Biểu phí công chứng mới nhất 2022 các lĩnh vực

Hiện nay, theo quy định của pháp luật mang một số những giao dịch, hợp đồng, bản dịch đề nghị phải được công chứng theo đúng thủ tục để đảm bảo tính pháp lý lúc thực hiện. Ngoài ra, những hợp đồng, giao dịch ko đề nghị phải công chứng nhưng vẫn mang thể được công chứng theo yêu cầu. Vậy phí công chứng được quy định ở văn bản nào? Biểu phí công chứng 2022 như thế nào?

Phí công chứng là gì?

Phí công chứng là khoản tiền mà cá thể, tổ chức triển khai nhu yếu công chứng phải trả cho phòng Công chứng, văn phòng Công chứng sau lúc đã hoàn thành xong thủ tục công chứng gồm mang phí công chứng hợp đồng, trả tiền giao dịch, phí lưu giữ, phí lưu giữ I chúc, phí cấp bản sao văn bản công chứng theo pháp luật của pháp lý hiện hành .
Căn cứ theo Khoản 1 Điều 2 Luật Công chứng năm năm trước : Công chứng là việc công chứng viên của một tổ chức triển khai hành nghề công chứng ghi nhận tính xác nhận, hợp pháp của hợp đồng, trả tiền giao dịch dân sự khác bằng văn bản ( sau đây gọi là hợp đồng, trả tiền giao dịch ), tính đúng mực, hợp pháp, ko trái đạo đức xã hội của bản dịch sách vở, văn bản từ tiếng Việt sang tiếng quốc tế hoặc từ tiếng quốc tế sang tiếng Việt ( sau đây gọi là bản dịch ) mà theo pháp luật của pháp lý phải công chứng hoặc cá thể, tổ chức triển khai tự nguyện nhu yếu công chứng .

Văn bản công chứng mang trị giá pháp lý như thế nào?

– Văn bản công chứng mang hiệu lực pháp lý kể từ ngày được công chứng viên ký và đóng dấu xác nhận của tổ chức hành nghề công chứng.

– Giao dịch, hợp đồng được công chứng mang hiệu lực hiện hành thi hành với những bên mang tương quan, trường hợp bên mang nghĩa vụ và trách nhiệm ko thực thi nghĩa vụ và trách nhiệm của mình thì bên kia trọn vẹn mang quyền nhu yếu Tòa án xử lý theo hợp đồng, trả tiền giao dịch nếu đã mang thỏa thuận hợp tác, nếu ko sẽ xử lý theo lao lý của pháp lý .
– Hợp đồng, trả tiền giao dịch được công chứng mang trị giá chứng cứ, những diễn biến, những sự kiện trong hợp đồng, trả tiền giao dịch được công chứng ko phải chứng tỏ ( trừ lúc tòa án nhân dân công bố là vô hiệu ) .
– Bản dịch được công chứng mang trị giá sử dụng như văn bản được dịch .
Tương tự, hiểu đơn thuần, việc công chứng những hợp đồng, trả tiền giao dịch hay những bản dịch sẽ làm tăng hiệu lực hiện hành pháp lý của văn bản đó, thuận tiện chứng tỏ được lúc mang những tranh chấp xảy ra .

Pháp luật quy định như thế nào về biểu phí công chứng 2022? Văn bản nào quy định về phí công chứng?

>> >> >> Tham khảo : Danh sách văn phòng công chứng tại TP. Hà Nội

bieu phi cong chung moi nhat 2021

Thông tư thu phí công chứng

Hiện nay, phí công chứng được lao lý theo Thông tư số 257 / năm nay / TT-BTC lao lý mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị, sử dụng phí công chứng ; phí xác nhận ; phí thẩm định và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề công chứng ; phí thẩm định và thẩm định điều kiện kèm theo hoạt động tiêu khiển văn phòng công chứng ; lệ phí cấp thẻ công chứng viên .
Thông tư này pháp luật mức thu, chính sách thu, nộp, quản trị, sử dụng phí công chứng ; phí xác nhận bản sao từ bản chính, xác nhận chữ ký trong sách vở, văn bản ; phí thẩm định và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề công chứng ; phí thẩm định và thẩm định điều kiện kèm theo hoạt động tiêu khiển Văn phòng công chứng ; lệ phí cấp thẻ công chứng viên. Ứng dụng với :
+ Tổ chức, cá thể nhu yếu công chứng hợp đồng, trả tiền giao dịch, bản dịch, nhu yếu lưu giữ di chúc, cấp bản sao văn bản công chứng ; nhu yếu xác nhận bản sao từ bản chính, xác nhận chữ ký trong sách vở, văn bản ; nhu yếu thẩm định và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề công chứng, thẩm định và thẩm định điều kiện kèm theo hoạt động tiêu khiển Văn phòng công chứng, cá thể được cấp thẻ công chứng .
+ Tổ chức thu phí công chứng ; phí xác nhận ; phí thẩm định và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề công chứng ; phí thẩm định và thẩm định điều kiện kèm theo hoạt động tiêu khiển Văn phòng công chứng ; lệ phí cấp thẻ công chứng viên ;
+ Tổ chức, cá thể khác mang tương quan tới việc thu, nộp, quản trị, sử dụng phí công chứng ; phí xác nhận ; phí thẩm định và thẩm định tiêu chuẩn, điều kiện kèm theo hành nghề công chứng ; phí thẩm định và thẩm định điều kiện kèm theo hoạt động tiêu khiển Văn phòng công chứng ; lệ phí cấp thẻ công chứng viên .
Ngoài ra, còn mang Thông tư 111 / 2017 / TT-BTC sửa đổi, bổ trợ 1 số ít điều của Thông tư 257 / năm nay / TT0BTC .

Lệ phí công chứng sao y bản chính

Về quy định đối với biểu phí công chứng 2022 về lệ phí công chứng sao y bản chính, Thông tư số 257/2016/TT-BTC quy định như sau:

– Khoản 5 Điều 4 Thông tư 257 / năm nay / TT-BTC lao lý : Mức thu phí cấp bản sao văn bản công chứng : 05 nghìn đồng / trang, từ trang thứ ba trở lên thì mỗi trang thu 03 nghìn đồng nhưng tối đa ko quá 100 nghìn đồng / bản .
– Khoản 7 Điều 4 Thông tư 257 / năm nay / TT-BTC lao lý : Phí xác nhận bản sao từ bản chính : 02 nghìn đồng / trang so với trang thứ nhất, trang thứ hai ; từ trang thứ ba trở lên thu 01 nghìn đồng / trang nhưng mức thu tối đa ko quá 200 nghìn đồng / bản .

Phí công chứng tìm bán nhà đất 2021

Phí công chứng hợp đồng tìm bán nhà đất là khoản tiền mà tư nhân, tổ chức phải nộp lúc yêu cầu công chứng hợp đồng tìm bán nhà đất. Biểu phí công chứng 2022 tại Thông tư 257/2016/TT-BTC quy định phí công chứng như sau:

Theo khoản 2 Điều 4 Thông tư 257 / năm nay / TT-BTC thì :

a2) Công chứng hợp đồng chuyển nhượng, tặng, cho, chia tách, nhập, đổi, góp vốn bằng quyền sử dụng đất mang tài sản gắn liền với đất bao gồm nhà ở, dự án xây dựng trên đất: Tính trên tổng trị giá quyền sử dụng đất và trị giá tài sản gắn liền với đất, trị giá nhà ở, dự án xây dựng trên đất.

[ … ] d ) Đối với những hợp đồng, trả tiền giao dịch về quyền sử dụng đất, gia tài mang giá lao lý của cơ quan nhà nước mang thẩm quyền thì trị giá quyền sử dụng đất, trị giá gia tài tính phí công chứng được xác lập theo thoả thuận của những bên trong hợp đồng, trả tiền giao dịch đó ; trường hợp giá đất, giá gia tài do những bên thoả thuận thấp hơn mức giá do cơ quan nhà nước mang thẩm quyền pháp luật vận dụng tại thời kì công chứng thì trị giá tính phí công chứng tính như sau :
Trị giá quyền sử dụng đất, trị giá gia tài tính phí công chứng = Diện tích đất, số lượng gia tài ghi trong hợp đồng, trả tiền giao dịch ( x ) Giá đất, giá gia tài do cơ quan nhà nước mang thẩm quyền pháp luật .

TT

Trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch

Mức thu

(đồng/trường hợp)

1 Dưới 50 triệu đồng 50 nghìn
2 Từ 50 triệu đồng tới 100 triệu đồng 100 nghìn
3 Từ trên 100 triệu đồng tới 01 tỷ đồng 0,1 % trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch
4 Từ trên 01 tỷ đồng tới 03 tỷ đồng 01 triệu đồng + 0,06 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 01 tỷ đồng
5 Từ trên 03 tỷ đồng tới 05 tỷ đồng 2,2 triệu đồng + 0,05 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 03 tỷ đồng
6 Từ trên 05 tỷ đồng tới 10 tỷ đồng 3,2 triệu đồng + 0,04 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 05 tỷ đồng
7 Từ trên 10 tỷ đồng tới 100 tỷ đồng 5,2 triệu đồng + 0,03 % của phần trị giá gia tài hoặc trị giá hợp đồng, trả tiền giao dịch vượt quá 10 tỷ đồng .
8 Trên 100 tỷ đồng

32,2 triệu đồng + 0,02% của phần trị giá tài sản hoặc trị giá hợp đồng, giao dịch vượt quá 100 tỷ đồng (mức thu tối đa là 70 triệu đồng/trường hợp).

Trên đây là nội dung bài viết biểu phí công chứng 2022, cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm theo dõi bài viết của chúng tôi.

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính