Thông Tin Biểu Phí MSB Cập Nhật Mới Nhất Năm 2022

Nhà băng TMCP Hàng Hải Việt Nam – Maritime Bank MSB được thành lập năm 1991. Sau 30 năm xây dựng và phát triển, MSB ngày một được rất nhiều khách hàng tin tưởng và sử dụng sản phẩm nhà cung cấp của nhà băng. Biểu phí MSB được cập nhật chi tiết trong bài sau.

Biểu Phí MSB Chuyển Tiền Khác Ngân Hàng

Bieu phi msb

Nhà băng MSB mang nhiều loại tài khoản trả tiền, ví dụ như M-Money, M-Payroll, M1, M-FCB, M-Premier… Mức phí chuyển tiền liên nhà băng của mỗi loại tài khoản sẽ khác nhau. Cụ thể là:

Nhà cung cấp chuyển tiền trong nước M-premier M-FCB1 M-FCB2 M1 M-Money M-Payroll
Chuyển khoản đi ngoài Maritime Bank sau 2 ngày làm việc
Cùng Tỉnh/Thành thị trấn Miễn phí 0.01%/số tiền giao dịch 0.03%/số tiền giao dịch
(TT: 10.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ) (TT: 20.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ)
Khác Tỉnh/Thành thị trấn 0.01%/số tiền giao dịch (TT: 10.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ) 0.03%/số tiền giao dịch (TT: 10.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ) 0.05%/số tiền giao dịch (TT: 20.000 vnđ, TĐ: 1.000.000 vnđ)
Chuyển khoản trong vòng 02 ngày làm việc (ko kể chủ nhật, ngày lễ) kể từ ngày ghi mang vào tài khoản (bao gồm cả tất toán tiết kiệm trong vòng 2 ngày làm việc)
Cùng Tỉnh/Thành thị trấn 0.03%/số tiền giao dịch vượt quá 1 tỷ vnđ/ngày 0.01%/số tiền giao dịch từ 500 triệu trở xuống 0.04%/số tiền giao dịch vượt quá 500 triệu vnđ/ngày 0.01%/số tiền giao dịch từ 200 triệu trở xuống 0.04%/số tiền giao dịch vượt quá 200 triệu vnđ/ngày 0.03%/số tiền giao dịch từ 100 triệu trở xuống 0.04%/số tiền giao dịch vượt quá 100 triệu vnđ/ngày 0.06%/số tiền giao dịch
Khác Tỉnh/Thành thị trấn 0.01% số tiền giao dịch từ 1 tỷ vnđ trở xuống 0.04%/số tiền giao dịch vượt quá 1 tỷ vnđ/ngày 0.01%/số tiền giao dịch từ 500 triệu trở xuống 0.05%/số tiền giao dịch vượt quá 500 triệu vnđ/ngày 0.03%/số tiền giao dịch từ 200 triệu trở xuống 0.06%/số tiền giao dịch vượt quá 200 triệu vnđ/ngày 0.03%/số tiền giao dịch từ 100 triệu trở xuống 0.06%/số tiền giao dịch vượt quá 100 triệu vnđ/ngày 0.08%/số tiền giao dịch
Phí chuyển tiền tối thiểu tối đa TT: 10.000 vnđ; TĐ: 1.000.000 vnđ

Biểu Phí Thẻ Ghi Nợ Nội Địa MSB

Những loại thẻ ghi nợ trong nước sẽ được vận dụng 1 số ít loại phí nhà cung cấp như phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền, phí chuyển khoản qua nhà băng liên nhà băng nhà nước, phí truy vấn / tra soát / in sao kê, hóa đơn …

Danh mục phí Mức phí
Phí phát hành thẻ MSB lần đầu Miễn phí
Phí thường niên Miễn phí
Phí phát hành thẻ (trường hợp thẻ mất, hỏng) 50.000 VND/lần
Phí phát hành lại PIN 20.000 VND/lần
Phí rút tiền trên máy ATM của MSB Rút tiền: 1000 VND/lầnChuyển khoản nội bộ : Miễn phí
Phí rút tiền tại ATM của những nhà băng khác 3000 VND/lần
Truy vấn số dư, in sao kê, đổi mã PIN tại ATM của MSB Miễn phí
Truy vấn số dư, in sao kê, đổi mã PIN tại ATM của những nhà băng khác 3000 VND/lần
Phí giao dịch chuyển khoản liên nhà băng 24/7 trên ATM MSB 10.000 VND/lần
Phí tra soát/khiếu nại 100.000 VND/lần (chỉ thu nếu chủ thẻ khiếu nại ko đúng)
In hóa đơn trên ATM MSB 500 VND/hóa đơn

Biểu Phí Thẻ Ghi Nợ Quốc Tế

Phí trả tiền giao dịch của những loại thẻ ghi nợ quốc tế thường sẽ cao hơn phí của thẻ trong nước .

Danh mục phí Số tiền (VNĐ)
Phí phát hành thẻ lần đầu Miễn phí
Phí thường niên Thẻ FCB Platinum: Thẻ gắn trên tài khoản FCB được miễn phí; Thẻ gắn trên TK khác: 200.000 VNDThẻ Easy Shop Premium : Miễn phíThẻ Easy Shop : 100.000 VNDThẻ đồng tên thương hiệu Lotte Mart – MSB : 120.000 VND ( Miễn phí năm đầu )Thẻ đồng tên thương hiệu Vpoint-MSB : 99.000 VND ( Miễn phí năm đầu )
Phí phát hành lại thẻ Thẻ FCB Platinum và thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB và Vpoint-MSB 100.000 vnđ/lầnCác thẻ Easy Shop : 50.000 vnđ / lần
Phí phát hành lại PIN 20.000 VND/lần
Phí rút tiền tại ATM Maritime Bank Thẻ Easy Shop và Thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB: Miễn phí 2 GD trước tiên trong tháng. Từ giao dịch thứ 3 thu phí 1.000 VND/lầnThẻ đồng tên thương hiệu Vpoint-MSB : 1.000 VND / lầnCác thẻ còn lại ko lấy phí
Phí rút tiền tại ATM nội địa khác Thẻ FCB Platinum:Thẻ gắn trên thông tin tài khoản FCB : Miễn phí ;Thẻ gắn trên TK khác : Miễn phí 2 GD tiên phong trong tháng. Từ GD thứ 3 thu phí 3.000 VND / lầnThẻ Easy Shop Premium và Easy Shop, Thẻ đồng tên thương hiệu Lotte Mart – MSB : Miễn phí 2 GD tiên phong trong tháng. Từ trả tiền giao dịch thứ 3 thu phí 3.000 VND / lầnThẻ Easyshop Premium for Mpayroll : Miễn phíThẻ đồng tên thương hiệu Vpoint-MSB : 3.000 VND / lần
Phí rút tiền tại ATM nước ngoài 4%/số tiền giao dịch (Tối thiểu: 100.000 VND)
Phí giao dịch phi tài chính tại ATM Maritime Bank Tại ATM của những Nhà băng khác:Tại ATM của MSB : Miễn phí hầu hết những thẻ, thu 1.000 VND / lần với những thẻ đồng tên thương hiệu Lotte Mart – MSB, Vpoint-MSBThẻ FCB Platinum : Thẻ gắn trên thông tin tài khoản FCB : Miễn phíThẻ gắn trên TK khác : Miễn phí 2 GD tiên phong trong tháng. Từ GD thứ 3 thu phí 1.000 VND / lầnThẻ Eayshop Premium for Mpayroll : Miễn phíThẻ Easy Shop Premium và Thẻ Easy Shop : Miễn phí 2 GD tiên phong trong tháng. Từ GD thứ 3 thu phí 1.000 VND / trả tiền giao dịch

Thẻ đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB và Vpoint-MSB: 3.000 VND/lần

Tại ATM quốc tế : 10.000 VND / lần

Phí xử lý giao dịch bằng ngoại tệ 3%/số tiền giao dịch
Phí giao dịch chuyển khoản liên nhà băng 247 trên ATM 10.000 VND/lần

Biểu Phí Thẻ Tín Dụng MSB

Bieu phi msb

Thẻ tín dụng MSB đang mang một số loại phí nhà cung cấp như phí phát hành, phí thường niên, phí rút tiền mặt, phí phạt chậm trả tiền…

Phí Phát Hành

Nhà băng MSB hiện tại đang tặng thêm ko tính tiền phát hành toàn bộ những loại thẻ tín dụng kể cả thẻ chính và thẻ phụ. Khách hàng đủ điều kiện kèm theo sẽ được phát hành thẻ tín dụng tiêu trước trả sau trọn vẹn ko lấy phí .

Phí Thường Niên

Khách hàng sẽ phải đóng phí duy trì thẻ mỗi năm với mức phí đơn cử như sau :

Tên thẻ Phí thường niên thẻ chính (VND) Phí thường niên thẻ phụ (VND)
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Blue 199.000 199.000
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum White 499.000 199.000
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Black 1.200.000 90.000
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum FCB 1.200.000 90.000
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB 499.000 90.000
Thẻ tín dụng liên kết Vpoint – MSB 199.000 199.000
Thẻ tín dụng MSB Visa Online 299.000 299.000
Thẻ tín dụng du lịch MSB Visa 599.000 199.000

Phí Rút Tiền Mặt

Thẻ tín dụng của nhà băng nhà nước MSB ( kể cả thẻ chính và thẻ phụ ) hoàn toàn mang thể rút tiền mặt với phí theo lao lý là 4 % số tiền rút, tối thiểu phí là 50.000 VND .

Phí Phạt Chậm Thanh Toán Thẻ Tín Dụng

Những loại thẻ tín dụng thường thì được miễn lãi trong vòng 45 ngày. Khách hàng hoàn toàn mang thể tiêu trước, nhưng tới trước hạn phải trả tiền giao dịch tiền đã tiêu lại cho nhà băng nhà nước hoặc tối thiểu là trả số tiền tối thiểu theo lao lý của nhà băng nhà nước. Trường hợp chậm giao dịch trả tiền sẽ bị tính phí phạt đơn cử là :

Tên thẻ Phí chậm trả nợ thẻ tín dụng (% số tiền chậm trả)
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Blue 6%
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum White 4,5%
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Black 3%
Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum FCB 3%
Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB 3%
Thẻ tín dụng liên kết Vpoint – MSB 3%
Thẻ tín dụng MSB Visa Online 3%
Thẻ tín dụng du lịch MSB Visa 4,5%

Những Loại Phí Khác

Ngoài những loại phí trên thì lúc sử dụng thẻ tín dụng của MSB cũng hoàn toàn mang thể phát sinh thêm 1 số ít loại phí khác theo pháp luật .

Loại phí Mức phí (VND)
Phí truy vấn số dư 5.000 (vận dụng cho tất cả những thẻ)
Phí cấp bản sao sao kê/bản 50.000 (trừ thẻ Platinum Blue và thẻ Visa Online là 100.000 VND)
Phí thay đổi hạng thẻ 100.000 (vận dụng cho tất cả những thẻ)
Phí thay thế thẻ bị mất
  • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Blue: 199.000
  • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum White: 199.000
  • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum Black: 99.000
  • Thẻ tín dụng MSB Mastercard Platinum FCB: 99.000
  • Thẻ tín dụng đồng thương hiệu Lotte Mart – MSB: 199.000
  • Thẻ tín dụng liên kết Vpoint – MSB: 199.000
  • Thẻ tín dụng MSB Visa Online: 299.000
  • Thẻ tín dụng du lịch MSB Visa: 199.000

Kết Luận

Bài viết này đã tổng hợp đầy đủ và chi tiết về biểu phí MSB những nhà cung cấp chuyển tiền, phí thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ nội địa và quốc tế… Qua thông tin trên, kỳ vọng khách hàng đã mang thể tham khảo, lựa chọn và chủ động để tham gia giao dịch tại nhà băng MSB.

Thông tin được tổng hợp bởi Lamchutaichinh.vn

4.5 / 5 – ( 2 bầu chọn )

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính