Phí, lệ phí, biểu phí công chứng mới nhất đang áp dụng 2022

Công chứng hết bao nhiêu tiền ? Phí, lệ phí, biểu phí công chứng mới nhất ? Tổng hợp toàn bộ mức phí công chứng đang vận dụng ? Trách nhiệm nộp phí công chứng của cá thể, tổ chức triển khai nhu yếu công chứng ?

Hiện nay, pháp lý lao lý 1 số ít hợp đồng, trả tiền giao dịch, bản dịch yêu cầu phải được công chứng theo đúng thủ tục để bảo vệ trị giá pháp lý lúc trả tiền giao dịch. Ngoài ra, sở hữu những hợp đồng, trả tiền giao dịch ko yêu cầu nhưng cũng hoàn toàn sở hữu thể được công chứng theo nhu yếu của những bên. Vậy, so với những trường hợp sở hữu công chứng này thì mức phí công chứng được vận dụng như thế nào ?

1. Quy định của pháp luật về công chứng và trị giá pháp lý của văn bản công chứng:

Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức hành nghề công chứng chứng thực tính xác thực, hợp pháp của hợp đồng, giao dịch dân sự khác bằng văn bản (sau đây gọi là hợp đồng, giao dịch), tính chuẩn xác, hợp pháp, ko trái đạo đức xã hội của bản dịch giấy tờ, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng nước ngoài hoặc từ tiếng nước ngoài sang tiếng Việt (sau đây gọi là bản dịch) mà theo quy định của pháp luật phải công chứng hoặc tư nhân, tổ chức tự nguyện yêu cầu công chứng.

Theo lao lý tại Điều 5 Luật Công chứng năm năm trước, văn bản công chứng sở hữu trị giá pháp lý như sau : – Văn bản công chứng sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu của tổ chức triển khai hành nghề công chứng. – Hợp đồng, trả tiền giao dịch được công chứng sở hữu hiệu lực thực thi hiện hành thi hành so với những bên tương quan ; trong trường hợp bên sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm ko triển khai nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thì bên kia sở hữu quyền nhu yếu Tòa án xử lý theo lao lý của pháp lý, trừ trường hợp những bên tham gia hợp đồng, trả tiền giao dịch sở hữu thỏa thuận hợp tác khác. – Hợp đồng, trả tiền giao dịch được công chứng sở hữu trị giá chứng cứ ; những diễn biến, sự kiện trong hợp đồng, trả tiền giao dịch được công chứng ko phải chứng tỏ, trừ trường hợp bị Tòa án công bố là vô hiệu. – Bản dịch được công chứng sở hữu trị giá sử dụng như sách vở, văn bản được dịch.

2. Tư nhân, tổ chức nộp, thu phí, lệ phí công chứng:

Theo pháp luật tại Thông tư 257 / năm nay / TT-BTC, cá thể, tổ chức triển khai sở hữu nghĩa vụ và trách nhiệm nộp và thu phí, lệ phí công chứng được xác lập đơn cử như sau :

Thứ nhất, về người nộp phí, lệ phí:

– Tổ chức, cá thể lúc nhu yếu công chứng hợp đồng, trả tiền giao dịch, bản dịch, lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng phải nộp phí công chứng .

Xem thêm: Photo công chứng giấy tờ tuỳ thân ở đâu? Lệ phí chứng thực giấy tờ?

– Tổ chức, cá thể lúc nhu yếu xác nhận bản sao từ bản chính, xác nhận chữ ký trong sách vở, văn bản phải nộp phí xác nhận. – Tư nhân lúc nộp hồ sơ tham gia rà soát hiệu quả thực tập hành nghề công chứng để chỉ định công chứng viên hoặc cá thể lúc nộp hồ sơ chỉ định lại công chứng viên thì phải nộp phí thẩm định và giám định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề công chứng. – Tổ chức lúc nộp hồ sơ đề xuất cấp giấy ĐK hoạt động tiêu khiển Văn phòng công chứng phải nộp phí giám định và thẩm định điều kiện kèm theo hoạt động tiêu khiển Văn phòng công chứng. – Tư nhân lúc được cấp mới, cấp lại thẻ công chứng viên phải nộp lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

Thứ hai, về tổ chức thu phí, lệ phí được quy định như sau:

– Phòng Công chứng là tổ chức triển khai thu phí công chứng, phí xác nhận. – Văn phòng công chứng là tổ chức triển khai thu phí công chứng, phí xác nhận. – Cục Bổ trợ tư pháp ( Bộ Tư pháp ) là tổ chức triển khai thu phí giám định và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề công chứng .

Xem thêm: Chứng thực là gì? Phân biệt giữa chứng thực và công chứng?

– Sở Tư pháp những tỉnh, thành phường túc trực Trung ương ( sau đây gọi là Sở Tư pháp ) là tổ chức triển khai thu phí thẩm định và giám định điều kiện kèm theo hoạt động tiêu khiển Văn phòng công chứng và lệ phí cấp thẻ công chứng viên.

3. Quy định của pháp luật về mức thu phí, lệ phí công chứng:

Mức thu phí, lệ phí công chứng theo pháp luật tại Điều 4 Thông tư 257 / năm nay / TT-BTC ( Sửa đổi bổ trợ tại Thông tư 111 / 2017 / TT-BTC ) được vận dụng thống nhất so với Phòng Công chứng và Văn phòng công chứng. Trường hợp đơn vị chức năng thu phí là Văn phòng công chứng thì mức thu phí pháp luật đã gồm sở hữu thuế trị giá ngày càng tăng theo lao lý của Luật thuế trị giá ngày càng tăng và những văn bản hướng dẫn thi hành. Mức thu phí, lệ phí công chức được xác lập đơn cử như sau :

3.1. Mức thu phí công chứng hợp đồng, giao dịch được xác định theo trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch

Thứ nhất, mức thu phí đối với việc công chứng những hợp đồng, giao dịch sau đây được tính như sau:

– Công chứng hợp đồng chuyển nhượng ủy quyền, khuyến mãi ngay, cho, chia, tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất : Tính trên trị giá quyền sử dụng đất.

– Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất sở hữu tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, dự án xây dựng trên đất: Tính trên tổng trị giá quyền sử dụng đất và trị giá tài sản gắn liền với đất, trị giá nhà ở, dự án xây dựng trên đất.

– Công chứng hợp đồng tìm và bán, khuyến mãi cho gia tài khác, góp vốn bằng gia tài khác : Tính trên trị giá gia tài .

Xem thêm: Công chứng là gì? Thực hiện ở đâu và vì sao phải công chứng?

– Công chứng văn bản thoả thuận phân loại di sản, văn bản khai nhận di sản : Tính trên trị giá di sản. – Công chứng hợp đồng vay tiền : Tính trên trị giá khoản vay. – Công chứng hợp đồng thế chấp gia tài, cầm đồ gia tài : Tính trên trị giá gia tài ; trường hợp trong hợp đồng thế chấp gia tài, cầm đồ gia tài sở hữu ghi trị giá khoản vay thì tính trên trị giá khoản vay. – Công chứng hợp đồng kinh tế tài chính, thương nghiệp, góp vốn đầu tư, kinh doanh thương nghiệp : Tính trên trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch. Mức thu so với trường hợp thu phí, lệ phí theo trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch được xác lập như sau : – Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch dưới 50 triệu đồng : Mức thu là 50 nghìn / trường hợp – Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch từ 50 triệu đồng tới 100 triệu đồng : Mức thu là 100 nghìn / trường hợp – Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch từ trên 100 triệu đồng tới 01 tỷ đồng : Mức thu là 0,1 % trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch

Xem thêm: Trình tự thủ tục công chứng hợp đồng thuê nhà mới nhất năm 2022

– Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch từ trên 01 tỷ đồng tới 03 tỷ đồng : Mức thu là 1 triệu đồng + 0,06 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng – Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch từ trên 03 tỷ đồng tới 05 tỷ đồng : Mức thu là 2,2 triệu đồng + 0,05 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng – Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch từ trên 05 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng : Mức thu là 3,2 triệu đồng + 0,04 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng

– Trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch từ trên 10 tỷ đồng tới 100 tỷ đồng: Mức thu là 5,2 triệu đồng + 0,03% của phần trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng

– Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch từ trên 100 tỷ đồng : Mức thu là 32,2 triệu đồng + 0,02 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng ( mức thu tối đa là 70 triệu đồng / trường hợp )

Thứ hai, mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng thuê quyền sử dụng đất; thuê nhà ở; thuê, thuê lại tài sản:

– Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch ( tổng số tiền thuê ) dưới 50 triệu đồng : Mức thu là 40 nghìn / trường hợp – Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch từ 50 triệu đồng tới 100 triệu đồng : Mức thu là 80 nghìn / trường hợp

Xem thêm: Chứng chỉ kế toán viên công chứng là gì? Đặc điểm

– Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch từ trên 100 triệu đồng tới 01 tỷ đồng : Mức thu là 0,08 % trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch – Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch từ trên 01 tỷ đồng tới 03 tỷ đồng : Mức thu là 800 nghìn đồng + 0,06 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng – Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch từ trên 03 tỷ đồng tới 05 tỷ đồng : Mức thu là 02 triệu đồng + 0,05 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng – Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch từ trên 05 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng : Mức thu là 03 triệu đồng + 0,04 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng – Trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch từ trên 10 tỷ đồng : Mức thu là 05 triệu đồng + 0,03 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng ( mức thu tối đa là 8 triệu đồng / trường hợp )

Thứ ba, mức thu phí đối với việc công chứng hợp đồng tìm bán tài sản đấu giá (tính trên trị giá tài sản bán được) được tính như sau:

– Trị giá gia tài dưới 5 tỷ đồng : Mức thu là 90 nghìn / trường hợp – Trị giá gia tài từ 5 tỷ đồng tới dưới 20 tỷ đồng : Mức thu là 270 nghìn / trường hợp

Xem thêm: Trình tự thủ tục hủy bỏ hợp đồng tìm bán đã công chứng

– Trị giá gia tài từ trên 20 tỷ đồng : Mức thu là 450 nghìn / trường hợp

Thứ tư, đối với những hợp đồng, giao dịch về quyền sử dụng đất, tài sản sở hữu giá quy định của cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền thì trị giá quyền sử dụng đất, trị giá tài sản tính phí công chứng được xác định theo thoả thuận của những bên trong hợp đồng, giao dịch đó; trường hợp giá đất, giá tài sản do những bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền quy định ứng dụng tại thời khắc công chứng thì trị giá tính phí công chứng tính như sau:

Trị giá quyền sử dụng đất, trị giá gia tài tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng gia tài ghi trong hợp đồng, trả tiền giao dịch ( x ) Giá đất, giá gia tài do cơ quan nhà nước sở hữu thẩm quyền pháp luật.

3.2. Mức phí đối với việc công chứng hợp đồng, giao dịch ko theo trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch

– Công chứng hợp đồng quy đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp, mức thu là 40 nghìn đồng / trường hợp – Công chứng hợp đồng bảo lãnh mức thu là 100 nghìn đồng / trường hợp – Công chứng hợp đồng ủy quyền mức thu là 50 nghìn đồng / trường hợp – Công chứng giấy ủy quyền mức thu là 20 nghìn đồng / trường hợp – Công chứng việc sửa đổi, bổ trợ hợp đồng, trả tiền giao dịch mức thu là 40 nghìn đồng / trường hợp. Trường hợp sửa đổi, bổ trợ tăng trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch thì vận dụng mức thu tương ứng với phần tăng tại điểm a, b, c khoản 2 Điều 4 Thông tư 257 / năm nay / TT-BTC – Công chứng việc hủy bỏ hợp đồng, trả tiền giao dịch mức thu là 25 nghìn đồng / trường hợp – Công chứng di chúc mức thu là 50 nghìn đồng / trường hợp – Công chứng văn bản phủ nhận nhận di sản mức thu là 20 nghìn đồng / trường hợp – Những việc làm mướn chứng hợp đồng, trả tiền giao dịch khác mức thu là 40 nghìn đồng / trường hợp

3.3. Mức thu phí công chứng theo quy định

– Mức thu phí nhận lưu giữ di chúc là 100 nghìn đồng / trường hợp. – Mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng là 05 nghìn đồng / trang, từ trang thứ ba ( 3 ) trở lên thì mỗi trang thu 03 nghìn đồng nhưng tối đa ko quá 100 nghìn đồng / bản. – Phí công chứng bản dịch : 10 nghìn đồng / trang với bản dịch thứ nhất. Trường hợp người nhu yếu công chứng cần nhiều bản dịch thì từ bản dịch thứ 2 trở lên thu 05 nghìn đồng / trang so với trang thứ nhất, trang thứ 2 ; từ trang thứ 3 trở lên thu 03 nghìn đồng / trang nhưng mức thu tối đa ko quá 200 nghìn đồng / bản. – Phí xác nhận bản sao từ bản chính : 02 nghìn đồng / trang so với trang thứ nhất, trang thứ hai ; từ trang thứ ba trở lên thu 01 nghìn đồng / trang nhưng mức thu tối đa ko quá 200 nghìn đồng / bản. – Phí xác nhận chữ ký trong sách vở, văn bản : 10 nghìn đồng / trường hợp ( trường hợp hiểu là một hoặc nhiều chữ ký trong một sách vở, văn bản ).

Lưu ý: 

Phí thẩm định và giám định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề công chứng ; giám định và thẩm định điều kiện kèm theo hoạt động tiêu khiển Văn phòng công chứng và lệ phí cấp thẻ công chứng viên được xác lập như sau : – Lệ phí cấp mới, cấp lại Thẻ công chứng viên sở hữu mức thu là 100 nghìn đồng / trường hợp / hồ sơ – Phí giám định và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề trong nghành công chứng mức thu là 100 nghìn đồng / trường hợp / hồ sơ : + Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề công chứng so với trường hợp tham gia rà soát tác dụng thực tập hành nghề công chứng để chỉ định công chứng viên mức thu là 3,5 triệu đồng / trường hợp / hồ sơ

+ Thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện hành nghề công chứng đối với trường hợp đề nghị bổ nhiệm lại công chứng viên. mức thu là 500 nghìn đồng/trường hợp/hồ sơ

– Thẩm định điều kiện kèm theo hoạt động tiêu khiển Văn phòng công chứng : + Thẩm định để cấp mới Giấy ĐK hoạt động tiêu khiển Văn phòng công chứng mức thu là 01 triệu đồng / / trường hợp / hồ sơ + Thẩm định để cấp lại Giấy ĐK hoạt động tiêu khiển Văn phòng công chứng mức thu là 500 nghìn đồng / / trường hợp / hồ sơ

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính