Bên cho vay (Lender) là ai? Đặc điểm

Bên cho vay ( tiếng Anh : Lender ) là một cá thể, một tổ chức triển khai công chúng hoặc tư nhân, hoặc một tổ chức triển khai kinh tế tài chính phân phối tiền cho người khác với mong ước rằng những khoản tiền sẽ được hoàn trả .Bên cho vay (Lender) là ai? Đặc điểm - Ảnh 1.Ảnh minh họa. Nguồn : Prime Property Agency .

Bên cho vay

Khái niệm

Bên cho vay trong tiếng Anh là Lender.

Bên cho vay là một tư nhân, một tổ chức công chúng hoặc tư nhân, hoặc một tổ chức tín dụng sản xuất tiền cho người khác với mong muốn rằng những khoản tiền sẽ được hoàn trả. Khoản hoàn trả bao gồm lãi suất hoặc lệ phí. Bên vay sở hữu thể hoàn trả định kì (như trả tiền hàng tháng) hoặc trả tiền tất cả một lần.

Đặc điểm của Bên cho vay

Bên cho vay hoàn toàn sở hữu thể phân phối vốn vì nhiều lí do, ví dụ như những khoản thế chấp nhà băng, vay tậu xe tương đối hoặc cho vay doanh nghiệp nhỏ. Những lao lý của khoản vay xác lập nhu yếu của khoản vay, thời hạn vay và hậu quả của việc giao dịch trả tiền ko đúng hạn. Một trong những khoản vay to nhất mà người tiêu sử dụng thường vay là thế chấp nhà băng nhà. Việc cung ứng đủ điều kiện kèm theo của một khoản vay hay ko nhờ vào phần nhiều vào lịch sử dân tộc tín dụng trả tiền của người vay. Bên cho vay rà soát báo cáo giải trình tín dụng trả tiền của người vay, trong đó nêu chi tiết cụ thể tên của những người cho vay, những loại gia hạn tín dụng trả tiền, loại tín dụng trả tiền nào được gia hạn, lịch sử vẻ vang trả nợ của người vay, … Thống kê giúp bên cho vay xác định liệu người vay sở hữu năng lực quản lí những khoản trả tiền giao dịch dựa trên việc làm và thu nhập hiện tại hay ko.

Tại nhiều quốc gia, bên cho vay cũng sở hữu thể sử dụng điểm số của Fair Isaac Corporation (FICO) trong báo cáo tín dụng của người vay để xác định uy tín tín dụng và giúp đưa ra quyết định cho vay.

Lúc đăng kí một khoản vay sở hữu bảo vệ, ví dụ như khoản vay tự động hóa hoặc hạn mức tín dụng trả tiền vốn chủ sở hữu, người vay sử dụng gia tài làm thế chấp nhà băng. Bên cho vay sẽ thẩm định và giám định trị giá của gia tài bảo vệ, và khoản vay dược bảo vệ bởi gia tài bảo vệ sẽ được trừ đi khỏi trị giá đó. Phần còn lại sẽ tác động tác động tới quyết định hành động cho vay. Bên cho vay nhìn nhận vốn khả dụng của người vay. Vốn ở đây gồm sở hữu tiền tiết kiệm giá thành, góp vốn đầu tư và những gia tài khác hoàn toàn sở hữu thể được sử dụng để trả nợ nếu thu nhập hộ mái ấm gia đình ko đủ. Điều này rất hữu dụng trong trường hợp người vay nghỉ việc làm hoặc phải đương đầu với những thử thách kinh tế tài chính khác .

Bên cho vay sở hữu thể hỏi người vay dự kiến làm gì với khoản vay, chẳng hạn như sử dụng nó để tậu một chiếc xe hoặc tài sản khác. Những yếu tố khác cũng sở hữu thể được xem xét, ví dụ như điều kiện môi trường hoặc kinh tế.

Ví dụ về bên cho vay

Những nhà băng nhà nước, tổ chức triển khai tiết kiệm giá thành và cho vay, và những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền hoàn toàn sở hữu thể cung ứng những chương trình Quản trị doanh nghiệp nhỏ ( SBA ) và phải tuân thủ những nguyên tắc cho vay của SBA. Những tổ chức triển khai tư nhân, nhà góp vốn đầu tư thiên thần và nhà góp vốn đầu tư mạo hiểm cho vay tiền dựa trên tiêu chuẩn riêng của họ. Những người cho vay này cũng sẽ xem xét thực chất của doanh nghiệp, tính cách của chủ doanh nghiệp và doanh thu và tăng trưởng hàng năm dự kiến của doanh nghiệp. Những chủ doanh nghiệp nhỏ chứng tỏ năng lực trả nợ của họ bằng cách cung ứng cho bên cho vay cả bảng cân đối chi tiết cụ thể gia tài, nợ phải trả và trị giá ròng rã của doanh nghiệp và cá thể. Mặc dù chủ doanh nghiệp hoàn toàn sở hữu thể đề xuất kiến nghị một kế hoạch trả nợ, nhưng bên cho vay vẫn là bên sở hữu lời nói sau cuối về những pháp luật.

(Theo Investopedia)

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính