Quy định về bắt bị can, bị cáo để tạm giam mới nhất năm 2021

1. Quy định về bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong trường hợp bắt người đã bị khởi tố về hình sự.

Theo quy định tại khoản 1 Điều 49 Bộ luật Tố tụng hình sự thì: “Bị can là người đã bị khởi tố về hình sự” và theo quy định tại khoản 1 Điều 50 Bộ luật Tố tụng hình sự thì: “Bị cáo là người đã bị Tòa án quyết định đưa ra xét xử”.

Bắt bị can, bị cáo để tạm giam là một giải pháp ngăn chặn trong tố tụng hình sự được quy định tại Điều 80 của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Bắt bị can, bị cáo để tạm giam là bắt người đã bị khởi tố về hình sự hoặc người đã bị Tào án quyết định đưa ra xét xử để tạm giam nhằm ngăn chặn bị can, bị cáo tiếp tục phạm tội cũng như tạo điều kiện tiện lợi cho việc khảo sát, truy tố, xét xử và thi hành án hình sự.

Giải pháp bắt bị can, bị cáo để tạm giam được quy định tại Điều 80 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003. Theo quy định tại Điều luật này thì với thể thấy:

a. Về đối tượng ứng dụng

Theo quy định tại Điều 80 Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 thì với thể thấy đối tượng ứng dụng của giải pháp này là bị can, bị cáo. Như vậy, với thể thấy đây là hai đối tượng đã bị khởi tố về hình sự (bị can) hoặc đã với quyết định đưa vụ án ra xét xử (bị cáo). Những chủ thể ko thuộc trường hợp trên thì ko được coi là đối tượng ứng dụng của giải pháp này.

b. Điều kiện ứng dụng

Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2003 ko quy định cụ thể về những trường hợp nào bị can, bị cáo với thể bị bắt để tạm giam. Tuy nhiên, dựa vào quy định tại khoản 1 Điều 88 của Bộ luật này thì với thể thấy những điều kiện để bắt bị can, bị cáo để tạm giam như sau:

Thứ nhất, đối với bị can, bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng, đặc thù nghiêm trọng (điểm a khoản 1 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự). Xuất phát từ mức độ nguy hiểm của tội phạm đối với xã hội song song trong trường hợp này, người phạm tội lúc thực hiện hành vi phạm tội thường nhận thức rõ được trách nhiệm pháp lí mà họ phải gánh chịu là rất nặng nề nên tìm mọi cách để trốn tránh gây khó khăn cho việc giải quết vụ án nên việc bắt tạm giam những đối tượng này là rất cấp thiết. Những bị can, bị cáo phạm tội rất nghiêm trọng hoặc đặc thù nghiêm trọng theo quy định của Bộ luật Hình sự thường sẽ phải chịu hình phạt rất nghiêm khắc bởi sự nguy hiểm của những loại tội này là rất cao. Đặc thù là những bị can, bị cáo phạm tội về ma túy, thịt người, xâm phạm an ninh quốc gia hoặc là tái phạm, tái phạm nguy hiểm…

Thứ hai, đối với bị can, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng nhưng với hình phạt tù trên 2 năm và với căn cứ cho rằng đối tượng với thể trốn hoặc cản trở khảo sát, truy tố, xét xử hoặc tiếp tục phạm tội (điểm b khoản 1 Điều 88Bộ luật Tố tụng hình sự). Đối tượng bị bắt để tạm giam trong trường hợp này cần thỏa nãm hai điều kiện sau:

Một là, bị can, bị cáo phạm tội ít nghiêm trọng, nghiêm trọng nhưng với hình phạt tù trên 2 năm. Điều này với nghĩa, ko ứng dụng giải pháp này đối với những bị can, bị cáo mà Bộ Luật hình sự quy định hình phạt từ 2 năm tù trở xuống.

Xem thêm: Bị cáo là gì? Quyền và nghĩa vụ của bị cáo theo Bộ luật tố tụng hình sự?

Hai là, với căn cứ cho rằng người đó với thể trốn hoặc cản trở khảo sát, truy tố, xét xử hoặc với thể tiếp tục phạm tội. Để xác định bị can với thể trốn hoặc cản trở khảo sát, truy tố, xét xử hoặc với thể tiếp tục phạm tội thường căn cứ vào yêu cầu của việc khảo sát, truy tố, xét xử và sự cấp thiết của việc ngăn chặn tội phạm, thái độ của bị can, bị cáo lúc được ứng dụng giải pháp ngăn chặn khác ít nghiêm khắc hơn giải pháp tạm giam.

Trường hợp đặc thù bị can, bị cáo thuộc quy định tại khoản 2 Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự nhưng “Bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã” hoặc “Được ứng dụng giải pháp ngăn chặn khác nhưng tiếp tục phạm tội hoặc với ý gây cản trở nghiêm trọng tới việc khảo sát, truy tố, xét xử” hoặc “Bị can, bị cáo phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia và với đủ căn cứ cho rằng nếu ko tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại tới an ninh quốc gia”. Trong trường hợp này, bị can, bị cáo cũng bị bắt để tạm giam.

c. Căn cứ ứng dụng

Bộ luật Tố tụng hình sự ko quy định cụ thể trong điều luật những căn cứ để bắt bị can, bị cáo để tạm giam. Tuy nhiên, bắt bị can, bị cáo để tạm giam là một giải pháp ngăn chặn cho nên lúc bắt người cần phải thỏa mãn những quy định tại Điều 79 Bộ luật Tố tụng hình sự như sau: “…lúc với căn cứ chứng tỏ bị can, bị cáo sẽ gây khó khăn cho việc khảo sát, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội, cũng như lúc cần để đảm bảo thi hành án…”. Ngoài ra, bắt bị can, bị cáo để tạm giam tức người bị bắt sẽ bị tạm giam nên ngoài những căn cứ quy định tại Điều 79 Bộ luật Tố tụng hình sự thì cần ứng dụng những căn cứ tại Điều 88 Bộ luật Tố tụng hình sự.

d.Thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam

Thẩm quyền này được quy định tại khoản 1 Điều 80 Bộ luật Tố tụng hình sự, Điều luật quy định cụ thể thẩm quyền bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong từng thời đoạn khảo sát, truy tố và xét xử. Quy định này nhằm phân định rõ thẩm quyền của từng cơ quan tiến hành tố tụng và tăng trách nhiệm của những chủ thể với thẩm quyền trong những cơ quan này. Cụ thể:

Trong thời đoạn khảo sát, việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam do Thủ trưởng, Phó Thủ trưởng Cơ quan khảo sát những cấp quyết định. Trường hợp Cơ quan khảo sát ra lệnh bắt thì lệnh này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước lúc thi hành. Sự phê chuẩn của Viện kiểm sát là một thủ tục pháp lí nên nhằm kiểm tra tính với căn cứ và hợp pháp của lệnh bắt để để đảm bảo hiệu lực của lệnh bắt người cũng như sự cấp thiết phải bắt tạm giam bị can. Giúp hạn chế tình trạng lạm dụng quyền được ứng dụng giải pháp ngăn chặn để tác động một cách trái pháp luật tới quyền và tiện dụng hợp pháp của công dân vì những mục tiêu cá nhân.

Trong thời đoạn truy tố, việc bắt bị can để tạm giam do Viện trưởng, Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân và Viện kiểm sát quân sự những cấp quyết định.

Xem thêm: Lời nói sau rốt của bị cáo là gì? Quyền của bị cáo lúc nói lời sau rốt?

Trong thời đoạn xét xử, việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam do Chánh án, Phó Chánh án Tòa án nhân dân và Tòa án quân sự những cấp; Thẩm phán giữ chức vụ Chánh tòa, Phó Chánh tòa Tòa phúc thẩm, Tòa án nhân dân vô thượng; Hội đồng xét xử tử định.

đ. Thủ tục bắt bị can, bị cáo để tạm giam

Thủ tục bắt bị can, bị cáo để tạm giam được quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều 80 Bộ luật Tố tụng hình sự.

Trước hết, việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam phải với lệnh bắt của người với thẩm quyền; lệnh bắt phải ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên, chức vụ của người ra lệnh; họ tên, địa chỉ của người bị bắt và lý do bắt. Lệnh bắt phải với chữ kí của người ra lệnh và với đóng dấu cơ quan. Lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam phải đảm bảo yêu cầu pháp lí nêu trên mới với giá trị thi hành. Lệnh bắt người vi phạm thủ tục như bắt người theo lệnh mồm, lệnh bắt của người ko với thẩm quyền, lệnh bắt ko ghi rõ ngày, tháng, năm, họ tên, chức vụ của người ra lệnh,…hay ko với sự phê chuẩn của Viện kiểm sát thì ko với hiệu lực thi hành.

Trước lúc bắt, người thi hành lệnh bắt phải đọc lệnh bắt và giảng giải lệnh bắt, quyền và nghĩa vụ cho người bị bắt nghe. Người bị bắt với quyền yêu cầu người thi hành lệnh bắt đọc toàn văn lệnh bắt và giảng giải lệnh. Trong trường hợp với nghi ngờ về lệnh bắt, người bị bắt với quyền yêu cầu cho xem lệnh bắt. Những yêu cầu đó phải được người thi hành lệnh bắt chấp nhận.

Lúc bắt phải lập biên bản bắt người. Biên bản ghi rõ ngày, giờ, tháng, năm, địa điểm bắt, nơi lập biên bản; những việc đã làm, tình hình diễn biến trong lúc thi hành lệnh bắt, thái độ của người bị bắt trong việc chấp hành lệnh bắt những tài liệu, thứ với liên quan được phát hiện, bị tạm giữ và những yêu cầu, khiếu nại của người bị bắt. Biên bản phải được đọc cho người bị bắt và những người chứng kiến nghe. Người bị bắt, người thi hành lệnh bắt và người chứng kiến phải cùng kí tên vào biên bản. Nếu với ý kiến khác hoặc ko đồng ý với nội dụng của biên bản thì họ với quyền ghi vào biên bản và kí tên.

Quy-dinh-cua-phap-luat-ve-bat-bi-can-bi-cao-de-tam-giam

Trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Xem thêm: Thủ tục bắt bị can, bị cáo để tạm giam trong tố tụng hình sự

  • Lúc tiến hành bắt người tại nơi trú ngụ của họ phải với đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn và người láng giềng của người bị bắt chứng kiến.
  • Lúc tiến hành bắt người tại nơi làm việc của họ phải với mặt đại diện của cơ quan, tổ chức nơi người bị bắt làm việc chứng kiến.
  • Lúc tiến hành bắt người tại nơi khác phải với đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn nơi tiến hành bắt chứng kiến.

Bắt bị can, bị cáo để tạm giam là một giải pháp ngăn chặn nghiêm khắc, vì vậy lúc tiến hành lệnh phải với đại diện chính quyền xã, phường, thị trấn hay đại diện cơ quan tổ chức nơi người bị bắt trú ngụ, làm việc. Đại diện chính quyền địa phương tham gia với tư cách là người quản lí về nhân hộ khẩu của người bị bắt trong địa bàn quản lí của mình. Gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương với việc đấu tranh phòng ngừa và chống tội phạm, song song sự với mặt cuat chính quyền địa phương sẽ tương trợ giúp sức lúc cấp thiết để thực hiện lệnh bắt người được thuạn lợi. Sự với mặt của người láng giềng trong trường hợp bắt bị can, bị cáo để tạm giam tại nơi trú ngụ với ý nghĩa đảm bảo việc bắt người được công khai dân chủ, song song tăng cường tính giáo dục tuyên truyền pháp luật.

Việc bắt bị can, bị cáo để tạm giam ko mang tính chất cấp bách như bắt người trong trường hợp nguy cấp, quả tang hay truy nã. Vì vây, để đảm bảo chính đáng quyền lợi của người bị bắt, của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, tránh gây căng thẳng do việc bắt người gây ra tại khoản 3 Điều 80 Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “ko được bắt người vào ban đêm…”. Ban đêm được tính từ 22h tối hôm trước tới 6h sáng hôm sau, điều đó với tức là chỉ với thể bắt bị can, bị cáo để tạm giam từ 6h sáng tới 22h đêm. Ngoài thời kì đó mà bị bắt là vi phạm thủ tục Tố tụng hình sự.

2. Thời kì tạm giam bị can để khảo sát được quy định như thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Xin chào luật trạng sư! Tôi với một câu hỏi như sau rất mong nhận được sự tư vấn của trạng sư! Bạn tôi vừa bị cơ quan công an ra lệnh bắt bị can để tạm giam? Vậy tôi muốn hỏi thời kì tạm giam khảo sát được quy định như thế nào? Xin thực lòng cảm ơn!

Trạng sư tư vấn:

Bộ luật tố tụng hình sự quy định cụ thể về thời hạn tạm giam bị can để khảo sát như sau:

Điều 120. Thời hạn tạm giam để khảo sát

1. Thời hạn tạm giam bị can để khảo sát ko quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, ko quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, ko quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc thù nghiêm trọng.

Xem thêm: Ai với thẩm quyền ra lệnh bắt bị can, bị cáo để tạm giam?

2. Trong trường hợp vụ án với nhiều tình tiết phức tạp, xét nhu yếu thời kì dài hơn cho việc khảo sát và ko với căn cứ để thay đổi hoặc huỷ bỏ giải pháp tạm giam thì chậm nhất là mười ngày trước lúc hết hạn tạm giam, Cơ quan khảo sát phải với văn bản đề xuất Viện kiểm sát gia hạn tạm giam.

Việc gia hạn tạm giam được quy định nh­ư sau:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng với thể được gia hạn tạm giam một lần ko quá một tháng;

b) Đối với tội phạm nghiêm trọng với thể được gia hạn tạm giam hai lần, lần thứ nhất ko quá hai tháng và lần thứ hai ko quá một tháng;

c) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng với thể được gia hạn tạm giam hai lần, lần thứ nhất ko quá ba tháng, lần thứ hai ko quá hai tháng;

d) Đối với tội phạm đặc thù nghiêm trọng với thể được gia hạn tạm giam ba lần, mỗi lần ko quá bốn tháng.

Như vậy, Bộ luật tố tụng hình sự đã quy định rõ ràng thời kì để được tạm giam bị can để khảo sát. Trường hợp của bạn của bạn cần xác định thuộc loại tội phạm nào, lúc đó chiếu theo quy định trên sẽ với căn cứ về thời kì được phép tạm giam.

3. Thời kì tạm giam tối đa làm bao nhiêu lâu

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm: Quyền của kiểm sát viên trong việc luận tội bị cáo

Thưa trạng sư. Chồng tôi bị bắt ở 40 Hàng Bài bắt vào ngày 07/09/2014. Vì với ma túy trong người. Nhưng số lượng qua ít nên đã trả hồ sơ về quận,nơi chồng tôi bị bắt. Ngày nay chồng tôi đang bị tạm giam, tới ngày nay đã sắp 5 tháng. Mà tôi vẫn chưa thấy với cáo trạng hay bất cứ thông tin gì. Tôi với ra gặp bên khảo sát thì người ta nói là số lượng ma túy chồng tôi mang theo ko đủ để truy tố. Tôi muốn biết như vậy chồng tôi với bị xét xử ko? Hay sẽ được về và nếu về thì thời kì là bao lâu ạ? Xin trạng sư tư vấn giúp tôi. Tôi thực lòng cảm ơn!

Trạng sư tư vấn:

Theo Điều 194 “Bộ luật hình sự 2015” sửa đổi 2009:

“Người nào tích trữ, vận chuyển, sắm bán trái phép hoặc cướp đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm tới bảy năm”.

Chồng bạn bị truy cứu trách nhiệm hình sự về Tội tích trữ,vận chuyển, sắm bán trái phép hoặc cướp đoạt chất ma túy.

Hoặc với thể chỉ bị xử phạt vi phạm hành chính theo tại mục 3.6 Thông tư liên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP quy định:

“Người nào tích trữ, vận chuyển trái phép hoặc cướp đoạt chất ma túy với số lượng sau đây ko nhằm mục tiêu sắm bán hay gia công trái phép chất ma túy khác thì ứng dụng khoản 4 Điều 8Bộ luật hình sự, theo đó ko truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng phải bị xử lý hành chính:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca với trọng lượng dưới một gam;

Xem thêm: Những quyền và nghĩa vụ chung của bị can, bị cáo trong tố tụng hình sự

b) Hêrôin hoặc côcain với trọng lượng dưới ko phẩy một gam;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca với trọng lượng dưới một kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô với trọng lượng dưới năm kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi với trọng lượng dưới một kilôgam;

e) Những chất ma túy khác ở thể rắn với trọng lượng dưới một gam;

g) Những chất ma túy khác ở thể lỏng từ mười mililít trở xuống.”

Theo Điều 120 Bộ luật tố tụng hình sự 2003 về thời hạn tạm giam để khảo sát quy định:

“1. Thời hạn tạm giam bị can để khảo sát ko quá hai tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, ko quá ba tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, ko quá bốn tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc thù nghiêm trọng.

Xem thêm: Những quyền riêng của bị cáo trong tố tụng hình sự

2. Trong trường hợp vụ án với nhiều tình tiết phức tạp, xét nhu yếu thời kì dài hơn cho việc khảo sát và ko với căn cứ để thay đổi hoặc huỷ bỏ giải pháp tạm giam thì chậm nhất là mười ngày trước lúc hết hạn tạm giam, Cơ quan khảo sát phải với văn bản đề xuất Viện kiểm sát gia hạn tạm giam.

Việc gia hạn tạm giam được quy định nh­ư sau:

a) Đối với tội phạm ít nghiêm trọng với thể được gia hạn tạm giam một lần ko quá một tháng;

b) Đối với tội phạm nghiêm trọng với thể được gia hạn tạm giam hai lần, lần thứ nhất ko quá hai tháng và lần thứ hai ko quá một tháng;

c) Đối với tội phạm rất nghiêm trọng với thể được gia hạn tạm giam hai lần, lần thứ nhất ko quá ba tháng, lần thứ hai ko quá hai tháng;

d) Đối với tội phạm đặc thù nghiêm trọng với thể được gia hạn tạm giam ba lần, mỗi lần ko quá bốn tháng”.

Ngày nay chồng bạn bị tạm giam sắp 5 tháng thì bạn yêu cầu công an khảo sát cho bạn biết lý do chồng bị tam giam lâu mà trong lúc giảng giải nếu chồng bạn bị truy cứu trách nhiệm về khoản 1 Điều 120 “Bộ luật hình sự 2015” sửa đổi 2009 thuộc tội nghiêm trọng với thời kì tạm giam ko quá 3 tháng , nếu với 2 lần gia hạn thì tổng sẽ ko quá 6 tháng nên chưa hết thời kì tạm giam. Thứ hai nếu chồng bạn ko đủ chịu trách nhiệm hình sự với khối lượng ma túy ít mà cơ quan công an ko thấy trả tự do cho chồng bạn thì bạn với thể làm đơn khiếu nại về hành vi bắt người sai trái của cơ quan công an.

4. Trường hợp phải ứng dụng giải pháp tạm giam

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm: Bị can và bị cáo

Xin chào trạng sư! Trường hợp của tôi như sau, mong nhận được sự tư vấn của trạng sư. Trong lúc tôi ngồi uống rượu với bạn với một thanh niên vào kiếm chuyện và đánh tôi trước. Tôi tức giận đi ra ngoài thì thấy con dao, sau đó tôi với chém thanh niên đó vài nhát. Thanh niên đó làm đơn đơn lên cơ quan công an huyện. Giờ công an huyện mời tôi lên làm việc. Vậy tôi muốn hỏi nếu tôi lên thì tôi với bị tạm giam ko? Nếu tôi ko lên và bỏ đi nơi khác thì với bị truy nã ko? Mong trạng sư tư vấn giúp tôi? Tôi xin thực lòng cảm ơn!

Trạng sư tư vấn:

Trước tiên bạn cần xác định cơ quan công an mời bạn lên làm việc dươi hình thức nào, với giấy triệu tập ko? Nếu trường hợp với giấy triệu tập mà bạn ko lên làm việc sẽ bị ứng dụng giải pháp cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật. Lúc bạn lên lấy lời khai, cơ quan khảo sát ko được phép ứng dụng ngay giải pháp tạm giam với bạn. Giải pháp tạm giam chỉ ứng dụng đối với bị can, bị cáo trong những trường hơp sau:

Điều 88. Tạm giam

1. Tạm giam với thể được ứng dụng đối với bị can, bị cáo trong những trường hợp sau đây:

a) Bị can, bị cáo phạm tội đặc thù nghiêm trọng; phạm tội rất nghiêm trọng;

b) Bị can, bị cáo phạm tội nghiêm trọng, phạm tội ít nghiêm trọng mà Bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên hai năm và với căn cứ cho rằng người đó với thể trốn hoặc cản trở việc khảo sát, truy tố, xét xử hoặc với thể tiếp tục phạm tội.

2. Đối với bị can, bị cáo là phụ nữ với thai hoặc đang nuôi con dưới ba mươi sáu tháng tuổi, là người già yếu, người bị bệnh nặng mà nơi trú ngụ rõ ràng thì ko tạm giam mà ứng dụng giải pháp ngăn chặn khác, trừ những trường hợp sau đây:

Xem thêm: Sự với mặt của bị cáo tại phiên tòa

a) Bị can, bị cáo bỏ trốn và bị bắt theo lệnh truy nã;

b) Bị can, bị cáo được ứng dụng giải pháp ngăn chặn khác nhưng tiếp tục phạm tội hoặc cố ý gây cản trở nghiêm trọng tới việc khảo sát, truy tố, xét xử;

c) Bị can, bị cáo phạm tội xâm phạm an ninh quốc gia và với đủ căn cứ cho rằng nếu ko tạm giam đối với họ thì sẽ gây nguy hại tới an ninh quốc gia.

3. Những người với thẩm quyền ra lệnh bắt được quy định tại Điều 80 của Bộ luật này với quyền ra lệnh tạm giam. Lệnh tạm giam của những người được quy định tại điểm d khoản 1 Điều 80 của Bộ luật này phải được Viện kiểm sát cùng cấp phê chuẩn trước lúc thi hành. Trong thời hạn ba ngày, kể từ ngày nhận được lệnh tạm giam, đề xuất xét phê chuẩn và hồ sơ, tài liệu liên quan tới việc tạm giam, Viện kiểm sát phải ra quyết định phê chuẩn hoặc quyết định ko phê chuẩn. Viện kiểm sát phải hoàn trả hồ sơ cho Cơ quan khảo sát ngay sau lúc kết thúc việc xét phê chuẩn.

4. Cơ quan ra lệnh tạm giam phải kiểm tra căn cước của người bị tạm giam và thông tin ngay cho gia đình người bị tạm giam và cho chính quyền xã, phường, thị trấn hoặc cơ quan, tổ chức nơi người bị tạm giam trú ngụ hoặc làm việc biết. (Bộ luật tố tụng hình sự)

Như vậy, nếu bạn chưa nhận được quyết định khởi tố bị can, cơ quan khảo sát ko với quyền ứng dụng giải pháp tạm giam với bạn. Theo đó, cơ quan khảo sát sẽ với thẩm quyền triệu tập bạn để tiến hành lấy lời khai phục vụ cho quá trình khảo sát vụ án.

Vấn đề truy nã được xác định được đặt ra trong trường hợp trong quá trình khảo sát bạn với dấu hiệu của tội phạm mà bỏ trốn, Thủ trưởng cơ quan khảo sát cơ quyền ra quyết định truy nã.

5. Quy chế về tạm giữ, tạm giam người phạm tội

Tóm tắt câu hỏi:

Xem thêm: Bị cáo với thể yêu cầu thay đổi trạng sư nguyên đơn đơn ko?

Chào trạng sư, chồng con vừa mới bị bắt 3 ngày trước về ma tuý, với lệnh bắt nguy cấp và lúc bắt chồng con ko với heroin ở trong người cũng như ko lục soát thấy ở nhà. Con ko rõ lúc bắt chồng con với đang giao hàng cho người ta hay ko. Vậy cho con hỏi án của chồng con giao động từ bao nhiêu năm với tội kinh doanh chất ma tuý ạ. Và cho con hỏi trong thời kì tạm giam chồng con với được ăn uống hầu hết ko ạ. Vì những chú công an điện thoại bảo con đem tiền kí nhận gửi cho chồng con ở căng tin ăn uống, nhưng con hỏi và được biết thời kì tạm giam chồng con ko được ra khỏi phòng tạm giam thì với sử dụng được số tiền đó để ăn uống hay ko hay lại ko được ăn uống ở căng tin như lời con được biết. Mong trạng sư phản hồi sớm giúp con ạ, con xin cám ơn.?

Trạng sư tư vấn:

Vì bạn ko nêu rõ hành vi cụ thể cuả chồng bạn như thế nào nên ko với đủ căn cứ để xác định chồng bạn bị xử lý như thế nào. Bạn với thể tham khảo quy định tại Khoản 1 Điều 194 “Bộ luật hình sự 2015” như sau:

“Điều 194. Tội tích trữ, vận chuyển, sắm bán trái phép hoặc cướp đoạt chất ma túy

1. Người nào tích trữ, vận chuyển, sắm bán trái phép hoặc cướp đoạt chất ma tuý, thì bị phạt tù từ hai năm tới bảy năm.

2. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ bảy năm tới mười lăm năm:

a) Mang tổ chức;

b) Phạm tội nhiều lần;

Xem thêm: Phân biệt bị can, bị cáo

c) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

d) Lợi dụng danh nghĩa cơ quan, tổ chức;

đ) Vận chuyển, sắm bán qua biên giới;

e) Sử dụng trẻ em vào việc phạm tội hoặc bán ma tuý cho trẻ em;

g) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca với trọng lượng từ năm trăm gam tới dưới một kilôgam;

h) Hêrôin hoặc côcain với trọng lượng từ năm gam tới dưới ba mươi gam;

i) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca với trọng lượng từ mười kilôgam tới dưới hai mươi lăm kilôgam;

ok) Quả thuốc phiện khô với trọng lượng từ năm mươi kilôgam tới dưới hai trăm kilôgam;

l) Quả thuốc phiện tươi với trọng lượng từ mười kilôgam tới dưới năm mươi kilôgam;

m) Những chất ma tuý khác ở thể rắn với trọng lượng từ hai mươi gam tới dưới một trăm gam;

n) Những chất ma tuý khác ở thể lỏng từ một trăm mililít tới dưới hai trăm năm mươi mililít;

o) Mang từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của những chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong những điểm từ điểm g tới điểm n khoản 2 Điều này;

p) Tái phạm nguy hiểm.

3. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười lăm năm tới hai mươi năm:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca với trọng lượng từ một kilôgam tới dưới năm kilôgam;

b) Hêrôin hoặc côcain với trọng lượng từ ba mươi gam tới dưới một trăm gam;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca với trọng lượng từ hai mươi lăm kilôgam tới dưới bảy mươi lăm kilôgam;

d) Quả thuốc phiện khô với trọng lượng từ hai trăm kilôgam tới dưới sáu trăm kilôgam;

đ) Quả thuốc phiện tươi với trọng lượng từ năm mươi kilôgam tới dưới một trăm năm mươi kilôgam;

e) Những chất ma tuý khác ở thể rắn với trọng lượng từ một trăm gam tới dưới ba trăm gam;

g) Những chất ma tuý khác ở thể lỏng từ hai trăm năm mươi mililít tới dưới bảy trăm năm mươi mililít;

h) Mang từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của những chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong những điểm từ điểm a tới điểm g khoản 3 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt tù hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Nhựa thuốc phiện, nhựa cần sa hoặc cao côca với trọng lượng từ năm kilôgam trở lên;

b) Hêrôin hoặc côcain với trọng lượng từ một trăm gam trở lên;

c) Lá, hoa, quả cây cần sa hoặc lá cây côca với trọng lượng từ bảy mươi lăm kilôgam trở lên;

d) Quả thuốc phiện khô với trọng lượng từ sáu trăm kilôgam trở lên;

đ) Quả thuốc phiện tươi với trọng lượng từ một trăm năm mươi kilôgam trở lên;

e) Những chất ma tuý khác ở thể rắn với trọng lượng từ ba trăm gam trở lên;

g) Những chất ma tuý khác ở thể lỏng từ bảy trăm năm mươi mililít trở lên;

h) Mang từ hai chất ma tuý trở lên mà tổng số lượng của những chất đó tương đương với số lượng chất ma tuý quy định tại một trong những điểm từ điểm a tới điểm g khoản 4 Điều này.

5. Người phạm tội còn với thể bị phạt tiền từ năm triệu đồng tới năm trăm triệu đồng, tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm thuê việc nhất định từ một năm tới năm năm.”

Về quy chế trại giam tại Điều 26 Nghị định 89/1998/NĐ-CP được sửa đổi bổ sung theo Khoản 1 Điều 1 Nghị định 09/2011/NĐ-CP quy định như sau:

“Điều 1. Sửa đổi, bổ sung chế độ ăn và khám, chữa bệnh đối với người bị tạm giữ, tạm giam quy định tại Điều 26 và Điều 28 của Quy chế về tạm giữ, tạm giam ban hành tất nhiên Nghị định số 89/1998/NĐ-CP ngày 07 tháng 11 năm 1998 của Chính phủ như sau:

1. Tiêu chuẩn ăn trong một tháng của một người bị tạm giữ, tạm giam được tính theo định lượng 17 kg gạo thường, 0,7 kg thịt và 0,8 kg cá, 01 kg muối, 0,5 kg đường loại trung bình, 0,75 lít nước mắm, 0,1 kg mì chính, 15 kg rau xanh và 15 kg củi hoặc 17 kg than. Định lượng này do Quốc gia cấp và quy ra tiền theo thời giá thị trường ở địa phương nơi trại tạm giam, nhà tạm giữ đóng.

Ngày lễ, ngày Tết (theo quy định của Quốc gia), người bị tạm giữ, tạm giam được ăn thêm nhưng tiêu chuẩn ăn (bao gồm tiêu chuẩn ăn ngày thường và mức ăn thêm) ko quá 5 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường mà Quốc gia quy định cho mỗi người bị tạm giữ, tạm giam. Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam với thể hoán đổi định lượng ăn nêu trên cho ưng ý với thực tế để đảm bảo người bị tạm giữ, tạm giam ăn hết tiêu chuẩn.

Một tháng ko quá 3 lần người bị tạm giữ, tạm giam được nhận quà và đồ sử dụng sinh hoạt của gia đình, thân nhân gửi tới theo quy định; lượng quà ko được vượt quá 3 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường mà Quốc gia quy định cho mỗi người bị tạm giữ, tạm giam.

Người bị tạm giữ, tạm giam được ăn theo tiêu chuẩn, uống nước đảm bảo vệ sinh, được sử dụng quà của gia đình, thân nhân để ăn thêm nhưng ko được quá 3 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường mà Quốc gia quy định cho mỗi người bị tạm giữ, tạm giam. Nghiêm cấm người bị tạm giữ, tạm giam sử dụng rượu, bia, thuốc lá và những chất kích thích độc hại khác. Trưởng nhà tạm giữ, Giám thị trại tạm giam tổ chức tiếp nhận; kiểm tra chặt chẽ đồ tiếp tế, loại bỏ những thứ bị cấm và giao lại hầu hết cho người bị tạm giữ, tạm giam; kiểm tra, phòng ngừa những hành vi cướp đoạt đồ tiếp tế đó. Bộ trưởng Bộ Công an, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quy định cụ thể những thứ mà gia đình thân nhân người bị tạm giữ, tạm giam được phép tiếp tế và quy định việc tổ chức bán những thứ cấp thiết trong những trại tạm giam, nhà tạm giữ. Việc sử dụng đồ tiếp tế được quy định cụ thể trong nội quy nhà tạm giữ, trại tạm giam.”

quy-che-ve-tam-giu-tam-giam.

Trạng sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài: 1900.6568

Như vậy, đối với trường hợp chồng của bạn là trong thời kì bị tạm giữ, tạm giam thì căn cứ theo quy định trên thì tiêu chuẩn ăn trong một tháng của chồng bạn là 17 kg gạo thường, 0,7 kg thịt và 0,8 kg cá, 01 kg muối, 0,5 kg đường loại trung bình, 0,75 lít nước mắm, 0,1 kg mì chính, 15 kg rau xanh và 15 kg củi hoặc 17 kg than, định lượng này do Quốc gia cấp. Trường hợp việc đưa tiền ký nhận cho người tạm giữ, tạm giam pháp luật ko quy định vì vậy bạn với thể sắm quà hoặc đồ sử dụng sinh hoạt cho chồng bạn, nhưng bạn cũng phải lưu ý rằng lượng quà ko được vượt quá 3 lần tiêu chuẩn ăn ngày thường mà Quốc gia quy định cho mỗi người bị tạm giữ, tạm giam.

6. Ko đánh nhau nhưng vẫn bị tạm giam phải làm thế nào?

Tóm tắt câu hỏi:

Em với một người bạn là nam bị bắt giam vì tham gia đánh hội đồng ạ, nhưng sự thực thì bạn đó ko tham gia, những người chứng kiến sự việc đã làm chứng cho bạn đó vô tội nhưng công an vẫn bắt giam bạn đó. Mang cách nào giúp bạn ko ạ. Năm nay bạn đó 18 tuổi ạ.

Trạng sư tư vấn:

Tại Điều 17 Bộ luật hình sự năm 2015 quy định về tòng phạm:

“1. Tòng phạm là trường hợp với hai người trở lên cố ý cùng thực hiện một tội phạm

2. Phạm tội với tổ chức là hình thức tòng phạm với sự câu kết chặt chẽ giữa những người cùng thực hiện tội phạm.

3. Người tòng phạm bao gồm người tổ chức, người thực hiện, người xúi giục, người giúp sức.

Người thực hiện là người trực tiếp thực hiện tội phạm

Người tổ chức là người thủ mưu, cầm đầu, chỉ huy việc thực hiện tội phạm.

Người xúi giục là người kích động, dụ dỗ, xúc tiến người khác thực hiện tội phạm.

Người giúp sức là người tạo điều kiện ý thức hoặc vật chất cho việc thực hiện tội phạm.

4. Người tòng phạm ko phải chịu trách nhiệm hình sự về hành vi vượt quá của người thực hiện.”

Theo đó, nếu bạn nam này và những người khác cố ý cùng thực hiện tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe cho người khác, tuy bạn này ko tham gia trực tiếp nhưng với thể là người tổ chức là chỉ huy việc đánh nạn nhân hay là người xúi giục như kích động, dụ dỗ, xúc tiến thông qua lời nói hành động làm cho những người đó đánh nạn nhân hay là người giúp sức cho việc thực hiện tội phạm bằng cách chuẩn bị những phương tiện phạm tội thì bạn nam sẽ là tòng phạm với tội cố ý gây thương tích ko phải với vai trò người thực hiện. Với hành vi này, người mua đánh hội đồng sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo tội cố ý gây thương tích được quy định tại Điều 134 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật hình sự năm 2017:

“1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương thân thể từ 11% tới 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong những trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo ko tham giữ tới 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm:

a) Sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn với khả năng gây nguy hại cho nhiều người…”

Với hành vi đánh hội đồng cố ý gây tổn hại sức khỏe cho người khác thì tùy vào tỷ lệ tổn thương thân thể của nạn nhân mà người mua sẽ phải chịu trách nhiệm hình sự với mức phạt khác nhau. Bạn của bạn hiện nay 18 tuổi đã đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự, căn cứ theo quy định tại khoản 1 Điều 12 Bộ luật hình sự năm 2015 thì người từ đủ 16 tuổi trở lên phải chịu trách nhiệm hình sự về mọi tội phạm trừ những tội phạm mà bộ luật này với quy định.

Bạn của bạn đang bị tạm giam. Tạm giam là một trong những giải pháp ngăn chặn tội phạm hoặc lúc với căn cứ chứng tỏ người bị kết tội sẽ gây khó khăn cho việc khảo sát, truy tố, xét xử hoặc sẽ tiếp tục phạm tội hoặc để đảm bảo thi hành án. Tại Điều 119 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định:

“1. Tạm giam với thể ứng dụng đối với bị can, bị cáo về tội đặc thù nghiêm trọng, tội rất nghiêm trọng.

2. Tạm giam với thể ứng dụng đối với bị can, bị cáo về tội nghiêm trọng, tội ít nghiêm trọng mà bộ luật hình sự quy định hình phạt tù trên 2 năm lúc với căn cứ xác định người đó thuộc một trong những trường hợp:

a) Đã bị ứng dụng giải pháp ngăn chặn khác nhưng vi phạm

b) Ko với nơi trú ngụ rõ ràng hoặc ko xác định được lý lịch của bị can

c) Bỏ trốn và bị bắt theo quyết định truy nã hoặc với dấu hiệu bỏ trốn

d) Tiếp tục phạm tội hoặc với dấu hiệu tiếp tục phạm tội …”

và Điều 173 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015 quy định về thời hạn tạm giam để khảo sát:

“1. Thời hạn tạm giam để khảo sát ko quá 2 tháng đối với tội phạm ít nghiêm trọng, ko quá 3 tháng đối với tội phạm nghiêm trọng, ko quá 4 tháng đối với tội phạm rất nghiêm trọng và tội phạm đặc thù nghiêm trọng.

2. Trường hợp vụ án với nhiều tình tiết phức tạp, xét nhu yếu thời kì dài hơn cho việc khảo sát và ko với căn cứ để thay đổi hay hủy bỏ giải pháp tạm giam thì chậm nhất là 10 ngày trước lúc hết thời hạn tạm giam, Cơ quan khảo sát phải với văn bản đề xuất Viện kiểm sát gia hạn tạm giam…”

Việc phân loại tội phạm sẽ phụ thuộc vào Điều 9 Bộ luật hình sự năm 2015 được sửa đổi theo Luật sửa đổi Bộ luật hình sự năm 2017:

“1. Căn cứ vào tính chất và mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi phạm tội được quy định trong Bộ luật này, tội phạm được phân thành 4 loại sau đây:

a) Tội phạm ít nghiêm trọng…

b) Tội phạm nghiêm trọng…

c) Tội phạm rất nghiêm trọng…

d) Tội phạm đặc thù nghiêm trọng…”

Theo đó, nếu bạn này là tòng phạm và bị khởi tố theo khoản 1 của Điều 134 thì mức phạt là cải tạo ko tham giữ tới 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng tới 3 năm thuộc tội phạm ít nghiêm trọng nên bạn nam sẽ bị tạm giam trong 2 tháng và được gia hạn một lần ko quá 1 tháng nên tối đa thời kì tạm giam là 3 tháng.

Nếu bạn nam là tòng phạm bị khởi tố theo khoản 2 Điều 134 thì mức phạt là phạt tù từ 2 tới 6 năm sẽ thuộc tội phạm nghiêm trọng nên bạn nam sẽ bị tạm giam ko quá 3 tháng và được gia hạn tạm giam một lần tối đa ko quá 2 tháng nên thời kì tạm giam tối đa ko quá 5 tháng.

Nếu bạn nam là tòng phạm bị khởi tố theo khoản 3, 4 Điều 134 thì mức phạt tù từ 5 tới 10 năm và từ 7 năm tới 14 năm sẽ thuộc tội phạm rất nghiêm trọng nên thời hạn tạm giam 4 tháng và với thể được gia hạn tạm giam 1 lần ko quá 3 tháng nên thời hạn tạm giam tối đa 7 tháng.

Nếu bạn nam là tòng phạm bị khởi tố theo khoản 5 Điều 134 thì bị phạt tù từ 12 tới 20 năm hoặc tù chung thân sẽ thuộc tội phạm đặc thù nghiêm trọng thì thời hạn khảo sát là 4 tháng và với thể được gia hạn 2 lần mỗi lần ko quá 4 tháng nên tối đa là 12 tháng.

Theo đó, bạn với thể tự xác định xem bạn của bạn với thuộc trường hợp bị tạm giam như trên ko chỉ bị tạm giữ người theo thủ tục hành chính. Nếu là tạm giữ người theo thủ tục hành chính thì theo quy định tại khoản 3 Điều 122 Luật xử lý vi phạm hành chính năm 2012 thì thời hạn tạm giữ ko quá 12 giờ, với thể kéo dài hơn tới 24 giờ kể từ thời khắc khởi đầu giữ người vi phạm, ở vùng biên giới xa xôi với thể kéo dài hơn nhưng ko được quá 48 giờ, hết thời hạn này bạn nam sẽ được thả. Còn nếu bạn nam bị tam giam thì gia đình bạn nam với thể làm thủ tục để bảo lĩnh bạn đó ra ngoài căn cứ theo quy định tại Điều 121 Bộ luật tố tụng hình sự năm 2015. Bảo lĩnh là giải pháp ngăn chặn thay thế tạm giam và phải tùy vào tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của hành vi và nhân thân bị can thì sẽ được xem xét cho được bảo lĩnh. Người bảo lĩnh cho bạn nam là người thân thích của bạn này và ít nhất phải là 2 người. Những người này phải đảm bảo những điều kiện sau: đủ 18 tuổi trở lên, nhân thân tốt, nghiêm trang chấp hành pháp luật, với thu nhập ổn định và với điều kiện quản lý được bạn nam này và phải lập giấy đoan với xác nhận của chính quyền địa phương nơi họ đang trú ngụ thì bạn nam sẽ ko bị tạm giam.

Leave a Reply