billed tiếng Anh là gì?

billed tiếng Anh là gì ? Khái niệm, khái niệm, lý giải ý nghĩa, ví dụ mẫu và hướng dẫn cách sử dụng billed trong tiếng Anh .

Thông tin thuật ngữ billed tiếng Anh

Tự điển Anh Việt

phát âm billed tiếng Anh
billed
(phát âm mang thể chưa chuẩn)

Hình ảnh cho thuật ngữ billed

Bạn đang chọn tự vị Anh-Việt, hãy nhập từ khóa để tra.

Bạn đang đọc: billed tiếng Anh là gì?

Chủ đề Chủ đề Tiếng Anh chuyên ngành

Khái niệm – Khái niệm

billed tiếng Anh?

Dưới đây là khái niệm, khái niệm và giảng giải cách tiêu dùng từ billed trong tiếng Anh. Sau lúc đọc xong nội dung này vững chắc bạn sẽ biết từ billed tiếng Anh tức thị gì.

Bill
– (Econ) Hối phiếu.
+ Phương tiện ngắn hạn dưới dạng lệnh trả yêu cầu người bị kýbill /bil/

* danh từ
– loại kéo liềm (để tỉa cành cây trên cao)
– (sử học) loại kích (một thứ vũ khí)

* danh từ
– mỏ (chim)
– (hàng hải) đầu mũi neo
– mũi biển hẹp

* nội động từ
– chụm mỏ vào nhau (chim người yêu câu)
!to bill and coo
– (xem) coo

* danh từ
– tờ quảng cáo; yết thị
=stick no bills+ cấm dán quảng cáo
=a theatre bill+ quảng cáo rạp hát
– hoá đơn
– luật dự thảo, dự luật
=to pass a bill+ thông qua đạo luật dự thảo
=to reject a bill+ chưng bỏ đạo luật dự thảo
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giấy bạc
– (thương nghiệp) hối phiếu ((cũng) bill of exchange)
– (pháp lý) sự thưa kiện; đơn kiện
!bill of fare
– thực đơn
– chương trình
!bill of health
– (hàng hải) giấy kiểm dịch
!bill of lading
– (hàng hải) hoá đơn vận chuyển
!butcher's bill
– (từ lóng) danh sách người chết trong chiến tranh
!to fill the bill
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đáp ứng mọi yêu cầu, làm tất cả những gì cần thiết
!to find [a] true bill
– đưa ra xử
!to foot (meet) the bill
– trả tiền hoá đơn
!to ignore the bill
– ko xử, chưng đơn

* ngoại động từ
– đăng lên quảng cáo; để vào chương trình
=to be billed to appear+ được quảng cáo sẽ ra mắt
– dán quảng cáo, dán yết thị
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm hoá đơn
– (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm danh sách

bill
– (toán kinh tế) ngân phiếu; hoá đơn
– b. of exchange ngân phiếu trao đổi

Thuật ngữ liên quan tới billed

Tóm lại nội dung ý nghĩa của billed trong tiếng Anh

billed mang tức thị: Bill- (Econ) Hối phiếu.+ Phương tiện ngắn hạn dưới dạng lệnh trả yêu cầu người bị kýbill /bil/* danh từ- loại kéo liềm (để tỉa cành cây trên cao)- (sử học) loại kích (một thứ vũ khí)* danh từ- mỏ (chim)- (hàng hải) đầu mũi neo- mũi biển hẹp* nội động từ- chụm mỏ vào nhau (chim người yêu câu)!to bill and coo- (xem) coo* danh từ- tờ quảng cáo; yết thị=stick no bills+ cấm dán quảng cáo=a theatre bill+ quảng cáo rạp hát- hoá đơn- luật dự thảo, dự luật=to pass a bill+ thông qua đạo luật dự thảo=to reject a bill+ chưng bỏ đạo luật dự thảo- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) giấy bạc- (thương nghiệp) hối phiếu ((cũng) bill of exchange)- (pháp lý) sự thưa kiện; đơn kiện!bill of fare- thực đơn- chương trình!bill of health- (hàng hải) giấy kiểm dịch!bill of lading- (hàng hải) hoá đơn vận chuyển!butcher's bill- (từ lóng) danh sách người chết trong chiến tranh!to fill the bill- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) đáp ứng mọi yêu cầu, làm tất cả những gì cần thiết!to find [a] true bill- đưa ra xử!to foot (meet) the bill- trả tiền hoá đơn!to ignore the bill- ko xử, chưng đơn* ngoại động từ- đăng lên quảng cáo; để vào chương trình=to be billed to appear+ được quảng cáo sẽ ra mắt- dán quảng cáo, dán yết thị- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm hoá đơn- (từ Mỹ,nghĩa Mỹ) làm danh sáchbill- (toán kinh tế) ngân phiếu; hoá đơn- b. of exchange ngân phiếu trao đổi

Đây là cách tiêu dùng billed tiếng Anh. Đây là một thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành được cập nhập mới nhất năm 2022.

Cùng học tiếng Anh

Hôm nay bạn đã học được thuật ngữ billed tiếng Anh là gì? với Từ Điển Số rồi phải ko? Hãy truy cập tudienso.com để tra cứu thông tin những thuật ngữ chuyên ngành tiếng Anh, Trung, Nhật, Hàn…liên tục được cập nhập. Từ Điển Số là một website giảng giải ý nghĩa tự vị chuyên ngành thường tiêu dùng cho những tiếng nói chính trên toàn cầu.

Tự điển Việt Anh

Bill- (Econ) Hối phiếu.+ Phương tiện ngắn hạn dưới dạng lệnh trả yêu cầu người bị kýbill /bil/* danh từ- loại kéo liềm (để tỉa cành cây trên cao)- (sử học) loại kích (một thứ vũ khí)* danh từ- mỏ (chim)- (hàng hải) đầu mũi neo- mũi biển hẹp* nội động từ- chụm mỏ vào nhau (chim người yêu câu)!to bill and coo- (xem) coo* danh từ- tờ quảng cáo tiếng Anh là gì?
yết thị=stick no bills+ cấm dán quảng cáo=a theatre bill+ quảng cáo rạp hát- hoá đơn- luật dự thảo tiếng Anh là gì?
dự luật=to pass a bill+ thông qua đạo luật dự thảo=to reject a bill+ chưng bỏ đạo luật dự thảo- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) giấy bạc- (thương nghiệp) hối phiếu ((cũng) bill of exchange)- (pháp lý) sự thưa kiện tiếng Anh là gì?
đơn kiện!bill of fare- thực đơn- chương trình!bill of health- (hàng hải) giấy kiểm dịch!bill of lading- (hàng hải) hoá đơn vận chuyển!butcher's bill- (từ lóng) danh sách người chết trong chiến tranh!to fill the bill- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) đáp ứng mọi yêu cầu tiếng Anh là gì?
làm tất cả những gì cần thiết!to find [a] true bill- đưa ra xử!to foot (meet) the bill- trả tiền hoá đơn!to ignore the bill- ko xử tiếng Anh là gì?
chưng đơn* ngoại động từ- đăng lên quảng cáo tiếng Anh là gì?
để vào chương trình=to be billed to appear+ được quảng cáo sẽ ra mắt- dán quảng cáo tiếng Anh là gì?
dán yết thị- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) làm hoá đơn- (từ Mỹ tiếng Anh là gì?
nghĩa Mỹ) làm danh sáchbill- (toán kinh tế) ngân phiếu tiếng Anh là gì?
hoá đơn- b. of exchange ngân phiếu trao đổi

Source: https://bloghong.com
Category: Là Gì