NHỮNG HÀNH VI NÀO ĐƯỢC COI LÀ HÀNH VI BẠO LỰC GIA ĐÌNH

Những hành vi được coi là hành vi bạo lực gia đình bao gồm:

– Hành tội, ngược đói, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại tới sức khoẻ, tính mệnh;

– Nhục mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, phẩm giá;

– Cô lập, xua đuổi hoặc gây sức ép thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;

– Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;

– Ép buộc quan hệ tình dục;

– Ép buộc tảo hôn; ép buộc kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;

– Cướp đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc sở hữu hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của những thành viờn gia đình;

– Ép buộc thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;

– Mang hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở.

Lúc phát hiện hành vi bạo lực gia đình thì cần báo cho cơ quan nào:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 18, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, thì: Người phát hiện bạo lực gia đình phải kịp thời báo tin cho cơ quan công an nơi sắp nhất hoặc Uỷ ban nhân dân cấp xã hoặc người đứng đầu cùng đồng dân cư nơi xảy ra bạo lực, trừ trường hợp viên chức y tế, viên chức tư vấn lúc thực hiện nhiệm vụ của mình phát hiện hành vi bạo lực gia đình sở hữu dấu hiệu tội phạm phải báo ngay cho người đứng đầu cơ sở khám bệnh, chữa bệnh hoặc người đứng đầu cơ sở để báo cho cơ quan công an nơi sắp nhất.

Cơ sở nào sở hữu thể trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình:

Theo quy định tại khoản 2 Điều 26, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, thì sở hữu 05 cơ sở sở hữu thể trợ giúp nạn nhân bạo lực gia đình bao gồm:

– Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

– Cơ sở bảo trợ xã hội;

– Cơ sở tương trợ nạn nhân bạo lực gia đình;

– Cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình;

– Địa chỉ tin cậy ở cùng đồng.

Người sở hữu hành vi bạo lực gia đình phải sở hữu nghĩa vụ như thế nào:

Theo quy định tại Điều 4, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, thì người sở hữu hành vi bạo lực gia đình phải sở hữu nghĩa vụ:

– Tôn trọng sự can thiệp hợp pháp của cùng đồng; kết thúc ngay hành vi bạo lực.

– Chấp hành quyết định của cơ quan, tổ chức sở hữu thẩm quyền.

– Kịp thời đưa nạn nhân đi cấp cứu, điều trị; chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình, trừ trường hợp nạn nhân từ chối.

– Bồi thường thiệt hại cho nạn nhân bạo lực gia đình lúc sở hữu yờu cầu và theo quy định của pháp luật.

Những hành vi bạo lực gia đình nào bị nghiêm cấm:

Điều 8, Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định những hành vi bạo lực gia đình bị nghiêm cấm bao gồm:

– Hành tội, ngược đãi, đánh đập hoặc hành vi cố ý khác xâm hại tới sức khoẻ, tính mệnh;

– Nhục mạ hoặc hành vi cố ý khác xúc phạm danh dự, phẩm giá;

– Cô lập, xua đuổi hoặc gây sức ép thường xuyên về tâm lý gây hậu quả nghiêm trọng;

– Ngăn cản việc thực hiện quyền, nghĩa vụ trong quan hệ gia đình giữa ông, bà và cháu; giữa cha, mẹ và con; giữa vợ và chồng; giữa anh, chị, em với nhau;

– Ép buộc quan hệ tình dục;

– Ép buộc tảo hôn; ép buộc kết hôn, ly hôn hoặc cản trở hôn nhân tự nguyện, tiến bộ;

– Cướp đoạt, huỷ hoại, đập phá hoặc sở hữu hành vi khác cố ý làm hư hỏng tài sản riêng của thành viên khác trong gia đình hoặc tài sản chung của những thành viên gia đình;

– Ép buộc thành viên gia đình lao động quá sức, đóng góp tài chính quá khả năng của họ; kiểm soát thu nhập của thành viên gia đình nhằm tạo ra tình trạng phụ thuộc về tài chính;

– Mang hành vi trái pháp luật buộc thành viên gia đình ra khỏi chỗ ở;

– Cưỡng bức, kích động, xúi giục, giúp sức người khác thực hiện hành vi bạo lực gia đình;

– Sử dụng, truyền bỏ thụng tin, hình ảnh, õm thanh nhằm kích động bạo lực gia đình;

– Trả thù, đe doạ trả thù người viện trợ nạn nhân bạo lực gia đình, người phát hiện, báo tin, ngăn chặn hành vi bạo lực gia đình;

– Cản trở việc phát hiện, khai báo và xử lý hành vi bạo lực gia đình.

– Lợi dụng hoạt động phòng, chống bạo lực gia đình để trục lợi hoặc thực hiện hoạt động trái pháp luật.

– Dung túng, bao che, ko xử lý, xử lý ko đúng quy định của pháp luật đối với hành vi bạo lực gia đình.

Những giải pháp ngăn chặn, bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình:

Theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, thì những giải pháp ngăn chặn, bảo vệ được ứng dụng kịp thời để bảo vệ nạn nhân bạo lực gia đình, kết thúc hành vi bạo lực gia đình, hạn chế hậu quả do hành vi bạo lực gây ra, bao gồm:

– Buộc kết thúc ngay hành vi bạo lực gia đình;

– Cấp cứu nạn nhân bạo lực gia đình;

– Những giải pháp ngăn chặn theo quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính hoặc pháp luật về tố tụng hình sự đối với người sở hữu hành vi bạo lực gia đình;

– Cấm người sở hữu hành vi bạo lực gia đình tới sắp nạn nhân; sử dụng điện thoại hoặc những phương tiện thông tin khác để sở hữu hành vi bạo lực với nạn nhân.

Người sở hữu hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình bị xử lý như thế nào:

Khoản 1, khoản 2 Điều 43 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định:

Người sở hữu hành vi vi phạm pháp luật về phòng, chống bạo lực gia đình tuỳ theo tính chất, mức độ vi phạm mà bị xử lý vi phạm hành chính, xử lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự; nếu gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

– Trường hợp cán bộ, công chức, viên chức, người thuộc lực lượng vũ trang nhân dân sở hữu hành vi bạo lực gia đình nếu bị xử lý vi phạm hành chính thì bị thông tin cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức, đơn vị sở hữu thẩm quyền quản lý người đó để giáo dục.

Những trường hợp nào được ứng dụng những giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng:

Điều 43 Luật Phòng, chống bạo lực gia đình quy định những giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn, đưa vào cơ sở giáo dục, trường giáo dưỡng được ứng dụng đối với những trường hợp sau:

– Người thường xuyên sở hữu hành vi bạo lực gia đình đó được góp ý, phê bình trong cùng đồng dân cư mà trong thời hạn 6 tháng, kể từ ngày ứng dụng giải pháp này vẫn sở hữu hành vi bạo lực gia đình nhưng chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sở hữu thể bị ứng dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn.

– Người sở hữu hành vi bạo lực gia đình đó bị ứng dụng giải pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn mà tiếp tục thực hiện hành vi bạo lực gia đình nhưng chưa tới mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự thì sở hữu thể bị ứng dụng giải pháp đưa vào cơ sở giáo dục; đối với người dưới 18 tuổi thì sở hữu thể bị ứng dụng giải pháp đưa vào trường giáo dưỡng./.

Trả lời