Bảng Biểu Phí-Phạt – FE CREDIT

Danh mục phí Khái niệm Khách hàng Thẻ xanh Thẻ vàng Tổng hạn mức Từ 2 – 60 triệu Từ 18 – 60 triệu I. Hạn mức khả dụng Hạn mức cà thẻ/ngày Tổng tiền được cà thẻ trong 1 ngày Tối đa 36 triệu Tối đa 50 triệu Hạn mức rút tiền mặt/ngày Tổng tiền được  trong 1 ngày Tối đa 24 triệu Tối đa 36 triệu Lưu ý: Tổng hạn mức rút tiền ở nước ngoài chỉ 30tr/ngày Hạn mức trả tiền trực tuyến/ngày Tổng tiền trả tiền trực tuyến trong 1 ngày Tối đa 15,000,000 Tối đa 20,000,000 Số lần (cà thẻ hoặc giao dịch trực tuyến)/ngày   15 lần 15 lần Số lần rút tiền/ngày 12 lần 18 lần II. Phí và lệ phí Phí đăng ký Phí phải trả để đăng ký sử dụng thẻ tín dụng Miễn phí Miễn phí Phí thường niên Phí phải trả trong thời kì sử dụng thẻ hằng năm 231,000 đồng (đã bao đã bao gồm VAT) 231,000 đồng (đã bao đã bao gồm VAT) Phí giao dịch tiền mặt nhanh/tiền mặt ưu việt Phí phải trả lúc Kh đăng kí nhận tiền mặt nhanh/tiền mặt ưu việt 0,22% trị giá giao dịch (đã bao đã bao gồm VAT) 0,22% trị giá giao dịch (đã bao đã bao gồm VAT) Phí xử lý giao dịch Phí phải trả lúc KH trả tiền dư nợ tại kênh thu hộ 13,200 VND/kỳ sao kê sở hữu phát sinh dư nợ (đã bao đã bao gồm VAT) 13,200 VND/kỳ sao kê sở hữu phát sinh dư nợ (đã bao đã bao gồm VAT) Phí thay thế thẻ Phí phải trả lúc KH yêu cầu cấp lại thẻ mới (do thẻ bị hỏng, mất…) 110,000 VND (đã bao gồm VAT) 110,000 VND (đã bao gồm VAT) Phí nuốt thẻ tại máy ATM Phí phải trả lúc KH gọi tới thông tin bị mất thẻ Miễn phí Miễn phí Phí cấp lại PIN Phí phải trả lúc KH yêu cầu cấp lại mật mã do quên/mất 55,000 VND
(đã bao gồm VAT) 55,000 VND
(đã bao gồm VAT) Phí tin nhắn Phí phải trả lúc Kh sử dụng thẻ để nhận sms sao kê hằng kì
(Kh chỉ bị tính phí tin nhắn lúc nhận sms sao kê) – Khách hàng đăng ký email với FEC: 11.000 VNĐ/tháng (đã bao gồm VAT)
– Khách hàng chưa đăng ký email với FEC: 16,500 VNĐ/tháng (đã bao gồm VAT) – Khách hàng đăng ký email với FEC: 11.000 VNĐ/tháng (đã bao gồm VAT)
– Khách hàng chưa đăng ký email với FEC: 16,500 VNĐ/tháng (đã bao gồm VAT) Phí ứng tiền mặt tại máy ATM (trên mỗi giao dịch) Phí phải trả trên 1 GD rút tiền mặt của KH (ATM của VPB). Lưu ý: nếu KH rút tiền tại cây ATM khác VPB, sẽ sở hữu thêm phí rút khác NH, cụ thể phí bao nhiêu sẽ do NH đó quy định 2,75% số tiền mặt ứng trước (đã bao gồm VAT). Tối thiểu 82,500 (đã bao gồm VAT) 2,75% số tiền mặt ứng trước (đã bao gồm VAT). Tối thiểu 82,500 (đã bao gồm VAT) Phí xử lý giao dịch ngoại tệ (trên mỗi giao dịch) Phí phát sinh lúc KH thực hiện GD ở nước ngoài 4.4% trị giá giao dịch 4.4% trị giá giao dịch Phí chậm trả tiền Phí phát sinh lúc KH ko hoàn trả hoặc trả ko đầy đủ trị giá trả tiền tối thiểu vào ngày tới hạn 3% trên Tổng số dư nợ thẻ.
Tối thiểu 100.000 (ko bị tính VAT) 3% trên Tổng số dư nợ thẻ.
Tối thiểu 100.000 (ko bị tính VAT) Phí vượt hạn mức Phí phát sinh lúc KH sử dụng vượt hạn mức tín dụng cho phép của thẻ. 4,4% Tổng số tiền vượt hạn mức (đã bao gồm VAT). Tối thiểu 109.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) 4,4% Tổng số tiền vượt hạn mức (đã bao gồm VAT). Tối thiểu 109.000 VNĐ (đã bao gồm VAT) Phí tra soát (thu trong trường hợp KH khiếu nại sai) Phí tra soát (khiếu nại) tương trợ trong trường hợp KH nghi ngờ, ko thực hiện GD nhưng vẫn bị báo phí. Nếu khiếu nại sai, KH phải trả phí này 110,000/yêu cầu
(đã bao gồm VAT) 110,000/yêu cầu
(đã bao gồm VAT) Xác nhận tài khoản theo yêu cầu chủ thẻ KH yêu cầu FE – Credit xác nhận hạn mức tín dụng thẻ và việc phát hành thẻ tín dụng cho KH 110,000/yêu cầu
(đã bao gồm VAT) 110,000/yêu cầu
(đã bao gồm VAT) III. Lãi suất Lãi suất trong hạn/tháng Lãi suất hàng tháng 4.08%/tháng (49%/năm) 3.08%/tháng (37%/năm) Thời hạn miễn lãi tối đa (đối với những giao dịch tìm sắm hàng hóa/nhà sản xuất) Thời hạn miễn lãi tối đa (đối với những giao dịch tìm sắm hàng hóa/nhà sản xuất) (cà thẻ) được tính từ thời khắc phát sinh giao dịch tới ngày tới hạn trả tiền sắp nhất, tối đa 45 ngày 45 ngày – Trước ngày 27/5/2020: 45 ngày.
– Từ ngày 27/5/2020: 55 ngày. IV. Cấp sao kê tài khoản/ Bản sao hóa đơn Sao kê hàng tháng Miễn phí Miễn phí Cấp lại sao kê Cấp lại theo yêu cầu của KH 110,000/bản qua bưu điện
55,000/bản qua email
(đã bao gồm VAT) 110,000/bản qua bưu điện
55,000/bản qua email
(đã bao gồm VAT) Cấp bản sao hóa đơn KH yêu cầu cấp lại hóa đơn trả tiền của 1 GD bất kì 110,000/hóa đơn 110,000/hóa đơn V. Bảo hiểm Phí bảo hiểm hằng năm Phí bảo hiểm hàng năm 4.3% hạn mức tín dụng/năm 4.3% hạn mức tín dụng Phí bảo hiểm theo dư nợ hàng tháng 0.36% dư nợ cuối kỳ 0.36% dư nợ cuối kỳ VI. Trả tiền  thẻ Ngày tới hạn trả tiền – Ngày cuối cùng KH phải hoàn thành trả tiền.
– Lưu ý: đề nghị KH đóng trước ngày tới hạn trả tiền từ 2-3 ngày để tiền sở hữu thời kì cập nhật vào hệ thống nhằm tránh phát sinh phí phạt.
– Thẻ tín dụng ko sở hữu ngày ân hạn 15 ngày sau ngày sao kê – Trước ngày 27/5/2020: 15 ngày sau ngày sao kê.
– Từ ngày 27/5/2020: 25 ngày kể từ lúc chốt sao kê. Khoản trả tiền tối thiểu Số tiền ít nhất KH cần trả tiền lúc tới hạn (lúc KH ko trả hết tổng dư nợ) 2% Nợ gốc (tối thiểu 50,000) + Lãi + Phí + Khoản trả góp hàng tháng 2% Nợ gốc (tối thiểu 50,000) + Lãi + Phí + Khoản trả góp hàng tháng

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính