Mẫu giấy vay tiền cá nhân viết tay ngắn gọn 2022

Ko cho bạn vay tiền thì mất bạn, mà cho bạn vay tiền thì mất cả bạn lẫn tiền ! Để tránh điều này thì lúc cho vay, mượn tiền nên soạn thảo giấy vay tiền. Một số mẫu giấy vay, mượn tiền rườm ra ko thiết yếu, tuy nhiên với mẫu giấy vay tiền này AZLAW đã phong cách thiết kế tương thích sử dụng cho những tư nhân mang nhu yếu vay, mượn tiền. Việc sử dụng giấy vay tiền trọn vẹn hợp pháp và hoàn toàn mang thể làm địa thế căn cứ trong trường hợp mang tranh chấp xảy ra tương quan tới yếu tố vay tiền
Mẫu giấy cho vay, mượn tiềnMẫu giấy cho vay tiền viết tay

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———o0o———

GIẤY
VAY TIỀN

Hôm nay, ngày …. tháng …. năm ….., chúng tôi gồm
BÊN CHO VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên A)
Họ và tên:             Nam nữ
Ngày sinh:
CMND/CCCD số:          Ngày cấp              Nơi cấp
Nơi đăng ký thường trú:
Chỗ ở hiện tại

BÊN VAY: (Sau đây gọi tắt là Bên B):
Họ và tên:             Nam nữ
Ngày sinh:
CMND/CCCD số:          Ngày cấp              Nơi cấp
Nơi đăng ký thường trú:
Chỗ ở hiện tại

Sau lúc thỏa thuận, hai bên cùng nhau ký Giấy vay tiền với những điều khoản sau:
Điều 1: Số tiền cho vay
Bên A đồng ý cho bên B vay và Bên B đồng ý vay của Bên A số tiền: ……………… VNĐ (Bằng chữ: ……………..)
Điều 2: Thời hạn và phương thức cho vay
– Thời hạn cho vay là …………. (……)……… kể từ ngày thỏa thuận này.
– Ngay sau lúc ký Giấy vay tiền này, Bên A sẽ giao toàn bộ số tiền ………. cho Bên B
– Bên A thông tin cho Bên B trước một tháng lúc cần Bên B trả tiền số tiền đã vay nêu trên.
Điều 3: Lãi suất cho vay và phương thức trả nợ
– Lãi suất được hai bên thỏa thuận là ….% tính từ ngày nhận tiền vay.
– Lúc tới hạn trả nợ, bên B ko trả cho bên A số tiền vay nêu trên thì khoản vay sẽ được tính lãi suất là …………
– Thời hạn trả tiền nợ ko quá ….. ngày nếu ko mang sự thỏa thuận khác của hai bên.
– Bên B sẽ hoàn trả số tiền đã vay cho Bên A lúc thời hạn vay đã hết. Tiền vay sẽ được Bên B trả tiền trực tiếp cho bên A hoặc thông qua hình thức chuyển khoản vào tài khoản nhà băng do Bên A chỉ định.
Điều 4: Mục đích vay
Mục đích vay số tiền nêu trên là để Bên B sử dụng vào mục đích ……….
Điều 5: Phương thức khắc phục tranh chấp
Nếu phát sinh tranh chấp trong quá trình thực hiện Giấy vay tiền này, những bên cùng nhau thương lượng khắc phục trên nguyên tắc tôn trọng quyền lợi của nhau; Trong trường hợp ko khắc phục được, thì một trong hai bên mang quyền khởi kiện để yêu cầu toà án mang thẩm quyền khắc phục theo quy định của pháp luật.
Điều 6. Cam kết của những bên
– Những bên tự chịu trách nhiệm trước pháp luật về việc giao và nhận tài sản vay;
– Bên A đoan số tiền cho vay trên là tài sản hợp pháp và thuộc quyền sở hữu của bên A;
– Việc vay và cho vay số tiền nêu trên là hoàn toàn tự nguyện, ko bị lừa dối, ko bị ép buộc, ko nhằm trốn tránh bất kỳ nghĩa vụ nào của bên A;
– Bên B cam kết sử dụng tiền vay vào đúng mục đích đã nêu ở trên;
– Bên B cam kết trả tiền (tiền gốc và tiền lãi) đúng hạn, chỉ được ra hạn lúc mang sự chấp thuận của bên A bằng văn bản (nếu mang sau này); Trường hợp chậm trả thì bên B chấp nhận chịu mọi khoản lãi phạt, lãi quá hạn…theo quy định pháp luật (nếu mang);
– Những bên cam kết thực hiện đúng theo Giấy vay tiền này. Nếu bên nào vi phạm thì bên đó sẽ chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật;
Điều 7: Điều khoản cuối cùng
– Hai bên xác nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc ký Giấy vay tiền này.
– Mọi sửa đổi, bổ sung Giấy vay tiền chỉ mang trị giá pháp lý lúc được những bên thoả thuận và xác lập bằng văn bản.
– Hai bên đã tự đọc lại Giấy vay tiền, đã hiểu và đồng ý tất cả những điều khoản ghi trong Giấy vay tiền và ký tên, lăn tay vào Giấy vay tiền này.
– Hợp đồng này mang hiệu lực kể từ ngày những bên cùng ký, được lập thành … (…) bản mang trị giá pháp lý như nhau, ủy quyền mỗi bên …(…) bản để thực hiện. 

BÊN CHO VAY
(Ký, ghi rõ họ tên)
BÊN VAY
(Ký, ghi rõ họ tên)

Giấy cho vay tiền mang cần công chứng ?

Cho vay tiền tư nhân là một trong những trả tiền giao dịch dân sự diễn ra hàng ngày, hàng giờ tại khắp mọi nơi trên cả nước. Thông thường giấy cho vay tiền thường được viết tay giữa người vay và người cho vay. Tuy nhiên về hiệu lực thực thi hiện hành của giấy cho vay tiền như thế nào ? Giấy cho vay tiền ko công chứng mang trị giá hay ko ? Những yếu tố này còn nhiều người còn chưa rõ. Hợp đồng được pháp luật tại Bộ luật dân sự năm ngoái :

Điều 385. Khái niệm hợp đồng
Hợp đồng là sự thỏa thuận giữa những bên về việc xác lập, thay đổi hoặc kết thúc quyền, nghĩa vụ dân sự.
Điều 400. Thời khắc giao ước hợp đồng
1. Hợp đồng được giao ước vào thời khắc bên đề nghị nhận được chấp nhận giao ước.
2. Trường hợp những bên mang thỏa thuận yên lặng là sự trả lời chấp nhận giao ước hợp đồng trong một thời hạn thì thời khắc giao ước hợp đồng là thời khắc cuối cùng của thời hạn đó.
3. Thời khắc giao ước hợp đồng bằng lời nói là thời khắc những bên đã thỏa thuận về nội dung của hợp đồng.
4. Thời khắc giao ước hợp đồng bằng văn bản là thời khắc bên sau rốt ký vào văn bản hay bằng hình thức chấp nhận khác được thể hiện trên văn bản.
Trường hợp hợp đồng giao ước bằng lời nói và sau đó được xác lập bằng văn bản thì thời khắc giao ước hợp đồng được xác định theo khoản 3 Điều này.

Tương tự, pháp lý ko lao lý đơn cử về hình thức giao ước hợp đồng, và việc giao ước hợp đồng bằng lời nói được gật đầu theo pháp luật tại khoản 3 điều 400 Bộ luật dân sự năm ngoái. Theo pháp luật của Bộ luật dân sự năm ngoái thì hợp đồng vay gia tài ko buộc phải phải lập văn bản, cũng ko buộc phải phải mang công chứng, xác nhận hợp đồng. Điều 105 Bộ luật Dân sự năm năm ngoái :

Điều 105. Tài sản
1. Tài sản là vật, tiền, giấy tờ mang giá và quyền tài sản.
2. Tài sản bao gồm bất động sản và động sản. Bất động sản và động sản mang thể là tài sản hiện mang và tài sản hình thành trong tương lai.

Đối với những hợp đồng vay gia tài mà bên cho vay là những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền thì thực thi theo Luật những tổ chức triển khai tín dụng trả tiền 2010 và những văn bản hướng dẫn thi hành. Đối với những hợp đồng vay gia tài mà bên cho vay là những tổ chức triển khai, tư nhân khác thì được kiểm soát và điều chỉnh bởi những pháp luật của Bộ luật Dân sự năm ngoái. Điều 400 Bộ luật dân sự năm ngoái pháp luật về hình thức của hợp đồng dân sự như đã nêu ở trên. Điều 463 Bộ luật dân sự năm ngoái pháp luật về hợp đồng vay tải sản :

Điều 463. Hợp đồng vay tài sản
Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa những bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; lúc tới hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu mang thỏa thuận hoặc pháp luật mang quy định.

Căn cứ những quy định của Bộ luật dân sự 2015 nêu trên, hợp đồng vay tài sản của những tổ chức, tư nhân khác ko phải là tổ chức tín dụng thì ko cần phải công chứng, chứng thực, chỉ cần giao ước bằng văn bản hai bên ký hoặc bằng hành vi là mang hiệu lực pháp luật và buộc phải những bên phải chấp hành. Nếu một bên vi phạm thì bên kia mang quyền khởi kiện tới tòa án để được xem xét khắc phục theo thủ tục tố tụng dân sự.

Việc công chứng sách vở vay tiền mang công dụng gì ?

Trên trong thực tiễn ko cần công chứng sách vở này đã hợp pháp. Tuy vậy việc công chứng ko hẳn là ko mang tính năng. Nếu trong trường hợp xảy ra tranh chấp với sách vở viết tay nếu bên vay tiền phủ nhận về chữ ký thì bên cho vay mang nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ chữ ký trong sách vở là của bên vay. Thỉnh thoảng việc chứng tỏ rất mất thời hạn và công sức của con người. Việc công chứng giấy cho vay mang tính năng để bên cho vay giảm nghĩa vụ và trách nhiệm chứng tỏ vì theo Luật tố tụng dân sự về chứng minh chứng cứ thì sau lúc công chứng việc chứng tỏ sẽ được đẩy cho bên vay giảm tải rất nhiều thủ tục

Xem thêm những nội dung sau:
– Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự
– Tính lãi suất chậm trả nợ

Những chú ý quan tâm lúc cho người khác vay tiền

Vay tiền là trả tiền giao dịch dân sự Open khá nhiều lúc bấy giờ, việc cho vay tiền thực sự ko hiếm, đây cũng là một trong những trả tiền giao dịch mang nhiều rủi ro đáng tiếc dẫn tới tình cảm vỡ lẽ, mái ấm gia đình xô xát … nếu trong thứ tự cho vay ko mang một số ít chú ý quan tâm nhất định. Việc trả tiền giao dịch cho vay tiền được là trả tiền giao dịch theo bộ luật dân sự năm ngoái. Tại điều 463 Bộ luật dân sự năm ngoái pháp luật :

Điều 463. Hợp đồng vay tài sản
Hợp đồng vay tài sản là sự thỏa thuận giữa những bên, theo đó bên cho vay giao tài sản cho bên vay; lúc tới hạn trả, bên vay phải hoàn trả cho bên cho vay tài sản cùng loại theo đúng số lượng, chất lượng và chỉ phải trả lãi nếu mang thỏa thuận hoặc pháp luật mang quy định.

Trong thực tiễn, việc cho vay ít lúc được lập thành văn bản, hầu hết dựa trên sự tin yêu, quen biết lẫn nhau ( trừ trường hợp vay của những tổ chức triển khai kinh tế tài chính, tín dụng trả tiền ) do vậy nếu bên vay ko muốn trả hoặc vì nguyên do nào đó để ko trả nợ thì khó lòng hoàn toàn mang thể đòi lại được số tiền vay theo đúng lao lý. Do vậy, lúc triển khai cho vay tiền cần quan tâm 1 số ít nội dung sau :

Làm giấy vay tiền hoặc hợp đồng vay tiền

Tiền là gia tài quan yếu của con người, đều do kiếm mằng mồ hôi, nước mắt, do vậy việc cho vay tiền cần thận trọng lập thành văn bản là giấy vay tiền hoặc hợp đồng vay tiền rõ ràng. Trên văn bản phải bộc lộ ko thiếu những thông tin của bên vay và bên cho vay, mức lãi suất vay cho vay, thời hạn vay tiền, khu vực cho vay và trả tiền … Giấy vay tiền hoặc hợp đồng vay tiền phải mang rất đầy đủ chữ ký của những bên. Lúc làm giấy vay tiền cần thêm bản sao y chứng tỏ nhân dân / căn cước công dân của bên đi vay .
Văn bản cho vay tiền chỉ hợp thức và được pháp lý xác nhận lúc những bên đều mang năng lượng dân sự và tự nguyện trong trả tiền giao dịch vay tiền. Lãi suất cho vay theo lao lý của bộ luật dân sự năm ngoái nhỏ hơn 20 % / năm

Công chứng, xác nhận hợp đồng cho vay tiền

Hợp đồng vay tiền vẫn mang trị giá pháp lý lúc ko công chứng, chứng thực. Tuy nhiên, nếu xảy ra tranh chấp, trong trường hợp bên vay tiền từ chối nội dung hợp đồng thì bên cho vay sẽ phải chứng minh (giám định chữ ký…). Việc chứng minh mất nhiều thời kì và công sức, do vậy để tránh nghĩa vụ chứng mình thì mang hợp đồng được công chứng, chứng thực sẽ đẩy nghĩa vụ chứng minh sang bên cho vay.

Tìm hiểu về thủ tục khởi kiện, án phí khởi kiện

Lúc mang văn bản cho vay tiền là đã mang cơ sở vật chất để triển khai khởi kiện tại TANDTC nếu trường hợp xấu nhất xảy ra lúc bên vay cố ý ko trả nợ. Lúc triển khai khởi kiện, nguyên đơn phải phân phối rất đầy đủ tài liệu chứng tỏ cho nhu yếu của mình như hợp đồng vay, bản sao chứng tỏ nhân dân, căn cước công dân của người khởi kiện và bị kiện. Việc khởi kiện triển khai tại Tòa án nhân dân cấp Q., quận nơi bị đơn ( người đi vay ) trú ngụ. Thời hiệu khởi kiện đòi nợ là 03 năm ( Điều 429 Bộ luật Dân sự năm ngoái ), nếu hết thời hạn này người khởi kiện sẽ ko mang quyền khởi kiện .
Xem thêm : Thủ tục khởi kiện đòi tiền cho vay

Hiểu rõ về rủi ro đáng tiếc cao nhất lúc cho vay tiền

Về mặt trong thực tiễn, đôi lúc đã làm tổng thể những thủ tục pháp lý thiết yếu nhưng người đi vay vẫn ko trả tiền vì nguyên do ko mang gia tài để trả thì đây là trường hợp xấu nhất mà người cho vay tiền sẽ gặp phải. Do sau lúc thắng kiện sẽ phải làm thủ tục thi hành án, tuy nhiên do đối tượng người sử dụng bị thi hành án là người đi vay ko mang gia tài nên “ bản án ” của tòa cũng sắp như một tờ giấy vô trị giá. Chỉ lúc nào người đi vay mang gia tài thì mới hoàn toàn mang thể thi hành án được. Lúc này người cho vay vừa mất tiền vay, mất tiền án phí theo % số tiền cho vay, mất thời hạn khởi kiện …. Do đó, trước lúc cho vay tiền thì nên tìm đối tượng người sử dụng tin cậy để gửi gắm số tiền mà mình đã tích góp được. Nếu mang vướng mắc hoàn toàn mang thể liên hệ trạng sư để tương hỗ trước lúc bạn mang dự trù cho vay tiền

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính