Mẫu Biên bản bàn giao tài sản kèm hướng dẫn chi tiết

Đây là một trong những sách vở quan yếu liên tục được sử dụng trong đời sống. Sau đây, LuatVietnam xin ra mắt mẫu biên bản bàn giao tài sản kèm hướng dẫn cụ thể nhất .

Mục đích của việc lập biên bản bàn giao tài sản

Biên bản bàn giao tài sản là biên bản bộc lộ sự chuyển giao tài sản giữa cá thể, doanh nghiệp, tổ chức triển khai này cho cá thể, doanh nghiệp, tổ chức triển khai khác. Thông qua đó, hai bên thống kê tài sản, dụng cụ, dụng cụ giúp trật tự bàn giao tài sản diễn ra nhanh gọn, thuận tiện hơn .
Sau lúc bàn giao hoàn thành, người nhận bàn giao sẽ liên tục chịu nghĩa vụ và trách nhiệm dữ gìn và bảo vệ hoặc sử dụng tiếp tài sản theo lao lý .

Thông thường, biên bản bàn giao tài sản được sử dụng nhằm xác nhận việc bàn giao tài sản lúc:

– Hoàn thành thiết kế xây dựng, shopping … tài sản ;
– Được người khác Tặng Kèm, biếu, viện trợ, nhận góp vốn, thuê … và đưa vào sử dụng, dữ gìn và bảo vệ tại đơn vị chức năng khác .

Tương tự, việc bàn giao tài sản và việc lập thành biên bản sở hữu ý nghĩa như chứng cứ lúc sở hữu tranh chấp (nếu sở hữu). Qua đó, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho những bên.
 

Những lưu ý lúc lập biên bản bàn giao tài sản

Bởi ý nghĩa quan yếu của biên bản bàn giao tài sản nên cần phải quan tâm những điều sau :
– Nêu rõ thời hạn, khu vực thực thi bàn giao và lập biên bản ;
– Cung ứng vừa đủ thông tin cá thể, thông tin liên lạc giữa bên giao và bên nhận ;
– Ghi khá đầy đủ, rõ ràng, dễ hiểu nhất những thông tin quan yếu của tài sản : Tên gọi, số lượng, thông số kỹ thuật nhận dạng, thực trạng trong thực tiễn, trị giá của tài sản …
– Nêu đơn cử điều kiện kèm theo cũng như nghĩa vụ và trách nhiệm và cam kết so với tài sản sau lúc bàn giao …
– Chữ ký của cả hai bên ( nếu thiết yếu hoàn toàn sở hữu thể sở hữu cả chữ ký của người làm chứng ) .

mau bien ban ban giao tai san

Mẫu biên bản bàn giao tài sản chi tiết (Ảnh minh họa)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN BÀN GIAO TÀI SẢN

Hôm nay, ngày … / ….. / ….., tại ……………………………………………………………..
Chúng tôi gồm :

I. Bên giao:

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chức danh : … … … … … … … … … … … … .. Phòng ban : … … … … … … … … … …

II. Bên nhận:

Ông / Bà : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Chức danh : … … … … … … … … … … … … .. Phòng ban : … … … … … … … … … …

III. Nội dung bàn giao

Vì nguyên do … … … … … … … nên bên … … … …. đã thực thi bàn giao tài sản cho bên … … … … … … tại : … … … … … … … … … … … … … … … … theo bảng thống kê cụ thể sau :

STT

Tên tài sản

Đơn vị

Số lượng

Tình trạng

Thành tiền

Chữ ký nhận

             
             

Bên giao cam kết rằng hàng loạt tài sản đã được bàn giao ko thiếu, đúng số lượng, chất lượng. Kể từ ngày … … … … … … … số tài sản trên sẽ do bên … … … … … … … … …. chịu nghĩa vụ và trách nhiệm quản trị .
Biên bản được lập thành 03 bản, mỗi bên giữ một bản. / .

       Bên giao                                   Bên nhận                                Bên làm chứng

( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, ghi rõ họ tên ) ( Ký, ghi rõ họ tên )

>> Mẫu Biên bản giao nhận tài liệu, chứng cứ cập nhật 

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính