doanh nghiệp với vốn đầu tư nước ngoài

X

X

X

X

X

Doanh nghiệp ở khu chế xuất, khu CN, khu CN cao

X

X

X

X

X

Doanh nghiệp còn lại

X

X

X

X

Xem thêm: Hướng dẫn cách nộp báo cáo tài chính qua mạng

5. BỘ BÁO CÁO TÀI CHÍNH PHẢI NỘP

 • Bộ báo cáo tài chính hoàn chỉnh doanh nghiệp phải nộp cho những cơ quan quản lý bao gồm những mẫu biểu sau:
 • Bảng cân đối kế toán,
 • Báo cáo kết quả kinh doanh,
 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ (Doanh nghiệp ứng dụng chế độ kế toán theo quyết định 48 ko cần nộp),
 • Thuyết minh báo cáo tài chính,
 • Bảng cân đối số phát sinh (Doanh nghiệp thực hiện chế độ kế toán theo Thông tư 200 ko cần nộp),
 • Quyết toán thuế TNDN và những phụ lục đi kèm

6. THỜI HẠN NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH

Mỗi loại hình doanh nghiệp với thời hạn nộp báo cáo tài chính khác nhau.

a. Đối với doanh nghiệp quốc gia:

Những tổ chức con phải nộp báo cáo tài chính năm cho tổ chức mẹ chậm nhất là sau 30 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Đơn vị mẹ nộp báo cáo tài chính chậm nhất là sau 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

b. Đối với những loại hình doanh nghiệp khác:

Thời hạn nộp Báo cáo tài chính năm chậm nhất là 90 ngày, kể từ ngày kết thúc năm tài chính.

Chi nhánh, đơn vị kế toán trực thuộc nộp Báo cáo tài chính năm cho đơn vị kế toán cấp trên theo quy định của đơn vị kế toán cấp trên.

7. CÁC DOANH NGHIỆP KHÔNG PHẢI NỘP BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM

a. Doanh nghiệp được phép gộp Báo cáo tài chính:

Doanh nghiệp mới thành lập từ 1/10/2016

Doanh nghiệp giải thể, giới hạn kinh doanh vào quý 1/2017

Lưu ý: Nếu doanh nghiệp muốn gộp báo cáo tài chính, doanh nghiệp nên làm mướn văn đề xuất gộp báo cáo tài chính gửi cơ thuế quan quản lý

b. Doanh nghiệp ko phải lập Báo cáo tài chính:

Doanh nghiệp xin tạm giới hạn kinh doanh từ 1/1/2016 tới 31/12/2016

Kế toán Lê Ánh vừa san sẻ cho bạn bài viết quy định về lập báo cáo tài chính năm 2018. Mong rằng bài viết sẽ giá trị cho quý khách đang học lên báo cáo tài chính.

Khách hàng sử dụng rộng rãi với thể xem thêm bài viết: Một số lưu ý trong mùa quyết toán thuế

Để nhanh chóng thành thục nghiệp vụ kế toán, bạn với thể tham gia khóa học kế toán tại Trung tâm Lê Ánh

Ngoài chương trình huấn luyện kế toán, Trung tâm Lê Ánh tổ chức những khóa học xuất nhập khẩu ở tphcm và Hà Nội được giảng dạy bởi những chuyên gia hàng đầu trong ngành xuất nhập khẩu, để biết thêm thông tin về khóa học này, bạn vui lòng tham khảo tại web site: bloghong.com

KẾ TOÁN LÊ ÁNH

Chuyên huấn luyện những khóa học kế toán tổng hợp thực hiện và làm dịch vụ kế toán trọn gói tốt nhất thị trường

(Được giảng dạy và thực hiện bởi 100% những kế toán trưởng từ 13 nănm tới 20 năm kinh nghiệm)

Kế toán Lê Ánh luôn hướng tới là địa chỉ huấn luyện kế toán uy tín nhất

HOTLINE: 0967849934 (Mrs Ánh)