Tải mẫu biên bản định giá tài sản

Tải mẫu biên bản định giá tài sản

quangcao post1 2

Tải mẫu biên bản định giá tài sản : hướng dẫn sử dụng ( 1 ) Ghi khu vực nơi triển khai định giá tài sản. ( 2 ) Ghi loại tranh chấp của vấn đề …

TẢI MẪU BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

      Biên bản định giá tài sản là loại văn bản sử dụng để ghi nhận sự việc đánh giá, xác định giá trị của một tài sản nhất định. Thông thường mẫu biên bản này được lập bởi hội đồng định giá tài sản. Hiện nay việc định giá tài sản trong tố tụng dân sự được quy định tại  Mẫu số 10-DS (Ban hành kèm theo Quyết nghị số 01/2017/NQ-HĐTP ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Hội đồng Thẩm phán Toà án nhân dân vô thượng). Nội dung mẫu biên bản định giá tài sản được thể hiện như sau.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                     BIÊN BẢN ĐỊNH GIÁ TÀI SẢN

 

Hồi … … giờ … … .. phút, ngày … … … .. tháng … … … năm … …, tại ( 1 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
Hội đồng định giá theo Quyết định định giá tài sản và xây dựng Hội đồng
định giá tài sản số … .. ngày … …. tháng … …. năm … … của Tòa án nhân dân … … …. ,
gồm với :
1 ) Ông ( Bà ) … … … … … … … … … … … … … chức vụ … … … … … … … … … … … … …
công việc làm việc tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. là quản trị Hội đồng .
2 ) Ông ( Bà ) … … … … … … … … … … … … .. chức vụ … … … … … … … … … … … … … .
công việc làm việc tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. là thành viên Hội đồng .
3 ) Ông ( Bà ) … … … … … … … … … … … … .. chức vụ … … … … … … … … … … … … … …
công việc làm việc tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. là thành viên Hội đồng .
4 ) Ông ( Bà ) … … … … … … … … … … … … …. chức vụ … … … … … … … … … … … … …
công việc làm việc tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .. là thành viên Hội đồng .
5 ) Ông ( Bà ) … … … … … … … … … … … … … .. chức vụ … … … … … … … … … … … … ..
công việc làm việc tại … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. là thành viên Hội đồng .
Tiến hành định giá tài sản với tương quan trong vấn đề về ( 2 ) … … … … … … … .
giữa :
Nguyên đơn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ( xuất hiện )
Bị đơn : … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …. ( xuất hiện )
Người với quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan : … … … … … … … … … … .. ( xuất hiện )
Chứng kiến việc định giá : Đại diện Ủy ban nhân dân … … … … … … … … … … ông ( bà ) … … … … … … … … … … … … … … .. chức vụ … … … … … … … … … … … …. ( nếu với )
Thư ký ghi biên bản : Ông ( bà ) … … … … … … … … … … .. – Thư ký Tòa án … … ..
Tài sản định giá : ( 3 ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Ý kiến của những thành viên của Hội đồng định giá tài sản : ( 4 ) … … … … … … ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Ý kiến của những đương sự trong vấn đề dân sự : ( 5 ) … … … … … … … … … … … …
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Kết quả biểu quyết của Hội đồng định giá tài sản về trị giá của tài sản : ..
… … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … .
Những chú ý quan tâm khác ( nếu với ) … … … … … … … … … … … … … … … … … … …
Việc định giá tài sản kết thúc vào hồi … … .. giờ … …. phút cùng ngày .
Biên bản định giá đã được đọc lại cho tổng thể những người xuất hiện cùng nghe .

  THƯ KÝ GHI BIÊN BẢN

( Ký tên, ghi rõ họ tên )

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

( Ký tên, ghi rõ họ tên )

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG ĐỊNH GIÁ

( Ký tên, ghi rõ họ tên )

ĐƯƠNG SỰ

( Ký tên, ghi rõ họ tên hoặc lăn tay )

NGƯỜI CHỨNG KIẾN

( Ký tên, ghi rõ họ tên )

 biên bản định giá tài sản

      Hướng dẫn sử dụng mẫu biên bản định giá tài sản:

( 1 ) Ghi khu vực nơi triển khai định giá tài sản .
( 2 ) Ghi loại tranh chấp của vấn đề với tài sản triển khai định giá ( ví dụ : tranh chấp quyền sử dụng đất ) .
( 3 ) Ghi theo thứ tự từng loại, từng phần tài sản được định giá, trị giá của tài sản được định giá, ghi rõ tài sản còn mới hay đã qua sử dụng, thời kì và khu vực cần định giá, những đặc thù khác của tài sản với tác động tác động tới trị giá của tài sản .
( 4 ) Ghi rõ những ý kiến khác nhau về trị giá của từng loại, từng phần tài sản được định giá .
( 5 ) Ghi rõ ý kiến của từng đương sự .

>>>Tải mẫu biên bản định giá tài sản

      Liên kết tham khảo:

Nhà cung cấp tương trợ khách hàng về biên bản định giá tài sản

Tư vấn qua điện thoại: Đây là hình thức tư vấn được nhiều khách hàng sử dụng nhất, vì bạn với thể đặt thêm những nghi vấn về biên bản định giá tài sản hoặc những vấn đề khác liên quan mà bạn còn chưa rõ. Chỉ sau một vài nghi vấn của Luật Sư, vấn đề của bạn sẽ được khắc phục; bạn với thể gọi cho Luật Toàn Quốc vào bất cư thời kì nào chúng tôi luôn sẵn sàng tư vấn cho bạn.

Tư vấn qua Email: Bạn với thể gửi Email nghi vấn về liên hệ: manhongit.dhp@gmail.com chúng tôi sẽ biên tập và trả lời qua Email cho bạn. Tuy nhiên việc trả lời qua Email sẽ mất nhiều thời kì và ko thể diễn tả được hết ý của nghi vấn vì vậy bạn nên gọi cho Luật Toàn Quốc để được tư vấn tốt nhất.

Luật toàn nước xin thành tâm cảm ơn .

5
/
5
(
2

bình chọn

)

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính