Bình luận Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự: Điều 201 BLHS

tội cho vay lãi nặngCho vay là một giao dịch phổ biến trong đời sống xã hội, tuy nhiên nếu cho vay với lãi suất gấp 05 lần trở lên mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật dân sự nhằm thu lời bất chính, người cho vay có thể phải chịu TNHS theo quy định của pháp luật

I. Căn cứ pháp lý

Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự được lao lý tại điều 201 BLHS 2015 ( đã được sửa đổi, bổ trợ năm 2017 )


Điều 201. Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất vay gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất vay cao nhấtquy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng tới dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo ko giam giữ tới 03 năm.

2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng tới 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 03 năm.

3. Người phạm tội còn với thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm mướn việc nhất định từ 01 năm tới 05 năm.

Tham khảo bình luận những tội danh khác: Bình luận khoa học Bộ Luật hình sự phần chung và tội phạm

II. Những yếu tố cấu thành tội phạm

1. Khách thể của tội phạm

“ Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ” xâm phạm tới trật tự quản trị kinh tế tài chính của nhà nước về tín dụng trả tiền mà đơn cử là trật tự trong nghành nghề nhà cung cấp kinh doanh thương nghiệp tiền tệ ; xâm phạm tới quyền lợi của công dân .

2. Về chủ thể của tội phạm

Chủ thể “ Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ” là người từ đủ 16 tuổi trở lên và với năng lượng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự. Nếu người phạm tội tận dụng chức vụ, quyền hạn trong quản trị công quỹ và tiêu dùng công quỹ cho vay lãi nặng mang đặc thù bóc lột thì vẫn bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về tội này với diễn biến tăng nặng lao lý tại điểm c, khoản 1 Điều 52 BLHS năm năm ngoái .
Trường hợp do hành vi cho vay mà để thất thoát công quỹ thì hoàn toàn với thể bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự về “ Tội sử dụng trái phép gia tài ” pháp luật tại Điều 177 BLHS năm năm ngoái hoặc “ Tội cố ý làm trái lao lý của Nhà nước về quản trị kinh tế tài chính gây hậu quả nghiêm trọng ” lao lý tại Điều 165 BLHS năm 1999 sửa đổi, bổ trợ năm 2009 nếu xảy ra trước 0 giờ 00 phút ngày 01/01/2018 mà sau thời kì đó vụ án đang trong thứ tự tìm hiểu, truy tố, xét xử thì liên tục vận dụng pháp luật của BLHS năm 1999 ; sửa đổi, bổ trợ năm 2009 để khắc phục và xử lý ( điểm e Điều 2 Quyết nghị số 41/2017 / QH14 ngày 20/6/2017 của Quốc hội ) .

3. Mặt chủ quan của tội phạm

Tội phạm được triển khai do lỗi cố ý. Người phạm tội biết hành vi cho vay lãi nặng của mình là nguy hại cho xã hội nhưng vì vụ lợi mà vẫn cố ý triển khai tội phạm. Động cơ phạm tội là vụ lợi nhằm mục đích thu lợi bất chính .

4. Mặt khách quan của tội phạm

a. Về hành vi khách quan:

Hành vi khách quan của tội cho vay lãi nặng biểu lộ ở một trong những hành vi sau :

– Cho người khác vay và áp đặt mức lãi suất gấp 05 lần trở lêncủa mức lãi suất cao nhất quy định trong Bộ luật Dân sự (BLDS), thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng trở lên; 

Theo pháp luật của Bộ luật Dân sự năm ngoái ( Điều 468 ) thì lãi suất vay trong hợp đồng vay được xác lập như sau :

   “1. Lãi suất vay do các bên thỏa thuận. Trường hợp các bên có thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận ko được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác. Căn cứ tình hình thực tế và theo đề xuất của Chính phủ, Ủy ban thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh mức lãi suất nói trên và báo cáo Quốc hội tại kỳ họp gần nhất. Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá ko có hiệu lực.

   2. Trường hợp các bên có thỏa thuận về việc trả lãi, nhưng ko xác định rõ lãi suất và có tranh chấp về lãi suất thì lãi suất được xác định bằng 50% mức lãi suất giới hạn quy định tại khoản 1 Điều này tại thời điểm trả nợ”.

Tương tự, theo lao lý về mức lãi suất vay tối đa của Bộ luật Dân sự, nếu lãi suất vay cho vay gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất vay tối đa nói trên, tức là từ 100 % / năm trở lên thì hành vi cho vay với tín hiệu của Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Tuy nhiên số tiền thu lợi bất chính với được từ hành vi này phải từ 30.000.000 đồng trở lên. Nếu trong giao dịch dân sự, người cho vay với lãi suất vay gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất vay cao nhất lao lý trong BLDS nhưng thu lợi bất chính dưới 30.000.000 đồng thì cũng ko bị coi là phạm tội và cũng ko cấu thành tội phạm này .

– Cho vay lãi gấp 05 lần mức lãi suất cao nhất quy định trong BLDS, thu lợi bất chính chưa tới 30.000.000 đồng nhưng trước đóđã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cho vay lãi nặng hoặc đã bị phán quyết về tội cho vay lãi nặng, chưa được xoá án tích mà còn vi phạm.

Điểm d khoản 3 Điều 11 Nghị định 167 / 2013 / NĐ-CP ngày 12/11/2013 của nhà nước pháp luật xử phạt vi phạm hành chính trong nghành nghề nhà cung cấp bảo mật an ninh, trật tự, bảo đảm an toàn xã hội ; phòng chống tệ nạn xã hội ; phòng cháy và chữa cháy ; phòng chống đấm đá bạo lực mái ấm gia đình lao lý : Phạt tiền từ 5.000.000 đồng tới 15.000.000 đồng so với hành vi : “ cho vay tiền với cầm đồ gia tài, nhưng lãi suất vay cho vay vượt quá 150 % lãi suất vay cơ bản do Nhà băng nhà nước Nước Ta công bố tại thời kì cho vay ”. Tuy nhiên, từ cuối năm 2011, Nhà băng Nhà nước đã bỏ pháp luật về lãi suất vay cho vay cơ bản, thay bằng lãi suất vay trần kêu gọi vốn ko quá 13-14 % / năm. Do vậy, ko hề lấy lãi suất vay đi vay để áp vào lãi suất vay cho vay để xác lập và khắc phục và xử lý hành vi nói trên .
Hơn nữa Nghị định 167 / 2013 / NĐ-CP chỉ pháp luật xử phạt so với hành vi cho vay tiền với cầm đồ gia tài mà ko với pháp luật xử phạt so với hành vi cho vay lãi nặng ko với cầm đồ gia tài. Điều này dẫn tới việc xử phạt vi phạm hành chính so với hành vi cho vay lãi nặng lãi rất khó triển khai. Từ đó dẫn tới việc truy cứu TNHS so với hành vi cho vay lãi nặng, thu lợi bất chính dưới 30.000.000 đồng nhưng trước đó đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi cho vay lãi nặng trong quá trình lúc bấy giờ phần đông ko hề triển khai được .
Mặt khác, theo pháp luật tại khoản 1 Điều 468 BLDS năm ngoái, trong trường hợp pháp lý với tương quan với pháp luật khác về lãi suất vay thì sẽ vận dụng lãi suất vay đó cho quan hệ vay thuộc khoanh vùng phạm vi kiểm soát và điều chỉnh của luật đó ( như những hợp đồng vay vàng, ngoại tệ, vay chính sách xã hội, vay góp vốn đầu tư tăng trưởng … ) .

   Từ những phân tích trên với thể thấy, để đảm bảo nguyên tắc mọi tội phạm phải được phát hiện, xử lý kịp thời, tránh oan sai, ko bỏ lọt “Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự” quy định tại Điều 201 BLHS năm 2015, cần phải với văn bản hướng dẫn xử lý đối với tội phạm này cũng như với hướng dẫn cụ thể về quy định: “trừ trường hợp pháp luật liên quan có quy định khác” quy định tại khoản 1 Điều 468 BLDS năm 2015.

b. Về hậu quả:

Hậu quả của hành vi cho vay lãi nặng là những thiệt hại vật chất và phi vật chất cho xã hội như : tính mệnh con người, sức khoẻ, phẩm giá, danh dự của con người, những thiệt hại về gia tài cho xã hội và những thiệt hại khác về chính trị, kinh tế tài chính, văn hoá, xã hội … Hậu quả trực tiếp của hành vi cho vay lãi nặng là gây thiệt hại cho người vay, làm cho người vay phải chịu mức lãi quá cao. Đối với tội cho vay lãi nặng, hậu quả ko phải là tín hiệu buộc phải của cấu thành tội phạm .
– Về số lượng tiền, gia tài cho vay nhiều hay ít ko phải là tín hiệu cấu thành cơ bản .
– Về đối tượng người tiêu dùng cho vay là gia tài gồm vật, tiền, sách vở với giá …

III. Về hình phạt :

Điều 201 Bộ luật hình sự lao lý 02 khung hình phạt, đơn cử :
– Người phạm tội theo pháp luật tại Khoản 1 Điều 201 thì bị phạt tiền từ 50.000.000 tới 200.000.000 đồng hoặc phạt tái tạo ko giam giữ tới 03 năm .
– Người phạm tội theo pháp luật tại Khoản 2 Điều 201 thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng tới 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 03 năm .
– Hình phạt bổ trợ : Ngoài hình phạt chính nêu trên, người phạm tội còn hoàn toàn với thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm việc làm nhất định từ 01 tới 05 năm .
Tương tự về hình phạt, mức phạt tù cao nhất so với Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự là 03 năm tù, trong trường hợp thu lợi bất chính từ 100.000.000 đồng trở lên. Đây là lao lý cũng mang tính “ cởi trói ” cho những cơ quan triển khai tố tụng trong đường lối xử lý loại tội phạm này so với lao lý “ thu lợi bất chính to ” tại khoản 2 Điều 163 BLHS năm 2009 .

IV. Hướng dẫn Điều 201 BLHS về tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự

Ngày 09/10/2020, VKSNDTC với công văn 4688 / VKSTC-V14 hướng dẫn, tư vấn vướng mắc Điều 201 Bộ luật Hình sự về " Tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ". Cụ thể như sau :


1. Đối với khoản tiền thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự

Vụ 14 nhất trí với cách xác lập khoản tiền thu lợi bất chính nêu tại Công văn 212 / TANDTC-PC ngày 13/9/2019, chính do, theo lao lý tại khoản 1 Điều 468 Bộ luật Dân sự năm ngoái thì :

“Lãi suất vay do những bên thỏa thuận. Trường hợp những bên với thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận ko được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay… Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá ko với hiệu lực”.

Theo đó, khoản tiền lãi vượt quá ko với hiệu lực và phải được coi là thu lợi bất chính để xác định trách nhiệm hình sự.


2. Đối với xử lý khoản tiền gốc và khoản tiền thu lợi bất chính mà người phạm tội thu được từ việc cho vay lãi nặng

2.1. Về xử lý khoản tiền gốc và lãi tương ứng với mức lãi suất 20%/năm

Tiền gốc là phương tiện đi lại phạm tội nên cần phải tịch thu sung vào ngân sách nhà nước theo lao lý tại điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật Hình sự năm ngoái ( sửa đổi, bổ trợ năm 2017 ). Trường hợp người vay chưa trả tiền gốc thì buộc người vay phải nộp để sung vào ngân sách nhà nước .Đối với khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi suất vay 20 % / năm thì xác lập đây là khoản tiền do phạm tội mà với và phải bị tịch thu nộp ngân sách nhà nước .

2.2. Về xử lý khoản tiền thu lợi bất chính (khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi suất trên 20%/năm)

Khoản lãi tương ứng với mức lãi suất vay trên 20 % / năm là khoản tiền người phạm tội thu lợi bất chính của người vay nên được trả lại cho người vay. Theo đó 🙁 1 ) Trường hợp người vay đã trả khoản lãi tương ứng với mức lãi suất vay trên 20 % / năm cho người cho vay thì trả lại cho người vay khoản này .( 2 ) Trường hợp người vay chưa trả khoản lãi tương ứng với mức lãi suất vay trên 20 % / năm cho người cho vay, tức là chưa phát sinh khoản thu lợi bất chính thì hành vi cho vay tiêu trên chưa thỏa mãn nhu cầu ko thiếu yếu tố cấu thành tội phạm theo Điều 201 Bộ luật Hình sự năm ngoái ( sửa đổi, bổ trợ năm 2017 ). Do vậy, ko cần đặt ra nội dung " nếu chưa trả lại thì ko cần tịch thu vì chưa với hậu quả " như Công văn 362 / CV-VKSPT nêu .

2.3. Trường hợp người cho vay tính lãi suất khác nhau trong từng giai đoạn, với giai đoạn lãi suất gấp 05 lần trở lên thì mức lãi suất cao nhất quy định trong BLDS và tiền thu lợi bất chính thỏa mãn quy định tại Điều 201 BLHS (giai đoạn 1): nếu người vay chưa trả lãi của giai đoạn 1 này là cùng tổng khoản lãi đổ vào tiền gốc để tiếp tục vay với mức lãi suất mà pháp luật cho phép (giai đoạn 2); tới lúc bị xử lý nhưng người vay vẫn chưa trả được tiền gốc và lãi của giai đoạn 1 mà chỉ trả lãi trên tổng gốc và lãi cả giai đoạn 2

Việc lập hợp đồng cùng tổng khoản lãi vào tiền gốc để liên tục cho vay với mức lãi suất vay mà pháp lý được cho phép ( ở quá trình 2 ) là việc 02 bên đã chốt được số tiền cho vay lãi nặng bằng hợp đồng vay nợ này nhằm mục đích che giấu khoản tiền thu lợi bất chính .Trong trường hợp này, cần xem xét khắc phục và xử lý nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự so với người phạm tội về hành vị cho vay với lãi suất vay gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất vay cao nhất lao lý trong BLDS tại thời kì và khoảng chừng thời hạn cho vay ( ở tiến trình 1 ) nếu thỏa mãn nhu cầu vừa đủ yếu tố cấu thành tội phạm pháp luật tại Điều 201 BLHS năm ngoái ( sửa đổi, bổ trợ năm 2017 ) .

HỎI – ĐÁP VỀ TỘI CHO VAY LÃI NẶNG TRONG GIAO DỊCH DÂN SỰ

1. Lãi suất cho vay là bao nhiêu thì phạm tội cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự ?

Do kinh doanh thiếu vốn tôi đã phải đi vay tiền ở bên ngoài, với mức lãi suất do chủ nợ đưa ra là 4%/tháng. Tôi muốn hỏi mức lãi suất tôi vay như trên với là vay với lãi suất nặng ko? Mang quy định nào về việc tính lãi suất lúc những bên tự cho vay mượn ko? Nếu bên cho vay mà thưa tôi ra pháp luật (do mấy tháng sắp đây tôi thiếu tiền chưa trả tiền lãi hàng tháng cho họ, họ đòi đưa tôi ra pháp luật xử lý) thì họ với bị tội cho vay nặng lãi ko?


Trả lời: 

Thứ nhất: Về mức lãi suất cho vay

Điều 468 Bộ luật Dân sự năm ngoái với pháp luật về lãi suất vay vay như sau :

"1. Lãi suất vay do những bên thỏa thuận.

Trường hợp những bên với thỏa thuận về lãi suất thì lãi suất theo thỏa thuận ko được vượt quá 20%/năm của khoản tiền vay, trừ trường hợp luật khác với liên quan quy định khác…

Trường hợp lãi suất theo thỏa thuận vượt quá lãi suất giới hạn được quy định tại khoản này thì mức lãi suất vượt quá ko với hiệu lực.”

Tương tự, trường hợp của bạn lãi suất vay do những bên thỏa thuận hợp tác và ko được vượt quá : 20 % / năm của khoản tiền vay
Lãi suất cho vay tối đa trung bình một tháng sẽ là : 20 % : 12 tháng = 1,666 % / tháng
Bạn và phía bên cho vay thỏa thuận hợp tác lãi suất vay 4 % / tháng đã vượt quá mức lãi suất vay tối đa mà pháp lý được cho phép. Lúc sảy ra tranh chấp thì pháp lý ko thừa nhận và ko bảo vệ quyền hạn cho bên cho vay so với phần lãi suất vay vượt quá đó .

Thứ hai: Về cấu thành tội cho vay nặng lãi 

Theo pháp luật Điều 201 Bộ luật hình sự số 100 / năm ngoái / QH13 ngày 17 tháng 11 năm năm ngoái với lao lý như sau :

"1. Người nào trong giao dịch dân sự mà cho vay với lãi suất vay gấp 05 lần trở lên của mức lãi suất vay cao nhấtquy định trong Bộ luật dân sự, thu lợi bất chính từ 30.000.000 đồng tới dưới 100.000.000 đồng hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 50.000.000 đồng tới 200.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo ko giam giữ tới 03 năm.

2. Phạm tội mà thu lợi bất chính 100.000.000 đồng trở lên, thì bị phạt tiền từ 200.000.000 đồng tới 1.000.000.000 đồng hoặc phạt tù từ 06 tháng tới 03 năm.

3. Người phạm tội còn với thể bị phạt tiền từ 30.000.000 đồng tới 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm mướn việc nhất định từ 01 năm tới 05 năm

Lãi suất suất cao nhất mà pháp lý pháp luật trên tháng là : 5 lần x 1,666 % = 8,33 % ( mức lãi suất vay bạn vận dụng cho vay là 4 % / tháng ) .
Tương tự, chỉ lúc mức lãi suất vay cao hơn lãi suất vay cao nhất pháp lý pháp luật 5 lần trở lên thì mới cấu thành tội cho vay nặng lãi theo pháp luật hình sự. Hiện lãi suất vay bạn đang vay chỉ gấp lãi suất vay cao nhất mà pháp lý pháp luật 2,40 lần, do đó phía cho vay ko cấu thành tội cho vay nặng lãi theo pháp luật của pháp lý .

2. Khoản tiền thu lợi bất chính để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự là tổng số tiền lãi thu được từ việc cho vay hay là khoản tiền lãi thu được sau lúc trừ đi tiền lãi theo lao lý của Bộ luật Dân sự ?

Theo lao lý tại khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự thì : “ Lãi suất vay do những bên thỏa thuận hợp tác. Trường hợp những bên với thỏa thuận hợp tác về lãi suất vay thì lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác ko được vượt quá 20 % / năm của khoản tiền vay … ”. Do đó, khoản tiền thu lợi bất chính để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự là số tiền lãi thu được sau lúc trừ đi số tiền lãi tương ứng với mức lãi suất vay theo lao lý của Bộ luật Dân sự .

3. Khoản tiền thu lợi bất chính để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự trong vụ án là tổng số tiền lãi mà người phạm tội thu được của tổng thể những người vay hay số tiền lãi thu được của từng người vay ?

Khoản tiền thu lợi bất chính để xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự là tổng số tiền lãi mà người phạm tội thu được của tổng thể những người vay, nếu hành vi cho vay lãi nặng được thực thi một cách liên tục, tiếp nối nhau về mặt thời hạn .
Trường hợp một người thực thi nhiều lần hành vi cho vay lãi nặng, mà tổng số tiền thu lợi bất chính của những lần phạm tội từ 100 triệu đồng trở lên, nếu những lần phạm tội đều chưa bị truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự và chưa hết thời hiệu truy cứu nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, thì ngoài việc bị vận dụng khung hình phạt tương ứng với trị giá gia tài cướp đoạt, họ còn bị vận dụng diễn biến tăng nặng nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự “ phạm tội 02 lần trở lên ” pháp luật tại điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật Hình sự .

4. Khoản tiền thu lợi bất chính mà người phạm tội thu được từ việc cho vay lãi nặng bị tịch thu sung công hay trả lại cho người vay ?

Theo pháp luật tại đoạn 2 khoản 1 Điều 468 của Bộ luật Dân sự thì : “ Trường hợp lãi suất vay theo thỏa thuận hợp tác vượt quá lãi suất vay số lượng giới hạn được pháp luật tại khoản này thì mức lãi suất vay vượt quá ko với hiệu lực thực thi hiện hành ”. Do đó, khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi suất vay trên 20 % / năm là khoản tiền mà người phạm tội thu lợi bất chính của người vay nên được trả lại cho người vay tiền, trừ trường hợp người vay sử dụng tiền vay vào mục tiêu phạm pháp ( như đánh bạc, tìm và bán trái phép chất ma túy … ) thì khoản tiền thu lợi bất chính bị tịch thu sung công quỹ nhà nước .

5. Khoản tiền người phạm tội tiêu dùng để cho vay và khoản lãi tương ứng với mức lãi suất vay 20 % / năm với xác lập là phương tiện đi lại phạm tội để tịch thu sung quỹ nhà nước hay trả cho người phạm tội ?

Đối với khoản tiền cho vay ( tiền gốc ) được xác lập là phương tiện đi lại phạm tội, nên bị tịch thu sung quỹ Nhà nước .
Đối với khoản tiền lãi tương ứng với mức lãi suất vay 20 % / năm tuy ko bị tính lúc xác lập nghĩa vụ và trách nhiệm hình sự, nhưng đây cũng là khoản tiền phát sinh từ tội phạm, đồng thời hoạt động tiêu khiển cho vay lãi nặng thường gắn với những băng nhóm tội phạm. Do đó, để bảo vệ nhu yếu đấu tranh phòng, chống tội phạm thì Tòa án phải tuyên tịch thu sung công quỹ nhà nước khoản tiền này .

6. Người vay tiền trong vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự tham gia tố tụng với tư cách là bị hại hay là người với quyền hạn, nghĩa vụ và trách nhiệm tương quan ?

Theo quy định tại Điều 65 của Bộ luật Tố tụng hình sự thì người vay tiền trong trường hợp này tham gia tố tụng với tư cách là người với quyền lợi, nghĩa vụ liên quan tới vụ án.

7. Trong vụ án cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự với buộc phải phải trưng cầu giám định về tiền lãi ko ?

Tại Điều 4 của Thông tư liên tịch số 01/2017 / TTLT-VKSNDTC – TANDTC-BCA-BTP ngày 13-12-2017 lao lý những trường hợp thiết yếu phải trưng cầu giám định tư pháp trong xử lý vụ án, vấn đề về tham nhũng, kinh tế tài chính thì việc xác lập tiền lãi, tiền lãi nặng trong vụ án này ko thuộc trường hợp buộc phải phải trưng cầu giám định tư pháp .
Trường hợp bên vay ko trả được nợ và phía bên cho vay khởi kiện ra TANDTC thì pháp lý chỉ bảo vệ quyền lợi và nghĩa vụ của bên cho vay trong khoanh vùng phạm vi lãi suất vay mà pháp lý được cho phép. Phần vượt quá lãi suất vay sẽ ko được pháp lý bảo vệ .

Source: https://bloghong.com
Category: Tài Chính